Kamu HaberKamu Hizmetleri

2024 Çürük Raporu Nasıl Alınır? Çürük Raporu Kimlere Verilir?

Çürük Raporu Nasıl Alınır? Çürük Raporu Kimlere Verilir? Askerliğe Engel Hastalıklar, Çürük Raporu Nedir? Askerlik Çürük Sebepleri Nelerdir? Sahte Çürük Raporu Almanın Cezası Nedir? Çürük Raporu Alınca Ne Olur ve daha fazlası yazımızda...

Çürük Raporu Nasıl Alınır? Çürük Raporu Kimlere Verilir? Ülkemizde vatani görev olarak nitelendirilen askerlik görevi son derece kutsal bir vazifedir. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen ama gerekli sağlık şartlarını sağlayamayan kişilere uzman kişilerce bir rapor verilmektedir. Askerlik Çürük Sebepleri Nelerdir? Sahte Çürük Raporu Almanın Cezası Nedir? Çürük Raporu Başvurusu İçin İzlenecek Yöntem nedir gibi pek çok sorunun cevabı yazımızda…

Çürük raporu ya da başka bir anlatımla askerlik çürük raporu, kişilerin askerliğe elverişsiz olduklarını yani askerlik yapamaz durumda olduklarını gösteren sağlık raporudur. Bu rapora sahip olan kişiler, askerlik çağına geldiklerinde askerlikten muaf tutulurlar.

Çürük Raporu Nedir?

Askerlik meclisleri heyetleri ve askeri hastaneler vasıtasıyla verilen çürük raporu resmi olarak askerliğe elverişli değildir raporu olarak adlandırılır. Çürük raporu almak için daha önceden alınmış olan sağlık raporlarıyla beraber askerlik şubesine müracaat edilir. Burada yapılan incelemelerin ardından iki doktordan oluşan askerlik meclisi, çürük raporu alma şartlarını taşıdığına kanaat getirdiği başvuru sahibini askeri hastaneye sevk eder.

Hastanede gerçekleştirilen muayeneler sonucunda şayet ciddi sağlık problemlerine rastlanır ve kişinin bu problemlerden ötürü askerlik yapamayacağına kanaat getirilirse çürük raporu düzenlenir. Çürük raporunun verildiği andan sonraki yaşantıya doğrudan ve ciddi etkileri bulunması sebebiyle hastanede gerçekleştirilen kontroller ve testler oldukça detaylı ve özenlidir. Bu açıdan kişilerin psikolojik ve bedensel bütünlükleri incelenerek kesin sonuç alınması oldukça önem taşır.

Askerlik Durum ve Tecil Belgesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Askerlik Çürük Sebepleri

Hangi hastalıklar için çürük raporu alınabileceği ile ilgili net bir sınıflandırma yapmak mümkün değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde de bu konuyla ilgili net bir hastalıktan bahsedilmemiştir. Ancak ciddi kronik hastalıkların mevcudiyeti halinde hastalığın derecesi ve iyileşebilme ihtimalleri göz önünde bulundurularak çürük raporu verilir. Çürük raporu verilirken dikkat edilen genel unsurlar şunlardır:

 • Hastalığın derecesi
 • Hastalığın cinsi
 • Hastalığın yaygınlığı
 • Hastalığın günlük hayata ne kadar etki ettiği

Bu unsurlar gözetilerek yapılan değerlendirmeler ve testler sonucunda hastalığın en fazla 5 yıl içerisinde iyileşme ihtimali bulunmaması askerliğe elverişli olunmadığı anlamına gelir.

Psikolojik Rahatsızlıklar Açısından Çürük Raporu Şartları

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde hangi psikolojik rahatsızlıkların çürük raporu sebebi olduğu da tek tek ifade edilmemiştir. Yukarıda sayılan tüm askerlik çürük raporu şartları psikolojik hastalıklar açısından da geçerlidir.

Aşırı Kilolular ve Çürük Raporu

Aşırı kiloluların çürük raporu almalarıyla ilgili konuların tümü Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde detaylı bir biçimde ele alınmıştır. Yönetmelikte vücut, kilo, kitle endeksi açıkça tanımlanmıştır. Ancak yönetmeliğin tanımladığı kitle endeksi normalde hesaplanan kitle endeksi oranlarıyla uyuşmaz. Toplum içerisinde benimsenen 120-130 kiloyu geçen herkesin çürük raporu alabileceği intibası tamamen yanlıştır. Konunun tüm detayları yönetmelikte oldukça ayrıntılı bir biçimde anlatılmıştır. Bu yönetmeliğe göre genel olarak;

 • Kilo ve boy oranları arasındaki dengesizlik raporla tespit edilmelidir. Bu durumu raporla tespit edilenler açısından takip süreci başlar.
 • Bahse konu takip süresi, gelecek yoklamaya kadar devam eder.
 • Takip süreçleri en fazla 5 yıla kadar uzayabilir.
 • Bu 5 sene içerisinde, boy kilo dengesizliği düzelmeyen, iyileşme görülmeyen kişilerin kilo sorununun kronik olduğu değerlendirilir ve şahıslarına çürük raporu verilir.
çürük raporu nasıl alınır? çürük raporu kimlere verilir?
çürük raporu nasıl alınır? çürük raporu kimlere verilir?

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ni görüntülemek için TIKLAYINIZ!

Çürük Raporu Başvurusu İçin İzlenecek Yöntem

Çürük raporunu verme yetkisi sadece askeri hastanelerde bulunur. Askeri hastaneler dışında üniversite hastaneleri, devlet hastaneler ya da özel hastaneler kesinlikle çürük raporu veremezler. Bu hastanelerden alınacak olan çeşitli sağlık raporları, çürük raporu başvurusu için delil niteliğinde değer taşırlar. Bu açıdan çürük raporu almak isteyen kişilerin, önceden çeşitli hastanelerden aldıkları raporları çürük raporu başvuruları esnasında yanlarında bulundurmalarında fayda vardır. Ayrıca askerlik görevi esnasında çeşitli hastalıklardan dolayı sorun yaşanması halinde, konuyla ilgili sağlık raporu Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iletilmemişse sorumluluk tamamen kişinin kendisine aittir.

Çürük raporunun sadece GATA tarafından verildiği algısı yanlıştır. GATA askeri hastanelerden biridir. Çürük raporu verme yetkisi ve burada gerçekleştirilen işlemler diğer askeri hastaneler ile aynıdır.

Yatalak hastalar ve gözle görülür şekilde askerlik yapamayacak olanlar hakkında çürük raporu verme, sevk geciktirme ya da ertesi yıla bırakma kararı askerlik şube başkanı ile mülki amir tarafından görevlendirilen 2 sivil doktordan oluşan sağlık kurulu tarafından uygulanabilir. Eğer mümkünse bu 2 doktordan birinin, kişinin aile hekimi olması istenir.

Askere alınan yükümlüler tarafından beyan edilmeyen veya fiziki muayene esnasında belirti ve bulgusu saptanmayan çeşitli arıza ve hastalıkların ortaya konulması ve taranması amacıyla, görüntüleme ve laboratuvar tetkikleri gibi ileri düzey tetkiklerin yapılması gerekmez. Askere alınacakların bu şekilde gerçekleştirilen sağlık kontrollerinde, askerliğe elverişli bulunmaları durumunda, muayene zamanında tam olarak sağlıklı oldukları sonucu çıkarılmaz. Askere alınacaklar silah altına alındıktan sonra saptanacak arıza ve hastalıklarının, askerlik vazifesi yapılırken ortaya çıktığının kanıtını tek başına oluşturmaz. Çıkacak olumsuzluklar ileri tetkikler ile netleştirilerek durum değerlendirmesi yapılır.

Askere Alımlarda Yapılan Sağlık Muayenesi Hakkında Genel Bilgiler

Askeri birliğe katılacak yükümlülerin sağlık muayeneleri askerlik şubelerinin olduğu yerlerdeki aile hekimliklerinde, aile hekimliğinin olmadığı yerlerde ise en yakındaki resmi bir sağlık kurumunda ya da askeri hastanelerde gerçekleştirilir. Bu muayenelerde;

 • Kişinin ağırlığı ve boyu tespit edilerek fiziki muayenesi gerçekleştirilir.
 • Askere alınacak olan kişilere, içeriği asker alma yönergesinde ifade edilmiş olan sağlık durum tespiti formu imzalattırılır. Bu formda muayeneyi gerçekleştirilen doktorun da imzası yer alır.
 • Sağlam olan ve rahatsızlığı askerliğe engel teşkil etmeyen kişiler hakkında askerliğe elverişlidir kararı verilir.
 • Sağlık durumunun askerliğe elverişli olup olmadığı konusunda net olarak karara varılamayan kişiler en yakın askeri hastaneye sevk edilirler.
 • Yapılan muayenelerde askere alınacak kişinin rızası alınarak, özgeçmişe ait sağlık belgelerinin birer örnekleri forma eklenir. Bu formun içerisindeki belgelerin bir sureti kişinin askerlik şubesindeki dosyasına konulur. Bir sureti de birliğe ya da detaylı araştırma yapılacak olan hastaneye gönderilir.
 • Askerlik vazifesi bitiminde, erler ve erbaşlar hakkında birlik doktoru ya da birliğin bulunduğu yerde bulunan resmi sivil kurumundaki aile hekimi tarafından, içeriği asker alma yönergesinde belirlenmiş terhis öncesi uygulanması gereken sağlık durum bilgi formu düzenlenir. Bu form diğer formlar ile birlikte, yükümlünün askerlik şubesindeki şahsi dosyasına konulur ve imha tarihine kadar da muhafaza edilir.

Sahte Çürük Raporu Almanın Cezası

Sahte çürük raporu alma durumlarında gerek başvuran, gerek aracı olan, gerekse de raporun düzenlemesinde payı olan herkes sorumludur. Bu kişiler hakkında cezai müeyyideler vardır. Bu suç ilk etapta Türk Ceza Kanunu’na göre “evrakta sahtecilik” suçunu oluşturmaktadır ve ilgili maddeler gereği hapis cezaları mevcuttur. Yine bu suçu işleyen kişiler kamu görevlileri ise, cezalarda artırım yapılmaktadır. Eğer suç örgüt kapsamında işlenirse yine cezalarda artırımlara gidilir.

Askerlik Nasıl Tecil Ettirilir? Tecil İşlemleri Nelerdir?

 

Sağlık Raporu Almak Ücretli mi?

Sağlık raporunu Aile Hekimlerinden ücretsiz olarak alabilmekte iken devlet hastanesi ya da özel hastanelerden ücret ödeyerek alabilirsiniz.

Askerlik Er ve Erbaşlar İçin Ne Kadar Sürüyor?

Askerlik er ve erbaşlar için 6 ay sürmektedir.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. ben usta birliğine Artvin devlet hastanesi rabor aldı iptal etmek istiyorum tekrar askere gikmek istiyorum rabor yüzde 10 dır

 2. Ben usta birliğine Artvin devlet hastanesi rabor aldı iptal etmek istiyorum tekrar askere gikmek istiyorum rabor yüzde 10 dır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu