reklam
Meslekler ve Maaşlar

Arkeolog Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır?

Arkeolog Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır? arkeolog çalışma koşulları nelerdir, eğitimleri nasıldır, arkeologların taşıması gereken özellikler nelerdir gibi pek çok merak edilenler hakkında sizlere bu yazımızda bilgi verdik.

Arkeoloji, insanoğlunun yaratıldığı günden başlayarak günümüze kadar gelen süre içinde insanı ilgilendiren her şeyi inceler. Ortaçağ’a kadar olan zamanda insana ait her türlü kalıntıyı, araç ve gereci, bulguyu; insan ile doğa arasındaki yüzyıllara dayanana ilişkiyi su altında veya su üstünde gerçekleşen kazılarda ortaya çıkarır. Bu inceleme, belirlenen tarihi bölgelerde kazılar yapılarak gerçekleşir.

Peki “arkeolog nedir?” Kısaca, insanların geçmişle olan bağlarını koruma görevini yürüten kişilerdir diyebiliriz. Mesela Anadolu toprakları, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu sayede de ülkemiz kültürel tarih bakımından çok zengindir. Bu tarihin ortaya çıkarılmasında ve tüm dünyaya tanıtılmasında da arkeologlara büyük görevler düşmektedir.

Memur Nasıl Olunur?

Arkeoloji Nedir?

Arkeoloji, kendine has bilimsel yöntemlerle, kültürleri birçok bilim dalıyla iş birliği içerisinde ortaya çıkaran bilim dalıdır. Türkçe karşılığı Kazıbilim’dir. Yunanca bir kökene sahip olmakla birlikte arkeoloji, bulgu anlamına gelen bir sözcüktür. İnsanların geçmiş yaşayışını, zaman içindeki kültürel farklılaşmayı, insanlığın gelişim sürecini inceler. Arkeolojik kazılar genelde höyük denilen kerpiç evlerden yapılan bölgelerde gerçekleşir. Türkiye höyük konusunda çok zengin bir ülkedir. Ayrıca bunun yanında birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir bölgede yaşamamız birçok antik kentimizin de bulunmasına sebep olmuştur.

Arkeoloji Eğitimi Nasıl Olur?

Arkeoloji bölümünün eğitimi 4 yıl sürer. İlk sınıfta mesleğiyle ilgili bir arkeologun bilmesi gereken temel kavramlar öğretilir. Daha sonraki sınıflarda ise her bilim dalı kendi konusuyla ilgili olarak insanlığın sosyal ve kültürel yapısı ve kültür ortamının arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışır. Arkeoloji bölümü kendi içinde Prehistorya, Protohistorya, Ön Asya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Sanat Tarihi gibi ana bilim dallarına ayrılır. Klasik Arkeoloji dediğimiz tarzda eğitim veren üniversitelerde Latince ve Yunanca dersleri bulunur. Ayrıca tarih, coğrafya gibi sosyal ve seramik, heykel, mimari gibi özel dersler bulunur. Protohistorya ve Ön Asya bölümünde ise Neolitik Çağ’dan başlayarak Demir Çağı bitimine kadar Ön Asya adı verilen bölgeye yayılmış olan uygarlıklar ve kültürleri incelenir. Lisans eğitimini tamamlayan adaylar isterlerse üniversitede kalabilirler. Ancak araştırma görevlilerine uygulanan sınavda başarılı olmak şarttır. Daha sonra doktora programı bitirilerek akademik kariyer yapılabilir. Akademisyenlik dışında Kültür Sanat Bakanlığı bünyesinde bulunan Müzeler ve Anıtlar Genel Müdürlüğü kurumuna bağlı koruma komiteleri, müzeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Maden Tetkik Arama kurumunda çalışabilirler. Ayrıca arkeologlar atandıkları bazı şehirlerde müze olmaması durumunda halk kütüphanesinde de görev yapabilirler.

Arkeolog Ne İş Yapar?

 • İnsanoğlunun var olduğu ilk andan itibaren üretilip kullanılmış eşyaları kültür mirasına kazandırmak için su altı ve toprak altında kazılar yapar.
 • Kazılardan elde edilen sanat eserlerini tespit eder ve temizler.
 • Zamanla parçalara ayrılmış olarak bulunan eserlerin konservasyon adı verilen yapıştırma, bakım ve onarımını üstlenir. Restorasyonda görev alır. Restorasyona gerek olduğunu düşünüyorsa bu kararın çıkması için çalışır.
 • Bulunan tüm eserlerin kaydını tutmakla görevlidir. Eserlerin korunmasını gerçekleştirir ve halkın eser hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar.
 • Kültür Bakanlığı bünyesinde görev yapıyorsa, yapılan kazılarda gerekli görüldüğünde gözlemci olarak görev yapar.
 • Koruma altına alınacak kültürel ve sanatsal tüm zenginlikleri saptayarak kaydını oluşturur.
 • Ülkesinin sınırlarında kalan antik kentlerin belirli zamanlarda denetimini gerçekleştirir.
 • Müzelerde çalışan arkeologlar ise sık aralıklarla koleksiyoncuların denetimini sağlarlar.

Arkeologların Taşıması Gereken Özellikler

 • Üst düzeyde bir sözel düşünme becerisi ve durumlar arasında neden sonuç ilişkisi kurabilme yeteneğine sahip olmalı.
 • Tarih konularına, kültüre meraklı olmalı ve bu alanlarda bilgi ve yetenek sahibi olmalı.
 • İyi bir gözlemci ve ayrıntıya dikkat eden bir araştırmacı olmalı.
 • Açık havadaki her türlü koşulda görev yapmaktan zevk almalı.
 • Bedence sağlam, uzun süre çalışma yoğunluğuna alışkın olmalıdır.

Kadın Asker Nasıl Olunur?

Arkeologların Çalışma Koşulları

Arkeologlar oldukça zevkli ve değişik çalışma koşullarına sahiptirler. Görevleri araştırma yapmaktır. Zamanlarının çoğunu okuyarak ve yazarak geçirirler. Hava şartlarının uygun olduğu zamanlarda açık havada kazı çalışması yaparlar. Müzede çalışanlar için ise çalışma ortamı oldukça sessiz ve temizdir. Arkeologlar meslekleri gereği; tarihçiler, mimarlar, heykeltraşlar, antropologlar ve epigraflarla iletişim ve işbirliği içinde çalışırlar.

Arkeologların Kazılarda Kullandıkları Araç Gereçler

 • Spatüla dediğimiz ucu sivri olan küçük mala
 • Kazma ve kürek
 • El arabası
 • Keski
 • Su terazisi
 • Jeolog çekici
 • Fırça ve süpürge
 • Fotoğraf makinesi
 • Metre ve ölçüm araçları
 • Kimyasal maddeler
 • Sondaj aletleri

Arkeolog Nasıl Atanır?

Arkeolog olarak atanmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde çalışmak gerekir. Bu kurumda arkeolog olarak başlayabilmek için KPSS puanı ile yerleşmek gerekir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde atanmak için:

 • İlk olarak kamu haklarından mahrum olmamak bulunur.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalısınız.
 • Affedilmiş bile olsa kasten işlenmiş suçtan ötürü bir yıl veya daha uzun süre devletin güvenliğine karşı, Anayasal düzene karşı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile yoluyla iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, kaçakçılık suçlarından hüküm giymemelisiniz.
 • Askerlik çağınız gelmemiş, askerliğiniz ertelenmiş veya askerliğinizi yapmış olmalısınız.
 • KPSS sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmalısınız.
 • İlgili üniversite bölümlerinden 4 yıllık lisans eğitimiyle mezun olmalısınız.
 • Arazi şartlarında çalışacak engeliniz bulunmamalı.
 • Görevini sürekli olarak yapmasına engel olacak vücut veya akıl sağlığı gibi bir özrünüz bulunmamalı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yaparken sizden istenecek belgeler ise şunlardır:

 • Başvuru formu (Fotoğrafınız bulunmalı)
 • Yükseköğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • KPSS sonuç belgesi
 • Adli sicil kaydı belgesi

Arkeolog Maaşları

Arkeolog maaşları 4 yıllık bir işe yeni başlayan üniversite mezunu için 10.000 TL ile 15.000 TL arasındadır. Ayrıca arkeologların çalıştıkları iş durumuna göre ücretleri değişebilir. Mesela bir kazıda fazladan çalışan arkeolog mesai ücreti olarak ekstra bir ücret alır. Ayrıca devlet memuru olan arkeologların maaşları, çalıştıkları kurum, bulundukları memuriyet derecesi, medeni durum, görev yaptıkları bölge, çocuk sayısı ve eşlerinin çalışma durumuna göre değişkenlik gösterir. Ancak özel sektörde istihdam edilen arkeologlar daha düşük maaşlarda çalışırlar ve zam oranları da çok azdır.

Eşit Ağırlık, Sayısal, Sözel Dersleri ve Meslekleri Rehberi

 

Eski Yazıları İnceleyen Bilim Dalı Nedir?

Paleografya dır.

Yazıt Bilimi Nedir?

Epigrafi olarak ifade edilir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Arkeolog olmanın olumsuz bir yönü yokmu? İşsiz kalmak gibi bir sorun olabilir mi? Yada devlet memuru olmak için ne yapılmalı?

  1. illaki olumsuz yönü vardır ama işsiz kalma gibi bir durumun söz konusu olacağını düşünmüyorum çünkü ülkemizde arkeolog sayısı oldukça az.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu