Edevlet.net

İstanbul Üniversitesi 17 Akademik Personel Alımı

İstanbul Üniversitesi 17 Akademik Personel Alımı

İlanı Veren Kurum: İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü

Kadro Sayısı: On yedi

Kadro Unvanı: Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent

İlan Tarihi: 23 Ocak 2017

Son Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2017

Başvuru Adresi: Personel Daire Başkanlığı İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Telefon:  0212 440 00 00

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü 23 Ocak 2017 tarihinde, çeşitli fakülte ve birimlerinde görevlendirmek üzere Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent alacağını duyurdu. Alımlar, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” çerçevesinde gerçekleşecek. Aranan öğretim üyelerinin görev yapacağı fakülte ve ana bilim dalları:

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
– Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, PROFESÖR
– Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, DOÇENT  (Perkütan kroner girişim ve aplasyon alanlarında tecrübeli elektrokardiyografi ve endotel fonsikoyon bozukluğu ile ilgili klinik çalışmaları olan)

CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
– İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, PROFESÖR (Romatoloji Bilim Dalı için Behçet hastalığı ve değerlendirme ölçüleri konusunda bilimsel çalışmaları olan)
– İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, PROFESÖR (Gastroenteroloji Bilim Dalı için İnflamatuar barsak hastalıkları ve kronik karaciğer hastalıkları tanı ve tedavisi bilimsel çalışmalar yapmış)

FEN FAKÜLTESİ
– Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Ana Bilim Dalı, DOÇENT ( Deneysel Yüksek Enerji Fiziği ve Kristallerde Kanallama konusunda bilimsel çalışmalar yapmış)

İKTİSAT FAKÜLTESİ
– İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı, DOÇENT (Politik İş Çevrimleri konusunda bilimsel çalışmalar yapmış olmak.)
– İngilizce İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı, DOÇENT (Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Nöroiktisat konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.)
– İktisat Teorisi Ana Bilim Dalı, YARDIMCI DOÇENT ( İktisat Metodolojisi ve Eleştirel Gerçekçilik Yaklaşımı konusunda bilimsel çalışmalar yapmış)

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
– Endodonti Ana Bilim Dalı, DOÇENT
– Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, DOÇENT

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
– Siyasi Tarih Ana Bilim Dalı , PROFESÖR
– Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı, PROFESÖR
– Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı, YARDIMCI DOÇENT

İLAHİYAT FAKÜLTESİ
– İslam Tarihi Ana Bilim Dalı, PROFESÖR

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
– Sinema Ana Bilim Dalı, PROFESÖR

DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
– Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı, PROFESÖR

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
– Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ana Bilim Dalı, YARDIMCI DOÇENT  ( Doktorasını Muhasebe-Finansman alanında tamamlamış, Muhasebe,Vergi,Denetim ve Finans alanlarında bilimsel çalışmaları olan)

657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olması gereken adayların ayrıca Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması da gerekiyor. Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şartı var.  Müracaatlar ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde ilgili birimlere ve şahsen yapılacaktır. Kurum, posta ile başvuru kabul etmeyecek.

Profesörlük Kadrosuna Müracaat Edeceklerin:

– Öz geçmişlerini,

– Yayın Listelerini,

– Doçentlik Belgelerini,

– Bilimsel Yayınlarının kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını,

– Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Başlıca Araştırma Eserinin adını da belirttikleri başvuru dilekçelerini hazırladıkları CD’lere birer adet fotokopi koymaları ve ayrıca; İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu
(Profesör ve Doçentler için)” ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet), Adli
Sicil Kaydı, Özgeçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar, 1 adet Vesikalık Fotoğraf, Kimlik Fotokopisi ve Başlıca Araştırma Eseri olarak gösterdikleri eserden birer adet yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Doçent Adayların:

– Öz geçmiş,

– Doçentlik Belgesi,

– Yayın Listesi ile Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte
Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan “Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru Formu (Profesör ve Doçentler için)” ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet), Adli Sicil Kaydı, öz geçmiş ve Yayın Listesi, Doçentlik Belgesi, Yabancı Dil Belgesi, Diplomalar, 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş) ve Kimlik Fotokopisini yanlarında bulundurmaları gerekmekiyor.

Yardımcı Doçent Adaylarının ise:

– Sınava girecekleri yabancı dili belirten dilekçele,

– Öz geçmiş,

– İstanbul Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde bulunan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu” (3 Adet),

– Adli Sicil Kaydı,

– Doktora Belgesi,

– Yayın Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca tüm adayların, İstanbul Üniversitesinin ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının internet sitesinde yer alan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi” ne göre, Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış tablolarını da başvuru dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

İlan Metni İçin TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.