SGK - SSK

Rapor Alınca Maaş Kesintisi Olur Mu? 2024 Ne Kadar Maaş Kesilir?

Rapor Alınca Maaş Kesintisi Olur Mu? Ne Kadar Maaş Kesilir? Rapor Parası Hesaplama, SGK Rapor Parası Hesaplama, 2 Gün Rapor Maaş Kesintisi, Raporluyken Maaş Kesintisi Nereden Alınır? Rapor Alınca Maaş Kesintisi Ne Kadar? Emekliler Rapor Alınca Maaş Kesintisi Olur mu? 1 Gün Rapor Alınca Maaş Kesintisi Olur mu? İşçi Rapor Alınca Maaş Kesintisi Olur mu? Memur Rapor Alınca Maaş Kesintisi Olur mu? gibi tüm soruların cevapları ve daha fazlası hakkında tüm detaylar yazımızda...

Rapor Alınca Maaş Kesintisi Olur Mu? Ne Kadar Maaş Kesilir? Ülkemizde çalışan işçi sayısı 14 Milyonu geçmektedir. Geçimlerini sağlamaları için bireyler çalışmak zorundadır. Türkiye de bireyler hizmet, sanayi, ticaret gibi sektörlerde çalışır. Çalışan vatandaşlarımız bir disiplin içerisinde ve belirli kurallar çerçevesinde olmak üzere sektörde devam edebilmektedir. Bazen işe gidemeyecek durumlar yaşanabilmektedir.

Çalışan birey işe gelemeyeceğini belirtmek için rapor almak zorundadır. Rapor alırken de kişiye bunun nedeni sorgulanır. Rapor alma nedenine göre kaç gün izin kullanabilme hakkına sahip olduklarını öğrenmiş olurlar. Bunun üzerine izinli sayıldığı günler maaşından düşülmez. Fakat bazı durumlarda raporlu sayıldığı günler, günde kazandığı ücret miktarınca maaşından kesinti olabilmektedir. Rapor hakkımızın kaç gün olduğunu, izin günlerimizin takibini iyice öğrenmek bize hakkımızı savunmada önemli rol sağlayacaktır.

Aylık ücret alan işçi ve günlük ücret alan işçi olmak üzere 2 çeşit işçi kategorisi vardır. Aylık ücret alan kişi sağlık raporu alması durumunda aylık maaşından kesinti olmaz. Rapor süresi uzaması durumunda dahi ay sonu bireye maaşın tamamı verilir. Günlük ücretle çalışan işçi gelmediği gün için patron, işçiye ödeme yapma zorunluluğu yoktur. Rapor aldığı, gelmediği gün sayısınca ücreti ödenmeyecektir.

Diş Teli Takan Devlet Hastaneleri 2024 Diş Teli Fiyatları

Maktu Ücret Alan Kişi (Aylık ücret alan kişi)

Maktu ücret, işçinin aylık maaşı gün belirtilmeksizin alacağı ücrete denir. Bunu üzerine işçi ister 5 gün isterse 10 gün raporlu olsun alacağı maaşında kesinti yapılamayacaktır. İş kanununda da bu böyledir. İşçiye ücreti tam ödenmelidir. İşçinin raporlu gün sayısınca maaşında kesinti olmasının yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. İşverenlerin işçiye maktu ücretlerini vermeleri gerekir.

rapor alınca maaş kesintisi olur mu?
rapor alınca maaş kesintisi olur mu?

Günlük Ücretle Çalışan İşçi

Günlük ücretle çalışan işçilerin durumları maktu ücreti alan işçilerden farklıdır. Günlük ücretle çalışan işçiler için İş kanununun herhangi bir yasal düzenlemesi bulunmamaktadır. Günlük ücret alan işçi; devamsızlık yapması, istirahat raporu alması, izne ayrılması durumlarından birini uyguladığı vakit, işveren kişinin gelmediği günlerin ücretini ödemek zorunda değildir. İşçinin gelmediği günlerin ücretini kesmesi işverenin hakkıdır. Aynı zamanda ilk 2 gün raporlu sayılan işçide günlük ücret kesilir, 3 gün ve daha fazla raporlu sayıldığı günler için maaş kesintisi olmaz.

İstirahat Raporu Nedir?

Çalışan işçinin iş kazası, hastalanma durumunda sağlık sorunları sebebiyle iş yapamayacağını belirten bir rapordur. Raporu veren doktor ne kadar sürede toparlanabileceğini istişare eder. Ona göre rapor yazar. Devamlı istirahat raporu alan işçi, işverenler tarafından şüpheli duruma da düşebilirler. İşçiler yasal olmayan yollardan bu raporu çıkarmaları sonucunda işlerini tehlikeye atmış olurlar.

i̇stirahat raporu nedir?
i̇stirahat raporu nedir?

İş Yeri Hekimi ve Aile Hekimi Rapor Süresi Kaç Gündür?

İş yeri hekimine muayene olan işçiye en fazla 2 gün rapor verilebilir. Aile hekimine görünen işçiye ise 10 gün rapor yazılabilir. 10 günü doldurduktan sonra tekrardan Aile hekimine kontrole gidilir. Bir 10 gün daha bu kontrol sürecinde yazılabilmektedir. Bu durumda aile hekimi en fazla 20 gün rapor verebilir.

Yılda, tek hekim tarafından 40 gün izin hakkı bulanan bir işçinin tüm hakkını kullanıp 40 günü aşması durumunda bir tuhaflık olduğu anlaşılır. Bunun üzerine iş göremezlik izni 40 günü aşmışsa SGK heyet raporu isteminde bulunacaktır.

Kıdem Tazminatı Nedir? 2024 Tazminat Alma Şartları

İşçiden Heyet Raporu Neden İstenir? Heyet Raporların Süresi Ne Kadardır?

İşçi bireyin, sağlık sorunlarının uzadığı durumlarda heyet raporu istenilmektedir. Ciddi sağlık sorunu yaşayan işçilere, daha uzun süreli istirahat etmeyi sağlayan heyet raporu verilir. Heyet raporu süresi en fazla 6 aya kadar geçerlidir. Heyet kurulu, hayati tehlikesi olan işçiler için bu sürenin yetersiz olması durumunda süreyi daha da uzatılması kararını verebilmektedir.

i̇şçiden heyet raporu neden i̇stenir?
i̇şçiden heyet raporu neden i̇stenir?

Rapor Nedeniyle İşveren İşçiyle Yaptığı Sözleşmeyi Feshedebilir mi?

4857 sayılı İş Kanunun da belirtilen madde de işçilerin 6 ay ve üzeri sayılı kadar işe devamlılık sağlamadıkları takdirde, işverenle işçi arasında yapılan sözleşme feshedebilme hakları bulunmaktadır demektedir.

İstirahat Raporu Alan İşçinin Tatile Çıkması Durumunda İşveren İşçiyle Yaptığı Sözleşmeyi Feshedebilir mi?

İşçilerin istirahat raporu alıp tatile çıkması öncelikle yanlış bir tutumdur. Bu durum işçi ile işveren arasında güven problemi oluşmasına sebep olur. İşçinin tatile çıkabilmek için aldığı istirahat raporunun doğruluk payı bulunmamaktadır. İşçinin, işverenin niyetini kötüye kullanması, işçi sadakatine bağlı kalmaması durumlarında işveren birey, işçiyle yaptığı sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Rapor Parası Nedir, Kimlere Verilir?

Belli sebeplerden dolayı sağlık raporu alan ve çalışamayan sigortalıya ödenen paradır. Aynı zamanda geçici iş göremezlik ödeneği de denmektedir. Bu durumda raporlu sayılan işçi istirahat halinde olur.

Bu para da işçiye SGK tarafından ödenmektedir. İş kazası geçiren, meslek hastalığına yakalanan, doğum yapan, hastalanan sigortalı çalışanların geçici iş göremezlik ödeneği alma hakları vardır.

rapor parası nedir, kimlere verilir?
rapor parası nedir, kimlere verilir?

Rapor Parası Ne Kadardır?

İş kazası geçiren, meslek hastalığı geçiren, doğum iznine ayrılan anneler ya da hasta olan sigortalı çalışanlar için istirahatli olunan 3. günden itibaren rapor parası ödenir. Rapor parası alacak kişiye ödenecek ücret farklıdır.

Sigortalının iş göremez hale geldiği yani rapor aldığı tarihten önceki son 3 aylık prime esas kazançları toplanmakta ve yine bu dönemdeki prim ödeme gün sayısına bölünmektedir. Çıkan rakam, günlük kazancı vermektedir. Böylece sigortalı raporlu olduğu günlerde; eğer yatarak tedavi olmuşsa bu rakamın yarısını ve ayakta tedavi görmüşse 2/3’ünü, rapor parası olarak alacaktır.

Devlet Memurlarının Hangi Durumlarda Ücretsiz İzin Hakkı Vardır?

  • Yeni doğum yapan annelere 16 haftalık doğum izni verilir.
  • Eşleri doğum yapan erkeklere de 5 gün babalık izni verilir.
  • Devlet memurlarının yakınlarının vefat etmesi durumunda 7 gün süreli izin verilir.
  • Bireylerin, 10 gün bakım izni de bulunmaktadır.
  • Devlet memuru evlenecek bireylere 3 günlük izin verilmektedir.
devlet memurları rapor alınca maaş kesintisi olur mu?
devlet memurları rapor alınca maaş kesintisi olur mu?

Devlet Memurları Rapor Alınca Maaş Kesintisi Olur mu?

Devlet memuru olan bireyler, ayaktan tedavi kapsamında aldığı tek seferde 7 güne kadar olan raporlarda maaşlarında kesinti yapılmaz. Başka bir durumda yine ayaktan ve tek seferde alınan 8 ve üzeri gün raporlar için maaşın yalnızca tazminat ve zamlarına uygulanacak %25 kesinti yapılır. Sonuç olarak devlet memuru olan bireyin maaşından az miktarda kesinti yapılır.

Kaç Günlük Rapor Maaştan Kesinti Yapmaz?

Devlet memuru olan tüm bireylerin, ayaktan tedavi kapsamında tek seferde alacağı 7 günlük raporları için maaştan kesinti yapılmaz. Tek hekim tarafından 1 yıl içinde verilebilecek rapor 40 izin gününü geçemez. 40 gün rapor iznini aşan memur çalışanların, maaşında kesinti yapılır.

Çalışan Memurun Kaç Gün Rapor Hakkı Vardır?

Devlet memuru kanununa göre, kadrolu/sözleşmeli memurların tek hekim imzalı ayaktan tedavi raporları, tek seferde 7 günle sınırlıdır. Bir yıl içinde 40 gün rapor hakkı verilebilmektedir. Heyet raporunda ise 12 veya 18 aya kadar rapor uzatılabilir.

çalışan memurun kaç gün rapor hakkı vardır?
çalışan memurun kaç gün rapor hakkı vardır?

10 Günlük Raporda Ne Kadar Kesinti Olur?

Devlet memurlarının tek seferde alacağı 7 günü geçen raporlar için farklı kesintiler uygulanır. Memurun kadro unvanı, derecesi, kademesi ve hangi ay içinde bulunduğuna göre kesinti miktarı farklılık gösterir.

Memurların rapor kesintilerine etki eden durumlar şu şekildedir:

  • Memurun kadro unvanı (hemşire, polis, öğretmen gibi)
  • Memurun kadro derecesi ve kademesi
  • İçinde bulunulan ay (Ocak ve temmuz aylarında yapılan zamlarda da kesinti yapılır.)
  • Memurun çalıştığı görev bölgesi (Doğu bölgesindeki tazminat miktarları fazla olduğu için yapılacak kesinti de artar.)

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır? 2024 SGK Hizmet Birleştirme Dilekçesi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu