Nedir

Tebliğ Tebellüğ Belgesi Nedir? 2024 Nereden Alınır? (Detaylı Anlatım)

Tebliğ Tebellüğ Belgesi Nedir? Nereden Alınır? (Detaylı Anlatım), Tebliğ Tebellüğ Belgesi Ne İşe Yarar? Tebliğ Tebellüğ Belgesi Nereden Alınır? Tebliğ Tebellüğ Belgesi Örneği, Tebellüğ Eden Ne Demek? Tebellüğ Eden Kim İmzalar ve daha fazlası yazımızda...

Tebliğ Tebellüğ Belgesi Nedir? Nereden Alınır? (Detaylı Anlatım); Resmi işlemlerde kullanılan ve farklı isimlerle ifade edilen birçok evrak bulunmaktadır. Tebliğ tebellüğ belgesi, resmi kurum ve kuruluşlarda gerçekleşen işlemlerin izlediği prosedürün önemli elemanlarından biridir. Bu belge aralarında resmi ve hukuki bir ilişki bulunan iki ayrı tarafın ilgili işlemlerle alakalı iletişim kurmasında oldukça büyük rol oynar. Bu nedenle de önemi büyüktür.

Tebliğ tebellüğ belgesi resmi bir evrak olduğu için tarafların gözünü korkutabilir. Özellikle konuya hakim olmayan kişiler adlarına düzenlenen tebliğ belgesi olduğunu gördüklerinde ne yapacaklarını şaşırabilirler. Aynı şekilde tebliğ belgesi düzenlemesi gereken taraf da konunun detaylarını bilmediğinde işlemlerini düzgün bir şekilde halledemeyebilir. Bu nedenle bu tarz önemli evrakları düzenlerken ya da beklerken konuyla ilgili ön araştırma yapmak gerekebilir. Biz bu yazımızda sizlere tebliğ tebellüğ belgesi hakkında merak edilen detayları sunacağız. Böylece sizin de aklınızda soru işareti kalmayacak. Öncelikle yazıda açıklayacağımız noktalara kısaca değinelim:

 • Tebliğ tebellüğ belgesi nedir?
 • Tebliğ tebellüğ ne demek?
 • Tebliğ tebellüğ belgesi üzerinde hangi bilgiler yer alır?
 • Tebliğ tebellüğ belgesi nereden alınır? 
 • Tebliğ tebellüğ belgesi karşı tarafa nasıl iletilir?

Şimdi hemen tebliğ tebellüğ nedir, bu belge neyi ifade eder; bu soruların yanıtlarına bakalım. 

PTT Kargo Takip, Barkod Sorgulama, İsimden TC ile Sorgulama

1. Tebliğ Tebellüğ Belgesi Nedir?

Tebliğ tebellüğ belgesi; kişiler arası alacak verecek anlaşmazlıkları, haciz kararı çıkartılması, banka kredi borcunun tahsil edilmesi, velayet davaları sonucunda meydana gelen çekişmeler vb. konularda çeşitli makamlar tarafından konunun muhatabı olan taraflara çağrı yapılması (tebliğ) ve bu çağrının ulaşmasını (tebellüğ) sağlayan bir belgedir. Halk arasında tebligat olarak bilinen belge, resmi bir uyarı ve iletişim aracıdır da diyebiliriz. 

Resmi bir bildiri niteliği taşıyan tebliğ tebellüğ belgesinin amacı, tarafların muhatabı oldukları konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve olası sonuçlarının sorumluluğunu üstlendiğini beyan etmelerini kayıt altına almaktır. Yargıya taşınması muhtemel durumlarda; hak talep etmeyi mümkün kılan tebliğ tebellüğ belgesi ile ilgili tüm detaylar, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Yönetmeliği görüntülemek ve daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz bölüm sonunda verilen linki kullanabilirsiniz. 

Tebligat nedir, tebellüğ ilmuhaberi nedir gibi soruların yanıtlarını paylaştık. Şimdi bu belge üzerinde yer alması gereken bilgilere bakalım.

Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ!

tebliğ tebellüğ
tebliğ tebellüğ

2. Tebliğ Tebellüğ Belgesinde Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Tebliğ tebellüğ belgesinin geçerli olması için eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi gerekir. Bu nedenle belge üzerinde istenilen tüm bilgiler yer almalı. Belgeye yazılması gereken bilgilerin listesini aşağıda bulabilirsiniz. Ayrıca tebliğ tebellüğ belgesi örneği için bölüm sonunda verilen linki kullanabilirsiniz. 

 • Tebliği çıkaran makam ya da mercinin adı
 • Tebligatın çıkarılmasını isteyen tarafın adı, soyadı ve adresi
 • Tebligatın ulaştığı tarafın yani tebellüğ edilen kişinin adı, soyadı ve adresi
 • Tebliğ belgesinin konusu
 • Tebliğin kime yapıldığı ve eğer yapılması gereken kişiye ulaşmadıysa tebellüğ edilen tarafın adı, soyadı, adresi ve tebellüğ edilen kişinin uygun olduğuna dair not (Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’in 34. maddesinde bu kişinin, 18 yaşından büyük ve görünüşte akıl sağlığının yerinde olmadığına dair bir belirti taşımaması gerektiği belirtilir.)
 • Tebliğ tarihi, saati ve tebliğin nerede yapıldığı bilgisi
 • Tebliğ edilen adreste muhatabın bulunmaması durumunda ise memurun tebliğ belgesini teslim edememe nedeni (Ölüm, taşınma, yeni adresin bulunmaması gibi durumlarda evrak memur tarafından imzalanıp ilgili makama geri gönderilir.)
 • Tebligat, adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim adresine yapılmışsa buna ilişkin bilgi
 • Tebliğ evrakını kim teslim almışsa onun ad, soyad ve imzası ile tebliğ evrakını teslim eden memurun ad, soyad ve imzası

Tebliğ tebellüğ belgesinin, tebliğ edilecek konuya göre davetiye, tebliğ tebellüğ mazbatası şeklindeki kullanımlarıyla da karşılaşılabilir.

Belgenin üzerinde bulunması gereken bilgilerden de bahsettik. Şimdi tebligat yani tebliğ tebellüğ belgesi nereden alınır, ona bakalım.

Tebliğ tebellüğ belgesi örneği için TIKLAYINIZ!

3. Tebliğ Tebellüğ Belgesi Nereden Alınır?

Tebliğ tebellüğ belgesinin taraflara hangi makamlar tarafından gönderilebileceği yasalar ile düzenlenmiştir. İlgili kanun ve yönetmeliklere göre tebligat gönderiminde bulunabilecek kurum ve kuruluşlar dörde ayrılır. Bunlar:

 • Genel bütçeli kamu kurum ve kuruluşları
 • Özel bütçeli idareler
 • Sosyal güvenlik kurumları
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları olarak sıralanabilir. 

Tebliğ tebellüğ belgesi bu kuruluşlardan biri tarafından düzenlenebilir. Şimdi bu gruplara dahil olan kurumları tek tek sıralayalım. 

anayasa mahkemesi
anayasa mahkemesi

Genel Bütçeli Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)
 • Anayasa Mahkemesi
 • Sayıştay, Yargıtay ve Danıştay
 • Başkanlık Makamı
 • Bakanlıklar
 • Müsteşarlıklar
 • Emniyet Genel Müdürlüğü
 • Devlet Personel Başkanlığı
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Türkiye İstatistik Kurumu

Özel Bütçeli İdareler

 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
 • Türk Tarih Kurumu (TTK)
 • Türk Dil Kurumu ( TDK)
 • Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu ( KYK)
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
 • Kara Yolları Genel Müdürlüğü
 • Yüksek öğrenim kurumları

Sosyal Güvenlik Kurumları

 • SSK
 • BAĞ-KUR
 • Emekli Sandığı

Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR)
 • Merkez Bankası
 • İl Özel İdareleri
 • Belediyeler
 • Köy İdareleri
 • Noterler
 • Barolar

Belgeyi düzenleyebilen kurumlar bunlar. Son olarak düzenlenen belgenin ilgili kişilere ulaştırılması hususuna değinelim.

türkiye merkez bankası
türkiye merkez bankası

4. Tebliğ Tebellüğ Belgesini Ulaştırmakla Yükümlü Aracı Kurumlar Hangileridir?

Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanununun Uygulanmasına Yönelik Yönetmelik’te, yukarıda sayılan tüm kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili konunun taraflarına yapılacak tebliğler, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) veya memurlar aracılığıyla taraflara ulaştırılır. Tebliğ belgesi;

 • Doğrudan yerleşim adresinden,
 • Çağrı yapılması halinde PTT’den,
 • Silah altında bulunan er ve erbaşlar için en yakın üst amirden,
 • Tutuklu bulunanlar için ceza ve infaz kurumunun idaresiyle görevli müdürden temin edilebilir.

Bunlar elden teslim yöntemleri. Bir de 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe giren e-tebligat sistemi var. Bu sistemle mükellefler başvuru yaparak karşı tarafa elektronik tebligat gönderebilir. Elektronik tebligatlar elden değil, e-posta yoluyla iletilir. 

Elektronik Tebligat (E-tebligat) Nedir? Nasıl Alınır?

Sizlerle tebliğ tebellüğ belgesi hakkında merak edilenleri paylaştık. Şimdi konunun kısa bir özetini yapalım:

 • Tebliğ tebellüğ belgesi halk arasında tebligat olarak da bilinir. 
 • Bu belge; kişiler arasında meydana gelen sorunları çözüme kavuşturmak için çeşitli makamlar tarafından konunun muhatabı olan taraflara çağrı yapılması (tebliğ) ve bu çağrının ulaşmasını (tebellüğ) sağlayan bir belgedir.
 • Tebliğ tebellüğ belgesi tarafların resmi olarak birbiri ile iletişime geçmesini sağlar. 
 • Belge Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliği’ne göre düzenlenir. 
 • Belgenin geçerli olması için eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi gerekir.
 • Tebliğ tebellüğ belgesini düzenleme yetkisi olan farklı kurumlar mevcuttur.
 • Belge karşı tarafa PTT aracılığıyla elden teslim edilebilir.
 • İşlem sırasında e-tebligat da kullanılabilir. 

Siz hiç tebliğ tebellüğ belgesi düzenlediniz mi? Ya da adınıza gelen tebligat oldu mu? Konu ile alakalı tecrübe ve fikirlerinizi bizlerle dilediğiniz zaman paylaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, yazının altındaki yorum bölümüne görüşlerinizi yazmak.

İletişim sayfamızdan ya da yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz.

PTT E-Tebligat Sorgulama İşlemi Nasıl ve Nereden Yapılır?

Takipsizlik Kararı, Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Nedir?

Savcılığa Suç Duyurusu, Şikayet Nasıl Yapılır?

PTT Resmi Sayfasına Nereden Ulaşabilirim?

www.ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

PTT Kargo Çağrı Merkezi Numarası Nedir?

444 1 788 numarası aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu