reklam
Devlet Destekli

KOSGEB Bu İşleri Yapanlara Hibe Veriyor! KOSGEB Hibe Desteği

KOSGEB Bu İşleri Yapanlara Hibe Veriyor! KOSGEB Hibe Desteği; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, yani kısa ve bilinen adıyla KOSGEB, 1990 yılında imalat sanayi işletmelerinin gelişmesine ve desteklenmesine yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne kadar geçen zaman içinde, imalat dışındaki farklı sektörlerde de faaliyet gösteren gerek küçük işletmeler, gerekse çok büyük ölçekli firmalara hem kuruluş hem de yatırım destekleri vermeye devam etmektedir.

KOSGEB Bu İşleri Yapanlara Hibe Veriyor! KOSGEB Hibe Desteği

KOSGEB’in Desteklediği Sektörler

KOSGEB’in desteklemediği çok az sektör var. KOSGEB, piyasada faaliyet gösteren hemen her sektöre, faaliyet konusuna göre değişen oranlarda destek sağlıyor. KOSGEB tarafından desteklenen irili ufaklı yüzlerce sektör bulunmakla beraber başlıca olanları ana başlıklar ve alt metinleri halinde aşağıdaki listeden bulabilirsiniz; 

 • Madencilik ve taş ocakçılığı: Kömür, linyit, ham petrol, doğal gaz, demir, nikel, bakır, uranyum, toryum, katran, altın, gümüş madenciliği. Ayrıca madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici faaliyetler.
 • İmalat: Gıda ürünleri imalatı, hayvansal ürünlerin işlenmesi ve imalatı, tekstil ve dokuma ürünleri imalatı, elektrikli teçhizat imalatı, motorlu kara taşıtları imalatı.
 • Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
 • Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri: Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması, kanalizasyon, atıkların toplanması, ıslahı ve bertarafı.
 • İnşaat: Bina inşaatı, kara ve demir yolları inşaatı, otoyol inşaatı, tünel inşaatı, telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı.
 • Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı
 • Toptan ve perakende ticaret: Çiçeklerin, bitkilerin ve benzerlerinin toptan satışını yapan aracılar, canlı hayvanların toptan satışını yapan aracılar, çeşitli malzeme, ekipman, ürünlerin toptan satışını yapan aracılar, gıda maddeleri toptan ticareti.
 • Ulaştırma ve depolama: Kara, hava, demir yolu taşımacılığı, posta ve kurye faaliyetleri ile her türlü yük taşımacılığı.
 • Konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri: Otel ve benzeri konaklama yerleri, lokantalar, kantinler, pastane, tatlıcı ve börekçiler.
 • Bilgi ve iletişim: Basılı yayım faaliyetleri, yazılım programlarının yayımlanması, radyo, televizyon yayıncılığı, telekomünikasyon, web portalı faaliyetleri.
 • Finans ve sigorta faaliyetleri 
 • Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler: İdari danışmanlık faaliyetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri, insan kaynakları faaliyetleri, mimarlık faaliyetleri, çeşitli projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri, yapı denetim kuruluşları, reklamcılık ve piyasa araştırması, fotoğrafçılık faaliyetleri.
 • İdari ve destek hizmet faaliyetleri: Kiralama faaliyetleri, iş bulma acenteleri faaliyetleri, seyahat acenteleri faaliyetleri, özel güvenlik faaliyetleri, çağrı merkezi faaliyetleri, trafik müşavirliği.
 • Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor: Kütüphaneler, müzeler, tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi, botanik ve hayvanat bahçeleri ile koruma altındaki alanlar ile ilgili faaliyetler.
 • Diğer hizmet faaliyetleri: Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı, ayakkabı ve deri eşyaları onarımı, mücevherlerin onarımı, çilingirlik hizmetleri, çamaşırhane hizmetleri, kuaförlük ve diğer güzellik salonları faaliyetleri, cenaze işleri ile ilgili faaliyetler.

KOSGEB destekleri hangi işleri destekliyor ve kapsıyor diye baktığımızda üretim yapan, özellikle teknoloji üreten ve ihracat yapan firmalara öncelik tanınıyor. Bunun yanında genç girişimciler ve kadın girişimciler ile engelli, gazi ya da şehit yakını olan girişimciler için ilave destek imkanı da bulunuyor. KOSGEB hibe verilen sektörler en çok merak edilen konuların başında geliyor. 

Başlıca Diğer KOSGEB Destekleri

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

Program, yeni iş kuracak olan gerçek kişiler ve yeni kurulacak olan işletmelere, iş kurma ve işin devamlılığını sağlama konusunda destek vermeyi amaçlıyor. Bu kapsamda, geleneksel girişimcilere; gerçek kişiler için 65 bin  TL’ye kadar, ileri girişimciler yani üretim yapanlara ise 375 bin TL’ye kadar destek sağlıyor.

ARGE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Yüksek katma değer sağlayan, yenilikçi ve özellikle teknolojik ürünleri, ihracat odaklı olarak üreten firmaları geliştirmenin hedeflendiği bu programdaki destekleri üç başlık altında inceleyebiliriz.

 • ARGE ve İnovasyon Destek Programında, teknoloji ekseninde yeni fikir üreten küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projeler 750.000 TL’ye kadar destekleniyor.
 • KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programında, orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin üretimine yönelik projeler için 6.000.000 TL’ye kadar destek sağlanıyor.
 • Stratejik Ürün Destek Programında ise orta ve yüksek teknoloji seviyesindeki sektörlerde yüksek katma değer sağlayan ürünlerin üretimini arttırmaya yönelik projeler için 6.000.000 TL’ye kadar destek sağlanıyor.

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

KOSGEB hangi işlere destek veriyor konusunu incelerken bakacağımız bu başlığın altında yine beş ayrı destek programı mevcut. 

 • İşletme Geliştirme Destek Programında, küçük ve orta işletmeler için büyüme, markalaşma, kapasite arttırımı, öncelikli ihtiyaçların karşılanması gibi konular için 480 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor.
 • KOBİ Gelişim Destek Programında, 1.ooo.ooo TL’ye kadar sunulan desteklerle ekonomiye daha yüksek katma değer sağlayacak projeler üreten KOBİ’ler destekleniyor
 • Yurt Dışı Pazar Destek Programında ise ihracata teşvik, yurt dışına açılan KOBİ sayısını arttırmak, daha çok firmanın e-ticaret yapmasını sağlamak amacıyla 300.000 TL’ye kadar destek sağlanıyor
 • İş Birliği Destek Programı, adından da anlaşılacağı gibi aynı büyüklükteki işletmelerin birbirleriyle ya da kendilerinden daha büyük işletmelerle yapacakları ortaklıkları desteklemeyi amaçlıyor.
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programında da, araştırma geliştirme faaliyetleri ülkemizde yapılan teknoloji ürünlerinin yurt dışı pazarlara açılması, ihracatın arttırılması gibi konularda 60.000 USD’ye kadar destek sağlanıyor.

KOBİ Finansman Destekleri

KOBİ’lerin mevcut faaliyetlerini sürdürürken hizmet ve üretim kalitelerini arttırmak, daha fazla istihdam yaratmalarına destek olmak amacıyla 500.000 TL’ye kadar faiz desteği ve Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görerek, halka açılmak isteyen firmalara yine 500.000 TL’ye kadar farklı konularda destek sağlanıyor.

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvar Hizmetleri olarak verilen destek, KOSGEB’in desteklediği işler arasında önemli bir yer tutuyor. Buradaki amaç yurt dışı firmalarla rekabet gücünün sağlanması, daha kaliteli ürün ortaya çıkarılması ve ülkemizde üretimin arttırılmasıdır. Bu kapsamda Adana, Ankara, İstanbul, Bursa ve Konya’da 8 metal ve plastik/kauçuk laboratuvarı hizmet veriyor.

kosgeb hibe desteği
kosgeb hibe desteği

KOSGEB’in Desteklemediği Sektörler

KOSGEB birçok sektöre gerek hibe gerekse uygun geri ödemeli destekler vermekle birlikte özellikle desteklemediği bazı sektörler de mevcut.

KOSGEB’in desteklemediği sektörleri; 

 • Spor salonları
 • Veterinerlik hizmetleri
 • Eğitimi destekleyici faaliyetler
 • Avukatlık hizmetleri
 • Siyasi parti oluşumları
 • Toptan içki, tütün satışı
 • Şans oyunlarına yönelik faaliyetler olarak sayabiliriz.

KOSGEB, sağladığı maddi destekler yanında sunduğu online eğitimler ile de girişimcilerin gelişmesine katkı sağlıyor. Hem canlı dersler, hem eğitici videolar hem de elektronik kitaplar gibi seçenekler ile çok geniş bir yelpazede bilgiye ulaşmayı mümkün kılıyor. Üstelik eğitim sonrası uygulayacağınız deneme sınavları ile edindiğiniz bilgileri de ölçme imkanına sahipsiniz. Ayrıca yine eğitimler sonrasında adınıza düzenlenen elektronik sertifikaya da sahip olabiliyorsunuz.

KOSGEB NACE Kodlarını Nasıl Öğrenirim?

Nace kodu, iş yerlerinin faaliyet gösterdikleri alana göre tehlike sınıflarını belirleyen bir kod sistemidir. Tehlikeli, az tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 tehlike sınıfı bulunmaktadır. Az tehlikeli sınıfında; büro hizmetleri, perakende alışveriş mağazaları gibi iş yerleri bulunurken, tehlikeli sınıfta; imalat, boyama, kesme ve benzeri faaliyetlerde bulunan iş yerleri bulunur. İnşaat, tersane, maden sektörlerindeki işletmeler ise çok tehlikeli olarak sınıflandırılır.

 • KOSGEB ana sayfasında yer alan KOBİ başlığı altında Desteklenen Sektörler bölümüne girdiğimizde tüm sektörlerin nace kodlarına ulaşabiliriz.
 • Yine aynı sayfada bulunan arama çubuğuna faaliyet gösterdiğiniz sektörü yazdığınızda detaylı liste karşınıza gelir.

 • KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteriyorsanız ve desteklerden yararlanmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken KOSGEB’e kayıt olmak.

 • Yapmanız gereken işlemlerle ilgili, KOSGEB’in resmi web adresinde ana sayfada bulunan KOBİ başlığı altındaki “Nereden Başlamalıyım?” adımını seçtiğinizde detaylı bilgi ve yönlendirmelere ulaşabilirsiniz.

KOSGEB’in resmi internet sitesine gitmek için TIKLAYINIZ!

KOSGEB’in Hibe ve Kredi Desteği: KOSGEB 0 Faiz Kredi Nasıl Alınır?

KOSGEB Desteklenen Sektörler Neler?

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Araba alim satım işi yapmak istyorum galari açmak istyorum nasıl bir yol cizmeliyim

 2. Merhaba yeni iş kurmak istiyorum bir büfe çay ocağı var almak istiyorum hibe destek verilirmi bilgisi olan yardımcı olurmu

 3. 30 yıllık deneyimimiz var bir daha cam sektörüne girmek istiyoruz.Cam yıkama,tiyakol,döner tabla , kompresör, cam paletleri ve el takımlarımız var. Ayrıca 500 metrekare Sanayi sitesinde atölyemiz var. Yanlız bir adet cam kesim masasına ve birde tavan vincine ihtiyacımız var bunları hibe desteğiyle almak istiyoruz yardımcı olan olursa memnun oluruz.Bingölden yazıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu