Engelli

Engelli Vergi İndirimi Nasıl Sorgulanır? 2024 Engelli Vergi İndirimi Hesaplama

Engelli Vergi İndirimi Nasıl Sorgulanır? Engelli Vergi İndirimi Hesaplama, Engelli Vergi İndirimi Başvurusu Nasıl Yapılır? Engelli Vergi İndirimi Nedir? Engelli Raporu Dereceleri ve daha fazlası yazımızda...

Engelli Vergi İndirimi Nasıl Sorgulanır? Engelli Vergi İndirimi Hesaplama; Engelli vatandaşlarımızın vergi indirimi ne kadar gelin birlikte bakalım. Engelli Vergi İndirimi Nedir? Engelli Vergi İndiriminden Kimler Faydalanabilir? Engelli Vergi İndirimi Maaşa Ne Kadar Yansır gibi pek çok sorunun cevabı yazımızda…

Engelli bireyler toplumsal eşitlik sağlanarak sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak amacıyla; sosyal devlet anlayışının gereği olarak çeşitli yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerden bir tanesi de vergi mevzuatı üzerinedir. Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan engelli vergi indirimi ile gelir vergisi hesaplamasında engelli vatandaşlar için kolaylıklar söz konusudur. 

Engelli vatandaşlar için sağlanan avantajlardan yararlanmak için gerekli şartlar, geçerli özürlü rapor dereceleri, başvuru süreci (başvuru dilekçesi ve başvuruda gereken belgeler), vergi indirimi oranları ve maaşlara yansıma oranları da vergi indirimi ile ilgili mevzuatta detaylıca açıklanmış ve uygulamalar bu mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır.

İsim Denklik Belgesi Nedir? 2024 Başvuru ve Sorgulama Nasıl Yapılır?

Engelli Vergi İndirimi Nedir?

Engelli vatandaşların sosyal ve ekonomik hayatlarında yaşadıkları zorlukları azaltmak amacıyla Anayasa’nın 61. maddesinde ve 193 sayılı Vergi Kanunu’nun 31. maddesinde engelli vatandaşların hakları, engellerinden dolayı yaşamaları muhtemel hak kayıplarını önlemek amacıyla yasal güvence altına alınmıştır.

Vergi indirimi adı altında yapılan bu düzenleme; Gelir Vergisi, Gümrük Vergisi, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV: Vatandaşların yurt içinden satın alınan veya yurt dışından ithal edilen tüm motorlu taşıtları kapsar.), Katma Değer Vergisi (KDV) ve Emlak Vergisi kanunlarında çeşitli vergi avantajlarını kapsıyor.

Gelir Vergisi Kanunu içerisinde yer alan bu vergi avantajları ve engelli vergi indirimi oranları da engelli vatandaşların engellerini gösteren özürlü rapor derecelerine göre değişiyor. Bu rapor dereceleri kişinin engel durumunun ağırlığına göre üç gruba ayrılıyor.

Engelli rapor dereceleri; birinci derece ( ağır engel grubu), ikinci derece ( orta dereceli engel grubu), üçüncü derece (hafif engel grubu) olarak sıralanabilir. Sonuç olarak engelli vergi indirimi; kişilerin çalışma gücü kayıpları varsa bu durumu belgelendirip ücret ve kazançları için ve ödemekle yükümlü oldukları vergiler için engel derecelerine göre uygulanan indirime verilen isimdir. Bu vergi indiriminden yararlanabilecek kişiler ilgili mevzuatta aşağıdaki şekilde yer alıyor.

Engelli Raporu Dereceleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 100 günlük eylem planı kapsamında engelli vatandaşları yakından ilgilendiren yasal düzenlemelerle ilgili bir yönetmelikle özürlü rapor derecelerini yeniden düzenlemiştir.

Resmi Gazete’de yayımlanan ”Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ile vatandaşların vergi gelir indirimi başvurusu da dahil olmak üzere farklı kurumlar için ayrı rapor alması durumu da ortadan kaldırılmıştır. İlgili yönetmeliğe göre belirlenen engel dereceleri, sınıflandırması ve engel durumunu bildiren oranlarda da değişiklikler yapılmıştır.

Engelli sağlık raporuyla ilgili detaylı bilgi için: Engelli Sağlık Raporu Nedir? Nasıl Alınır?

Birinci derece engel grubu: Ağır engelli vatandaşları kapsayan gruptur. Engelli raporuna göre %80 ve üzerinde engel durumu olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu alan vatandaşlar bu gruba dahil edilmiştir.

İkinci derece engel grubu: Orta derece engel grubu olarak da bilinen ikinci derece engel grubu sağlık kurulu raporuna göre %50 ile %80 arası engeli olan vatandaşları içine alan gruptur.

Üçüncü derece engel grubu: Hafif engeli olan vatandaşların dahil olduğu engel grubudur. %50’nin altında engeli olduğuna dair sağlık kurulu raporu almış olan vatandaşların bu grubun içinde yer alması kararlaştırılmıştır.

Engelli Vergi İndiriminden Kimler Faydalanabilir?

 • Ücretli engelli
 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli bir kişi bulunan ücretli kişi
 • Engelli ve serbest meslek mensubu olan kişi
 • Bakmakla yükümlü olduğu engelli bir kişi bulunan serbest meslek mensubu kişi
 • Basit usule göre vergi ödemekle yükümlü tutulan engelli kişi

Engelli vergi indirimi uygulamasından faydalanacak kişiler için yapılan tanımlarda ücretli ve bakmakla yükümlü olduğu kişi ifadelerini de açıklamak gerekiyor. Ücretli ifadesi; bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumunda ücretli çalışan olduğu belgelenen engelli vatandaşı işaret ederken bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi ifadesinde yer alan kişiler de aşağıdaki gibidir:

 • Eşi
 • Anne ve babası (Genel Sağlık Sigortası kapsamında olan ve geçimini sağlayamadıklarını belirten ilgili kurum belgelerinin mevcut olması gerekiyor.)
 • Evli olmayan çocuklar (18 yaşını doldurmamış/ 20 yaşını doldurmamış: Eğitim Kanunu gereğince eğitimine mesleki eğitim kurumlarında devam eden çocuklarını/ 25 yaşını doldurmamış: Yüksek öğrenime devam eden/ Yaşına bakılmaksızın kanuna göre malul olduğu belirlenen çocuklarını kapsar.)
engelli vergi i̇ndirimi nasıl sorgulanır? engelli vergi i̇ndirimi hesaplama
engelli vergi i̇ndirimi nasıl sorgulanır? engelli vergi i̇ndirimi hesaplama

Engelli Vergi İndirimi Maaşa Ne Kadar Yansır?

Engelli vergi indiriminin maaşa yansıması Gelir Vergisi Mevzuatı’nda engelli vergi indirimi oranlarına göre aylık ve yıllık olarak hesaplanır. Engelli kişinin tam teşekküllü hastaneden aldığı sağlık kurulu raporu, vergi indirimi uygulanması için şarttır.

Asgari ücret baz alınarak hesaplama yapılacaktır. Görüldüğü üzere verilen rapordaki özürlü rapor dereceleri de uygulanacak vergi indirimi oranlarını doğrudan etkiliyor. Engel oranları ile ilgili yapılan yeni düzenlemeyle vergi indirimleri ve uygulanacak vergi indirim oranları da değişmiştir.

Rapor Derecelerine Göre Engelli Vergi İndirimi Tutarları

Asgari ücret temel alınarak engel derecelerine göre uygulanan vergi indirimi oranları ve tutarları belirlenmiştir. Bu tutarlar aşağıdaki gibidir:

 • Birinci derece engelli: 4.400 TL
 • İkinci derece engelli: 2.600 TL
 • Üçüncü derece engelli: 1.100 TL

Engelli Vergi İndirimi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli vergi indiriminden yararlanmak isteyen engelli kişilerin ve bakmakla yükümlü oldukları engelli kişiler olan vatandaşların gerekli belgeleri temin ederek yetkili kurumlara bir dilekçeyle başvurmaları gerekiyor. Belgelerin teslim edileceği yetkili kurumlar ise il ve ilçelere göre değişiklik gösteriyor. Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde Grup Müdürlüğü, ilçelerde ise Mal Müdürlükleri ile Vergi Dairesi Müdürlükleri başvuruların yapıldığı kurumlardır.

Engelli Araç Alımı Şartları, Hesaplama ve Evraklar

Engelli Vergi İndirimi için Gerekli Belgeler

Engelli vergi indirimi başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin öncelikle ilgili mevzuatta belirtilen kriterleri taşıması gerekir. Gelir Vergisi Kanunu’na göre gelir indirimi başvurusu yapabilecek kişilerden istenen belgeler de yardım talebinde bulunan kişiye göre farklılaşır. Engelli çalışan olarak hizmet veren kişiler ve hizmet veren kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler için vergi indirimi başvurusu yapılabilir.

Engelli çalışandan vergi indirimi başvurusunda istenen belgeler:

 • Başvuru formu – dilekçe
 • Çalışılan iş yerinden alınan ve işveren tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş yazı
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi
 • Sağlık kurulu özürlü raporu (raporun aslı veya noter tasdikli örneği)

Bakmakla yükümlü olunan engelli kişiler için yapılacak vergi indirimi başvurusunda istenen belgeler:

 • Başvuru formu- dilekçe
 • Engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğuna dair belge
 • Bakmakla yükümlü olunan engelliye ait sağlık kurulu raporu (aslı ya da noter tasdikli örneği)
 • Başvuran kişi ve baktığı engelli kişiye ait kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi

Engelli vergi indirimi dilekçesi örneğini indirmek için TIKLAYINIZ!

Engelli Vergi İndirimi Başvuru Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Vergi indirimi evrak takibi ve başvuru sonucu sorgulama işlemleri iki yolla gerçekleştirilir.

1. Tebligat yoluyla

Başvuruda istenen belgelerle vergi indirimi başvurusu yapıldıktan sonra Gelir İdari Başkanlığında, ilgili müdürlüklerce evraklar teyit edilir. Merkez Sağlık Kurulu tarafından ”Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Raporlar Hakkındaki Yönetmelik” ve ekleri cetvellere göre incelenir. İnceleme sonucu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından engelli vatandaşın başvurduğu Verdi İdaresi Başkanlığına veya Defterdarlığa bildirilir. Başvuru sonucu da ilgili kişilere bu birimlerce tebliğ edilir.

2. İnternet üzerinden

Online olarak başvuru sürecinin takip edildiği EVİS sorgulama sistemi üzerinden kişiler hem başvuru sonucu sorgulayabiliyor hem de evrak takibi yaparak süreci takip edebiliyorlar. Bu sistem üzerinden işlem yapacak kişilerin başvuru yaptıkları Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından hizmet veren EVİS (Engelli Vergi İndirimi Sorgulama Servisi) sorgulama ekranında yer alan T.C kimlik numaraları ile soyad bilgisi bölümlerini doldurmaları istenir. Bu bilgiler girildikten sonra giriş butonu tıklanarak sisteme giriş yapılır. Giriş yapılan bu sistem üzerinden de vergi indirimi evrak takibi ile başvuru sonuç sorgulama işlemleri yapılabilir.

Örneğin başvuruyu İstanbul Gelir İdaresi Başkanlığına yaptınız. O zaman evrak takibi ve sorgulama işlemleri için ilgili daire başkanlığına ait http://www.ivdb.gov.tr/engelli-vergi-indirimi adresine girmeniz gerekiyor. Bu bağlantıya tıkladığınızda da yukarıdaki sorgulama ekranında yer alan alanları doldurup giriş yapmanız yeterli.

EVİS sorgulama bağlantısı için TIKLAYINIZ!

 

Vergi İndiriminin Olması İçin Engel Oranı En Az Kaç Olmalıdır?

En az %40 olmalıdır.

Engelli Vergi İndiriminin Nereden Sorgulatabilirim?

e-Devlet üzerinden sorgulatabilirsiniz.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Engeli vergi indirimi 23 01 2020 raporum ankara ya gönderdiler cavap almadim bilgisi olan tskler

  1. Vergi endirimi emeklilik onaylandı bir buçuk ay oldu evrakların gelmedi

 2. Vergı ındırım rapor mesaj geldi rapor numarasını sorgulama yapıyorum olmuyor yardımcı olursanız m olurum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu