kurumlar arası geçişi kimler yapar | E - Devlet | Giriş | Kapısı | Şifresi

"kurumlar arası geçişi kimler yapar" ile Etiketlenen Konular

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait kamu kurumlarında çalışan devlet memurlarının hak ve yükümlülükleri, görevleri, hizmet şartları, atanmaları, yükselmeleri, aylık, ödenek ve diğer özlük işleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'yla düzenlenmiştir. Yürürlüğe girdiği 1965 yılından beri sayısız değişikliğe uğrayan kanun, içinde bulunduğumuz günlerde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle son halini almıştır. Devlet memurlarının çalıştıkları kurumdan, yine devlete ait başka bir kuruma geçmelerinin (nakil) şartları...