E – Devlet | Giriş | Kapısı | Şifresi

Milli Savunma Bakanlığı 8 AB Uzman Yardımcısı Alımı

İlanı Veren Kurum: Milli Savunma Bakanlığı

Kadro Sayısı: 8 (Sekiz)

Kadro Unvanı: Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı

İlan Tarihi: 02 Şubat 2017

Son Başvuru Tarihi: 06 Mart 2017

Başvuru Adresi: Memur ve İşçi Dairesi Başkanlığı Bakanlıklar / ANKARA

Sınav Yeri: Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA

Telefon:  (0 312) 402 61 00

Milli Savunma Bakanlığı, 02 Şubat 2017’de, Bakanlığa bağlı Merkez Teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 (sekiz) AB Uzman Yardımcısı alınacağına dair ilan yayımladı. Üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanların başvuruda bulunabileceği iş ilanında, adayların 22 ve 29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), P33, P74, P82, P114  puan türlerinden birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları isteniyor. (Başvurular bu puanlardan sadece birisi üzerinden yapılacak, adayların aldıkları en yüksek puan türünü kullanmaları onlara avantaj sağlayacaktır.) Bunun yanı sıra adayların, son başvuru tarihi olan 06 Mart 2017 itibariyle geçerlilik süresi (son 5 yıl) dolmamış olmak kaydıyla, YDS / e-YDS İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde puan almış ya da ÖSYM tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları gerekiyor.

Adayların, 657 sayılı “Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve özel şartları taşımaları dışında, 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmaları (01 Ocak 1982 ve daha sonra doğmuş olanlar) da aranan şartlar arasında.

Başvurular, Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde bulunan “Başvuru Formu” doldurularak yapılacaktır. Bu formun doğru bilgilerle doldurulması, adaylarla iletişim sağlanması ve ilerde doğabilecek hak kayıplarına sebep olmaması bakımından son derece önemli. ” Başvurumu Kaydet ” tuşuna basılarak başvurular kayıt altına alındığında ekrana gelecek olan sayfanın çıktısını almak da adayların menfaatine olacaktır. Zira, bu sayfada yer alan bilgiler ve özellikle aday numarası bilgilerin güncellenmesi gereken hallerde esas kabul edilecek. Bu aşamadan sonra adaylarla kurum arasındaki tüm iletişim, Milli Savunma Bakanlığını internet sitesi üzerinden ya da e-posta, sms gibi kanallarla yine elektronik ortamda sağlanacak.

Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı sınavı için, 02 Şubat 2017 tarihinden 06 Mart 2017 günü mesai bitimine kadar yapılan başvurular, KPSS puanı en yüksek adaydan başlayarak sıralanacak, en yüksek puana sahip adaydan başlayarak, açık kadronun 4 (dört) katı kadar aday sözlü sınava davet edilecek. Buna ilişkin duyuru da yine kurumun internet sitesi üzerinden yapılacak ve gerekli belgeleri teslim etmeleri gereken tarih aralığı da adaylara buradan bildirilecek. Sözlü sınava davet edilen adaylar;

1) Elektronik ortamda eksiksiz olarak hazırlanmış “Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Formu” ,
2) Nüfus cüzdanı fotopisi,
3) Yüksek öğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi (Yabancı üniversitelerden alınmışsa, YÖK onaylı denklik belgesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir),
4) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,
5) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış olmak kaydıyla YDS/e-YDS İngilizce dilinden en az (C) düzeyinde puan alındığını gösteren belge veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belge,
6) Kendi el yazısı ile yazılmış ve bir sayfayı geçmeyecek şekilde öz geçmiş,
7) Son altı ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
8) “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu” nun elektronik ortamda doldurulmuş 4 (dört) adet çıktısını, (Bu form dosyaya takılmayacak, diğer evraklardan ayrı olarak teslim edilecektir.)

kendilerine bildirilen tarih aralığında Memur ve İşçi Dairesi Başkanlığı Bakanlıklar / ANKARA adresine elden teslim edecekler.

Giriş Sınavı Kurulu nezaretinde yapılacak olan sözlü sınavda adaylar,
– Mezun oldukları bölüm, yabancı dil ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki bilgi düzeyi (50 puan),
– Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme becerisi ve karşılaştırma yapabilme gücü (10 puan),
– Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
– Öz güveni, ikna becerisi ve inandırıcılığı (10 puan)
– Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
– Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

yönleriyle değerlendirilecektir. Sınavda başarı kriteri, 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almaktır. Bu şekilde belirlenen 8 asil ve 4 yedek aday Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak ve adaylar sağlık raporu almak üzere hastaneye sevk edilecekler.

Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatı bünyesinde açık bulunan Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı kadrosuna eleman alımları, 05 Kasım 2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı Kuruluşları Avrupa Birliği Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılacaktır.

Milli Savunma Bakanlığı İnternet Sitesi İçin TIKLAYINIZ!

İlan Metni İçin TIKLAYINIZ!

Personel Temin Daire Başkanlığı Başvuru Sayfası İçin TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.