reklam
SGK - SSK

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır? Başvurusu Nasıl Yapılır? Ülkemizde herhangi bir mağduriyet durumunda kişilere destek olmak adına birtakım yardımlar düzenlenmekte ve planlamalar yapılmaktadır. Bu yardımlardan biri olan işsizlik maaşı ile devlet bireylere destek olmaktadır. Peki İşsizlik maaşı şartları nelerdir, işsizlik maaşı bağlanmayan meslekler nelerdir, işsizlik maaşı ne zaman yatar gibi birçok sorunun cevabı yazımızda.

Sosyal devlet anlayışının ilkelerinin başında, vatandaşların haklarını korumak gelir. Burada sosyal haklardan bahsedilebileceği gibi devletin vatandaşların ekonomik ihtiyaçlarını karşılama gerekliliğinden de söz etmek mümkündür. Vatandaşların işsiz kaldıkları süreç boyunca geçimlerinin karşılanması için devlet tarafından sunulan belirli ödenekler vardır. İşsiz kalınan süre içerisinde yaşanması muhtemel mağduriyeti engellemek amacı taşıyan işsizlik maaşı, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile düzenlenmiştir. Maaşın ne şartlarda ve ne kadar süreyle verileceği, kimlerin işsizlik maaşından faydalanabileceği bu yasa çerçevesinde belirlenir.

İŞKUR Evde İş İmkanları Neler? İŞKUR Evde İş Başvuruları (Adım Adım)

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşı ödeneğinden faydalanabilmek için işten ayrılış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvuru yapılmalıdır. Başvurunun incelenmesinin ardından kişinin uygunluk durumuna bakılarak maaş bağlanıp bağlanmaması ile ilgili karara varılır. Mücbir sebep olmadan 30 günlük başvuru süresinin geciktirilmesi halinde, yaşanan gecikme süresi kadar hak sahipliği kaybı söz konusu olur.

Mücbir Nedenler Nelerdir?

İşsizlik maaşı başvuruları 30 günün üzerinde gerçekleştirildiği durumlarda maaştan kesinti yapılır. Bu kesintinin yaşanmaması için başvurunun geciktiğine dair mücbir nedenlerden birinin söz konusu olması şarttır. Yasada belirtilen mücbir nedenler şu şekildedir:

 • Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerden birinin vefatının resmi kurumlardan alınacak rapor ile belgelenmesi
 • Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerden birinin ya da kişinin kendisinin rapor almak şartıyla kanıtlanacak ve başvuru süresini aksatacak bir hastalığının olması
 • Doğal afetler (deprem, sel baskını, yangın)
 • Kanuna dayalı bir görevin yerine getirilmesi hali
 • Gözaltına alınma
 • Sonucu hükümlülüğe varmayan tutukluluk
 • Salgın hastalıklar nedeniyle alınan karantina kararı
 • Olağanüstü hal durumları
 • Muvazzaf askerlik hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması
 • Geçerli bir nedene bağlı olarak ulaşımın sağlanamaması

İşsizlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden yapılır. Elektronik ortamdan başvurusunu yapmak istemeyenler ise İŞKUR ofislerinden başvurularını tamamlayabilirler. Vekaletname ile başvuru kabul edilmez, bütün başvurular şahsın kendisi tarafından bizzat yapılmalıdır. Başvuru yapan kişiler aynı zamanda İŞKUR veri tabanına kayıt olmuş sayılırlar.

 • Başvuru yapmak için öncelikle e-Devlet kapısına giriş yapılmalıdır.

işsizlik maaşı başvuru 1

 • Girişin ardından İŞKUR’a ayrılmış bölüme girilir veya arama kısmına ”İşsizlik Ödeneği” yazılarak yukarıda görülen ekrana gelinir. ”İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Başvurusu” kısmına tıklanır.

işkur devam

 • Sisteme giriş yaptıktan sonra yukarıdaki sayfayla karşılaşılır. Bu ekranda işsizlik ödeneği ile ilgili bilgilendirme yer alır. Yazıyı onaylamadan başvuru aşamasına geçilmesine sistem izin vermez. Alt kısımda yer alan onay kutusu işaretlendikten sonra devam butonuna tıklayarak bir sonraki aşamaya geçilir.

başvuru son

En son aşamada ise işsizlik ödeneği için başvuru bilgileri doldurulur. Formda yer alan bütün bilgilerin tamamlanmasının ardından başvur butonuna basılarak başvuru tamamlanır.

E-devlet üzerinden işsizlik maaşı başvurusu yapmak için TIKLAYINIZ!

İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?

Kanun işsizlik maaşı bağlanmasının şartlarını açık bir şekilde belirtmiştir. Buna göre işsizlik maaşına hak kazanabilmek için sağlanması gereken şartlar şu şekildedir:

 • Çalışanın kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması
 • Hizmet akdinin sona ermesinin öncesinde 120 gün hizmet akdine tabi olarak çalışmış olması
 • Hizmet akdi sona ermeden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre işsizlik sigortası primi ödenmesi,
 • Hizmet akdinin bitimini takip eden 30 gün içerisinde şahsen ya da online kanallardan İŞKUR’a başvuru yapılması

İşsizlik ödeneği bağlanması için aranan 120 gün şartı, hizmet akdinin devam ettiği ama prim ödemesinin yapılması bazı durumlar için esnetilmiştir. Bu şartlar sağlandığı takdirde prim yatmasa bile 120 gün şartı tamamlanmış sayılır, yani kesinti oluşmuş gözüyle bakılmaz. Yasada yer alan nedenler şunlardır:

 • Hastalık
 • Ücretsiz izin/aylıksız izin
 • Disiplin cezası
 • Gözaltına alınma
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali
 • Kısmi istihdam
 • Grev
 • Lokavt
 • Genel hayatı etkileyen olaylar
 • Ekonomik kriz
 • Doğal afet
 • Fesih tarihinde çalışmamış
 • Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Yarım çalışma ödeneği

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir?

İşsizlik maaşını hizmet akdine bağlı olarak çalışan kişiler alabilir. Yani halk arasında sigortalı çalışan olarak bilinen kişiler, bu maaştan faydalanabilirler. Ayrıca yasada belirtilen gün şartlarının da tamamlanmış olması gerekir. Ayrıca işçinin kendi kusuru dışında bir nedenden dolayı işten ayrılmış olma şartı da aranır. İş yerinin kapanması, iflas gibi nedenlerden dolayı işsiz kalanlar da işsizlik maaşı alabilirler. Çalışan kişi iş yerinden kaynaklı bir nedenden dolayı istifa ederse yine işsizlik maaşı almaya hak kazanabilir.

İstifa Halinde İşsizlik Maaşı Alınabilir mi?

İşsizlik maaşı konusunda karışıklığa yol açan hükümlerden bir tanesi, istifa eden kişilerin durumu. Yasa, istifa nedenine bağlı olarak işsizlik maaşı alabilecek olanları belirlemiştir. Sigortalı kişi çalışmakta olduğu iş yerinden ahlaka ve iyi niyete uymayan haller nedeni ile istifa etmiş ise maaş alabilir. Bunlar işçi lehine haklı fesih nedenleri olarak değerlendirilir. Bu nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Sözleşmede bulunan maddelerden bir tanesinin işçiyi yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi
 • İşverenin işçi ya da ailesi hakkında şeref ve namusa dokunan söylemlerde bulunması
 • İşçinin işveren tarafından cinsel tacize uğraması
 • İşçinin iş yerindeki bir başka çalışan tarafından cinsel tacize uğraması ve işverenin bu konuda herhangi önleyici bir uygulama yapmaması
 • İşçinin ücretlerinin kanunlar ve sözleşmede belirlenen şartlara göre hesaplanmaması
 • İşçiye parça başı ya da iş tutarı altında ödeme yapılması ve aradaki farkın zamanında ödenmemesi
 • İşçinin iş güvenliğinin sağlanmaması

İş Sözleşmesinin Feshinin Ardından İşsizlik Maaşı Alınmayan Haller?

Sigortalı olarak çalışan kişinin iş akdi, işveren tarafından sonlandırıldığında işsizlik maaşı almaya hak kazanılır. Ancak yasada, sözleşme işveren tarafından feshedilmiş olsa bile işsizlik maaşı ödemesinin yapılmadığı haller belirtilmiştir. Buna göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan nedenlerden dolayı işten çıkartılan işçiye işsizlik maaşı ödemesi yapılmaz. Haklı fesih nedenleri şu şekildedir:

 • Sözleşme yapıldığı sırada işçinin iş için gerekli vasıfları taşımadığı halde taşıdığına dair beyan vermesi
 • Bir başka çalışana tacizde bulunmak
 • İşveren ya da ailesi hakkında uygunsuz ithamlarda bulunmak
 • İş yerinde alkol ve uyuşturucu kullanmak
 • Hırsızlık yapmak
 • İş yerinin veya işverenin sırlarını açıklamak
 • Görevlerini yerine getirmemek
 • İş güvenliğini tehlikeye atmak
 • İş yerine ait eşyalara ya da makinelere, ham maddelere 30 günlük ücreti karşılığında onarılmayacak derecede hasar vermek
 • İzinsiz veya haklı bir neden olmadan üst üste 2 iş günü, 1 ay süresince tatillerin ardından 2 defa ilk iş günü veya 1 ay boyunca 3 iş günü işe gitmemek

İşsizlik Maaşı Bağlanmayan Meslekler Hangileridir?

İşsizlik maaşı almak için işsizlik sigortası kapsamında çalışmak gerekir. Bu sigorta kapsamında çalışmayanlar ise işsizlik maaşı alamazlar;

 • Memurlar,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na göre çalışanlar
 • BAĞ-KUR’lular
 • Hizmet akdine dayalı olarak çalışmayanlar
 • Hakimler ve savcılar
 • İşçi sendikaları ve konfederasyon başkanları
 • Er, erbaşlar ve yedek subay okulu öğrencileri
 • Ceza infaz kurumları dahilinde çalışan hükümlü kişiler
 • Öğrenimi sırasında staj yapanlar
 • Sosyal güvenlik anlaşması olmayan ülkelere çalışma amaçlı götürülen işçiler
 • Güzel sanatların herhangi bir dalında çalışan ve bir veya birden fazla işveren tarafından istihdam edilen kişiler
 • Yükseköğretim Kanunu’na göre çalışanlar

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?

İşsizlik maaşı belirli süreler ile ödenir. Maaşın ne kadar süre boyunca ödeneceği, işsiz kalınan zamanın öncesindeki sigorta primi ödemesine bağlı olarak değişir. Prim ödeme gün sayısına göre işsizlik maaşı alma süresi ise şu şekildedir:

 • 600 gün boyunca işsizlik sigortası primi ödenmiş ise 180 gün
 • 900 gün boyunca işsizlik sigortası primi ödenmiş ise 240 gün
 • 1080 gün boyunca işsizlik sigortası primi ödenmiş ise 300 gün

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

İşsizlik maaşının ne kadar olacağı çalışanın aldığı ücrete göre değişir. 2023 yılı içinde son dört ay asgari ücretle çalışan bir işçisinin işsizlik maaşı 4.000 TL’dir. Asgari ücretin üzerindeki tutarlarda işsizlik maaşı miktarı da yükselir. Ancak maaş hesaplamasında bir üst sınır söz konusudur. Asgari ücretin brüt tutarının %80’i kadar olarak uygulanan üst sınıra bağlı olarak, çalışanın primleri ne kadar yüksek olsa da 2023 yılı için alınabilecek en yüksek işsizlik maaşı tutarı 8.000 TL’dir. 

İşsizlik Maaşı Ne Kadar? Tıkla Öğren!

İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik maaşı hesaplaması, sigortalı çalışanın son dört ayının prime esas kazancına göre hesaplanır. Buna göre günlük işsizlik ödeneği, günlük ortalama brüt kazancın %40’ı şeklindedir. Hesaplamanın üst sınırı ise aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’idir. İşsizlik maaşından sadece damga vergisi kesintisi yapılır. Bunun dışında herhangi bir kesinti uygulanmaz.

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatar?

İşsizlik maaşı her ayın 5’inde hesaplara yatar. Ödeme tarihi ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından değişiklik yapılabilir. Bakanlığın gerekli gördüğü durumlarda maaş ödemelerinin günü değişebilir. Maaş ödemeleri herhangi bir bankaya ya da kişinin sahip olduğu kişisel hesaba yatmaz.

İşsizlik Maaşı Nereden Alınır?

İşsizlik maaşı alan kişiler, üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu nüfus cüzdanları ile PTT şubelerinden ödemelerini alabilirler. Altı ay süre ile alınmayan işsizlik maaşları İşsizlik Sigortası Fonu’na emanet olarak devredilir. Beş yıl içinde başvuru yapılması durumunda fona devredilen maaş sahibine ödenir. Bu sürenin sonunda ise ödeme ancak mahkeme kararı ile yapılabilir. Maaş ödendiği süre içerisinde maaş sahibi, maaşı kendisi alabilecek durumda değilse vekalet verdiği bir kişi de maaşı PTT şubelerinden çekebilir.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

 • Kişinin işsizlik maaşı aldığı süre içerisinde hizmet akdine bağlı olarak bir işte çalıştığının ya da yaşlılık aylığı aldığının tespit edilmesi
 • Kurumun yaptığı çağrılara yanıt vermemek, belgeleri verilen süre içerisinde sunmamak (Belgelerini gerektiği biçimde tamamlayanların ödenekleri verilmeye devam edilir.)
 • Kurumun önerdiği meslek geliştirme, yetiştirme ve edindirme eğitimlerine haklı bir neden göstermeden katılmamak
 • Kurum tarafından yapılan incelemeler sonunda kişinin kayıt dışı olarak çalıştığının tespit edilmesi
 • Kurum tarafından önerilen ve en son çalışılan iş koşullarına uygun bir işi haklı nedenler olmadan reddetmek

İşsizlik Maaşı Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşsizlik maaşı alan kişinin bu süreçte kendisi işe ilgili yaşanan değişiklikleri kuruma bildirmesi zorunludur. Maaş alan şahsın adresinin değişmesi, askere gitmesi, yurt dışına çıkması, bir işte çalışmaya başlaması, işe iade davasını kazanıp eski işine geri dönmesi, emekli olup yaşlılık aylığı alması, sağlık kurumlarında hakkında istirahat raporu verilmesi; bildirilmesi gereken durumlar arasındadır. Bu kişilerin 15 gün içerisinde İŞKUR’a ya da ALO 170’e değişiklikleri bildirmesi zorunludur. Aksi halde yapılan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır. Burada esas olan, işsizlik maaşı alan kişilerin İŞKUR tarafından kendilerine sağlanabilecek işlerde çalışmaya uygun durumda olmalarıdır. Askerlik, yurt dışına çıkma gibi durumlar bu şartı engelleyen unsurlardır.

İşsizlik Maaşı Alırken Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma

İşsizlik ödeneği alan kişiler, genel sağlık sigortası kapsamındadırlar. Bedeli İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmak üzere bu kişilerin adına genel sağlık sigortası primlerinin ödemesi yapılır. Ödeneğin alındığı süre boyunca maaş alan kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, genel sağlık sigortası kapsamı dahilinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Yatırılan primler sadece sağlık hizmetlerini kapsadığı için emeklilik süresi yönünden bir etkisi olmaz. İşsizlik ödeneğinin son bulması ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı da ortadan kalkar. Eğer maaş alan kişi, bu sürenin sonunda kendisine bir iş bulamamış ise genel sağlık sigortası kapsamında kendi primlerini ödemekle yükümlü hale gelir.

İşsizlik ödeneği alındığı süre içerisinde kurumlar tarafından sunulan hizmetler, genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi ile sınırlı değildir. Bunlara ek olarak işsiz kalan kişiye mesleki eğitimlere katılma hakkı da tanınır. Ayrıca yeni bir iş bulma konusunda da yardımcı olunur.

İşsizlik Maaşı Haciz Edilebilir mi?

İşsizlik ödeneğinden sadece damga vergisi kesintisi yapılır ve bu çok küçük bir miktardır. Ödeneğe nafaka borçları dışında herhangi başka bir borç nedeniyle haciz konulması da söz konusu değildir. Yani kişinin kredi, kredi kartı ya da hacze konu olan diğer borçları nedeni ile işsizlik maaşından kısmi veya toptan bir kesinti yapılamaz.

İşsizlik Ödeneğinin Yeniden Başlatılması

İşsizlik maaşı alırken tekrar işe girenlerin maaş ödemeleri kesilir. Ödeneğin tekrarı ise iki şekilde yapılır. Eğer çalışan işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gereken şartlar oluşmadan işsiz kalırsa geçmiş dönemde alamadığı maaşları talep edebilir. Bu durumda sigortalı kişi kalan hak sahipliği dönemi kadar ödenek alır. Eğer işsizlik ödeneğini hak etmek için bütün şartlar oluşmuş ise bu sefer geçmiş haklar dikkate alınmaz, o döneme dair işsizlik maaşı hesaplanır ve ödeme yeni döneme ait tutarlar üzerinden yapılır.

İşsizlik Maaşı Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

İşsizlik maaşı için başvuru yapmış olanlar ya da halihazırda maaş alanlar ödemelerinin yatıp yatmadığını internet üzerinden sorgulayabilirler. Sorgulama e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirilir. Sisteme girebilmek için birkaç yöntem bulunur. Bunlardan en çok bilineni PTT şubelerinden alınan e-Devlet şifresini kullanmaktır. Resmi bir kimlik kartı ile başvuru yapılması halinde kısa bir işlemden sonra E-Devlet şifresi PTT çalışanı tarafından kişiye teslim edilir. Şifresi olmayanlar ya da alamayanlar internet bankacılığı şifreleri ile de sisteme giriş yapabilirler. Bunların yanı sıra mobil imza ya da elektronik imza kullanarak da sisteme erişim sağlamak mümkündür.

sorgu

İŞKUR’un e-Devlet ile entegre “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama” sayfası aracılığıyla sorgulamanın gerçekleştirilmesi mümkündür. Bu sayfaya ulaşmak için https://www.turkiye.gov.tr/ ana sayfasındaki arama çubuğuna işsizlik ödeneği yazılabileceği gibi direkt olarak aşağıda paylaştığımız bağlantıya da tıklanabilir.

E-devlet üzerinden işsizlik maaşı sorgulaması yapmak için TIKLAYINIZ!

SGK İşten Çıkış Kodları Neler?

İŞKUR Maaşları Ne Kadar?

İŞKUR Kursiyer Ücretleri Ne Kadar?

İŞKUR Kayıt Rehberi: Kayıt, Giriş ve Profil Oluşturma

İşsizlik Maaşına Kaç Gün İçinde Başvurmalıyım?

İşten ayrıldıktan sonra 30 gün içerisinde başvurunuzu yapmış olmalısınız.

En Yüksek İşsizlik Maaşı Kaç TL?

8.000 TL olarak belirtilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu