E – Devlet | Giriş | Kapısı | Şifresi

Milli Savunma Bakanlığı 7 Uzman Yardımcısı Alımı

İlanı Veren Kurum: Milli Savunma Bakanlığı

Kadro Sayısı: 7 (yedi)

Kadro Unvanı: Milli Savunma Uzman Yardımcısı

İlan Tarihi: 02 Şubat 2017

Son Başvuru Tarihi: 06 Mart 2017

Sınavın Yapılacağı Adres: MSB Personel Genel Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA

Başvuru Adresi:  MSB Memur ve İşçi Dairesi Başkanlığı Bakanlıklar / ANKARA

Telefon:  (0 312) 402 61 00

Milli Savunma Bakanlığı, üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun ve ÖSYM tarafından 22 ve 29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan KPSS’lerde P53, P74, P92, P101, P114 puan türlerinden birinde en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar arasından, merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 7 (yedi) Milli Savunma Uzman Yardımcısı alacağını ilan etti.

02 Şubat 2017 ve 06 Mart 2017 tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılacak başvurularda, Aday Giriş ekranındaki “Başvuru Formu” nu eksiksiz ve doğru bilgilerle doldurduktan sonra “Başvurumu Kaydet” tuşuyla kayıt altına almak gerekiyor. Bundan sonra açılacak olan ve üzerinde aday numarası gibi bilgilerin bulunduğu sayfanın bir çıktısını almak, ilerde hak kayıplarına uğramamak ve gerekirse bilgileri güncellemek adına yararlı olacaktır. Bu şekilde kayıt altına alınan başvuru işleminden sonra adaylara yapılacak tüm bildirimler ve gelişmelerle ilgili duyurular bakanlığın resmi internet sitesinden ya da e-posta, SMS gibi kanallarla yine elektronik ortamda yapılacak. Bu nedenle adayların “Başvuru Formu” nda beyan ettikleri iletişim bilgilerinin çok dikkatli girilmesi gerekir.

Başvurusu onaylanan adaylar bakanlığın internet sitesinden duyurulacak ve kendilerinden istenen belgeleri, bildirilecek tarihler arasında Milli Savunma Bakanlığı Memur ve İşçi Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri istenecek. Bu belgeler;

1) Elektronik ortamda hazırlanacak ” Milli Savunma Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Formu”,
2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde, YÖK onaylı denklik belgesinin de iletilmesi gerekmektedir.),
4) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
5) Varsa son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi (5 yıl) dolmamış olmak kaydıyla İngilizce YDS / e-YDS ya da buna eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan belge,
6) Bir sayfayı geçmeyecek şekilde kendi el yazısı ile yazılmış öz geçmiş,
7) Son altı ay içinde çekilmiş iki vesikalık fotoğraf,
8) İki sayfadan oluşan ve talimatlara uygun şekilde büyük harflerle doldurulacak ve tarayıcıyla fotoğraf eklenecek “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu” nun önlü arkalı ve imzalı 4 (dört) çıktısı. Bu form diğer
evrakla birlikte değil, ayrı olarak teslim edilecek.

Belgelerin incelenmesinin ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi bakanlığın resmi internet adresinde ilan edilecek. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacak ve ayrıca tebligat gönderilmeyecek. Bu yüzden adaylar tarafından resmi internet adresinin takip edilmesi çok önemli.  Bu ilanda adaylara, kendileri için planlanan sınav günü ve saati de bildirilecek ve Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde hazır olmaları istenecek.

Sınav Komisyonu tarafından; mezun oldukları bölüm ile Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki bilgi düzeyi (elli puan), kavrama, özetleme, ifade ve karşılaştırma yeteneği (on puan), temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (on puan), özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (on puan), genel yetenek ve genel kültür (on puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık (on puan) bakımından değerlendirilecek olan adaylar, en az 70 (yetmiş) puan almaları halinde başarılı sayılacaklar. KPSS puanları ve sözlü sınavda aldıkları notların aritmetik ortalamasına göre sekiz asil ve dört yedek aday belirlenerek yine Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve özel şartları taşıması gereken adayların atamaları, 27 Eylül 2013 tarih ve 28778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılacak.

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.