E – Devlet | Giriş | Kapısı | Şifresi

SGK İşe Giriş Nasıl Yapılır?

İşyeri sahibi olan kişiler, çalışma mevzuatı hakkında bilgi eksiklikleri olursa zor duruma düşebilirler. Çalışma mevzuatı konularının başında, işe alınan elemanların sigorta başlangıç tarihi gelir. Uygulamada işyeri, işçinin sigorta başlangıcını işe başladıktan sonra yapar. Fakat yasaya göre bu durum aslında farklıdır. Deneme süresi adı altındaki işçinin sigortasının yapılacağı zamana kadar sosyal güvence koşullarının dışında çalıştırıldığı süreç SGK tarafından tespit edilirse, bu durum işyerine mali sıkıntılar yaşatabilir.

İşe alınan her yeni çalışan için SGK’ ya bildirimin verilmesi zorunludur. Bu bildirimin esasları 5510 sayılı kanun kapsamında düzenlenir. Kanun dahilinde ilk defa işe girecek olan kişi için bildirimin verilmesi işe başlama tarihinden bir gün önce olmalıdır. Bugün resmi tatil günlerinden birine denk gelirse, o günü izleyen iş gününde bildirim yapılabilir. Şirketlerin cezai yaptırım altına girmemesi adına SGK işe giriş konularında titiz davranmaları gerekir.

Teknolojik koşulların gelişmesi ile paralel olarak, zamandan tasarruf edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu her geçen günde kendisini yeniler. İşverenler SGK işyeri bildirgesi işlemlerinin hepsini internete erişebildikleri her zaman yapabilir.

İşe Giriş Bildirgesi

İşe giriş bildirgesi, yeni işe başlayan her çalışan için Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilmesi gereken belgeye denir. Kanunlar çerçevesinde verilme şekli ve süresi belirlidir. Çalışacak kişinin işe başladıktan bir gün öncesinde verilmesi istisnası iki durumda geçerli olur. Bunlardan birinci durum, ilk defa sigortalı işçi çalıştıracak işletmelerle ilgili olandır. Böyle işletmeler, ay içerisinde bütün çalışanlarıyla ilgili bildirileri verebilir. Balıkçılık, inşaat ve tarım gibi iş kollarında işçi çalıştıranlar, bildirgeyi işçilerin işe başladıkları gün verebilir. SGK işe giriş bildirgesi ile şirketlerin, çalışanların ve devletin kendilerine ait olan hakları denetim altına alınmış olur.

İşe Giriş Bildirgesi Nasıl Verilir?

İşyerleri için Sosyal Güvenlik Kurumu, çalıştırdıkları personellerin prim belgelerini internet üstünden vermelerine olanak sağlayan bir sistem kurmuştur. Şirketler işe yeni alacakları çalışanlar için de bu portalı kullanıp SGK giriş işlemlerini rahatça yapabilir. Üç veya daha çok işçi çalıştıran işletmeler, sgk e-bildirge vermekle yükümlüdür.

İşe giriş bildirgesinde sosyal güvenlik numarası yazan alana çalışacak personelin TC kimlik numarası yazılmalıdır. Yabancı uyruklu işçiler çalıştırılacak ise, kurumun vermiş olduğu numara yazılır. Devamında da kişilerin kimlik bilgileri ekrana gelir. Birden çok şirketi olanlar, işçinin çalışacağı şirketi dikkatli olarak seçmek durumundadır. Geri kalan süreçte sigorta kolu, işe giriş tarihi, özürlülük ve hükümlülük durumu, meslek adı, sigortalının adres bilgileri, sigorta kodlarıyla ilgili bilgiler doldurulmalıdır. Sonra yönergeler takip edilip işe giriş bildirgesi onaylaması yapılır. SGK işe giriş işlemleri yapılmış fakat işe gelmemiş olan kişiler için, aynı gün internet kanalıyla bildirim iptal işlemi gerçekleşebilir. Bu şekilde işyeri, bir gecikmeye uğramaksızın prim ödeme zorunluluğu altına girmeyebilir.

SGK işe giriş belgeleri doğru zamanda verilirse, işveren cezai yaptırıma uğrama riskinden kurtulabilir ve çalışanların hakları korunabilir. Devlet, işçi haklarını korumak için çıkarttığı kanunlarla sigortasız olarak işçi çalıştıran işletmeleri ağır şekildeki yaptırımlarla cezalandırabilir. Aynı zamanda işyerinde oluşma ihtimali olan herhangi bir kazada çalışanların sigortalı olması, işyerinin yükümlülüklerini azaltır. Çalışma ortamlarındaki güvenlik, işçilerin sigortalı olmasıyla artabilir. İşçilerin sigorta primleri tam ve zamanında bildirilirse, işçiler kaygı duymadan çalışabilir ve işyerinde motivasyonları artabilir. Sosyal güvenlik anlamında haklara önem veren şirketler, çalışanlar tarafından da tercih edilebilir.

Sgk e Bildirge Başvurusu: İşveren, işverenin vekili veya imza yetkisi olan başka birisi tarafından doldurulan e-bildirge formuyla, bağlı olunan sigorta il müdürlüklerine başvuru yaparak kullanıcı adı ile şifre alınabilir. Şayet kuruluşlar SGK’ya işyeri tescili yapmışsa şifrelerini e-devlet kapısı üzerinden de alabilirler.

Yasal Sürede Verilmeyen Bildirgenin Cezası: SGK eğer işçi giriş işlemlerinin zamanında yapılmadığını tespit ederse; bilanço esasına göre defter tutmuş olan işletmeler için asgari ücretin üç katı, diğer işletmeler için asgari ücretin iki katı, defter tutma yükümlülüğü olmayanlar içinse asgari ücret tutarı kadar idari para cezasını uygular. Tekrarlanan ihlal durumlarında para cezaları katlanıp uygulanır. Bu SGK işe giriş işlemleri, kayıt dışı durumların önlenmesi ve şirketlerin iş gücünü daha verimli kullanmaları için kolaylık sağlar.

SGK Vizite İşlemleri: SGK’ya bağlı çalışanların hastalık veya kaza durumlarında rapor alması halinde, iş yerlerinin bunu SGK’ya bildirmesi zorunludur. Beş gün içerisinde rapor sisteme yüklenmelidir. Yoksa her rapor başına asgari ücretin yarısı kadar ceza kesilir. SGK vizite işlemleri de internetten gerçekleştirilebilir. Kuruluşlar e SGK şifre edinirse, rapor girmenin yanında işçilerin işi bıraktığı tarihte işten çıkışlarını da gerçekleştirebilir.

SGK Diğer Uygulamalar: SGK diğer uygulamalarla işletmeler, ihalelere girmek için kullandıkları “borcu yoktur” yazısını alabilir. Ayrıca işe başlayacak elemanları için SGK işe giriş sorgulama yapabilirler.

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.