SGK YAPILANDIRMA | E-Devlet

SGK YAPILANDIRMA

2 Haziran 2014 tarihinde verilen kanun teklifinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların türü, hesaplanması, taksitlendirilmesi ve ödenmesinin nasıl yapılacağını öğrenebilirsiniz. Ayrıca SGK yapılandırma hakkının hangi durumlarda kaybedileceğini de yazımızın devamından öğrenebilirsiniz.

SGK Yapılandırma Nedir?

2014 Nisan ayı ve önceki aylarda SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı gibi kurumlara ödenmesi gereken fakat ödenmemiş olan  sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek, kurum karşılığı ve primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi borçları SGK borçlarına dahildir.

Ayrıca SGK yapılandırma kapsamında isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi borçları, BAĞ-KUR’ luların durdurulan sigortalılık sürelerine ait prim borçları, özel nitelikteki inşaatlar ve ihale konusu işleri kapsayan asgari işçilikten kaynaklanan sigorta primi borçları, idari para cezası borçları, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı borçları, sigortalı olanların Genel Sağlık Sigortası primi borçları, yeniden yapılandırılabilecektir.

SGK yapılandırmaya esas borcun hesaplanma şekli;

SGK yapılandırmaya esas borcun hesaplanması sırasında, borç asıllarının ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, kanunun yayımlanacağı tarihe kadar geçen her bir ay için gecikme cezası yerine alınacak olan faiz üzerinden hesaplanacağını unutmayınız.

Bunun yanında yukarıda bahsettiğimiz gecikme cezaları da yeniden hesaplanarak yapılandırıldıktan sonra esas borç bu şekilde belirlenecektir. 

Daha önce SGK yapılandırma sırasında tahakkuk ettirilen idari para cezası asıllarının ise %50’sinin tahsilinden vazgeçileceği düşünülmektedir. 

Yukarıda bahsettiğimiz gibi yeniden SGK yapılandırma fırsatını değerlendirip yararlanmak isteyen borçlular; 

  • GSS prim borcu olanların kanun yayınlandıktan sonra 4 ay içinde,
  • Diğer borçlularda ise, kanunun yayınlanmasından sonra 3 ay içinde SGK’ ya başvurmaları gerekmektedir.

SGK yapılandırmanın ilk taksitinin ödenmesi ve taksit sayısından bahsedecek olursak;

  • Borçlarınızı en fazla 18 eşit taksitte ödeyebileceğinizi unutmayınız.
  • GSS prim borcu olan vatandaşların kanunun yayınlanması ile 5 ay içinde,
  • Diğer borçlular ise 4 ay içinde ilk taksit ödemelerini yapacaklardır.
  • SGK yapılandırmada ödeme konusunda ilk taksit ödemesi dışındaki diğer taksitler ise 2’şer aylık dönemler halinde ödenebilmesi şeklinde kolaylıklar sağlanmıştır.

SGK yapılandırmada taksitlendirme süresinde uygulanacak faiz;

  • Altı eşit taksit için (1.05),
  • Dokuz eşit taksit için (1.07),
  • On iki eşit taksit için (1.10),
  • On sekiz eşit taksit için (1.15), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı bu şekilde hesaplanacaktır.

Taksitlendirmenin bozulmaması için bir takvim yılında ikiden fazla ödemenin geciktirilmemesine dikkat etmelisiniz. Ödemenin yapılmaması durumunda ödenmeyen taksitler SGK yapılandırmadan yararlanma hakkını kaybedecektir.

SGK yapılandırmada hacizler ve alınmış teminatların iadesinde ise borçlarını SGK yapılandırma yapmak isteyenlerden herhangi bir teminat istenmeyecektir. Ve eğer SGK yapılandırma başvurusunda bulunduysanız daha önce uygulanmış hacizler yapılan ödemelerle kaldırılacak, söz konusu ödemelerle aynı tutardaki teminatlar ise iade edilecektir.

Son olarak SGK yapılandırması için başvuran borçluların ödeme süresince sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla ödememeniz ya da eksik ödemeniz halinde, yapılandırılan borçların kalan taksitleri SGK yapılandırma hakkını kaybedecektir.

SGK yapılandırma kanununun yayınlanması durumunda bu fırsatı kaçırmayarak sağlık ve sosyal güvencelerden yararlanabilmek için başvurunuzu yapmayı ihmal etmemelisiniz.

Etiketler: , , , , , , ,

Yorum Yaz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.