Kamu Hizmetleri

Derece Kademe Tablosu 2024 Derece Kademe Hesaplama

Derece Kademe Tablosu 2024 Derece Kademe Hesaplama, 657 Derece Kademe Tablosu, Derece Kademe e-Devlet, Memurluk Sınıfları Nelerdir? Memuriyette Kadro Dereceleri Nasıl Düzenlenir? Derece Kademe Nasıl İlerler? Derece Kademe Hesaplama Robotu, Derece Kademe Sıralaması, Kadro Derecesinin İlerlemesi İçin Nereye Başvuru Yapılır? Takla Derece Kademe Nedir? Yeşil Pasaport ve Derece Kademe İlişkisi, Derece Kademe Dilekçesi ve daha fazlası yazımızda...

Derece Kademe Tablosu 2024 Derece Kademe Hesaplama; Her yıl binlerce kişi memurluk alımı için açıklanacak olan sınav takvimini takip etmekte ve gece gündüz demeden bu sınav için hazırlanmaktadır.

Memurlar bulundukları derece kademe grubuna göre değerlendirilirler. Bütün memurların ortak noktası; kadroda yer almaları ve kadro dışı çalıştırılamayacak olmalarıdır. Memuriyet dereceleri, memurların maaşlarını ve kademelerini belirtmektedir. Bu dereceler ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre alınır. Çalışma süresine ve bazı faktörlere bağlı olarak, derece kademe ilerlemesi söz konusu olmaktadır. Derece kademe ilerlemesi maaş farkı olarak yansımaktadır. Hizmet sınıfına göre her derece ve kademenin maaş hak edişleri farklı olmaktadır.

Görev Yeri Belgesi Nereden Alınır? Görev Yeri Belgesi Örneği

Memuriyette Kadro Dereceleri Nasıl Düzenlenir?

Memurluk mesleğini sürdüren kişiler için kademe, derece ve kadro belirlemeleri DPB ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanmaktadır. Bütün devlet kurumları için farklı olacak şekilde kadro sınıfları, kadro dereceleri, bu kadrolarda çalışacak kişilerin sayısı, memurların unvanları ve tüm kadrolarda kaçar kişinin çalışması gerektiği çeşitli hesaplamalar sonucu ortaya çıkmaktadır.

Tüm bu hesaplanan bilgiler ise ilan edilmektedir. Bu bağlamda memur alımları gerçekleştirilir. Emekliye ayrılan memurların yerine alınacak yeni personellerin sayısı da aynı şekilde DPB ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

derece kademe tablosu
derece kademe tablosu

Memurluk Sınıfları Nelerdir?

Memurluk çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. 657 sayılı kanuna göre bu sınıflar şunlardır:

 • Teknik hizmetler sınıfı: Hidrolog, mühendis, mimar, hidrojeolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, iktisatçı, istatistikçi, şehir plancısı, çay eksperi, tekniker gibi unvanlara sahip olanların sınıfıdır.
 • Genel idare hizmetler sınıfı: İcra, büro, yönetim vb. hizmetlerde görev yapan memurların sınıfıdır.
 • Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı: Veteriner, tabip, diş hekimi, eczacı, biyolog, diyetisyen, psikolog, sağlık mühendisi, ebe, sağlık fizikçisi, hemşire, doktor, sağlık teknisyenlerinin yer aldığı sınıftır.
 • Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı: Tüm öğretmenlerin yer aldığı sınıftır.
 • Emniyet hizmetleri sınıfı: Polis, komiser, bekçi, emniyet müfettişi, emniyet amiri, polis müfettişi, emniyet müdürü gibi mesleklere sahip olanların yer aldığı sınıftır.
 • Din hizmetleri: Din alanında görevli memurların sınıfıdır.
 • Sahil güvenlik hizmetleri sınıfı: Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın bünyesinde yer alan astsubay ve subayların sınıfıdır.
 • Jandarma hizmetleri sınıfı: Jandarma Genel Komutanlığı’nın bünyesinde yer alan jandarma, subay ve astsubayların sınıfıdır.
 • Mülki İdare Amirliği hizmetleri sınıfı: Valiler, kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı’na bağlı çalışan memurların bulunduğu sınıftır.
 • Milli İstihbarat hizmetleri sınıfı: MİT çalışanlarının bulunduğu sınıftır.
 • Yardımcı hizmetler sınıfı: Dosya gibi resmi evrakları toplayan ve taşıyan, temizlik ve onarım işleriyle ilgilenen memurların sınıfıdır.
 • Avukatlık hizmetleri sınıfı: Avukatlık ruhsatı bulunan ve baroya kayıtlı olan avukatların sınıfıdır.

657 Derece Kademe Tablosunda Son Durum

Kadro dereceleri anlamları, her memur sınıfına ve memurun görev tecrübesine göre değişmektedir. 657’ye tabi olan memurların memurluk dereceleri tablosunu inceleyerek kişisel durumlarını öğrenmesi gerekir. Öğrenim durumlarına göre güncel derece kademe tablosunda son durum şu şekildedir:

 • İlkokul mezunu memur, 15. derece ve 1. kademeden göreve başlar. En çok 7. dereceye kadar yükselebilir.
 • Ortaokulu bitiren memur, 14. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 5. dereceye kadar yükselebilir.
 • Ortaokul denginde bulunan mesleki ve teknik okullardan mezun olmuş memur, 14. derece ve 3. kademede göreve başlar. En çok 4. dereceye kadar yükselebilir.
 • Liseden mezun olan memur 13. derece ve 3. kademeden göreve başlar. En çok 3. dereceye kadar yükselebilir.
 • İki yıllık üniversiteden mezun olan memur, 10. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
 • Üç yıllık üniversiteden mezun olan memur, 10. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
 • Dört yıllık üniversiteden mezun olan memur, 9. derece ve 1. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
 • Beş yıllık üniversiteden mezun olan memur, 9. derece ve 3. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
 • Altı yıllık üniversiteden mezun olan memur, 9. derece ve 2. kademeden göreve başlar. En çok 1. dereceye kadar yükselebilir.
derece kademe hesaplama
derece kademe hesaplama

Derece Kademe Nasıl İlerler?

Memuriyette kademe derece belirlenmesi, göreve başlanan sene ve aktif çalışılan görev süresine göre gerçekleşmektedir. Genel anlamda memurlar 9/1 kademesinde işe başlamaktadır. Memur derece kademe yükselmesi için, memurun aynı kademede bir yıl boyunca hizmet etmesi şarttır.

Bir memurun üst kademeye geçişi için boş kadronun olması gerekmektedir. Burada belirtilmesi gereken bir başka husus ise aday memurlarla ilgilidir. Aday memurun, kadro alana kadar (aday memurluğunu tamamlayana kadar) kademesinde ilerleme söz konusu olmamaktadır.

Memurların derecelerini ve kademelerini bir üst basamağa taşıyan faktörler:

 • Memurun aynı kademede bir sene görev yapmış olması
 • Memurun aynı derecede üç yıl boyunca kalması ve görevde bulunması
 • Devletin, ilgili memura bu hakkı vermiş olması
 • Memurun kademesinde yükselme olması için herhangi bir üniversitenin dört yıllık ya da iki yıllık bir programından mezun olması gerekir.

Derece kademe ilerlemesi tablosu şu şekildedir:

yre4w7yzoovgk7rpxlshiaxsrl3l3q647pt30lvw

Memurun Disiplin Cezası Silinirse Kademesi İlerler mi?

Disiplin cezası alan memurun cezasının silinmesi sonucu kademedeki değişim sekiz sene içinde gerçekleşmektedir. Sekiz yıl içinde hiçbir disiplin cezası almayan memura, aylık derelerinin yükselmesi amacı ile kademe ilerlemesi hakkı sağlanır. Disiplin cezaları şunlardır:

 • Uyarmak
 • Aylıktan kesmek
 • Kademe ilerlemesini durdurmak
 • Kınamak
 • Memurluktan çıkarmak

Derece tablosundaki gelişim, disiplin cezası almayan memurlar adına her sene ilerler. Disiplin cezası alınması durumunda ise derece ilerlemesi durdurulur. Bu süre sonrasında sekiz sene içinde memurun hiçbir disiplin cezası almaması durumunda, kademedeki ilerleme tekrar başlatılmaktadır.

Kadro Derecesinin İlerlemesi İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Devlet kurumlarında görev yapmakta olan mühendis, teknisyen, doktor, öğretmen derece kademe ilerlemesi için herhangi bir birime başvuru yapılması gerekmemektedir. Ancak, memurun bulunduğu kademede hata söz konusu olduğunda ya da memurun öğrenim bilgileri değiştiğinde derece kademe düzeltme dilekçesi yazılarak, bağlı bulunan kuruma iletilmelidir.

Memurun kademe ilerlemesine ilişkin durdurulma kararı alınmışsa ilgili memur karşı kuruma bir dava açma hakkında sahiptir. Bu tarz davalar yetkili olan idari mahkemeye açılır. 

Dilekçe örneğini indirmek için TIKLAYINIZ!

657 Derece Kademe Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılır?

Memurlar kadrolarına göre gruplara ayrılmaktadır. Bu kadrolar ile memurun ne iş yapacağı veya hangi bölümde görev alacağı belirlenir. Örneğin bir hemşire, hemşirelik kadrosunda çalışır. Zamanla memurların tecrübesi artar, bu da derelerine yansır. Dereceler artarken aslında birer numara küçülür. Derece kademe hesaplama için ilgili memurun, kadronun hangi derecesinden göreve başladığı bilinmelidir. Memur derece kademe hesaplama yapılırken dikkate alınması gereken bazı parametreler bulunmaktadır. Bunlar:

 • İşe başlanan tarih ve derece
 • Hesaplama yapılırken içinde bulunulan kademe ve tarih
 • Memurun, bu görev dışında kalkınma merkezlerinde çalışıp çalışmadığı
 • Lise eğitimi sırasında hazırlık sınıfı okuyup okumadığı
 • Takla sicilinin olup olmadığı
 • 657 sayılı kanuna göre bir yıla kadar ücretsiz izin yapıp yapmadığı (askerlik hariç)
 • Şimdiki memurluğundan önce başka bir kurumda ve sınıfta memurluk deneyiminin olup olmaması
 • Hangi okullardan mezun olduğudur.

Takla Derece Kademe Nedir?

Takla kademesi, bir memurun sekiz sene boyunca disiplin cezası almaması halinde verilen bir mükafattır. Sekiz yılını tamamlayan memurlar, kademe ilerlemesine tabi tutulur. Fakat sekiz yıl içinde disiplin cezası alan bir memurun takla kademesi alması mümkün olmamaktadır.

Yeşil Pasaport – Derece Kademe İlişkisi

Memurun bulunduğu derece, yeşil pasaport almasını da etkilemektedir. Dolayısıyla yeşil pasaport derece kademe ilişkisi mevcuttur. Pasaport Kanunu’na göre 1, 2 ve 3. derecelerde görev yapan ya da bu derecelerden emekli olan memur, yeşil pasaport almaya hak kazanmaktadır. Hususi pasaport, ya da bir diğer ismi ile yeşil pasaport sahibi olmak isteyen memurlar, ilk üç derecede bulunmaları suretiyle bu pasaportu almak için başvuruda bulunabilirler. Memurun almaya hak kazandığı yeşil pasaport, 6 ay ile 5 sene arasında değişen sürelerde verilmektedir. Bu süre ise, çalışılan kurumdaki yöneticinin talebi ile İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği parametrelere göre değişkenlik gösterir.

Yeşil pasaport alabilecek memurlar:

 • TBMM’nin eski üyeleri
 • TBMM’den emekli olmuş bakanlar
 • İlk üç derecedeki kadroda yer alan veya bu kadrolardan emekli olmuş olanlar
 • Birinci dereceden emekli olmuş eski belediye başkanları
 • Büyükşehir, il ve ilçe başkanları (ancak görev süreleri dahilinde)
 • Devletin sporcuları

Memur Nakil İşlemleri

Zabıta Nasıl Olunur?

Gümrük Memuru Nasıl Olunur?

İstifa Eden Memurun Hakları Nelerdir?

 

Memurların İzin Süresi Kaç Gündür?

1-10 yıl arası memur için 20 gün, 10 yıl ve üzeri memurluk hizmeti olan kişi içinse 30 gün izin hakkı bulunmaktadır.

Son Yapılan Zamla Birlikte En Düşük Memur Maaşı Ne Kadar Oldu?

11 bin 848 lira olmuştur.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. 2/2 derece ve kademedeyim .uzman öğretmenlikte 1 derece almamız gerekiyordu yalnız benim derece ve kademem 1/1 olmuş. Bunda yanlışlık yok mu 1/2 olması gerekmez miydi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu