Edevlet.net

Trafikten Men Cezası Nedir?

02.06.2018

Karayolları Trafik Kanununda trafikten men; trafik görevlilerince kanunda belirtilen hallerde araçla ilgili belgelerin alınması ve aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulması şeklinde tanımlanır. Trafikten men cezası gerektiren durumlar kanun kapsamında ayrıntılı şekilde ifade edilmiştir. Trafikten men sorgulama için özel bir sistem bulunmamaktadır ancak e-devlet sisteminde yer alan “Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama” sayfası üzerinden aracın hangi otoparka çekildiğini ve çekilme nedenini görebilirsiniz. Ancak bu işlemi sadece kendi adınıza kayıtlı araçlar için gerçekleştirebilirsiniz.

Trafikten Menin Nedenleri ve Cezaları

Aracın trafikten men edilmesini gerektirecek durumlar ve maddi yaptırımları aşağıdaki gibidir:

 • Araçta yapılan teknik değişikliğin 1 ay içinde araç tescilini yapan kuruluşa bildirilmemesi durumunda 108 TL idari para cezası uygulanır.
 • Araç devir işlemi sonrasında 1 ay içinde aracı satın alan kişinin kendi adına tescil belgesi almaması durumunda 235 TL idari para cezası uygulanır.
 • Fren sistemleri eksik ya da bozuk araçlarla trafiğe çıkanlara 108 TL idari para cezası uygulanır.
 • Araç lastikleri bozuk, teknik şartlara aykırı araçla trafiğe çıkanlara 108 TL idari para cezası uygulanır.
 • Yakını ve uzağı gösteren ışıkları eksik, bozuk yahut teknik şartlara aykırı araçla trafiğe çıkanlara 108 TL idari para cezası uygulanır.
 • Seyir halindeyken; sürücüleri tehlikeye atacak, görüş açılarını olumsuz yönde etkileyecek unsurlar bulunduran araçla trafikte seyreden sürücülere 235 TL idari para cezası uygulanır.
 • Taşıma sınırından fazla şekilde aracına yükleme yapan sürücülere 235 TL idari para cezası kesilir.
 • Tehlikeli ve zararlı madde taşımacılığıyla ilgili gerekli izinleri ve tedbirleri bulunmadan taşıma yapan sürücülere 455 TL idari para cezası uygulanır.
 • Özel izinle taşınabilecek eşyaları izin almadan yükleyen ve taşıyan sürücülere 455 TL idari para cezası uygulanır.
 • Tescil işlemi yapılan araçları trafik belgeleri ve tescil plakası olmadan kara yoluna çıkaran sürücülere 1002 TL idari para cezası kesilir.
 • Zorunlu trafik sigortası olmadan araç kullanan sürücülere 108 TL idari para cezası uygulanır.
 • Sivil araçları resmi araçlara ait plaka rengine boyamak, benzetmeye çalışmak 235 TL idari para cezasına tabidir.
 • Aracın niteliğini belirten (renk, şekil, sembol ve yazı gibi) işaretleri bulundurmadan trafikte seyreden sürücülere 108 TL idari para cezası uygulanır. Aynı zamanda gerekli izinler alınmadan araçta; reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, sesli ve ışıklı donanımlar bulundurmak da aynı idari para cezasına tabidir.
 • Muayenesi yaptırılmamış araçla trafikte seyreden sürücülere 108 TL idari para cezası uygulanır.
 • Tescilli aracı plakasız kullananlara 2 bin 18 TL idari para cezası uygulanır.
 • Başka bir araca tescilli plakayı takan ve kullanan sürücüye 5 bin 942 TL idari para cezası uygulanır.
 • Belediyelerden ruhsat ve izin almadan; söz konusu belediye sınırları içinde ticari amaçlı şekilde yolcu taşımacılığı yapan sürücü ve işletmecilere 1 yıl içinde birinci defada 3 bin 6 TL idari para cezası uygulanır.
 • Takoğraf ve taksimetre bulundurulması gereken araçlarda bunları bulundurmayan ya da bulundurulan araçları kullanmayan sürücülere 488 TL idari para cezası uygulanır.
 • Verilen yasal süreler içinde belirtilen ölçü ve niteliklerde plaka takmamak 1002 TL idari para cezası uygulanır.

Trafikten men edilen araçların sahiplerine uygulanan cezalar idari para cezaları ve ceza puanı yanında; Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesinden adli işlem yapılmasına kadar değişmektedir. Örneğin; araca sahte plaka takmanın idari para cezası 5 bin 942 TL’dir ancak söz konusu durum nedeniyle aynı zamanda adli işlem de uygulanır.

Trafikten Men Edilen Araçla Trafiğe Çıkılır mı?

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında trafikten men edilen kimi araçlar için araç sahiplerine 7 günlük süre tanınabilir. Söz konusu süre içinde aracın kusurlarının giderilmesi talep edilir. Araçtaki eksikliklerin tamamlanmaması halinde araç çekici marifetiyle çekilerek trafikten men edilir.

Trafikten Menin Kaldırılması

 • Trafikten men edilmesi nedeniyle otoparka çekilen aracın yeniden trafiğe çıkabilmesi için öncelikle trafikten mene neden olan durumun ortadan kaldırılması gerekir.
 • Trafik mene sebep olan duruma dair kesilen idari para cezalarının ödenmesi gerekir.
 • Trafikten men nedeniyle aracın çekildiği otoparkın ücretleri (günlük 12 TL), çekme ve taşıma bedeli (90 TL) ücretlerinin ödenmesi gerekir.

Ardından da Trafik Tescil Şubelerine müracaat ederek trafikten men şerhinin kaldırılması gerekir. Söz konusu sürecin ardından araçlar yeniden trafiğe çıkabilirler.

Trafikten Men Edilen Araçların Teslim Alınmaması

5355 sayılı kanuna göre; trafikten men edilen ve 6 ay içinde otoparktan alınmayan araçlar hazineye devredilir. Hazine tarafından söz konusu araç satışa çıkartılır. Aracın satışından elde edilen para, hazinenin hesabında tutulur. Araçları satılan kişilerin adreslerinin bilinmesi halinde; satıştan önce tebligat yapılır. Tebligata herhangi bir tepki verilmezse; araç satılır. Aracın satılmasının ardından yeniden tebligat yapılır. Tüm tebligatlara rağmen 5 yıl içinde herhangi bir başvuru olmazsa aracın satışından elde edilen para hazinenin kasasına aktarılır.

Aracın Trafikten Çekilmesi

Aracın trafikte yer almayacağını belirten belgedir. Söz konusu durum trafikten men ile karıştırılmamalıdır. Trafikten men zorunlu olarak gerçekleştirilen bir yaptırımdır ancak aracın trafikten çekilmesi ya da diğer bir deyimle çekme belgesi, kişilerin kendi rızalarıyla ya da aracın yaşı dolayısıyla uygulanan bir prosedürdür. Aracın trafikten çekilmesi için;

 • Araca ait trafik cezaları,
 • Hacizler,
 • Rehinler,
 • Vergi borçları,
 • Bandrol gibi tüm borçların ödenmesi gerekir.

Söz konusu çekme belgesini alan araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi’nden (MTV) muaf sayılır. Aynı zamanda zorunlu trafik sigortası gibi ekstra ödemelerden de muaf olunur.

Araç Trafikten Neden Çekilir?

Araçların teknik açıdan kullanımının imkansız hala gelmesi, teknik olarak kullanılmasının mümkün olmasına rağmen kişilerin bu araçlara artık ihtiyaç duymaması, hasarlı araçların devir işlemlerini kolaylaştırmak, MTV ve sigorta gibi ödemelerden muaf olmak gibi nedenlerle çekme belgesi alınabilir.

Araç Yakalama Emri Nedir?

İcra İflas Daireleri tarafından amme ya da şahıs alacakları nedeniyle araçların üzerine haciz konulabilir. Haciz daha sonra alacaklının talebi üzerine yakalama emrine dönüştürülebilir. Söz konusu araç trafikte çevirmeye takılması halinde alıkonur ve yediemin otoparkına çekilir. Yasal bildirimlerin ardından araç satışa çıkartılır. Aracınıza ait yakalama emrini E- devlet üzerinden görmeniz mümkün değil ancak üzerinize kayıtlı aracın haciz durumunu sistem üzerinden görebilirsiniz.

Araçlara uygulanan elektronik haciz sorgulama için TIKLAYINIZ

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.