Meslekler ve Maaşlar

Hemşire ve Ebe Farkı Nedir? 2024 Hemşire ve Ebe Maaşları

Hemşire ve Ebe Farkı Nedir? Hemşire ve Ebe Maaşları, Ebelik mi Hemşirelik mi? Ebe ve Hemşire Maaş Farkı, Ebe Hemşire Nasıl Olunur? Erkek Ebe Olur mu? Ebe mi Hemşire mi Daha Fazla Maaş Alır? Ebelik ve Hemşirelik Arasındaki Farklar, Ebe Doğum Yaptırır mı? Düz Liseden Hemşire Olunur mu? Açık Liseden Hemşire Olunur mu ve daha fazla sorunun cevabı yazımızda...

Hemşire ve Ebe Farkı Nedir? Hemşire ve Ebe Maaşları; Sevilen meslek gruplarından biri olan hemşirelik ve ebelik özellikle son dönemlerde daha da popüler hale gelmiştir. Hemşire Maaşları? Ebe Maaşları? Açık Liseden Hemşire Olunur mu? Meslek Lisesinden Hemşire Olunur mu gibi pek çok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Hemşire ve Ebe Farkı Nedir? Hemşire ve Ebe Maaşları

Hemşire, hastalıktan korunma konusunda bilgi veren, beden ve ruh sağlığının bozulması durumunda hekim tarafından uygun görülen tedavinin uygulanmasına yardımcı olan kişidir. İnsan hayatına bu yönden etki etmesi sebebiyle kutsal bir meslek olarak görülür ve dünyanın bilinen en eski mesleklerinden biridir. Günümüzde hemşire olmak için gereken şartlar birtakım değişikliklere uğradı ve hemşire olmak eskiye nazaran zorlaştı. Ancak değişmeyen nokta ise devlet hastanelerinde hemşire olabilmek için KPSS‘de başarılı olunması gerekliliği.

Ebe, doğum sırasında hekime yardımcı olan kişidir ve çeşitli sağlık kurumlarında görev yapar. Daha önceki yıllarda sağlık sektörü bu kadar gelişmediği için ebelik mesleği köylerde daha yaygındı. Ayrıca çok eski zamanlardan beri var olan ebelik unvanını alabilmek için usta-çırak ilişkisi ile eğitim almak yeterliydi. Ancak ebelik, günümüzde profesyonel bir meslek haline geldi ve üniversite mezunu olma gerekliliğini taşımaya başladı. Bunun sonucunda daha bilimsel yöntemlerle çalışan, daha donanımlı ebeler sağlık sektörünün içerisinde kendine yer edindi.

Hemşirenin Görevleri

 • Hastayı kabul eder.
 • Hastayı tedaviye hazırlar.
 • Acil durumlarda ilk müdahaleyi yapar.
 • Hastaya gerekli durumlarda aşı yapar ve serum takar.
 • Hastanın tansiyonunu ve vücut ısısını ölçer. Bandajlama yapar.
 • Hastayla ilgili tuttuğu raporu doktora iletir.
 • Doktorun hasta için gerekli gördüğü tedavi yöntemini uygular.
 • Hastanede ameliyathaneyi hazırlar ve ameliyat ekibine yardım eder.
hemşirenin görevleri
hemşirenin görevleri

Ebenin Görevleri

 • Yeni doğum yapan annelerin bakımını yapar.
 • Olağan dışı acil durum vakalarının hastaneye gönderilmesini sağlar.
 • Bazı kadın hastalıkları tedavisinde hekimle işbirliği içinde çalışır.
 • Özel bakım gerektiren, prematüre, postmature ve hasta bebekler de dahil olmak kaydıyla yeni doğan bebeklerin bakımını yapar.
 • Aile planlaması, anne ve çocuk sağlığı konularında kadınları eğitir.
 • Sağlık kuruluşlarında, 6 yaşına kadar çocukların aşılarını yapar.
ebenin görevleri
ebenin görevleri

Hemşire Olmak İçin Hangi Okul Okunmalı?

Hemşirelik mesleğinin eğitimleri hemşirelik yüksekokullarında, sağlık yüksekokullarının hemşirelik programlarında, sağlık bilimleri fakültelerinin hemşirelik ve sağlık hizmetleri bölümlerinde verilir. Hemşire olabilmek için bu programların herhangi birinden mezun olmanız gerekiyor. Şu an için ülkemizde sağlık meslek liselerinden mezun olduğunuzda direkt hemşire olamıyorsunuz. Bu bilgiyi göz önüne almanızda fayda var. Kaç yaşında hemşire olunur? Hemşire olmak için yaşla ilgili herhangi bir sınırlama yoktur, ilgili eğitimlerin başarıyla tamamlanmasının ardından hemşire olunabilir.

Açık Liseden Hemşire Olunur mu?

Açık liseyi bitirip üniversite sınavlarında gerekli puanı alarak hemşire olmanızda bir engel bulunmaz.

Meslek Lisesinden Hemşire Olunur mu?

Sağlık meslek liselerinden mezun olduğunuzda hemşirelik bölümüne geçebilmeniz için devlet tarafından puan kolaylığı sağlanır. Ayrıca meslek lisesi mezunu olduğunuz için gerekli donanıma sahip olmuş olursunuz. Diğer meslek liselerinden ilgili üniversite bölümünü kazanarak hemşire da olabilirsiniz.

Anadolu Lisesinden Hemşire Olunur mu?

Anadolu lisesinden mezun olduğunuzda üniversitelerin hemşirelik eğitimi veren bölümlerini kazanırsanız hemşire olmanıza bir engel bulunmaz.

Düz Liseden Hemşire Olunur mu?

Düz liseden hemşire olmak mevcut eğitim sistemimizde olanaksızdır. Çünkü eğitim sistemimiz içerisinde artık “düz lise” adı altında bir lise türü bulunmamaktadır.

hemşirelik
hemşirelik

Hemşirenin Taşıması Gereken Özellikler

 • Hemşire, gerekli meslek bilgisine ve donanımına sahip olmalıdır.
 • Görev yaptığı alanla ilgili başarılı olacağı inancına sahip olmalıdır.
 • Yardımsever ve sorumluluk duygusuna sahip olmalıdır.
 • Hızlı ve isabetli karar alabilmelidir.
 • Sorgulayıcı, düzenli ve sevecen olmalıdır.
 • Ruhen ve bedenen sağlıklı olmalıdır.
 • Soğukkanlı olmalıdır.
 • İnsanların bireysel farklılıklarını kabul etmelidir.
 • İnsanların maddi durumunu, kültürel değerlerini ve buna benzer özelliklerini dikkate almamalıdır.

Ebenin Taşıması Gereken Özellikler

 • İnsanlara yardım etmekten hoşlanmalıdır.
 • Sorumluluk duygusu yüksek olmalıdır.
 • Çabuk ve doğru karar verebilmelidir.
 • Temiz, dikkatli ve titiz olmalıdır.
 • Şefkat sahibi ve sevecen olmalıdır.
 • Bedenen sağlıklı, soğukkanlı ve dayanıklı olmalıdır.

Hemşire Çalışma Ortamı ve Çalışma Koşulları

Hemşireler için devlet hastaneleri temel çalışma alanlarıdır. Bunun yanında üniversitelerin hastanelerinde görev yapabilirler. Ayrıca özel sağlık kuruluşlarında da çalışma olanakları bulunur. Çeşitli sağlık birimleri ve kreşlerde de görev alabilirler. Çalışma ortamları genelde temiz ve düzenlidir. Sağlık söz konusu olduğundan sürekli olarak çalışma ortamlarını temiz tutmalıdırlar.

Hemşirelerin çalışma saatleri değişikli gösterir. Çalıştıkları sağlık alanına göre çalışma sistemleri vardır. Mesela aile sağlığı merkezinde hemşirelik yapan kişiler hafta sonu çalışmazlar. Hafta içi mesai saatleri 8’de başlar ve 17’de sona erer. Ancak acil servislerde veya bulundukları servislerde gece saatlerinde ve hafta sonları nöbet tutarlar. Bazı servislerde 24 saat çalışıp 24 saat dinlenerek çalışırlar.

Hemşireler çalıştıkları kurumda kadın-erkek, genç-yaşlı, çocuk-yetişkin birçok kişiyle iletişim kurarlar. Ayrıca doktorlarla, uzman hekimlerle, diğer bölümlerde çalışan hemşireler ve hastane personelleriyle işbirliği içinde çalışırlar.

hemşire çalışma ortamı
hemşire çalışma ortamı

Hemşire Maaşları Ne Kadar? Üniversite ve Lise Mezunu

Ebe Çalışma Ortamı ve Çalışma Koşulları

Ebeler devlet hastaneleri veya özel hastanelerde görev yaparlar. Ayrıca verem dispanser, sağlık ocakları ve aile planlama merkezlerinde de çalışabilirler. Çalışma ortamları genel olarak temiz ve düzenlidir. Çalışma saatleri içerisinde hamile kadınlarla, 0-6 yaş grubu çocuklarla, doktorlarla, uzman hekimlerle ve diğer sağlık personelleriyle iletişim halinde olurlar. Köylerde çalışan ebeler ise hizmet verirken bolca seyahat etmek zorundadırlar. Görev yaptıkları kurumun belirlenen takvimine göre nöbet görevi veya vardiyalı çalışma sistemini uygularlar.

ebe çalışma ortamı
ebe çalışma ortamı

Hemşire Maaşları

Hemşirelerin maaşları kadrolu, sözleşmeli veya ücretli olma durumlarına göre farklılık gösterir. Hemşireler maaşlarına ek olarak döner sermayeden gelir alırlar. Ayrıca nöbet tuttuklarında nöbet ücretlerini de alırlar. Özel sağlık kuruluşlarında görev yapan hemşirelerin maaşları düşüktür.11.000 TL ile 15.000 TL arasında değişmektedir.

Devlet bünyesinde görev yapan hemşirelerin maaşları 26 bin TL almaktadır. Hemşirenin görev yaptığı yer, hastane veya kamu kurumunun büyüklüğüne göre aldığı maaşta değişiklik olur. Ayrıca hemşirelerin de diğer devlet memurları gibi evli olma durumları, memuriyet derecelerine göre maaşları değişmektedir.

Ebe Maaşları

Ebeler de hemşireler gibi kadrolu olarak çalıştıklarında 26 bin TL civarında maaş alırlar. Ancak hizmet yılı ve memuriyet derecelerine göre bu maaş artabilir. Özel sektörde çalışan ebelerin maaşları da düşüktür. Özel sektörde çalışan ebeler 11.000 TL ile 15 bin TL arasında bir maaş alır.

Erkek Hemşire Nasıl Olunur?

Önceki dönemde hemşirelikle ilgili kanunda bu mesleği sadece kadınların yapabileceği maddesi bulunuyordu. Daha sonra yasada gerekli değişiklikler yapılarak erkeklerin de hemşirelik mesleğini yapmalarına engel maddeler kanundan çıkarıldı. Yani erkekler de üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olarak özel sağlık kuruluşlarında veya gerekli puanları alarak devlet bünyesinde veya görev yapabilir.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Nasıl Olunur?

Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Nasıl Olunur?

 

Ebeler Hemşire Olabilir mi?

Evet.

Ebelik Bölümü Kaç Yıldır?

4 yıldır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Hemsire doner sermayesiz 4 doner sermayeyle 5 bine kadar alıyor yogun bakıkda calisan ise 6-7 bin alıyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu