E – Devlet | Giriş | Kapısı | Şifresi

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 35 Sözleşmeli Personel Alımı

İlanı Veren Kurum: Savunma Sanayii Müsteşarlığı

Kadro Sayısı: 35 (otuz beş)

Kadro Unvanı: Proje Mühendisi (yirmi beş), Proje Asistanı (beş), Yönetici Asistanı (beş)

İlan Tarihi: 30 Ocak 2017

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat 2017

Başvuru Adresi: T.C. MSB Savunma Sanayii Müsteşarlığı Devlet Mahallesi Süleyman Emin Caddesi No:6-7 06420 Çankaya / ANKARA

Telefon: 0312 411 92 81 / 0 312 411 96 64

Savunma Sanayii Müsteşarlığından yapılan duyuruya göre; 3238 sayılı, Savunma Sanayii Kurulması hakkında Kanunun 8 inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı esaslarınca, özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 25 (yirmibeş) Proje
Mühendisi, 5 (beş) Proje Asistanı ve 5 (beş) Yönetici Asistanı olmak üzere toplam
35 (otuzbeş) adet kontenjan için, kadro karşılıksız sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuruda bulunmak isteyen adayların Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartların yanı sıra;

Proje Mühendisi Pozisyonu için;
1 ) Üniversitelerin Elektrik – Elektronik Mühendisliği / Elektronik Mühendisliği / Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği; Makine Mühendisliği / Mekatronik Mühendisliği; Endüstri Mühendisliği; Uçak Mühendisliği / Uzay Mühendisliği / Havacılık ve Uzay Mühendisliği; Bilgisayar / Yazılım Mühendisliği; Malzeme Bilimi ve Mühendisliği / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği; Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği / Gemi ve Deniz Teknolojisi
Mühendisliği/ Gemi Makineleri Mühendisliği bölümlerinden lisans düzeyinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,
2 ) 4-5 Temmuz 2015 ve 22-29 Mayıs 2016 ve tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları,
3 ) Son müracaat tarihi itibariyle, son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 70 (yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları;

Proje Asistanı için;
1 ) En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; Bilgi ve Belge Yönetimi, Bilişim Sistemleri
ve Teknolojileri, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve Enformasyon, Matematik, İstatistik, Biyoloji, Fizik, Kimya, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Teknoloji ve Bilgi Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik ve
Ticaret, Uluslararası Ticaret, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,
2 ) 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 65 (altmışbeş) puan almış olmaları,
3 ) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 60 (altmış) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları;

Yönetici Asistanı için;
1 ) En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Amerikan Kültürü ve
Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Japon
Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı ile en az 2 yıllık (önlisans) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik ve Halkla İlişkiler bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,
2 ) (1)inci maddede sayılan öğretim kurumlarından ilk grup mezunlarının 4-5 Temmuz 2015 veya 22-29 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) birinden KPSS P(3) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları,

3 ) (1)inci maddede sayılan öğrenim bölümlerinden ikinci grup mezunların ; 16 Ekim 2016 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) KPSS P(93) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları,
4 ) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 50 (elli) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları, gerekmektedir.

Bu talep için başvurular, Müsteşarlığın internet sitesi üzerinden yapılacak. Adayların, sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak, istenen belgeleri son başvuru tarihi olan 17 Şubat 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar (saat: 18:00) sisteme yüklemeleri gerekiyor.

Başvurusunu zamanında ve eksiksiz olarak yapan adaylar, KPSS puan sıralamalarına göre sözlü sınava davet edilecekler. Bu davet yine kurumun internet sitesi üzerinden yapılacak, sınav tarihi ve yeri adaylara yine bu yolla bidirilecek. sözlü sınavda adayların 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) almaları gerekiyor. Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul edilmeyecekler.

 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı İnternet Sitesi İçin TIKLAYINIZ!

İnternet Üzerinden Başvuru Yapmak İçin TIKLAYINIZ!

İlan Metni İçin TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.