E – Devlet | Giriş | Kapısı | Şifresi

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı 17 Personel Alımı

İlanı Veren Kurum: TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

Kadro Sayısı: 17

Kadro Unvanı: Uzman, Uzman Yardımcısı

İlan Tarihi: 06 Şubat 2017

Son Başvuru Tarihi: 27 Şubat 2017 Saat 17:00

Başvuru Adresi:  TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No: 221, 06100 Kavaklıdere-ANKARA

Telefon: 0 312 298 17 17 – 17 21

Fax: 0 312 427 68 17

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı, 06 Şubat 2017 tarihinde yayımladığı ilanla, mülakatla, Uzman ve Uzman Yardımcısı pozisyonlarında çalışacak personel alacağını duyurdu. Adaylar, kamu haklarından men edilmemiş, altı aydan fazla hapis cezası bulunmamak, devamlı çalışmalarına engel bir sağlık sorunları olmamak, erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az iki yıl tecilli olmak gibi genel şartlarla birlikte;

– Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sisteme göre 2,50,

– KPDS, UDS, YDS, TOEFL, IBT, TOEFL, CBT, TOEFL, PBT, FCE, CAE, CPE gibi yabancı dil sınavlarıyla, yabancı dil yeterliliğini kanıtlamış olmaları gerekiyor. ( Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlar ve lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylarda bu şart aranmaz.)

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığının eleman alacağı kadrolar;

 1. Uzman pozisyonu için; Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Ürünleri Tasarımı veya Endüstriyel Tasarım bölümlerinden mezun, bilim merkezi sergilerinin tasarım yönünden uygunluğunu denetleyecek, araştırma ve geliştirmesine katkı sağlayacak, proje yöneticiliği ve koordinatörlüğü yapacak, en az 5 yıllık mesleki tecrübe sahibi 1 kişi,
 2. Uzman pozisyonu için; Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Makine
  Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, İmalat Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun, Bilim merkezi sergilerinin mekanik yönden uygunluğunu denetleyecek, araştırma ve geliştirmesine katkı sağlayacak, proje yöneticiliği / koordinatörlüğü yapacak, alanında en az 5 yıllık tecrübe sahibi 1 kişi,
 3. Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Matematik Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği veya Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden birinden mezun, Eğitim alanında yüksek lisans yapmış, Bilim merkezi sergilerinin ve eğitim programlarının pedagojik yönden uygunluğunu denetleyecek, araştırma ve geliştirmesine katkı sağlayacak, proje yöneticiliği / koordinatörlüğü yapacak, en az 2 yıllık mesleki deneyim sahibi 2 kişi,
 4. Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümlerinin birinden mezun, Bilim merkezi sergilerinin ve eğitim programlarının teknolojik yönden uygunluğunu denetleyecek, araştırma ve geliştirmesine katkı sağlayacak, proje yöneticiliği / koordinatörlüğü yapacak 1 kişi,
 5. Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Finans, Ekonomi ve Finans, Ekonomi, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Sermaye Piyasaları, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Muhasebe veya Muhasebe ve Finansal Yönetim bölümlerden birini bitirmiş, alanında en az 1 yıl mesleki tecrübe sahibi, Proje başvurularının değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerinde projelerin takibini yapacak, gerektiğinde projeleri yerinde izleyecek, Alternatif Enerjili Araç Yarışları ile İnsansız Hava Araçları Yarışlarının organizasyonunda görev alacak, Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından düzenlenecek diğer etkinliklerde görev alacak 1 kişi,
 6. Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Havacılık Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden mezun, alanında yüksek lisans mezunu, en az 1 yıl mesleki tecrübe sahibi, Proje başvurularının değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerinde projelerin takibini yapacak, gerektiğinde projeleri yerinde izleyecek, Alternatif Enerjili Araç Yarışlarında ve İnsansız Hava Araçları Yarışlarının organizasyonunda, Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından düzenlenecek diğer etkinliklerde
  görev alacak 1 kişi,
 7. Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Matematik
  Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği veya Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden mezun, Eğitim alanında yüksek lisans mezunu, alanında 2 yıl mesleki tecrübe sahibi, Proje başvurularının değerlendirme, izleme ve sonuçlandırma süreçlerinde projelerin takibini yapacak, gerektiğinde projeleri yerinde izleyecek, Alternatif Enerjili Araç Yarışlarında ve İnsansız Hava Araçları Yarışlarının organizasyonunda ve Bilim ve Toplum Programları Müdürlüğü tarafından düzenlenecek diğer etkinliklerde
  görev alacak 1 kişi,
 8. Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Matematik Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği veya Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerinden birinden mezun, Bilim ve teknoloji konularında yazım ve anlatım kurallarına uygun şekilde, yalın ve
  herkesin anlayabileceği bir dille bilgilendirici yazılar yazmak, bu yazıların yayımına kadar olan sürecin tüm hazırlıklarına destek olmak üzere Popüler Bilim Yazarı olarak görev alacak 4 kişi, ( adaylara haber yazma, konulu yazı yazma, popüler bilim bilgisi, araştırma ve yenilik becerileri konularında sınav uygulanacaktır.
 9. Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Türk Dili ve
  Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Kültürü, İngilizce Mütercim Tercümanlık, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı bölümlerinden mezun,
  Basımı uygun görülen kitapların baskıya hazırlık sürecinde Redaktör ve Kitap Sorumlusu olarak görev alacak, 1 kişi, ( adaylara çeviri ve redaksiyon alanlarında sınav uygulanacaktır)
 10. Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik, Kimya, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik veya Matematik bölümlerinden birini bitirmiş, Akademik dergilerde makalelerin başvurudan yayın aşamasına kadar tüm süreçlerde dergi sorumlusu olarak görev alacak 1 kişi,
 11. Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren; İngiliz Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Kültürü, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinden mezun, Alanında yüksek lisans yapmış, İngilizce redaksiyon konusunda en az 3 yıl mesleki tecrübeye sahip,  Akademik Dergilere sunulan veya yayımlanmasına karar verilen makalelerin İngilizce metninin dilini; yazım kurallarına uygunluk, akıcılık, tutarlılık yönünden kontrol etmek ve düzeltmeleri yapmak için redaktör olarak görev alacak 2 kişi,
 12. Uzman Yardımcısı / Uzman pozisyonu için; en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Grafik, Grafik Öğretmenliği, Grafik Sanatları, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı, Grafik Tasarım, Resim, Resim-İş Öğretmenliği, Resim Öğretmenliği, Görsel İletişim Sanatı, Görsel İletişim Tasarımı, Medya ve Görsel Sanatlar Görsel İletişim Sanatı, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı veya Matbaa Öğretmenliği bölümlerinden mezun, Basımı uygun görülen kitapların baskıya hazırlık sürecinde basım izleme ve muayene kabul işlemlerinde Grafik Tasarım Sorumlusu olarak görev alacak,
  1 kişi

Adayların bu iş talebine müracaatta bulunabilmeleri için öncelikle, TÜBİTAK internet sitesinden, ” İş Başvuru
Sistemi”ne kayıt olmaları gerekiyor. Bu sistemde öz geçmiş oluşturduktan sonra pozisyonun referans kodu seçilerek, istenen tüm evrak sisteme elektronik ortamda eklenecek. Kurum, “İş Başvuru Sistemi” haricinde yapılan başvuruları ve eksik evrakla yapılan başvuruları kabul etmeyecek.

TÜBİTAK İnternet sitesi için TIKLAYINIZ!

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi İçin TIKLAYINIZ!

İlan Hakkında Detaylı Bilgi İçin TIKLAYINIZ!

 

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.