Edevlet.net

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 Sözleşmeli Pilot Alımı

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 Sözleşmeli Pilot Alımı

İlanı Veren Kurum: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı

Kadro Sayısı: 2 (iki)

Kadro Unvanı: Pilot

İlan Tarihi: 20 Ocak 2017

İlk Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2017

Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2017

Başvuru Adresi: İl Emniyet Müdürlükleri Personel Şube Müdürlüğü

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, 20 Ocak 2017 tarihinde yayımladığı ilanla; “Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği” çerçevesinde ve “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi” kapsamında, Havacılık Dairesi Başkanlığına, Sınav Komisyonu tarafından  yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli Pilot unvanında (657 sayılı DMK/4-B md.)  2 (iki) Uçak Pilotu alınacağını duyurdu. Adaylar kendilerinden istenen belgelerle birlikte 06 Şubat 2017 – 10 Şubat 2017 tarihleri arasında, kendi bulundukları ilin İl Emniyet Müdürlüklerinde bulunan Personel Şube Müdürlüğüne şahsen başvuracaklar. Burada adayların başvuruları bilgisayar sistemine kayıt edilecek ve adaylara “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecek.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenen Belgeler:

a) Kimlik belgesi,
b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf,
c) Eğitim durumuna ait diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli
sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan
sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)
d) İlan metninin EK’inde bulunan “Sözleşmeli Pilot Nitelikleri” başlıklı form, (2 nüsha olarak doldurulacak, bir nüshası başvuru yapılan birime teslim edilecek ve diğer nüshası adayda kalacaktır. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adaylar gelirken yanında getirecektir.)

e) Pilotluk Lisansı belgesi,
f) Temel pilotaj sertifikaları (PPL, CPL, IR, Öğretmenlik, Bakım), Tip intibak belgeleri, Tek
motor çift motor uçuş saatleri ve varsa 1 inci pilotluk belgeleri, her bir tipte uçuş toplamları ve son
uçuş tarihlerini gösterir kurum imzalı şahsi uçuş kayıt çizelgeleri ve havacılıkla ilgili kişisel tüm
belgeler (sertifika, kurs belgesi vs. evrakların başvuru yerlerinde gösterilmesi yeterli olup, sözlü
ve/veya uygulama sınava gelirken aday yanında getirecektir. Ayrıca kazanan adaylardan bu
belgelerin asılları veya aslı gibidir onayları istenecektir.)

Adaylarda Aranan Nitelikler:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. İlan Metninde yayımlanan EK-1’de belirtilen şartları taşımak:

  • Pilot Lisansına Sahip Olmak,
  • Pilot olarak minimum 500 saat çift motor sabit kanat uçuşu bulunmak (Tercihen Beechcraft King Air B350
    veya Cessna Citation XLS tip intibakı bulunmak),
  • Sağlık şartları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’ nın (ICAO) Annex1’ deki ve JAR FCL-3’ deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. (Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, ilgili hastanelerden kendi imkânları ile temin edeceklerdir.) Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar sınava
    gelirken yanında getirmesi gerekmektedir.

3. Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,
4. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,
5. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak. (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

Başvuruda bulunan ve bütün bu şartları taşıdığını beyan eden adaylardan başvurusu kabul edilen adaylar sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Bu adaylara sınav yerleri ve tarihleri Emniyet Genel Müdürlüğünün internet adresinde ilan edilecektir.
Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların mesleki bilgi ve mesleki yeteneği, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü, genel yetenek ve genel kültürü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, öz güveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilecektir. Adaylar, bu sınavda aldıkları puana göre sıralanacak, atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday listesi belirlenecektir. Ayrıca, asıl aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilecektir. (Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.)

Adaylar, sonuçların ilan edildiği günden itibaren, yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurarark sonuçlara itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından on gün içinde (sadece maddi hata bakımından) incelenerek sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir. Atama onayları dışında adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecek, tüm tebligatlar ve duyurular emniyet Genel Müdürlüğü internet adresinden yapılacaktır.

Sözleşmeli Pilot Nitelikleri Formu İçin TIKLAYINIZ!

Emniyet Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi İçin TIKLAYINIZ!

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı İnternet Sitesi İçin TIKLAYINIZ!

İlan Metni İçin TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.