Edevlet.net

Aile Hekimi – Sağlık Ocağı Sağlık Raporu Veriyor mu?

Aile hekimi, ülkemizdeki sağlık sisteminin vatandaşa ulaşan en uç noktasıdır. Her mahallede, sokak sokak ayrıştırılarak belirlenmiş bölgeler için her bir vatandaşa özel olarak görevlendirilmiş aile hekimleri bulunur. Dolayısıyla küçük çapta bir sağlık probleminin çözümü için ilk başvurulacak adres aile hekimi olmalıdır. Aile hekimi gerekli gördüğü takdirde hastayı kapsamlı bir hastaneye veya branş doktoruna yönlendirebilir. Tüm mahalle ile iletişime geçtikleri için pratikte ana görevleri bu olsa da aile hekimlerinin birçok sorumluluğu bulunmaktadır.

Aile Hekimlerinin Görevleri Nelerdir?

Aile hekiminin bulunduğu bölge dahilindeki başlıca görevleri şu şekildedir:

 • Hastalığın teşhisi ve uygun tedavi yöntemlerini belirleyerek tedavi reçetesini, gerekiyorsa raporunu yazmak
 • Rehabilitasyon içeren sağlık hizmetlerini vermek
 • Çalışma bölgesi dahilinde yer alan cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi gibi toplu yaşanılan yerlerden gelen sağlık hizmeti taleplerini karşılamak
 • Özellikle bebek ve çocuklarda aşı ile korunma sağlanabilen hastalıkların ortaya çıkışını engelleyecek önlemler konusunda sorumlu olduğu halkı bilgilendirmek olarak bilinen “bağışıklanma” hizmetini yürütmek
 • Olağanüstü durumlarda kendi sorumluluk bölgesinde yerinde hizmet vermek (Olağanüstü durumlar, belirli kriterler dahilinde olup bu duruma karar veren kişi, yetkili kurum ve kuruluşlarca belirlenir.)
 • Sağlık ocağı içindeki görev paylaşımına uygun olarak sorumluluğu dahilinde bulunan adli tıp görevini yürütmek
 • Sağlık ocağı içindeki görev paylaşımı çerçevesinde üzerine düşen ölü muayenesi, defin ruhsatı gibi sorumlulukları yerine getirmek

Aile Hekimi Sağlık Raporu Verir mi?

Aile hekimleri, ilgili yönetmelik ve kanunlara göre seçilmiş, konularında uzman olmak için gerekli tüm teorik ve pratik eğitimi almış ve kendilerine uygulanan sınavları vererek başarı kazanmış tıp doktorlarıdır. Dolayısıyla teşhis ve tedavi yetkileri bulunmaktadır. Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin 4. maddesi (l) bendinde de açıkta tarif edildiği gibi birinci basamak sağlık kuruluşları bünyelerinde çalışan resmi hekimler, kişiye yönelik düzenlenmesi öngörülen sağlık raporu, sevk evrakı, reçete ve bunun gibi belgeleri düzenlemekle de yükümlüdürler. Hekim, gerekli gördüğü takdirde sağlık raporu yazabilir veya yazmayabilir. Dolayısıyla “Sağlık ocakları sağlık raporu veriyor mu?” sorusunun yanıtı da aynı şekilde olacaktır. Sağlık ocakları sağlık raporu verir; önemli olan, sağlık ocağında bu yetkiye sahip bir hekimin olmasıdır.

Aile Hekimi Tarafından Her Sağlık Raporu Düzenlenebilir mi?

Aile hekimi istirahat raporunun yanı sıra, sağlam-sağlıklı raporu da verebilir. Ayrıca aşağıda raporları düzenleme yetkisine de sahiptir:

 • Sporcuların lisans alabilmesi için gerekli olan lisans raporu,
 • Sürücü belgesi almak için gerekli olan sürücü belgesi raporu,
 • Yivsiz av tüfeği için gerekli olan sağlık raporu,
 • 65 yaş üstündeki kişilere akli meleke raporu,
 • Evlilik için alınması gereken “evlenmeye engel hali yoktur” raporu,
 • Engelli ya da yatalak hastalar için evde sağlık hizmetleri verilmesini sağlayan rapor,
 • İşe giriş sağlık raporu

Yukarıdakilerin yanı sıra aile hekimleri, zorunlu kalınan hallerde defin raporu, taşeron işçi raporu gibi raporları düzenleme yetkisine de sahiptir. Güncellenen mevzuatlara göre bu tip raporların aile hekimleri tarafından düzenlenip düzenlenemeyeceğine dair aile hekiminin kendisinden bilgi alınabilir. Aile hekimleri, düzenlenmesi için bir uzmanlık alanı gerektiren raporları düzenleme yetkisine sahip değildir.

Aile Hekiminin Sağlık Raporu Düzenlemediği Durumlar

Her hekim, tıp mesleğine adım atarken insanların sağlıklarını koruyacağına dair yemin eder. Bu anlamda eğer verilen sağlık hizmetini aksatacak özel bir durum gelişmezse her aile hekimi, belirtilen çerçevedeki sağlık raporunu, eğer kişi sağlık raporu almaya hak kazanmışsa vermekle yükümlüdür.

Aile hekimi sağlık raporu vermiyor ise sebebi, aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Aile hekiminizin rapor verme yetkisi dışındaki bir konu ile ilgili rapor talebinde bulunmuş olabilirsiniz.
 • Aile hekiminiz, size ilgili raporun verilmesi gerektiğine kanaat getirmemiş olabilir.
 • Doğru aile hekimine gitmemiş olabilirsiniz. Bağlı bulunduğunuz sağlık ocağında hangi hekimin sizin yaşadığınız bölgeden sorumlu olduğunu, sağlık ocağını arayarak ya da sağlık ocağına giderek öğrenebilirsiniz. Ayrıca sizden sorumlu olan hekimin kim olduğunu, e-devlet aracılığıyla da öğrenmeniz de mümkün.

Aile hekimim kim? Tıkla öğren! Aile Hekimim Kim? Hangi Aile Hekimindeyim? Aile Hekimi Sorgulama

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.