enflasyonemeklilikötvdöviz

Ziraat Süt Parası Sorgulama, Süt Parası Nasıl Alınır?

Ziraat Süt Parası Sorgulama, Süt Parası Nasıl Alınır?

Ziraat Süt Parası Sorgulama, Süt Parası Nasıl Alınır? Süt parası başvurusunda nasıl bulunabiliriz gelin birlikte bakalım. Süt parası kimlere verilir, süt parası nereden alınır, süt parası ne zaman yatar gibi pek çok sorunun cevabı yazımızda.

Ülkemizde sosyal devlet anlayışı gereği vatandaşlara, devlet destekli birçok yardım hizmeti sunulmaktadır. Çeşitli temellerde oluşturulmuş yardım desteklerinden faydalanmak için devlet tarafından belirlenmiş şartlara uygunluk sağlamak ve ilgili kurumlara başvuru yapmak gerekir. Söz konusu destekler, genellikle toplum içerisinde yardıma ihtiyacı olan kişilere destek vermek, bu kişileri topluma kazandırmak ve yaşam kalitelerini toplumun refah seviyesine yükseltmek amacıyla oluşturulur.

Devlet tarafından, yeni doğan bebeklerin ilk etapta temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ailelerin maddi olarak desteklendiği birçok proje yürütülmektedir. Bu projelerden biri de yeni doğum yapan annelere ya da babalara ödenen süt parasıdır.

Süt Parası Nedir?

Süt parası yardımı kapsamında ailelere ödenen tutar sabittir ve bu ödeme, ailelerin çocuklarının bakımına maddi açıdan yardımcı olabilmek amacıyla devlet temelli olarak yapılır. Süt parası yardımından, başvurusu olumlu sonuçlanan ya da şartlara uygunluğu resmi olarak kanıtlanmış anne ya da babalar yararlanabilir. Süt parası adı altında yapılan bu yardım, bir defaya mahsus olmak üzere yardım talebinde bulunan kişilere tahsis edilir.

Süt parası ödeneği, doğum yapan anne adayları için verilen diğer sosyal yardımlarla karıştırılır, bu nedenle başvuru sürecinde dikkatli olunması gerekir. Süt parası ve doğum yardımı, temel prensipte birbirlerinden ayrılır. Bu yardımlardan faydalanabilmek adına sağlanması gereken şartlar değişiklik gösterdiği gibi ödeme tutarında da farklılık söz konusudur.

 • Doğum parası iş göremezlik ödeneği: SGK’lı olarak çalışan kadınların doğum sonrasında işe gidemediği dönemler için yapılan ödemeleri kapsar. Annelerin doğum sonrasında izin süreçlerinde SSK tarafından doğum yapan anne adaylarının işe gidemediği için maaşlarının devlet aracılığıyla karşılanması anlamına gelmektedir.
 • Süt yardımı (emzirme ödeneği): Sosyal Güvenlik Kurumunun SGK kapsamında çalışan annelere ve eşi çalışmayıp belirlenen şartlara uygunluğu tespit edilen SGK’lı babalara ödediği emzirme parasıdır.
 • Doğum yardımı: Süt yardımından farklı olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından doğum yapan tüm annelere yapılan sosyal yardımı kapsar. Bu yardımdan Türk vatandaşı olan bütün kadınların faydalanma hakları mevcuttur.

Süt Parası Kimlere Verilir?

Süt parası başvurusu süreci ve bu yardımdan yararlanan kişilerin belirli kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre yapılır. Bu kanuna göre süt parası ödeneğinden;

 • SGK’lı olarak çalışan kadınlar doğum yaptıklarında,
 • Sigortalı olarak çalışan babanın, resmi nikah olması koşuluyla sigortalı olmayan eşi doğum yaptığında (Ödenekten faydalanabilmek için çocuğun doğduğu tarihten önce resmi nikah yapılmış olması şarttır.) faydalanmak mümkündür.

Emzirme ödeneğinden Emekli Sandığı’na (4C) bağlı olarak çalışanların faydalanması mümkün değildir. Bu nedenle memurların süt parası başvuruları kabul edilmemektedir.

İşten çıkan/çıkarılan sigortalıların süt parası yardımından yararlanmaları belirli şartlar altında mümkün olmaktadır. İşten çıkma/çıkarılma durumunda süt parası yardımı alabilmek için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Kendi isteğiyle işinden ayrılan ya da işveren tarafından iş akdine son verilen SGK’lı çalışanın, işten ayrılma tarihinden itibaren 300 gün içerisinde doğumun gerçekleşmiş olması
 • Doğum gerçekleştiği tarihten önceki 15 ay içerisinde anne ya da babanın en az 120 gün ödenmiş priminin bulunması

Süt Parası Nasıl Alınır?

Süt parası başvuru formu ile birlikte gerçekleştirilen başvuru aşamasında çalışan anne ya da babanın süt parası uygulamasından faydalanabilmesi için birtakım belgeleri ibraz etmesi gerekir. Bu belgeler aşağıdaki gibidir:

Süt parası başvuruları, bağlı olunan il ve ilçelerdeki SGK Müdürlüklerine yapılabilir. Ödenekten faydalanabilmek için ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından belirlenen belgelerle birlikte başvuru sürecinin tamamlanması gerekir.

 • Başvuru için gerekli belgelerden biri olan talep formunun örneği buradan indirilip incelenebilir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı adına düzenlenen dilekçede başvuru sahiplerinin bağlı oldukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünü ve Sosyal Güvenlik Merkezini belirtmesi gerekir
 • Başvuru sahipleri için talep formu doldurma aşamasındaki en önemli adım, başvuru tarihinin mutlaka belirtilmesi ve ad, soyad ile ıslak imza kısımlarının doldurulmasıdır.
 • Aynı zamanda sayfanın en altında yer alan kişisel bilgiler kısmının da doldurulması şartı mevcuttur. Kişisel bilgiler arasında T.C. kimlik numarası, sosyal güvenlik sicil numarası, kişinin ikamet ettiği adres ve telefon numarası gibi bilgiler yer almaktadır.

SGK kapsamında herhangi bir sigorta koluna bağlı olarak çalışan anne ya da babaların, SGK süt yardımı ödeneğinden yararlanma hakları mevcuttur. Ancak bu haktan faydalanmak için belirlenen şartların sağlanması gerekir. Genel itibarıyla SGK kapsamında çalışan annelerin süt parası başvuru şartları arasında;

 • Annenin doğum yapmış olması,
 • Doğan bebeğin sağ olması,
 • Anne adına yatırılan prim gün sayısının doğum öncesi süreyi kapsayan bir yıl için 120 gün olması
 • Annenin SGK’lı olarak çalışıyor olması gibi gibi gereklilikler bulunur.

Çalışan babanın süt parası başvuru şartları için;

 • Babanın SGK kapsamında çalışıyor olması,
 • Doğum yapan kadının SGK kapsamında çalışmıyor olması,
 • Babanın doğum öncesini kapsayan bir yıl içerisinde minimum 120 gün prim ödemesinin yatırılmış olması,
 • Bebeğin sağ bir şekilde doğmuş olması,
 • Sigorta kolu BAĞ-KUR ise ödenmemiş prim borcunun olmaması, doğumdan önceki son 4 ay aylık primin eksiksiz olarak yatırılmış olması gibi durumlar söz konusudur.

Süt Parası Nereden Alınır?

Yeşil kartlılara süt parası olarak da adlandırılan emzirme ödeneğinden faydalanmaya hak kazanan 4A sigorta kapsamındaki anne ya da babanın herhangi bir yere başvuruda bulunmasına gerek yoktur. 4A kapsamındaki sigortalılar için, doğum gerçekleştikten sonra ilgili sağlık kuruluşu tarafından doğum bilgileri SGK sistemine girilir. Sistem üzerinden bilgilerin SGK’ya ulaşmasının ardından süt parası sorgulama işlemi yapılmasına gerek kalmadan ödenek, ebeveynler adına Ziraat Bankası ya da PTT hesaplarına yatırılır.

Bununla birlikte SGK sistemine, SGK ile anlaşmalı bankalardan birinde bulunan hesabını tanımlamış olanlar için ödeneklerin söz konusu banka hesabına yatırılması mümkündür. Hesap tanımlama işlemi, e-Devlet sistemi aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Ancak 4B kapsamında sigortalı olup süt parası yardımından yararlanmak isteyen anne ya da babaların bağlı bulundukları yerdeki il ya da ilçe SGK Müdürlüklerine gerekli belgelerle birlikte başvurmaları gerekir. 4B kapsamında sigorta olup süt parası yardımı başvurusunda bulunan kişilerin mevcut durumlarının incelenmesi ve aranan şartlara uygunluğunun değerlendirilmesi sonucunda bu sosyal yardım ödeneğinden faydalanmalarının mümkün olup olmadığına karar verilir.

Süt Parası Ne Zaman Yatar?

Süt parası yardımından faydalanabilmek için çocuğun doğduğu tarihten itibaren 5 yıl içerisinde başvuruda bulunulmalıdır. Ebeveynlerin, 5 yıllık süt parası başvuru süresi boyunca herhangi bir tarihte başvuru yapma hakkı mevcuttur.

Başvurusu olumsuz sonuçlanan kişilerin tekrardan başvuru yapma hakkı yoktur. Bununla birlikte başvurusu olumlu sonuçlanıp ödenekten faydalanan ebeveynlerin aynı çocuk için tekrar başvuruda bulunmaları mümkün değildir. Fakat yeni doğan her bir çocuk için süt parası yardımı başvurusunda bulunulabilir.

Süt parası yardımı almaya hak kazanan kişiler, kararın çıktığı ayı takip eden ay içerisinde PTT ya da Ziraat Bankası’nda tanımlı olan hesapları aracılığıyla ödemelerini alabilirler. Ödemeler genellikle her ayın 8’i ile 14’ü arasında yapılır.

Süt Parası Ne Kadar?

SGK tarafından süt parası yardımı 2023 yılı için 316 TL olarak belirlenmişti. Ödeneğin tutarı, SGK ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortaklaşa çalışması sonucu her yıl güncellenmektedir. Yani 2023 yılında verilen süt parası yardımı 316 TL.

Süt Parası Kaç Ay Alınır?

Süt parası yardımı ile alakalı 2023 yılında güncellenen herhangi bir koşul söz konusu değildir. Dolayısıyla yardımın alınma şekli için 2023 yılında geçerli olan şartların sürdürüldüğünü söylemek mümkündür. Yürürlüğe göre, süt parası yardımından faydalanmaya uygun görülen kişilere bir defaya mahsus olmak üzere ödeme yapılır.

İBB Anne Bebek Destek Paketi Başvurusu ve Başvuru Sorgulama

Emzirme Parası Hangi Bankalardan Alınır?

Emzirme parası ödemesi PTT ve Ziraat Bankası’ndan kişilerin adına oluşturulan hesaplar üzerinden yatırılarak yapılmaktadır. SGK ile Ziraat bankasının imzaladığı protokol kapsamında Mali Otomasyon Sistemi Projesi (MOSİP) kapsamında şahıs ödemeleri gerçekleştirilir. Süt parası yardımı alacak kişilerin başvuru yaptığı ayı takip eden ayda herhangi bir Ziraat Bankası şubesine T.C kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanı ile giderek süt yardım parasını almaları mümkündür.

Emzirme parası ödemesi, başvuru sahiplerinin PTT ve Ziraat Bankası hesaplarına yatırılır. Bununla birlikte e-Devlet üzerinden SGK sistemine, SGK ile anlaşmalı bankalardan birinde bulunan bir tanımlanmış ise söz konusu hesaba ödeme yapılması mümkündür. E-devlet üzerinden tanımlanması mümkün, SGK ile anlaşmalı bankaların listesi aşağıdaki gibidir:

 • Akbank
 • Burgan Bank
 • Halkbank
 • Şekerbank
 • TEB
 • Fibabank
 • Vakıflar Bankası
 • Ziraat Bankası
 • Yapı Kredi Bankası
 • Garanti Bankası

Herhangi bir bankada vadesiz hesabı bulunmayanların ödenekleri ise PTT aracılığıyla aktarılır. Bu bağlamda, herhangi bir PTT şubesine giderek kimlik ibraz etmek koşuluyla yardım parasını çekmek mümkündür. Bununla birlikte PTT Kart sahipleri ise emzirme ödeneğini ATM’den çekebilirler.

Süt Parası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Süt parası sorgulama işlemi için 3 farklı yöntem mevcuttur. Sorgulama için; ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik çağrı merkezi numarası aranabilir, bağlı olunan Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne bizzat gidilebilir ya da online ortamda e-Devlet aracılığıyla işlemler gerçekleştirilebilir.

Sosyal İl Güvenlik Müdürlükleri; hem süt parası yardımı başvurusu işlemlerinin gerçekleştirildiği hem de süt parası yardımı almak isteyenlerin süreç hakkında bilgi alabilecekleri, yardımcı bir kurum niteliğindedir.

e-Devlet Üzerinden Süt Parası Sorgulama

Süt parası sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek olanların ilk olarak aşağıda paylaştığımız “Şahıs Ödemeleri Sorgulama” sayfasının linkine tıklamaları, ardından açılan sayfa üzerinden kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayarak sisteme giriş yapmaları gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ve e-Devlet işbirliğiyle oluşturulan sayfa üzerinde sorgulama yapmak isteyenler şahıslarına ait bütün sosyal yardım ödeneklerini ve haklarını görüntüleyebilme imkanına sahiptir.

kl7aycpkqztqmjvylscbvxjtmtzpizabiwe73kkh.png

 • Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı Şahıs Ödemeleri Sorgulama hizmeti kapsamında süt parası sorgulama işlemini gerçekleştirmek isteyenlerin öncelikli adım olarak kimliklerini doğrulamaları gerekir. Sonrasında açılan sayfa üzerinden T.C kimlik numarası ve şahıslara özel tahsis edilen e-Devlet şifreleri aracılığıyla sisteme giriş yapmak mümkündür.
 • e-Devlet şifresi olmayan vatandaşlar için mobil imza, internet bankacılığı, elektronik imza, T.C. kimlik kartı seçenekleriyle de kimlik doğrulama bölümünün geçilmesi mümkün kılınmıştır. Aynı zamanda e-Devlet şifresine ulaşmak isteyenler kendilerine en yakın PTT şubesinden T.C kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanlarıyla şifrelerini alabilmektedir.

hjypqad5qqvokqwor9xh72xh16nxwgal4fb2wp0q.png

 • Sisteme giriş yapılmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan sosyal yardım bilgilerinin taranmasıyla birlikte sorgulaması işlemi tamamlanır. Aynı zamanda sayfa üzerinde hizmetin kullanımını anlatan detaylı kılavuz linki de bulunmaktadır. “Kılavuzu indir” sekmesine tıklayarak hizmetin kullanım şartlarına ve adımlara erişmek mümkündür. Ayrıca verilen hizmetin yasal dayanakları ve kişilerin uyması gerekli yasal kurallar da bu kılavuz üzerinde belirtilmiştir.

 • Yönlendirilen sayfa üzerinden şahıs ödemelerinin her ayın 8’i ve 14’ü arasında Ziraat ya da anlaşmalı bankalardan veya PTT’den nüfus cüzdanı ibraz edilerek alınabileceği belirtilmiştir.

e-Devlet üzerinden süt parası sorgulama işlemi yapmak için TIKLAYINIZ!

SGK Sistemi Üzerinden Banka Hesabı Tanımlaması

SGK sistemi üzerinde tanımlı hesabı bulunan ya da aktif hesabında güncelleme ile değişiklik yapmak isteyenlere sorgulama adımları sırasında farklılık yapma hakkı tanınmıştır. Tanımlı vadeli hesabı bulunmayanlar ilgili bankaya ait hesap bilgilerini girerek hesap oluşturabilirler. Sistem geçmişinde tanımlı hesabı bulunanlar ise başka hesaplar üzerinden güncelleme işlemi yapabilir ayrıca geçmiş hesap bilgilerini detaylı bir şekilde görüntüleyebilir.

Şahıs ödemelerinin yatırılması için geçmişte banka hesabı tanımlama işlemi yapılmış ise açılan hizmet sayfasında “hesap tanımla geçmişi” sekmesine tıklanması halinde banka hesabı tanımla geçmişi tablosu görüntülenmektedir. Tabloda, hesap tanımlama işlemlerine ait;

 • Banka adı,
 • Hesabın ait olduğu şubenin adı,
 • Hesap numarası,
 • IBAN numarası,
 • Talep durumu,
 • Hesabın sahibinin kişisel telefon numarası,
 • Hesabın sahibinin kişisel e-posta adresi gibi bilgiler yer alır.

Aynı zamanda tablodaki talep detayı alanında yer alan detay düğmesine tıklayarak hesap sahipleri hesap tanımlama işlemlerine ait detaylı bilgilere erişilebilmektedir. Görüntülenen detay bilgilerinin içerisinde ise;

 • Banka adı,
 • Banka şubesi,
 • Hesap numarası,
 • IBAN numarası,
 • Talep durumu,
 • Talep tarihi,
 • Talebi gerçekleştiren kurum,
 • Talep iptal tarihi,
 • Talebi iptal eden kurum
 • Telefon numarası,
 • E-posta gibi banka hesabı tanımlama geçmişi detay bilgileri yer almaktadır.

Sistem üzerinde tanımlı hesabı bulunanların ekranda yer alan “Hesap Bilgilerimi Güncelle” düğmesine tıklayarak banka hesabı seçimi ekranına erişebilirler. Aynı şekilde “Hesap Tanımını İptal Et” düğmesine tıklayarak tanımlı banka hesabı iptal edilebilir, hatta “İletişim Bilgilerini Güncelle” düğmesine tıklayarak kişisel iletişim bilgileri güncellenebilir. Hesap verilerinin güncellenmesiyle birlikte artık sisteme giriş yapılırken güncellenen bilgilerden faydalanılacaktır.

Anneler Bunlara da Göz Atmalı:

Doğum İzni Kaç Gündür?

Doğum Parası Ne Kadar? Nasıl Alınır?

Çalışan Annelere Kreş Yardımı

Bebeklere Bez ve Mama Yardımı

 

Süt Parasının Yatıp Yatmadığını Nasıl Öğrenebilirim?

PTT şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Çalışmayan Anneler de Süt Parası Alabilir mi?

Hayır.

Yazımızı Puanlamak İster misiniz ?
[Total: 0 Average: 0]
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.