E – Devlet | Giriş | Kapısı | Şifresi
Güncel Konular
Hemen hemen tüm okullar, öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak, onlara özgüven aşılamak, sorumluluk bilinci...
14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan, turuncu ve siyah renklerden oluşan bir ampul simgesine sahip olan...
İmar izni olmayan veya sistemde resmi olarak kayıtlı bulunmayan yapılar için devletin sağlamış olduğu imar...
Herhangi bir sebep yüzünden araç sahibinin isteği doğrultusunda trafikten çekilen araçlar için düzenlenen bir belge...
Ticari bir amaç gütmeksizin yerel sularda tekne sürecek olanların alması gereken amatör denizci belgesi için...
2012 sonrasında yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında inşaat ve tesisat işlemlerinde yapım işini üstlenecek olan müteahhitlerin...
İhaleli iş yapan işverenlerin, verdikleri teminatı ihale makamından alabilmeleri için SGK tarafından verilecek ilişiksizlik belgesine...
Kamu ve özel sektörde yapılan bazı işler kapsamında verilen ve ilerideki işler için önemli bir...
Başka bir ülkeden Türkiye’ye göç eden kişilerin resmi işlemlerde yaşamaları muhtemel karışıklıkları önlemek adına düzenlenen isim...
Genelde kullanılmayan, hurdaya ayrılan ya da kazaya karışan araçların vergi veya diğer tüm yükümlülüklerden kurtarılması...