E – Devlet | Giriş | Kapısı | Şifresi

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel Alımı

İlanı Veren Kurum: T.C. Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

Kadro Unvanı: Gişe ve Büro Görevlisi, Dağıtıcı

İlan Tarihi: 09 Şubat 2017

İlk Başvuru Tarihi: 13 Şubat 2017

Son Başvuru Tarihi: 18 Şubat 2017

Başvuru Adresi: http://ik.ptt.gov.tr/

T.C. Posta Ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 09 Şubat 2017 tarihinde yayımladığı ilanla, Şirketin Taşra Teşkilatına, “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve sözlü sınav yoluyla “Gişe ve Büro Görevlisi” ile “Dağıtıcı” unvanlı personel alacağını duyurdu. İşe alımı yapılacak “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel”, 2016 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış olan adaylar arasından seçilecek ve 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaklar.

– 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı, – On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış ( 13 Şubat 1983 tarihinden sonra doğanlar), – Kamu haklarından yasaklı olmayan, – 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamış, – Askerlikle ilgisi bulunmayan; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olan, – Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmayan, – Atanacağı pozisyon istenen öğrenim şartına sahip (Son başvuru tarihi olan 18 Şubat 2017 tarihi itibariyle mezun olmak), – Yapılacak “sözlü sınavda” başarılı olan, – Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmayan, – Daha önce çalıştığı kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmayan ve – 2016 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olan adayların başvuruda bulunabileceği bu taleple istihdam edilecek personelin pozisyon unvan ve sayısı ile görev yerleri, mezun
oldukları bölüm ve kodlarını gösteren tablolar Şirketin internet adresinden adaylara duyurulacak.

Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvuruda bulunabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının veya YÖK tarafından denkliği kabul edilmiş yurt içi ve
yurt dışındaki okulların, Şirketin internet sitesinde yayımlanan listede belirtilen bölümlerinden birinden mezun,
2) Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
3) KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış,

Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için ise;
1) İki yıllık ön lisans eğitimi veren yüksekokulların ya da YÖK tarafından bunlara denkliği onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki okulların, Şirketin internet sitesinde yayımlanan listede belirtilen bölümlerinden birinden mezun,
2) Son başvuru tarihi itibariyle en az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip (Adaylar, mülakattan önce B ve A2 sınıfı sürücü belgesi yetkisi çerçevesinde kullanacakları araçlarla uygulamaya tabi tutulacaklar),
3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı, erkeklerde en az 168 cm., kadınlarda en az 160 cm. boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
4) KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak şartları aranıyor.

Bu şartları taşıyan ve PTT A.Ş. taşra teşkilatında çalışmak isteyen adaylar, 13 Şubat – 18 Şubat 2017 tarihleri arasında Şirketin internet adresinde yayımlanan formla bu talebe başvuruda bulunabilecekler. Başvuruda bulunan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak ve tercihleri de göz önüne alınarak yapılan listeyle sözlü sınava davet edilecekler. 20 Mart 2017 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında yapılacak sözlü sınavın yeri Şirketin internet adreslerinde ilan edilecek ve ayrıca adayların cep telefonlarına SMS, mail adreslerine e-posta gönderilecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, fotoğraflı ve onaylı T.C. numarasını gösteren bir kimlik belgesi ve “Dağıtıcı” kadrosu için başvuran adaylar B ve A2 sınıfı sürücü belgelerinin asıllarını ibraz ederek sözlü sınava girebilecekler.
Sınav notu adayın KPSS puanı ile sözlü sınavda aldığı notun aritmetik ortalamasıyla belirlenerek, en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere atamalar yapılacak. Atanmaya hak kazanan asil adaylar, on beş gün içinde, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle birlikte atamalarının yapılacağı ilgili PTT Başmüdürlüğünün İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecekler. Evli olan adaylar için bir noktaya dikkat çekmek isteriz; ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları bölümde 3 yıllık görev süresini tamamlamadan hiç bir surette başka bir bölüme nakillerini isteyemezler. Atandıktan sonra evlenenler ise, 6 aylık fiili görev süresinin bitiminde “eş durumu nakil talebi”nde bulunabilir, bu talepler de illerin kadro pozisyonlarına göre değerlendirilir.

PTT A.Ş. İnternet Sitesi İçin TIKLAYINIZ!

PTT İnsan Kaynakları İnternet Sitesi İçin TIKLAYINIZ!

İlan Metni İçin TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.