E – Devlet | Giriş | Kapısı | Şifresi
Güncel Konular
Sigorta, işçinin iş hayatı süresince, çalışmasına engel olabilecek, öngörülemeyen çeşitli durumlarla karşılaştığında güvence altına alınabilmesini...
2013 yılında yürürlüğe giren kanunla birlikte kamu sektöründe çalışanlar, kabul gören sınavlardan birinden yeterli puan...
Ağız ve diş sağlığı, insan yaşamı için büyük öneme sahiptir. Özel muayenehanelerde ya da hastanelerde...
2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz, Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk...
Engelli bireyler toplumsal eşitlik sağlanarak sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak amacıyla; sosyal devlet anlayışının...
SGK
Yaklaşık 12 yıldır hayatımızda olan, 2007’den sonra şekil değiştirerek karşımıza çıkan asgari geçim indirimi kavramı,...
Engelli vatandaşların, normal emeklilik şartlarından farklı olarak ödemeleri gereken prim tutarı daha azdır. Engelli maaşları prime esas...
Bir alışveriş veya ödeme sonrasında borçlunun gerçekleşen işlem karşılığında nakit yerine alacaklıya verdiği kağıda “senet”...
Normalde basit bir kağıt parçasından farkı olmayan senetler, doğru şekilde doldurulmaları ve imzaların atılması halinde,...
Ülkemizde, teknolojik gelişmelerin ışığında sağlık hizmetleri alanında da birtakım değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden biri de...