E – Devlet | Giriş | Kapısı | Şifresi

Hakkari İl Özel İdaresi 11 Sözleşmeli Personel Alımı

İlanı Veren Kurum: Hakkari İl Özel İdaresi

Kadro Sayısı: 11 (on bir)

Kadro Unvanı: İnşaat Mühendisi (iki), Harita Mühendisi (iki), Makine Mühendisi (iki), Maden Mühendisi (bir), Elektrik-Elektronik Mühendisi (bir), Şehir Planlayıcısı (bir), Ziraat Mühendisi (bir), İnşaat Teknikeri (bir)

İlan Tarihi: 06 Şubat 2017 Saat 08:00

Son Başvuru Tarihi:  10 Şubat 2017 Saat 17:00

Başvuru Adresi: Hakkari İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Sınava Gireceklerin Açıklanma Tarihi :13 Şubat 2017

Sözlü / Mülakat Sınav Tarihi ve Saati : 15 Şubat 2017 Çarşamba Saat 09:30

Sözlü / Mülakat Sınav Yeri : Hakkari İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu

Sözlü / Mülakat Sınav Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 17 Şubat 2017

Hakkari İl Özel İdaresi toplam 11 (on bir) sözleşmeli personel alacak. 02 Şubat tarihinde yayımlanan ilanla duyurulan talebe başvuruda bulunmak isteyen adayların öncelikle Hakkari ilinin coğrafi yapısını biliyor olması gerekiyor. Sağlık durumu arazide çalışmak için uygun olan ve bunu sağlık raporuyla belgeleyebilen, şantiye şartlarında çalışmayı, Hakkari İli ve İlçelerinde ikamet etmeyi kabul eden, bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmayan adayların mesleki iş tecrübesine sahip olması da gerekli. Mühendis olarak başvuruda bulunacak olan adaylar 4 yıllık fakültelerden lisans mezunu, İnşaat Teknikeri kadrosu başvuruda bulunacak adaylar ise 2 Yıllık
Yüksekokul önlisans mezunu olacaklar.

İl Özel İdaresi Kanununun 36′ ncı maddesi çerçevesinde ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 49. maddesi gereğince kadro karşılığı teknik hizmetler sınıfında, tam zamanlı sözleşmeli personel olarak görev yapacak olan adaylarda aranan diğer şartlar;

– Türk Vatandaşı olması,

– Üniversitelerin mühendislik fakültesinden “Unvanı ile ilgili” bölümünden ve teknikerlik yüksekokuldan mezun olması,

– 2014 ve 2016 yıllarına ait KPSS puanı Mühendisler için (P3) türünde 55, Tekniker için (P93) türünde 55 ve üzeri
olması,

– Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

– Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmaması,

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kuruluşundan Emeklilik ve Yaşlılık aylığı almıyor olması,

– Savcılıktan alınacak ilişiği yoktur belgesiyle, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara zimmet, ihtisas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak
kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma
suçlarından dolayı hükümlü bulunmaması,

– Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen, Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları limitleri dahilinde, İl Özel İdaresinin belirleyeceği ücreti kabul etmesi.

Bu özellikleri taşıyan ve şartları kabul eden adaylar;

1-Diploma Fotokopisi,
2-Yerleşim Yeri Beyanı,
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
4-İş Talep Formu (Hakkari İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden veya Hakkari İl Özel İdaresi internet adresinden temin edilecek.),
5-2 Adet vesikalık fotoğraf,
6- 2014 veya 2016 KPSS Sonuç Belgesi

ile birlikte Hakkari İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunabilirler. Kurum, postayla yapılan müracaatları kabul etmeyeceğini belirtiyor. Başvuruları incelenen ve sınava girmeye hak kazanan adaylar, İdarenin internet sitesinde ve ilan panosunda duyurulacak. Adaylar komisyon tarafından belirlenen sırayla, 15 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 09:30’ da Hakkari İl Özel İdaresi Meclis toplantı salonunda sözlü / mülakat şeklinde, tek aşamada yapılacak sınavına alınacaklar. Bu sınavda adaylar; mesleklere ilişkin bilgi düzeyi, kavrama – özetleme becerisi, ifade yeteneği, karşılaştırma gücü, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışların göreve uygunluğu, öz güven, ikna kabiliyeti ve inandırıcılık, genel kültürü ve genel yetenek, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık  konularında değerlendirilecekler. Adayların başarılı sayılabilmeleri için bu sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaları gerekiyor. Sınav sonuçları 17 Şubat 2017 Cuma günü, İl Özel İdaresi
İlan Panosunda ve internet sitesinde ilan edilecek. İdare kazanan adaylara işe başlama yazısı tebliğ ederek;

1- Cumhuriyet Başsavcılığı Adli – Sicil Belgesi,

2- Resmi Sağlık Kurulu Raporu (Şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışabileceğine dair tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu),

3- Mezun olduğu okul diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti,

4- Erkek adaylar için askerlik ilişiği yoktur belgesi,

5- (6) Adet fotoğraf,

6- Yerleşim yeri belgesi

ile birlikte müracaat etmelerini ve sözleşme imzalayarak 15 (on beş) gün içinde işe başlamalarını istiyor. İlanın detayları ve kurumla her türlü iletişim için, adayların Hakkari İl Özel İdaresi internet sitesini takip etmelerinde fayda var.

Hakkari İl Özel İdaresi İnternet Sitesi İçin TIKLAYINIZ!

İlan Metni İçin TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.