Edevlet.net

2020 Engelli – Özürlü Raporu Nasıl Alınır? Kimlere Verilir?

2020 Engelli – Özürlü Raporu Nasıl Alınır? Kimlere Verilir?

20 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” ile birlikte, engelli raporları ve bu raporların nasıl alınacağıyla ilgili birtakım değişiklikler söz konusu oldu. Bu yüzden rapor almak isteyen engelli bireyler adına, yeni yönetmelikle birlikte hangi konularda değişiklik yapıldığı, bu değişikliklerin kendi durumlarını ne şekilde etkileyeceği gibi sorular araştırma konusu oldu. Yapılan değişikliklerin ardından engelli raporu almak isteyen bireylerin, bu süreçte kendilerine yardımcı olacak bilgilere ihtiyaçları var.

Engelli Raporu Alma Şartları Nelerdir?

Türkiye İstatistik Kurumu, 1 Aralık 2018 itibarıyla Türkiye nüfusunu 82 milyon 3 bin 882 kişi, ülkedeki engelli bireylerin nüfusa oranını ise %12,3 olarak açıkladı. Bu veriler doğrultusunda ülkemizde 10 milyonu aşan bir engelli nüfusunun varlığından bahsetmek mümkün. Sosyal devlet anlayışı ile idare edilen ülkemizde, halkın her alanda adil muamele görmesi için belli yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Engelli bireylerin toplumsal yaşamda varlıklarını sürdürebilmeleri için bu ihtiyaçların karşılanması gerekir. Engelleri sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için oluşturulan bu yasal zemin; engelli kişileri günlük ve iş yaşantılarında korumayı amaçlar. Yasaların engelli vatandaşların kamusal alandaki her türlü hakkını koruyabilmesi için engelli bireylerin, engel durumlarını ve engel durumlarının derecesini bildiren özürlü heyet raporu almaları gerekir.

Engelli Raporu Sorgulama İçin TIKLA!

Engelli bir birey; fiziksel, zihinsel, duygusal ya da duyusal olarak toplumda diğer bireylerle eşit koşullara sahip olmayan kişi olarak tanımlanabilir. Söz konusu yeti kayıpları, her engelli bireyde aynı derecede gözlenmez. Çevreye ve topluma aktif olarak katılamayan bireyin, var olan yeti kayıplarının bir başkasına göre farklı oranda seyretmesi ve belirli bir kurala bağlı olmayışı, evrensel ölçülere göre bir sınıflama ve dereceleme yapılmasını gerektirir. Biz buna bireyin engel ya da engellilik durumu diyebiliriz. Bu engellilik durumunun tespiti için yapılan değerlendirmenin yer aldığı belgeye de erişkinler için sağlık kurulu raporu denir. Bu rapor yetkili hastanelerin sağlık kurulları tarafından hazırlanır. Eski adıyla özürlü heyet raporu olarak bildiğimiz bu raporun değişen yönetmelikle beraber adı da değişmiştir. Erişkinler için sağlık kurulu raporu adını alan bu raporun iki ana çeşidi vardır. Bunlar: 

 • Erişkinler için sağlık kurulu raporu,
 • Erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildiren sağlık kurulu raporu şeklindedir.

Bu raporu almak isteyen kişilerin öncelikle tam teşekküllü bir devlet hastanesine başvurmaları gerekir.

Engelli Raporu Nasıl Alınır?

 • Başvuru: Kişinin kendisi ya da vasisi (kişinin yasal işlemlerini yürütmesi için mahkeme tarafından atanan kişi) başvuru dilekçesiyle birlikte sağlık kurulu raporunu verme yetkisi olan hastaneye beyanda bulunur ve süreç başlatılır.
 • Muayene formu oluşturulması: İlgili poliklinikler belirlenerek forma kayıt tarihi düşülür.
 • Tetkiklerin yapılması: Kişinin yeti kaybı çeşitli laboratuvar bilgileri doğrultusunda dereceleriyle birlikte belirlenir.
 • Kurulun toplanması: Tetkikler sonucu ilgili uzman tarafından düzenlenen raporun değerlendirilmesi için kurul başkanı liderliğinde kurul toplanır.
 • Onay süreci: Süreli ya da süresiz olup olmadığı not düşülen rapor, başvuru tarihinden en geç 30 gün sonra tamamlanır.

Engelli Raporu Kaç Günde Çıkar?

Kişinin hastaneye beyanı ve gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından kurul toplanıp karar verir. Bu kararın ardından geçen 30 gün içerisinde raporun onaylanması gerekir. Süreli ve süresiz diye ikiye ayrılan engelli raporuna, raporun türü de yazılmalıdır. Yazılmadığı durumda engelli raporu yenileme işlemlerinin aynı sırayla yeniden başlatılması gerekeceği için bu konuya dikkat etmekte fayda var. Rapor alma işlemleri için gerekli olan tüm kurallar ve işlemler, ağır engelli raporu nasıl alınır sorusu için de geçerlidir.

Engelli Kartı Nedir? Nasıl Alınır? Tıkla Öğren!

Engelli Raporu Veren Hastaneler

Özürlü raporu almak isteyen kişilerin Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerine veya eğitim-araştırma hastanelerine başvurmaları gerekir. Engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler, Sağlık Bakanlığı resmi sayfasında belirli periyotlarla düzenlenir. Aşağıda, ülkemizin en yoğun nüfuslu şehirlerinden bazı hastane örnekleri verilmiştir: 

Ankara: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul: Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi, İstanbul Silivri Devlet Hastanesi

İzmir: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Aliağa Devlet Hastanesi

Adana: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana Ceyhan Devlet Hastanesi, Adana Devlet Hastanesi, Kozan Devlet Hastanesi

Antalya: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Korkuteli Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Korkuteli Devlet Hastanesi

Diyarbakır: Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Bursa: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa Devlet Hastanesi, Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi, Orhangazi Devlet Hastanesi, Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi

Konya: Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya Numune Hastanesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

2020 Engelli Raporu Oranları

İlgili hastanelerde muayenesi yapılan engelli kişinin; var olan engel durumunu gösteren yüzdelik ifade, engel durumunun derecesidir. Engelli raporundaki engel oranının nasıl belirlendiği konusunu ise iki ana başlık altında incelemekte fayda var:

 • Bir organ ya da dokudaki yeti kaybından dolayı söz konusu olan engel durumunun oranı, ilgili yönetmelikte engellilik dereceleri cetvelinde belirtilmiştir. Bu cetvelde her organ için ayrı ayrı ve ayrıntılı bilgi bulmak mümkündür. Örnek vermek gerekirse, görme yetisini kaybetmiş bir kişinin bu cetvele bakarak engel oranı hakkında bilgi edinmenin de, şizofreni teşhisi konmuş bir hastaya verilen rapor oranına bakarak, hastalığın hangi derecede seyrettiğini öğrenmenin de bu derecelendirme cetveli sayesinde mümkün olduğu söylenebilir.
 • Birden fazla organ ya da dokusunda yeti kaybı olan kişinin engel durumu yine yönetmelikte belirlenmiş balthazard formülüyle hesaplanır. Bu engelli raporu hesaplama formülü, birden fazla engel durumunun varlığı söz konusuysa kullanılır.

Engelli raporlarını dereceleri bakımından üç ana gruba ayırmak mümkündür:

1. grup: Hafif engelli gruptur. %50’nin altında kalan engelli raporu sahiplerini kapsar.

2. grup: Orta engelli grup olup ikinci derece engel grubu olarak da bilinir. %50 ile %80 arası engelli raporuna sahip kişileri kapsar.

3. grup: Ağır engelli grup olarak bilinen 3. grup, %80 ve üzeri oranda engele sahip bireyleri kapsar.

%20 Engelli Raporu Kimlere Verilir ve Ne İşe Yarar?

Sağlık kurulu tarafından haklarında %50’nin altında rapor düzenlenen kişilerin yer aldığı, 1. derece engel grubunda yer alan kişilere verilen engel raporudur. Hafif engelli diye de tanımlanan bu rapora sahip kişiler, yasaların sağladığı avantajlardan faydalanamazlar.

%40 Engelli Raporu Kimlere Verilir ve Ne İşe Yarar?

20 Şubat 2019 tarihinde yapılan değişiklik ile birlikte %40 engel oranı da rapor sahiplerine yasal avantajlar sağlamayan bir yüzde haline gelmiştir. Yine 1. derece engel grubunda olan kişileri içine alır. Zira sahiplerine kamusal alanlarda öncelik tanıyan raporların geçerli olabilmesi için raporun sağlık kurulu tarafından en az %50 olarak düzenlenmesi şarttır.

%90 Engelli Raporu Kimlere Verilir ve Ne İşe Yarar?

Ağır engelli bireyleri kapsayan, 3. derece engel grubundaki (%80 ve üzeri) kişilere verilen rapordur. Bu rapora sahip bireylerin yasalarca güvence altına alınmış bazı haklardan faydalandığını biliyoruz. Bu haklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Engelli kimlik kartı edinme hakkı
 • Ücretsiz şehir içi ulaşım hakkı
 • Demir , deniz yolu ve hava yolu tarifelerinden indirimli faydalanma hakkı
 • Gelir vergisi indiriminden faydalanma hakkı
 • Emlak vergisi muafiyeti hakkı
 • Tayin isteme hakkı
 • Su faturasını indirimli kullanma hakkı
 • Araç alımında ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimi
 • Engelli maaşı alma hakkı
 • Evde bakım maaşından faydalanma hakkı
 • Çeşitli telekomünikasyon şirketlerince belirlenen fatura indirimlerinden yararlanma hakkı

Son olarak; hastaneye yapılan bireysel başvuru ile başlayan tüm bu rapor alma süreçlerinin takibinin yapılması, engelli bireylerin faydalandıkları haklardan kısa bir süre bile olsa mahrum kalmamaları için gereklidir. Engelli raporu almakla ilgili süreç bundan ibarettir. En güncel bilgilerle yenilenmeye devam edilecektir.

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.