E – Devlet | Giriş | Kapısı | Şifresi
Güncel Konular
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan malulen emekli olmak isteyen işçilerin öncelikle önce SGK’ya başvurması ve alacağı sevk evrakıyla tam teşekküllü hastanelerden...
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), eski adıyla Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS)...
Emekli olmak, her çalışan bireyin hayalidir. Sosyal devlet anlayışının bir unsuru olarak verilen şartları yerine getiren...
Ülkemizde, engel oranı farklı olmakla birlikte birçok engelli vatandaş yaşamaktadır. Onlar ve aileleri için fazlasıyla...
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kayıt altına alınan bütün alacak verecek ilişkileri kanun tarafından düzenlenmiş ve...
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ücret karşılığı çalışan her vatandaş, çalışma durumunu Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmek...
Gönüllülük esasına dayanan ve mevcut sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı özelliğe sahip zorunlu bireysel emeklilik sistemlerine...
Pek çok kişinin aşina olduğu, işe yeni başlayacak kişilerin ise kafasını karıştıran konulardan belki de en önemlisi...
İkametgah belgesi, kişinin resmi kayıtlarda görünen ikamet adresini, diğer bir deyişle resmi yerleşim yerini gösteren...
Alacaklı ile borçlu arasındaki alışverişin usule uygun olarak çözülemediği durumlarda alacaklı durumda olan kişi, borçlu...