Başvurular

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Nedir? 2024 Başvuru ve Şartları

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Nedir? Başvuru ve Şartları, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Maaşı, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Nasıl Başvurulur? İşbaşı Eğitim Formu, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Ne Zaman Başlıyor? İŞKUR'da Hangi Kurslar Var ve daha fazlası yazımızda...

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı Nedir? Başvuru ve Şartları; Ülkemizde istihdamın sağlanması için farklı adımlar atılmıştır. Bu adımları atan kurumların başında İŞKUR gelmektedir. İŞKUR, Türkiye’deki işsizlik oranını düşürmek ve istihdam alanlarını artırmak için çeşitli eğitim programları düzenlemektedir. İŞKUR eğitimleri, ülke genelinde kayıtlı işsiz statüsündeki vatandaşlardan kalifiye eleman yetiştirmek ve işverenlerin eleman ihtiyacını karşılamak adına oldukça önemli bir konumdadır. Bu eğitim programlarının temel amacı, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu tüm mesleklerde işsiz vatandaşların niteliklerini geliştirmek ve meslek edinmelerini sağlamaktır.

İŞKUR kayıt belgesi ve çalışma belgesi konularında bilgi edinmek için aşağıdaki içerikleri inceleyebilirsiniz:

Çalışma Belgesi Nedir? Nereden Alınır?

İŞKUR Kayıt Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

İŞKUR işbaşı eğitim programı, kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulama görmesi, çalışma ortamına uyum sağlaması amacıyla düzenlenen program olarak tanımlanır. Vatandaşlar bu program kapsamında ön lisans, lisans veya yüksek lisans eğitimlerinde öğrendikleri teorik bilgileri uygulamaya imkan bulabilirler. İşbaşı eğitim programı işsizlerin mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri programı kapsar.

Programa katılmak isteyenler, İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları doğrultusunda işbaşı eğitim yapabileceği iş yerini kendileri bulabilirler. Aynı zamanda İŞKUR da bu kişilerin iş bulma taleplerini karşılamakla yükümlüdür. İŞKUR ve işbaşı eğitim programı katılımcılarının dışında, işverenler de istedikleri vasıftaki adayı bulabilme imkanına sahiptir.

i̇şkur i̇şbaşı eğitim
i̇şkur i̇şbaşı eğitim

İşbaşı Eğitim Programı Süresi Ne Kadar?

İşbaşı eğitim programı süresi, eğitim kapsamındaki sektöre göre değişiklik göstermektedir. Ancak programlar genel itibariyle, günde en az 5 en fazla ise 8 saat olmak üzere uygulanır. Günlük saat hesaplamasının yanı sıra, işbaşı eğitim programı haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. İşbaşı eğitim programının süresi mesleklere göre şu şekilde listelendirilmiştir:

 • Bilişim ve imalat sektöründeki iş yeri ve mesleklerde en fazla 6 ay; diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.
 • Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay olarak belirlenmektedir.

Diploma Aslı Gibidir Onayı Nasıl Yapılır? Nereden Alınır?

İşbaşı Eğitim Programı Şartları Nelerdir?

İşbaşı eğitim programının uygulanabilmesi için; katılımcı şartlarının yanı sıra işveren çerçevesinde de uyulması gereken kurallar mevcuttur. İşbaşı eğitim programı şartları işveren tarafında şu şekilde ilerler:

 • En az 2 sigortalı çalışanı olan iş yerlerinde uygulanır.
 • 2-10 arasındaki çalışan %1; 11 ve üzeri çalışana ise %10 oranında katılımcı verilir. İşveren tarafından %50 istihdam taahhüdü verilirse; katılımcı oranı %30’a kadar çıkarılabilir.
 • Kontenjanın hepsini tek seferde kullanmak zorunlu değildir. Ayda en fazla 3 sefer İŞKUR’a yeni talepte bulunabilirler.
 • Program en fazla 320 fiili gün uygulanır. (sürenin uzatılıp kısaltılması tamamen kurumun sorumluluğundadır.)
 • İşbaşı eğitim programı süresinde öncede bitirebilir.
 • Program günde en az 5 saat, en fazla 8 saat uygulanır. (Programın günün hangi saatinde uygulanacağına taraflar karar verir. Karar dahilinde ise, haftada 1 gün bile seçilebilir.)
 • Özel sektörlerle ortaklığı bulunan kamu kurumları (TEDAŞ; AYDEM) dahil bütün iş yerlerinde uygulanır.
 • İŞKUR’un uygun bulunması halinde işbaşı eğitim programı, bütün mesleklerde geçerlidir.
 • Eğitim programı başlangıcında taraflar sözleşme imzalar. Sözleşme imzalandığında iş yerinde kaç sigortalı çalışan varsa; program bittiğinde de o kadar sayıda çalışan iş yerinde olmalıdır. Eğer bu durum mümkün olmazsa, 1 ay içerisinde işverene elemanlarını tamamlaması için süre verilir.

İşbaşı Eğitim Programlarına Kimler Katılabilir?

İŞKUR ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak kararı ile İŞKUR işbaşı eğitim programı yürürlüğe konulmuştur. Bu işbirliği doğrultusundaki eğitim programı için hem katılımcı hem de işveren tarafında, katılım için uygunluk şartları aranmaktadır. Genel olarak 17-20 yaş aralığındaki 1 ila 6 ay süresince işsiz olan herkes işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedir. İşbaşı eğitim programına katılacaklarda aranılan kriterler şu şekilde belirtilmiştir:

 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,
 • 15 yaşını tamamlamış olmak,
 • İşverenin birinci veya ikinci dereceden akrabası veya eşi olmamak,
 • Emekli olmamak,
 • Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
 • Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzu vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma,
 • İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
 • Gerekli şartlara uygunluk gösteren ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programa katılabilirler.
 • Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlarda işbaşı eğitim programlarından yararlanabilirler.
i̇şkur i̇şbaşı
i̇şkur i̇şbaşı

İşbaşı Eğitim Programı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İşbaşı eğitim programı için gerekli evraklar, katılımcıların ya da işverenlerin bulunduğu ile göre değişiklik gösterebilmektedir. Başvuru sırasında istenilen evrakların kesinliğini öğrenmek için; her iki tarafında bulundukları il ya da ilçedeki İŞKUR birimlerinden “gerekli evrak” listesini temin etmeleri sağlıklı bir adım olacaktır.

Katılımcı evrakları

İşbaşı eğitim programında başvuru sırasında katılımcıların hazırlaması gereken evraklar;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi
 • Vesikalık fotoğraf
 • Programa başlanılacak iş tehlikeli işlere giriyorsa; anlaşmalı devlet hastanelerinden tehlikeleri işlerde çalışabilir sağlık raporu
 • Zorunlu staj kapsamında başlanacaksa, üniversiteden zorunlu staj yaptıklarına dair belge
 • SGK ya da E-devletten hizmet dökümü çıktısı

İşveren evrakları

İşbaşı eğitim programında başvuru sırasında işverenlerin hazırlaması gereken evraklar;

 • Son ay ve geriye dönük 3 ayın SGK tahakkuk ve hizmet listeleri (kaşeli ve firma yetkilisince ıslak imzalı)
 • Firma yetkilisine ait imza sirküleri (aslı veya noter onaylı örneği)
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Dilekçe (işveren beyanı, kurumda doldurulmalıdır.)
 • İş yeri kaşesi
 • Yetkiliye ait kimlik fotokopisi
 • İş yerinde eğitimci atanacak kişinin varsa eğitici belgesi ve işe giriş bildirgesi
 • Firma ön talep formu üst yazısı
 • Ön talep formu (kaşeli ve firma yetkilisince ıslak imzalı)
 • İşveren taahhütnamesi (kaşeli ve firma yetkilisince ıslak imzalı) (iş yerinin çalışan sayısını koruyacağını ve programa başlayacak kişiyi 60 gün istihdam edeceğine dair taahhüt)
 •  Ticaret sicil gazetesi (aslı ve noter onaylı örneği) (ilde şubesinin kuruluşunu gösterir)
 • Evrak takibi yapacak kişiye dair vekaletname ve imza sirküleri (Verilen vekaletnamede İŞKUR ile yapılacak iş ve işlemlerinde bulunması şarttır.)
 • Müracaatçı firma vakıf ise vakıf kuruluş senedi (aslı veya noter onaylı örneği)
 • Oda kayıt belgesi (Ticaret odası, esnaf odası vb.) (Son 1 yıl içinde alınmış aslı veya noter onaylı örneği)
 • Faaliyet belgesi (son 1 yıl içinde alınmış aslı veya noter onaylı örneği)

İşbaşı Eğitim Programına Nasıl Başvurulur?

Türkiye genelinde bulunan Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığından yararlanılabilir. En yakın il ya da ilçedeki merkezlerden programa başvuru yapılabilir. Programa katılacakların gerekli belgelerle kuruma başvurmasıyla, işbaşı eğitim programı başvuru formu doldurulur.

Başvurunun ardından işveren ve katılımcının kararlaştırmasıyla birlikte, tarafların mağduriyet yaşamaması açısından İŞKUR işbaşı eğitim programı sözleşmesi imzalanır. Sözleşmede tarafların sorumlulukları, eğitim programının ne kadar süreceği ve sözleşmenin feshine neden olan maddeler açıkça belirtilmiştir.

i̇şkur
i̇şkur

Katılımcıların Programdan İstifa Etme Hakkı Var mıdır?

İşbaşı eğitim programından ayrılmak isteyen katılımcıların karşısında sözleşmeye bağlı cezai yaptırımlar çıkmaktadır. Cezai yaptırıma maruz kalmadan programdan istifa etmek isteyen kursiyerler;

 • Programın 4’te 1’inin aşılmaması halinde işverenle karşılıklı olarak
 • Programa devam edilmesini engelleyecek haller nedeni ile sözleşme feshedilebilir.

Sözleşmenin feshedilmesi halinde, aynı gün içerisinde durumun yazılı olarak İŞKUR İl Müdürlüğü’ne bildirilmesi ve onay alınması gerekir. Onay alınmaması halinde sözleşme feshedilmez ve katılımcıların yükümlülüklerini yerine getirmesi beklenir.

İşbaşı Eğitim Programı Aylık Formu Nasıl Doldurulur?

pakv69upabaxje3kgi2cz6tjp5kt3l2adf2wgoma.png

İşbaşı eğitim programı devam çizelgesi aylık form olarak doldurulup bağlı buluna İŞKUR İl merkezinin ilgili birimlerine iletilmelidir.

 • Katılımcı devam çizelgesi; programdan ayrılan, ilişiği kesilen veya kaydı silinenler için bu işlemlerden hemen sonra, diğerleri için ise her ayın sonunda il müdürlüğüne (hizmet merkezine) verilir.
 • İzin veya diğer nedenlerle programa katılamayan katılımcı gerekçesi ile birlikte bu çizelgeye kaydedilecektir.
 • Katılımcının katılım sağlamadığı halde yerine imza atıldığının tespiti halinde; katılımcıya, yerine imza atana, sorumluya ve işverene yaptırımlar uygulanacaktır.
 • Katılımcının devam durumlarının elektronik sistemlerle izlediği iş yerlerinden bu belge alınmayabilir.

İşbaşı Eğitim Programı Maaşı Ne Kadardır?

İşbaşı eğitim programı kapsamında, katılımcılara cep harçlığı niteliğinde karşılanan gider kalemlerine bağlı ödemeler yapılmaktadır:

 • Katılımcı zaruri gideri (Günlük 280 TL, öğrenciler için 244 TL, işsizlik ödeneği alanlar için ise 163 TL’dir. Her ay işsizlik maaşı alan bireylerde, eğitim programına katılabilmektedir.) (Geleceğin mesleği olarak görülen sektörlerde düzenlenen programlarda katılımcılara 280 TL zaruri gider ödenmektedir.)
 • Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanır.
 • İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi
 • Genel sağlık sigortası prim giderleri

İşbaşı Eğitim Programı Maaşı Ne Zaman Yatar?

İŞKUR işbaşı eğitim programı kapsamındaki maaşların belirlenen bir ödeme tarihi söz konusu değildir. Maaşların yatırılma zamanı eğitim programı devam çizelgesine göre yapılan hesaplamalar sonucu belirlenmektedir.

İŞKUR Öğrenci Sosyal Çalışma Programı Nedir?

İŞKUR Maaşları Ne Kadar?

İŞKUR Evde İş İmkanları Neler? 

Çalışma Hayatı İletişim Merkezine Nasıl Ulaşabilirim?

Çalışma hayatı iletişim merkezi için ALO 170 i arayabilirsiniz.

İŞKUR Öğrenci Maaşı Ne Kadar Oldu?

Öğrenciye verilen günlük ücret 244 TL olarak güncellenmiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. merhaba.2014 yılında işkur meslek edindirme programı dahilinde bir tekstil fabrikasında 6 ay çalıştım.bu çalışmamın ssk prim günlerine dahil olmadığını biliyorum ama ssk prim günlerime dahil olması için borçlanma hakkım var mı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu