Sorgulamalar

Yargıtay Dosya Sorgulama 2024 Yargıtay Karar Sorgulama – Yargıtay Dosya Durumu

Yargıtay Dosya Sorgulama - Yargıtay Karar Sorgulama - Yargıtay Dosya Durumu, Yargıtay Karar Arama, Yargıtay Dava Sorgulama, Yargıtay Dosya Aşamaları, Yargıtay Kararları, Yargıtay Karar Süresi, Yargıtay Karar Arama Nasıl Yapılır? e-Devlet Yargıtay Dosya Sorgulama ve daha fazlası yazımızda...

Yargıtay Dosya Sorgulama 2024 Yargıtay Karar Sorgulama – Yargıtay Dosya Durumu; Adli yargının üst karar organı olan  Yargıtay hakkında bilmeniz gereken tüm bilgileri ve merak edebileceğiniz tüm konuları sizler için ele aldık… Yargıtay Dosya Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır? Yargıtay Karar Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır? Yargıtay’ın Verdiği Karara İtiraz Edilebilir mi gibi pek çok sorunun cevabı yazımızda…

Yargıtay, adli yargının en üst karar mercii olarak hukuk sistemimizde yerini almış, bir yüksek mahkemedir. Adli yargıda ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların kural olarak son inceleme merciidir. Yargıtay’ın altında yer alan yerel mahkemeler ise “Ceza ve Hukuk Mahkemeleri” olarak iki kola ayrılır. Bu yerel mahkemelerde açılan davalara karşı yapılan temyiz başvuruları Yargıtay’ın ilgili dairelerinde incelenerek karara bağlanır.

Adıma Açılmış Dava Var mı? Dava ve Mahkeme Sorgulama

Yargıtay Dosya Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

  • Vatandaşlar, kurum ve kuruluşlar ile vekilleri Yargıtay’ın internet sitesi üzerinden Yargıtay’da bulunan dosyalarının takibini yapabiliyorlar.
  • Dava dosyasının yerel mahkeme bilgileri (mahkemenin adı, esas ve karar sayısı kriterlerinden en az iki adedi yazılarak) ya da Yargıtay’ın ilgili daire adı ve esas numarası girilerek sorgulama yapılabiliyor.
  • Yargıtay’ın sitesine girdikten sonra elektronik hizmetler bölümüne ulaşmanız gerekiyor. Burada karşınıza çıkacak sayfadan isteğinize göre seçim yapabiliyorsunuz.

Yargıtay dosya sorgulama işlemi için TIKLAYINIZ!

e0hmpw4m40ajprqrdfnpawuwrunyl5kxpobf5hl1

Mahkeme Bilgilerini Kullanarak Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır?

  • Yurttaşların mahkeme bilgilerini kullanarak Yargıtay’da var olan dosyalarını görebilmeleri için “Mahkeme”, “Mahkeme Esas No”, “Mahkeme Karar No” alanlarından en az ikisi doldurulmalı ve “Bul” düğmesine basılmalıdır.
  • “Mahkeme”  bilgisini seçebilmek için öncelikle dosyanın mahkemesine ait “İl” ve sonrasında “Mahkeme Türü” seçilmelidir. (Örneğin: Asliye Hukuk Mahkemesi vb…).
  • Bu işlemin devamında Mahkeme seçim kutusunun İçeriği doldurulur. Burada bahsedilen mahkeme yerel mahkemedir ve onun bilgileri girilerek sorgulama yapılabilir.

 

Daire Bilgilerini Kullanarak Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır?

  • Şayet dosyanızın incelendiği Yargıtay dairesi ve dosya esas sayısını biliyorsanız “Yargıtay Daire Adı” kutusundan ilgili Yargıtay dairesi ve esas sayısı, yıl ile beraber yazılarak dosya bilgilerine ulaşabilirsiniz.

 

e-Devlet Üzerinden Yargıtay Dava Dosyası Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

e-devlete giriş yaptıktan sonra kimlik doğrulaması yaparak Yargıtay dava dosyası sorgulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

ngbmyq8nmagczcizth0o0czgwu5nyleraqklageu

Tarafınıza ait bir Yargıtay dosyası varsa buna ilişkin bilgiler otomatik olarak karşınıza gelecektir.

e-Devlet üzerinden Yargıtay dava dosyası sorgulamak için TIKLAYINIZ!

Yargıtay Karar Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Yargıtay karar arama ile Yargıtay emsal karar arama taleplerinin her ikisi de aynı sekme üzerinden yerine getiriliyor. Aranılan Yargıtay kararı ile emsal kararı bulmak için aşağıdaki görselde de belirtilen aranan kelimeler kısmına kararı bulmaya yarayacak anahtar kelimeler yazılarak istenilen tüm Yargıtay kararlarına ulaşılabiliyor.

 lyeucgkdazz37pwaijwsdq7qspan8matki98pm8l

Yargıtay karar sorgulama işlemi için TIKLAYINIZ!

Dosya Durumları

Yargıtay Kayıt Aşamasında Ne Demek?

Dava dosyanın hangi Yargıtay dairesinde kayıt aşamasında olduğunu gösterir.

Yargıtay Dosya Durumu Açık Ne Demek?

İlgili Yargıtay dairesinde incelemesine başlanan dosyanın daha sonuçlanmadığını gösterir.

Adıma Açılmış Dava Var mı? E-Devlet Dava Dosyası Sorgulama

Yargıtay Ön İncelemede Ne Demek?

Dava dosyanın ön inceleme safhasında olduğunu gösterir. Duruşmalı davalarda duruşma bilgilerinin kayıt, davetiye çıkarılması; ceza dosyalarında tebliğ vb. işlemler bu aşamada yapılır.

Yargıtay Arşivde Ne Demek?

Dosyanın incelenmesi ve karar verilmesi için tetkik hâkimine verilmeyi beklediği aşamayı gösterir.

İlgili Yargıtay Dairesinde Ne Demek?

Kayıt işlemleri tamamlanmış olan dosyaların incelemesini yapıp karara bağlayacak olan daireyi gösterir.

Yargıtay Dosya İncelemede Ne Demek?

Genel itibariyle dava dosyanın tetkik hâkim tarafından irdelenmesi, tartışma, hüküm sonucunun oluşturulması, hüküm bilgilerinin ve ilamının dosyaya kaydedilmesi ya da posta bölümünde dava dosyasının kapatılarak sonuçlanmayı beklemesi süreçlerinden birinde olduğunu gösterir.

Bunların dışında ilgili daireler tarafından verilen “Görevsizlik” ya da Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu’nun vermiş olduğu “Tetkiksiz Gönderme Kararı” ile diğer Yargıtay dairelerine dosyanın yollanmasında olduğu gibi ilişkili diğer Yargıtay dairelerine gönderilmek üzere karar verilen ve kapatılan dosyalar da incelemede olarak belirtilir.

yargıtay'a 10 yeni üye - son dakika türkiye haberleri | ntv haber

Yargıtay CBS* Gönderildi Ne Demek?

Hukuk dairelerinde incelemesi tamamlanıp kapatılan dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı birimine gönderildiğini gösterir.

Dosya Postalandı Ne Demek?

Hukuk dairelerinde incelemesi tamamlanan dosyaların kapatılarak, yerel mahkemesine gönderildiğini gösterir.

Daireden Birime Teslim Listesinde (Hukuk)

Kanunlar veya uygulama aşaması gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca hukuk dava dairesine gönderilen dava dosyanın hukuk dairesinde sonuçlandırılarak kapatıldığını gösterir.

Yargıtay CBS Gönderildi Ne Demek?

Ceza dava dairelerinde yer alan dosyaların incelemesi sonuçlanarak kapatılması veya kapatılıp ilişkili Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı birimine gönderilmesi süreçlerinin birinde olduğunu gösterir. Kanunlar veya uygulama gereği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yollanması icap eden hukuk dosyaları yönünden de dairelerinde kapatılarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bağlantılı bölümüne gelen dosyalar da aynı şekilde gösterilir.

e-Devlet İcra Dosyası Sorgulama, UYAP İcra Dosyası Kapatma

Yargıtay Karar Bozma Ne Demek?

Yerel mahkemelerde veya Yargıtay’da ilk derece mahkemesi olarak açılan davalarda yapılan itirazlar üzerine Yargıtay’ın ilgili daireleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın bozularak yargılamanın tekrardan yapılması sonucunu doğuran kararlara verilen isimdir.

Yargıtay yerel mahkeme kararını bozar ne olur, bu durumda yerel mahkeme tekrardan yargılamaya başlar ve yeni bir karar verir. Yerel mahkeme Yargıtay kararları istikametinde davranabileceği gibi aksi yönde de davranabilir.

Yargıtay Onama Ne Demek?

Yerel mahkemelerde veya Yargıtay’da ilk derece mahkemesi olarak açılan davalarda yapılan itirazlar üzerine Yargıtay’ın ilgili daireleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın hukuka uygun olduğu sonucuna vararak onaylaması sürecine verilen isimdir.

Yargıtay Karar Düzeltme Ne Kadar Sürer?

Hukuk sistemimizde her somut olay kendi içerisinde değerlendirilir. Bu yüzden yargılamaların seyrine göre süreç uzayabilir veya kısa sürede sonuçlanabilir. Karar düzeltme hukuk sistemimizin tanımış olduğu olağanüstü kanun yollarından birisidir. Sadece iki durumda söz konusu olabilir. Bunlar:

  • a) Maddi bir vakanın (dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler yardımıyla belirlenebilen) kararda göz önüne alınmamış olması.
  • b) Kararda hukuki bir hata yapılmış olmakla birlikte bu hatanın Yargıtay tarafından dikkate alınmaması.  

Yargıtay’da Bulunan Dosyaya Hangi Durumlarda Öncelik Verilir?

Yargıtay’da işlem gören dosyalar sebebiyle öncelik talebinde bulunan taraf ya da avukatı, öncelikle inceleme talebinin dayanağını teşkil eden gerekçeyi açık ve net bir şekilde anlatan bir dilekçe ile dosyanın bulunduğu ilgili Yargıtay dairesine başvurusunu sunar. İlgili Yargıtay Dairesi tarafından dilekçe değerlendirilerek kabul edilirse dosya öncelikle işleme alınarak yargılama sürecine tabi tutulur.

Yargıtay Dosya İncelemesi Ne Kadar Sürer?

Bu konuda kesin ve net bir süreden bahsedilemez. Yargıtay’ın iş yükü ve dairelerin yoğunluğuna göre farklılık gösterebilir.

Yargıtay’ın Verdiği Karara İtiraz Edilebilir mi?

Ceza Genel Kurulu ile Hukuk Genel Kurulu kararları dışında Yargıtay’ın bütün daire kararlarına karşı itiraz yoluna gidilebilir. Genel Kurul Kararlarına karşı itiraz yolunun kapalı olmasının sebebi ise bu kurulların vermiş olduğu kararların kesin olmasından kaynaklanır. 

UYAP Vatandaş Girişi Nasıl Yapılır?

Danıştay Dosya Sorgulama Nasıl Yapılır?

 

Yargıtay Başkanı Kimdir?

Murat KIYAK.

Danıştay Başkanı Kimdir?

Zeki YİĞİT.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu