SGK - SSK

APHB SGK Sigorta Türü Nedir? 506 / APHB Ne Demek? 2024

APHB SGK Sigorta Türü Nedir? 506 / APHB Ne Demek? Sigorta Kodu APHB Ne Demek? APHB Nedir? APHB Kimleri Kapsar? Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi Nasıl Düzenlenir? APHB Bildirimi Onaylama ve daha fazlası yazımızda...

APHB SGK Sigorta Türü Nedir? 506 / APHB Ne Demek? Kimleri kapsar, aylık prim ve hizmet bildirgesi nasıl düzenlenir, APHB kimleri kapsar gibi bir çok sorunun cevabı yazımızda.

SGK ile ilgili pek çok kavram ve kısaltmalar mevcuttur. Bazı kavramlar tanıdık gelse de kısaltmaları kullanıldığında anlaşılmayabilir. Kimi kavramlar sigortalılar tarafından çoğunlukla bilinmiyor. Fakat mutlaka anlamları hakkında bilgi edinilmesi gereken bu kavramların sigortalı vatandaşların çeşitli işlemler sırasında işine yaracağı söylenebilir.

Ülkemizde çalışan vatandaşlar, birtakım sosyal güvencelerden faydalanmak, emekli olabilmek ve devletin bu istihdamları kontrol edebilmesi için çeşitli sistemlere bağlı olarak çalışırlar. Bu sistemlerden biri 506/APHB adıyla karşımıza çıkar. Bu kavramın tanınması, tüm sigortalı çalışanlar için aylık maaş bilgileri ve prim ödemelerini takip edebilmek açısından önem arz eder.

APHB Nedir?

APHB, aylık prim ve hizmet belgesinin kısaltmasıdır. Peki, APHB ne demek? İşverenlerin 1 ay boyunca çalıştırdıkları 5510 sayılı kanuna dahil olan sigortalı çalışanlara ait olan, sigortalının çalıştığı kurumun çıkardığı bir belgedir. Belgede sigortalıya ait ad – soyad, T.C. kimlik numarası, prime esas kazanç, prim ödeme gün sayıları ve prim günleri gibi bilgiler bulunur. Bu belge, kurum tarafından belirlenecek günün sonuna kadar ve kurumun belirlediği şekle göre SGK’ya verilmesi zorunlu olan bir e-bildirgedir. SGK’ya bu bildirge verildiğinde, veren kurum o ay içinde çalıştırdığı sigortalılara ait tüm ödeme ve kesintileri bildirmiş ve kayıt altına almış olur.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, bu bildirge hangi aya ait ise bir sonraki ayın 23’üne kadar verilmesi gerekliliğidir. Kurum bildireceği tarihi buna göre belirler. Bunun dışında, işverenler bünyesinde çalıştırdığı sigortalı çalışanları başka bir işverene geçici olarak devrettiğinde, o sigortalı işçiyi devralan diğer işveren bildirgeyi aynı süre içinde asıl işverenin iş yerinde bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda işveren bunları göz önünde bulundurarak bu işçilerin bildirimleri için bir süre belirlemeli ve bu süre içinde belge türünü seçip bu türde kuruma bildirim yapmalıdır.

APHB Kimleri Kapsar?

4/A kapsamında prim ödeyen sigortalıları ve iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan sigortalı işçileri kapsar. Burada belirtilen 4/A kavramı daha sonrasında 5510 sayılı yeni yasayla SGK kapsamı içinde yer almıştır. Sigortalı işçileri kapsayan kısım 4/A olarak belirtilir. APHB, 4/A sigorta türüne ait çalışanlar için düzenlenen bir bildirgedir.

Kanunda bu APHB sigorta statüsü şu şekilde belirtilmiştir: Mülga 506 sayılı kanuna tabi olarak hizmet akdi ile çalışanlar, kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sayılacak ve kanun yürürlük tarihinden sonra bu statüleri devam edecektir.

Hizmet Dökümünde 506/APHB Ne Demek?

Yukarıda da bahsedildiği üzere 506 sayılı kanun gereği aylık prim ve hizmet bildirgesi verilmesi zorunludur. Sigortalı çalışan, aylık sigorta bilgilerini görmek istediğinde hizmet dökümüne bakabilir.

Hizmet dökümü sorgulama işlemleriyle alakalı detaylı bilgi için: Prim ve Hizmet Dökümü Sorgulama

Bu dökümde sigortalının çalıştığı sigorta kolu, statüsü (APHB), sicil numarası, adı ve soyadı, meslek kodu, iş yeri numarası, ünitesi, bildirge dönemi, belge kodu, belge türü, çalıştığı gün sayısı, prime esas kazancı, işe giriş ve çıkış tarihleri aylık olarak gösterilir. Sigortalı bu hizmet dökümüne (4/A) e-devlet üzerinden ulaşabilir.

aphb sgk sigorta türü
aphb sgk sigorta türü

Aylık Prim ve Hizmet Bildirgesi Nasıl Düzenlenir?

 • Belgenin mahiyeti bölümüne belgenin asıl, ek ya da iptal olduğuna dair kodun girilmesi gerekir.
 • Belge türü olarak sigortalının çalışma niteliğine uygun olan iki haneli kodlardan biri girilir.
 • Sicil numarası bölümüne T.C. uyruklular için T.C. kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan 11 haneli numara yazılır.
 • Prim ödeme günü bölümüne sigortalının ay içerisinde ücret almaya hak kazandığı gün sayısı yazılır.
 • Prime esas kazanç bölümünün hak edilen ücret kısmına, sigortalının ay içinde çalışarak hak ettiği ücret yazılır. Prim, ikramiye ve benzer nitelikteki kazanımlara sigortalıya ay içinde ödenen bu nitelikteki ödemelerin brüt toplamı yazılır.
 • İşe giriş tarihi bölümüne, o ay içinde işe giren işçilerin giriş tarihleri; işten çıkış tarihi bölümüne ise, yine o ay işten çıkanların tarihleri yazılır.
 • Eksik gün sayısı bölümüne ay içinde çalışılmamış günlerin sayısı girilir.

APHB Bildirimi Onaylama

 • Aylık prim ve hizmet bildirgesi, işveren tarafından bir sonraki ayın 23’üne kadar internet üzerinden verilmelidir. İnternet üzerinden bu tarihe kadar bildirge verilemediyse kağıt ortamında SGK’ya bildirimde bulunulması gerekir.
 • Bildirge, www.sgk.gov.tr adresi üzerinden yukarıda anlatıldığı şekilde düzenlendikten sonra işveren tarafından onaylanarak SGK’ya gönderilir.
 • Eğer bildirge geç verildiyse sigortalı başına aylık asgari ücretin 1/5’i kadar ceza uygulanır.
 • Eğer bildirge verilmediyse işverene aylık asgari ücretin iki katı tutarında ceza kesilir.

SGK Eksik Gün Nedenleri Neler? Eksik Gün Bildirimi Nasıl Yapılır?

SGK İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu