E – Devlet | Giriş | Kapısı | Şifresi

Hacettepe Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi Alımı

İlanı Veren Kurum: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü

Kadro Sayısı: 9 (dokuz)

Kadro Unvanı: Doçent, Yardımcı Doçent

İlan Tarihi: 04 Şubat 2017

İlk Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2017

Son Başvuru Tarihi: 24 Şubat 2017

Başvuru Adresi: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Sıhhiye / ANKARA

Telefon:  0312 305 50 00

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, 04 Şubat 2017 tarihinde, Üniversitenin çeşitli fakülte ve ana bilim / sanat dallarında açık bulunan kadroları için öğretim üyesi alacağına ilişkin ilan yayımladı. Bu ilana göre, mevcut açık kadrolarda görev yapmak isteyen Doçent ve Yardımcı Doçent unvanlarına sahip akademisyenler, 06 Şubat ile 24 Şubat 2017 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecekler. Hacettepe üniversitesi işe alımları,  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri çerçevesinde gerçekleştirecek.

Fen Fakültesi

– Genel Biyoloji Ana Bilim Dalı, Yardımcı Doçent,  ” Drosophila genetiği konusunda deneyimli ”

Güzel Sanatlar Fakültesi

– Seramik Ana Sanat Dalı, Yardımcı Doçent, ” Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik derecelerini Seramik Alanında yapmış ”

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

– İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı (*), Doçent (İngilizce), ” İktisat alanında doktora derecesine sahip ”

– Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı (*), Yardımcı Doçent,  ” Kamu Hukuku alanında doktora derecesine sahip olmak ve İdare Hukuku alanında deneyimli ”

Tıp Fakültesi

– Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı (*), Doçent (İngilizce), ” Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Yandal Uzmanı olmak”

Fen Bilimleri Enstitüsü

– Doçent, “Nanobiyoteknoloji alanında Atomik Kuvvet Mikroskopisi ve Tek Molekül Kuvvet Spektroskopisi konularında deneyimli olmak.”

Nüfus Etütleri Enstitüsü

– Sosyal Araştırma Yöntemleri, Yardımcı Doçent, ” Nüfusbilim alanında doktora derecesine sahip olmak.”

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

– Kök Hücre Bilimleri, Yardımcı Doçent, ” İnsan göbek kordonu ve kordon kanı kök hücreleri konusunda yurtdışı deneyimi olmak.”

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Doçent, ” Yabancılara Türkçe öğretimi konusunda deneyimli olmak.”

Yanında (*) işareti olan kadrolar, yabancı dilde eğitim yapan birimlerin kadrolarıdır.  Başvuruda bulunan adayların
ilgili birimlere atanması için, Yabancı Dil Jürileri tarafından yapılacak olan ” yabancı dilde ders verme sınavı”nı başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ileri bir tarihte Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından organize edilecektir.

Adayların, ” Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Yardımcı Doçentler ve Doçentler ile ilgili 8 ve 14. maddelerinde istenen koşulları sağlıyor olmaları gerekir. Yukarda listelediğimiz kadrolara başvurmak isteyen adaylar;

1- Yayın dosyalarına;

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- Diplomalar,

4- Doktora ve doçentlik belgeleri,

5- Kriterleri sağladığına dair belge,

6- Yabancı dil belgesi,

7- varsa ” Eğiticilerin Eğitimi Belgesi ” ( Hacettepe Üniversitesi akademik kadrolarına başvuracak öğretim üyesi adaylarının; Hacettepe Üniversitesi ya da diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası”na sahip olmaları gerekir. Üniversiteler dışındaki kurumlardan alınan sertifikalar, ancak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli kabul edilir. Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası olmayan adaylar, başvuru sürecinde Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Programına devam ederek bu belgeyi alabilirler),

8- Öz geçmiş formu,

9- Akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini ekleyecekler.

Doçent ve Yardımcı Doçentlik kadro adayları, başvuru dilekçeleriyle birlikte, 4 kopya olarak hazırlanacak olan yayın dosyalarını, bu amaca uygun bir kutu içinde, Yardımcı Doçent kadrosu için ilgili Dekanlığa ya da Enstitü Müdürlüğüne; Doçent kadroları için ise Rektörlük Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecekler. Ayrıca adaylar,  başvuru dosyası oluşturmak üzere, tüm bu belgelerin birer kopyasını 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir. Üniversite, postayla yapılan başvuruları kabul etmeyecek.

Son olarak başvuruları kabul edilerek ataması yapılan akademisyenlerin 5 (beş) yıl süre ile gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) ve Doçent kadrosuna yapılacak olan atamaların Daimi Statüye göre olacağını da hatırlatmak isteriz.

Hacettepe Üniversitesi İnternet Sitesi İçin TIKLAYINIZ!

Öz Geçmiş Formu ve Akademik Etkinlik Puan Formu ve Kontrol Çizelgesi İçin TIKLAYINIZ!

İlan Metni İçin TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.