Edevlet.net

Tebliğ Tebellüğ Belgesi Nedir? Nereden Alınır? Örnek İndir

Resmi kurum ve kuruluşlarda gerçekleşen işlemler, belli bir prosedür doğrultusunda ilerler. Tebliğ tebellüğ belgesi de bu prosedürün bir parçası olarak ilgili mercilerin söz konusu işlemlerin tarafları ile iletişim kurma yoludur. Tebliğ tebellüğ belgesi resmi bir evrak olduğu için; bu belgenin içeriği, belgeyi yollamakla yetkili makamlar ve belgeyi kişilere ulaştırmakla görevli aracı kurumlar yasal düzenlemelerle önceden belirlenir.

Tebliğ Tebellüğ Belgesi Nedir?

Günlük kullanımda tebligat olarak bilinen tebliğ tebellüğ belgesi; kişiler arası alacak verecek anlaşmazlıkları, haciz kararı çıkartılması, banka kredi borcunun tahsil edilmesi, velayet davaları sonucunda meydana gelen çekişmeler vb. konularda çeşitli makamlar tarafından konunun muhatabı olan taraflara çağrı yapılması (tebliğ) ve bu çağrının ulaşmasını (tebellüğ) sağlayan bir belgedir. Resmi bir bildiri niteliği taşıyan tebliğ tebellüğ belgesinin amacı, tarafların muhatabı oldukları konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve olası sonuçlarının sorumluluğunu üstlendiğini beyan etmelerini kayıt altına almaktır. Yargıya taşınması muhtemel durumlarda; hak talep etmeyi mümkün kılan tebliğ tebellüğ belgesi ile ilgili tüm detaylar, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir.

Tebliğ Tebellüğ Belgesinde Yer Alması Gereken Bilgiler

 • Tebliği çıkaran makam ya da mercinin adı
 • Tebligatın çıkarılmasını isteyen tarafın adı, soyadı ve adresi
 • Tebligatın ulaştığı tarafın yani tebellüğ edilen kişinin adı, soyadı ve adresi
 • Tebliğ belgesinin konusu
 • Tebliğin kime yapıldığı ve eğer yapılması gereken kişiye ulaşmadıysa tebellüğ edilen tarafın adı, soyadı, adresi ve tebellüğ edilen kişinin uygun olduğuna dair not (Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 34. maddesinde bu kişinin, 18 yaşından büyük ve görünüşte akıl sağlığının yerinde olmadığına dair bir belirti taşımaması gerektiği belirtilir.)
 • Tebliğ tarihi, saati ve tebliğin nerede yapıldığı bilgisi
 • Tebliğ edilen adreste muhatabın bulunmaması durumunda ise memurun tebliğ belgesini teslim edememe nedeni (Ölüm, taşınma, yeni adresin bulunmaması gibi durumlarda evrak memur tarafından imzalanıp ilgili makama geri gönderilir.)
 • Tebligat, adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim adresine yapılmışsa buna ilişkin bilgi
 • Tebliğ evrakını kim teslim almışsa onun ad, soyad ve imzası ile tebliğ evrakını teslim eden memurun ad, soyad ve imzası

Tebliğ tebellüğ belgesinin, tebliğ edilecek konuya göre davetiye, tebliğ tebellüğ mazbatası şeklindeki kullanımlarıyla da karşılaşılabilir.

Tebliğ tebellüğ belgesi örneğini incelemek için TIKLAYIN!

Tebliğ Tebellüğ Belgesi Nereden Alınır?

Tebliğ Tebellüğ Belgesini Düzenlemekle Yetkili Merciler

Tebliğ tebellüğ belgesinin taraflara hangi makamlar tarafından gönderilebileceği yasalar ile düzenlenmiştir. İlgili kanun ve yönetmeliklere göre tebligat gönderiminde bulunabilecek kurum ve kuruluşlar dörde ayrılır:

1. Genel bütçeli kamu kurum ve kuruluşları

 • TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)
 • Anayasa Mahkemesi
 • Sayıştay, Yargıtay ve Danıştay
 • Başkanlık Makamı
 • Bakanlıklar
 • Müsteşarlıklar
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Devlet Personel Başkanlığı
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Türkiye İstatistik Kurumu

2. Özel bütçeli idareler

 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
 • Türk Tarih Kurumu (TTK)
 • Türk Dil Kurumu ( TDK)
 • Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu ( KYK)
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
 • Kara Yolları Genel Müdürlüğü
 • Yüksek öğrenim kurumları

3. Sosyal Güvenlik Kurumları

 • SSK
 • BAĞ-KUR
 • Emekli Sandığı

4. Diğer kamu kurum ve kuruluşları

 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR)
 • Merkez Bankası
 • İl Özel İdareleri
 • Belediyeler
 • Köy İdareleri
 • Noterler
 • Barolar

Tebliğ Tebellüğ Belgesini Ulaştırmakla Yükümlü Aracı Kurumlar

Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik’te, yukarıda sayılan tüm kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili konunun taraflarına yapılacak tebliğler, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) veya memurlar aracılığıyla taraflara ulaştırılır. Tebliğ belgesi;

 • Doğrudan yerleşim adresinden,
 • Çağrı yapılması halinde PTT’den,
 • Silah altında bulunan er ve erbaşlar için en yakın üst amirden,
 • Tutuklu bulunanlar için ceza ve infaz kurumunun idaresiyle görevli müdürden temin edilebilir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitemiz resmi kurum ve kuruluşlar ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır.