Edevlet.net

Mavi Diploma Nasıl Alınır? Hangi Üniversiteler Verir?

Dünya üzerinde iletişim ve seyahat imkanlarının artması insanları daha mobilize olmaya itiyor. Artan imkanlar bir ülkenin vatandaşının başka bir ülkede eğitim almasını da kolaylaştırıyor. Bu hareketli sistemi benimseyemeyen kurumlar ne yazık ki eskisi kadar rağbet görmüyor. Özellikle genç yaşta, geleceklerini en iyi şekilde planlamaya çalışan gençlerin talepleri ile kurumlar, güncel uygulamalara uyum sağlamaya çalışıyor. Bu çalışmaların bir getirisi ise okullarda verilen belgelerin uluslararası standartlarda olması. Belirli üniversiteler tarafından öğrencilere verilen mavi diploma da bu belgelerden bir tanesi.

Mavi Diploma Nedir?

Mavi diploma, bir üniversitede verilen eğitimin “uluslararası standartlarda olduğunu gösterir mezuniyet belgesi” olarak tanımlanır. Mavi diploma, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde eğitime devam edebilmek için kolaylık sağlayan bir belgedir. Bu belgenin kriterleri Avrupa Birliği’nin “Eğitim Komisyonu” tarafından belirlenir. Öğrenci, eğer okuduğu üniversiteden mavi diploma almışsa, lisans ya da yüksek lisans eğitiminin uluslararası geçerliliği olduğunu belgelemiş olur.

Mavi Diploma Kriterleri Neye Göre Belirlenir?

Mavi diploma veren kuruluşun öncelikle bir eğitim kuruluşu olması gerekir. Bu eğitimin de Avrupa standartlarına uyumlu olup olmadığı bakılır. Bu standartlar, öğrencinin Avrupa Birliği ülkelerinde eğitimine devam etmesini sağlayacak kriterleri içerir. Burada önemli olan, eğitimin sürdürülebilir olmasıdır. Aynı şekilde, mezuniyet sonrasında alınan Mavi Diploma, Avrupa Birliği ülkelerinde iş başvurusu yapılan şirketlerde kişinin eğitimi hakkında ön bilgi verecektir. Bu nedenle Mavi Diploma verecek üniversitenin çok uluslu bir eğitim sistemi olması gerekir. Temel eğitimin tek dil üzerinden değil, çok dilli eğitim olması önemli başka bir kriterdir. Üniversitelerin başarı düzeyleri de oldukça önemli bir etkendir. Üniversitelerin, mavi diploma verebilmeleri için Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu’nun belirlediği standartlara uyum sağladığını belgelemesi gerekir. Belgeleme, kriterlere uyum süreci ve bu sürecin sonunda denetleme ile yapılır. Avrupa Birliği Eğitim Komisyonu tarafından onaylanan tarihten itibaren üniversite öğrenciye mavi diploma verebilir.

Mavi Diploma Nasıl Alınır?

Yüksek Öğretim Kurumu, 2005 yılında bir yönetmelik yayımlayarak üniversitelerin öğrenci merkezli olmasını kanunlaştırdı. Bu yönetmelik,, üniversitelerdeki çalışmaların, ülkeler üstü bir kuruluş tarafından denetlenmesi gerekliliğine dayanıyor. Ülkeler üstü kuruluş, denetleme sürecine standardizasyon getirerek eğitimin sürdürülebilirliğini belgeler. Mavi diploma veren üniversiteler, uluslararası platformda bu standartları karşılayan eğitim kurumları olarak kabul edilir.

Öğrencinin eğitim gördüğü süre boyunca aldığı teorik ve pratik derslerin tamamını başarıyla tamamlaması mavi diploma almaya hak kazandığı anlamına gelir. Mavi diploma alma şartları, her eğitim kurumunda aynıdır. Öğrenci, eğitim müfredatı içindeki teorik ders, uygulama, bireysel çalışma, seminer, sınav ve ödev gibi her türlü görevi tamamlamak zorundadır. Her dersin yüksek öğretim kurumunca verilen akademik sürede tamamlanması, öğrenci tarafındaki en önemli kriterdir. Öğrencinin akademik yıl boyunca verilen kredilere karşılık gelen saat kadar çalışma yapması gerekir. Aslında teorik olarak oldukça karışık gelen bu tanımlamanın basit anlatımı şudur: Öğrenci, tüm dersleri kendisine hak tanınan sürede geçerek mezun olmaya hak kazandığında, mavi diploma almaya da hak kazanmış olur.

Mavi Diplomanın Avantajları Nelerdir?

Mavi diploma, öğrenciyi yurt dışında okuma tercihinde daha avantajlı kılar. Öğrencinin eğitim aldığı üniversitedeki akademik bilgilerini, başarı yüzdelerini, eğitim yılı sonuna doğru hangi alana yoğunlaştığını içeren mavi diploma aynı zamanda öğrencinin yetenekleri ve yetileri hakkında tam bir tarif yapar. Bu değerlendirmeler nesnel ve adildir. Eğitim sürecinden sonra da yurt dışında kalmak isteyen öğrencilerin iş olanaklarına ulaşmasında kolaylık sağlar. Öğrencinin eğitim aldığı üniversitenin, Avrupa standartlarına uygun olduğuna dair bilgiyi kısa yoldan verir.

Mavi Diploma Hangi Bölümlere Veriliyor?

Mavi diploma, üniversite bünyesinde verilen bir belge olduğu için okuldan mezun olan öğrencilerin tümüne verilir. Ancak üniversite tercih zamanlarında, aileler ve öğrenci adayları, okullarla görüşmeye gittiğinde mavi diploma konusunda detaylı bilgi alabilirler. En sağlıklı sonuç, üniversite bazında yapılan birebir görüşmelerde edinilir. Üniversitenin mavi diploma verme yetkisine sahip olduğuna dair belgelerin görülmesi de oldukça önemlidir.

Mavi Diploma Veren Üniversiteler Hangileridir?

Ülkemizde şu anda 72 tane üniversite mavi diploma veriyor. Bu üniversitelerin A’dan Z’ye sıralaması aşağıdaki gibidir:

 • Adıyaman Üniversitesi
 • Adnan Menderes Üniversitesi
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Atılım Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Balıkesir Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Beykent Üniversitesi
 • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
 • Bilkent Üniversitesi
 • Bozok Üniversitesi
 • Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Celal Bayar Üniversitesi
 • Çağ Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Dumlupınar Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi
 • Ege Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Fatih Üniversitesi
 • Fırat Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 • Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Gediz Üniversitesi
 • Gümüşhane Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Hava Harp Okulu
 • İnönü Üniversitesi
 • İstanbul Arel Üniversitesi
 • İstanbul Bilgi University
 • İstanbul Üniversitesi
 • İstanbul Aydın Üniversitesi
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Kafkas Üniversitesi
 • Karabük Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
 • Kırıkkale Üniversitesi
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi
 • Maltepe Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Mersin Üniversitesi
 • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
 • Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Muş Alparslan Üniversitesi
 • Namık Kemal Üniversitesi
 • Nevşehir Üniversitesi
 • Niğde Üniversitesi
 • Okan Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Ordu Üniversitesi
 • Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Özyeğin Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Sabancı Üniversitesi
 • Sakarya Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Trakya Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Uşak Üniversitesi
 • Yaşar Üniversitesi

Mavi Diploma Hangi Ülkelerde Geçerlidir?

Mavi diploma, Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkelerde geçerli olan bir belgedir. Bu belge ile Avrupa Birliği’ne üye tüm ülkelerdeki üniversitelerde eğitiminizi sürdürme hakkınız vardır. Ancak Avrupa Birliği’ne bağlı bir ülkedeki üniversitelerin tümüne sadece mavi diploma ile girilmez. Bu diploma öğrencinin devam etmek istediği okuldaki eğitimle uyumlu bir eğitim geçmişine sahip olduğunu göstermek için düzenlenir. Dolayısıyla eğitiminize devam etmek istediğiniz AB üyesi ülkenin üniversitesi hakkında araştırma yaparak başka hangi belgeleri istediğiniz öğrenmeniz gerekir. “Eğitimime devam etmeyeceğim, iş bulmaya gidiyorum” diye düşünüyorsanız, mavi diplomanın doğrudan iş bulmanıza olanak tanıyacak nitelikte bir belge olmadığını da ekleyelim. Mavi diplomayı iş görüşmesi süreçlerinde, aldığınız eğitimleri anlatır referans mektubu niteliğinde bir belge olarak düşünebilirsiniz.

Akademisyen Nasıl Olunur?

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitemiz resmi kurum ve kuruluşlar ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır.