Edevlet.net

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alımı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 76 Memur Alımı

İlanı Veren Kurum: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Kadro Sayısı: 76 (Yetmiş Altı)

Kadro Unvanı: Satış Memuru (dokuz), Ambar Memuru (on dokuz), Veznedar (on beş), Koruma ve Güvenlik Görevlisi (on), Makine Mühendisi (bir), İnşaat Mühendisi (iki), Elektrik Mühendisi (bir), Harita Mühendisi (bir), İnşaat Teknikeri (bir), Kimyager (altı), Şoför (on bir)

İlan Tarihi: 26 Ocak 2017

İlk Başvuru Tarihi: 01 Şubat 2017

Son Başvuru Tarihi: 10 Şubat 2017

Sözlü Sınav Tarihleri : 24 Nisan 2017 – 28 Nisan 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 26 Ocak 2017 tarihinde yayımladığı ilanla, sözlü sınav usulüyle açıktan personel alımı yapacağını duyurdu. İlanda bahsi geçen kadrolarda çalışmak için sınava girmek isteyen adayların, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan iş talep formunu, elektronik ortamda doldurmaları gerekiyor. adayların bu formu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurmaları çok önemli zira form yine elektronik olarak onaylandıktan sonra aday ya da kurum tarafından düzeltme yapılamayacak. Ayrıca posta ya da elden, başka şekilde bir başvuru kabul edilmeyecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak olan açıktan atama sınavlarına, 2016 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylarda olması gereken genel şartlar;

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
– Lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP3, ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSSP94 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak,

dışında, her bir kadroya başvuran aday için gerekli özel şartlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ilandaki tabloda detaylı olarak verilmiştir. Bu ilan metninin web adresini yazının sonunda bulabilirsiniz.

Sözlü Sınavın Esasları:

 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.
 • Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” girebileceklerdir.
 • Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağrılacaktır.
 • Sözlü sınavda adayın; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve
  genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yüz tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
 • Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil aday belirlenecektir.
 • Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde
  de yaşı büyük olan adaya öncelik verilecektir.
 • Sözlü Sınavda başarılı kabul edilen adayların adı, soyadı, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı listeler, Bakanlık kurumsal internet sitesinden ilan edilecektir. Ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
 • Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal
  internet sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligat yapılacaktır.
 • Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Ataması yapılan memurlar, Ağrı, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Şırnak, Trabzon, Van, Zonguldak, Kocaeli, Malatya illerinde istihdam edilecekler. Adaylarının başvuruların başlayacağı tarih olan 01 Şubat 2017’den önce, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yayımladığı ilan metnini, hangi kadrolara kaç memur ataması yapılacağı ve aranan özel şartların neler olduğunu gösteren tabloyu dikkatle okumalarını tavsiye ederiz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İnternet Sitesi İçin TIKLAYINIZ!

İlan Metni İçin TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.