E – Devlet | Giriş | Kapısı | Şifresi

Erciyes Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alımı

İlanı Veren Kurum: Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü

Kadro Sayısı: 6 (Altı)

Kadro Unvanı: Sağlık Teknikeri 1 (bir), Büro Personeli 3 (üç), Fizyoterapist 1 (bir)  ve Eczacı 1 (bir)

İlan Tarihi: 25 Ocak 2017

Son Başvuru Tarihi: 08 Şubat 2017

Başvuru Adresi: Erciyes Üniversitesi, 38039 Kayseri

Telefon: 0352 437 49 37

Kayseri Erciyes Üniversitesi 25 Ocak 2017 Çarşamba günü yayımladığı ilanla, Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilerek ücretleri Diş Hekimliği Fakültesi DönerSermaye bütçesinden karşılamak üzere; 1 (bir) Sağlık Teknikeri ve 3 (üç) Büro Personeli ile Üniversite Hastanesinde istihdam edilmek üzere, ücretleri Üniversite Hastanesi Döner Sermayesinden karşılanacak; 1 (bir) Fizyoterapist ve 1 (bir) Eczacı olmak üzere toplam 6 (altı) sözleşmeli personel alınacağını duyurdu. İşe kabuller, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. Maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre gerçekleştirilecek. Atamalarda 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınacaktır. Eczacı pozisyonuna müracaat edecek adaylar Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan 1 sayılı cetvele göre KPSS şartı aranmamaktadır.

Adaylardan İstenen Belgeler:

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi,
2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin barkotlu internet çıktısı,
3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi,
5- Fotoğraf (1) adet,
6- İş talep formu,
Ve ayrıca, ilan metninde detaylarıyla belirtilen görevin gerektirdiği niteliklere sahip olduklarına dair belgeleri de sunmaları gerekiyor. Bunlardan biri, İngilizce bilgisi; Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde sağlık turizm kapsamında kuruma başvuran yabancı uyruklu hasta ve hasta yakınları ile iletişimin tam ve sağlıklı olarak sağlanması için adayların son 5 yıl içinde KPDS/YDS den en az C seviyesinde İngilizce puanı almış olmaları gerekiyor.

Adaylar, Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen
belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere), ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (on beş) gün içinde mesai bitimine kadar şahsen başvuru yapmalılar, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. KPSS (B) gurubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihinden itibaren, en geç 7 (yedi) iş günü içinde, yazının sonunda linklerini verdiğimiz, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakülteleri Hastaneleri ve Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin internet sitelerinden ilan edilecektir. Asil kazananlardan
başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, kadronun 1 (bir) katı kadar belirlenen yedek kazananlardan sırayla yerleştirme yapılacaktır. Asil ve Yedek olarak yerleştirilen adaylara yapılacak güvenlik tahkikatı olumlu olanların ataması yapılacak, güvenlik tahkikatı olumlu olmayanların atamaları yapılmayacaktır. Erciyes Üniversitesinin yayımladığı ilan tebliğ mahiyetindedir, adaylara başka bir yolla herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Kurumun talebine cevap vermek isteyen adaylarda, ilan metninde detaylarıyla anlatılan özel şartlar dışında;

1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşımak,

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak,

3- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak,

4- 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet usulü planlanan çalışma planları dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak gibi genel şartlar da aranıyor.

Eczacı pozisyonuna yapılan başvurularda KPSS şartı aranmamaktadır. Asil aday mülakat sonucu belirlenecektir. Diğer kadrolar için 2016 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans mezunları için KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakülteleri Hastaneleri İnternet Sitesi İçin TIKLAYINIZ!

Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi İnternet Sitesi İçin TIKLAYINIZ!

İlan Metni İçin TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.