Eğitim

Eğitim Türleri Nelerdir? 2024 Örgün, Uzaktan, İkinci, Açık Öğretim Nedir?

Eğitim Türleri Nelerdir? Örgün, Uzaktan, İkinci, Açık Öğretim Nedir? Örgün Eğitim Nedir? İkinci Öğretim Nedir? Uzaktan Eğitim Nedir? Açık Öğretim Nedir? gibi tüm soruların cevapları yazımızda...

Eğitim Türleri Nelerdir? Örgün, Uzaktan, İkinci, Açık Öğretim Nedir? Ülkemizde eğitim sistemi sürekli değişerek yenilenmektedir. Ayrıca örgün okuma imkanı bulunmayan ya da yarıda bırakanlar için açık öğretim sistemi ile de eğitime devam etme imkanı bulunmaktadır. Örgün Eğitim Nedir? Uzaktan Eğitim Nedir? İkinci Öğretim Nedir? Açık Öğretim Nedir gibi pek çok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Eğitim-öğretim hayatı ilköğretimden üniversiteye kadar uzun ve önemli bir süreçtir. Aldığımız eğitim hem yöneleceğimiz mesleği hem de ilerideki yaşamımızı etkiler. Eğitim sistemimizde örgün, açık ve uzaktan olmak üzere farklı seçenekler vardır ve hepsinin de kendine özgü avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Bu nedenle bir karar vermeden önce bu eğitim şekillerinin ne olduklarını, işleyişlerinin nasıl olduğunu ve öğrencilere neler sunduklarını bilmek önemlidir.

Pedagojik Formasyon Rehberi: Nasıl Alınır? Kimler Alabilir?

Eğitim Türleri Nelerdir? Örgün Eğitim Nedir?

Eğitim türleri arasında yer alan Örgün eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı’nın planladığı bir öğretim programı çerçevesinde, aynı yaş grubundaki bireylere haftanın belirli günlerinde verilen düzenli eğitimdir. Örgün öğretimde dersler bir eğitim kurumunda, dersliklerde işlenir ve öğrencilerin derslere devamlılık göstermesi beklenir. Belirli yasalara göre düzenlenmiş formel bir eğitimdir. İlkokuldan başlayıp üniversiteye kadar devam eden bir süreci kapsar. Öğretim süresi ise bölümlere göre değişir.

Peki üniversitede örgün eğitim nedir? Yine belirli bir eğitim programı bulunur. Öğrenciler derslere fiziken katılırlar yani yüz yüze öğretim alırlar. Takip ettikleri, sorumlu oldukları derslere devam etmeleri zorunludur. Yönetmelikte belirtilen devamsızlık süresini aştıkları takdirde bazı yaptırımlar uygulanır. (Dersten başarısız sayılma vb.) Ancak bu yönetmelik dahilindeki kurallar üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir.

Üniversitede örgün eğitim gören öğrenciler eğitimleri boyunca her dönem aldıkları derslerden vize-final-bütünleme olarak 3 farklı sınava girerler. Bütünleme sınavı, vize ve finallerde yeterli başarıyı gösterememiş öğrencilere yönelik uygulanan bir sınavdır. Her üniversitenin sınav dönemleri farklı olabilir. Ayrıca bazı okullarda “yaz okulu” uygulaması da vardır. Yaz okulu eğitim-öğretim dönemi bittikten sonra, genelde temmuz-ağustos ayları arasında düzenlenir ve öğrencilerin başarısız oldukları veya notunu yükseltmek istedikleri dersleri alabilmelerini sağlar. Bunun yanı sıra, örneğin; İstanbul Üniversitesi’nde okuyan bir öğrenci Marmara Üniversitesi’nin açtığı yaz okulundan ders alabilir. (Eğer alması gereken ders o okulda varsa ve yaz okulu açılması için gerekli kontenjan sağlanırsa) Ancak yaz okulu uygulaması ücretlidir ve her üniversite hatta her fakülte yaz okulu açmayabilir.

Ülkemizdeki bütün üniversitelerde örgün eğitim vardır. Ama uzaktan ve açık öğretim her üniversitede mevcut değildir, sayıca çok daha azdır. Ayrıca örgün eğitim alan öğrenciler sınavsız bir şekilde uzaktan veya açık öğretimde diledikleri bir bölüme kayıt yaptırabilirler ancak bunun tersi ne yazık ki mümkün değildir.

eğitim türleri nelerdir?
eğitim türleri nelerdir?

İkinci Öğretim Nedir?

Üniversitelerdeki eğitim-öğretim programı genelde sabah saatlerini kapsar. Ancak bazı üniversitelerde ve bazı bölümlerde akşam saatlerinde ya da hafta sonu da ders almak mümkündür. Eğitim türleri arasında yer alan ikinci öğretimde Hafta içi ders saatleri genellikle 17.00’dan sonra başlar ve 22.00-23.00’a kadar devam edebilir. Aklınızda örgün eğitim 1. öğretim mi diye bir soru varsa, cevabı hayır. İkinci öğretimde okuyan öğrenciler de örgün eğitime dahildir ve derslere devamlılık göstermeleri zorunludur.

Dersler akşam saatlerinde olduğu için çalışan veya herhangi bir sebeple gündüz okula gelemeyen öğrenciler için avantajlıdır. Aynı zamanda ikinci öğretim puanları da birinci öğretime oranla biraz daha düşüktür. Ancak ikinci öğretimde okuyan öğrencilerin üniversite harç ücretleri daha fazladır. Bunun sebebi ise, üniversitedeki öğretim görevlilerinin akşam derslerine de girebilmek için fazladan mesai yapmaları ve ek ücret almalarıdır. Bunun haricinde bazı ek kaynaklar da kullanıldığı için yönetimin harcama yapması gerekir. Bu harcamaların karşılanabilmesi için de ikinci öğretimin harçları bir miktar daha yüksek tutulur. Verilen eğitimin kalitesinde hiçbir değişiklik yoktur, ders süreleri, sınav zamanları veya derse giren öğretmenler birinci öğretimle aynıdır. Ayrıca ikinci öğretim öğrencileri de burs veya öğrenim kredisi alabilir. Bu konuda da ikisi arasında bir fark yoktur.

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitimde öğrencinin bir üniversite kampüsüne gitme zorunluluğu yoktur. Dersler bilgisayar aracılığıyla online olarak işlenir/anlatılır ve öğrenci, aldığı dersleri istediği zaman izleyebilir. Yani zaman ve yer konusunda herhangi bir sınırlandırma ya da zorunluluk yoktur. Eğitim türlerinden olan uzaktan eğitimde öğrenci aynı konuyu tekrar tekrar izleyip, dinleyebilir. İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde başlayan uzaktan eğitim, daha sonra diğer ülkelere de yayılmıştır. Modern bir eğitim sistemidir ve çalışan, okula gitmeye vakti olmayan ya da herhangi bir fiziksel engeli olan kişiler için oldukça uygundur.

Uzaktan eğitim öğrencileri de örgün eğitim öğrencileri ile eşit haklara sahiptir. Yani öğrenci kimliği alabilme, bağlı olduğu üniversitenin etkinliklerinden faydalanabilme (sportif veya sanatsal) gibi haklara sahiplerdir. Merak edilen başka bir konu da eğitim sonunda alınan diplomada “Uzaktan Eğitim” ibaresinin yer alıp almadığıdır. 2017 itibariyle YÖK tarafından uzaktan eğitimin diplomalarda belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Uzaktan eğitimde öğrenciler canlı derslere de katılabilirler. Hatta bu dersler sırasında öğretmene akıllarına takılan soru varsa sorabilirler. Sınavlar ise yine bilgisayar aracılığıyla internet üzerinden yapılır. Ayrıca bu sistemde öğrencilerin lisans ve ön lisans haricinde yüksek lisans ve doktora yapma imkanları da vardır. Ancak uzaktan eğitimin bazı dezavantajları da vardır. Bunlar:

  • Dersler bir sınıf ortamında işlenmediği ve öğretmenin ses tonu vurgusu ve hareketleri gibi anlatımı etkileyecek unsurlar olmadığı için öğrencilerde konsantrasyon eksikliği olabilir.
  • Ülkemizde hala kırsal bölgelerde internet erişimi sınırlı olduğu için her öğrencinin yararlanması mümkün değildir.
  • Uzaktan eğitimde bölüm çeşitliliği örgün eğitime göre daha kısıtlıdır.
uzaktan eğitim
uzaktan eğitim

Açık Öğretim Nedir?

Açık öğretim, uzaktan eğitim gibi üniversite kampüsüne gelmeye gerek kalmadan, her ilden öğrencinin yararlanabileceği bir sistemdir. Öğrencilerin kayıt yaptırdığı bölüm için hazırlanan ders kitapları olduğu gibi, özel olarak hazırlanan ve her öğrencinin yararlanabileceği videolu ders anlatımları da vardır. Ülkemizde açık öğretim fakültesi ilk olarak Anadolu Üniversitesi’nde açılmıştır, öğrenci sayısı ve bölüm seçeneği de her geçen yıl artmaktadır. Anadolu Üniversitesi dışında açık öğretim fakültesine sahip diğer okullar ise, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’dir.

Açık öğretim öğrencisi olabilmek için üniversite sınavına girmek gerekiyor ancak örgün eğitimde okuyan öğrenciler sınava girmeden “ikinci üniversite” adı altında istedikleri bölüme kayıt yaptırabilirler. Ayrıca açık öğretim öğrencilerinin aldığı eğitim de örgün eğitimde işlenen derslere denktir ve mezun olduklarında diplomalarında “Açık Öğretim” ibaresi yer almaz.

Açık öğretim sistemine kayıt yaptıran öğrencilerin de her dönem belli bir miktar harç yatırmaları gerekir. Bu miktar bölümlere göre farklılık gösterebilir. Çalışan veya örgün öğretime devam edemeyen öğrenciler için uygun olan bu sistemin uzaktan eğitimle farkı ise, uzaktan eğitimde canlı ders anlatımı avantajının olmasıdır. Ayrıca açık öğretim fakültesinin sınavları bilgisayar üzerinden çevrimiçi olarak yapılmaz. Önceden belirlenen tarihlerde ve belirtilen sınav merkezlerinde test usulünde gerçekleştirilir. Sınavlar genelde hafta sonları yapılır.

Eğitim türleri arasında yerini alan Açıköğretim, pek çok kişiye avantajlı bir eğitim süreci sağlamaktadır.

Açık öğretim sistemine sahip olan okul sayısı çok az olsa da uzaktan eğitime göre bölüm çeşitliliği daha fazladır. Aynı zamanda açık öğretimde de tezli/tezsiz yüksek lisans veya doktora yapma imkanı vardır. Bunların dışında uzaktan ve açık öğretimde okuyan öğrencilerin bir avantajı ise eğitim süreleri boyunca yemek, yol veya barınma gibi masraflarının bulunmamasıdır.

Ayrıca https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim linki üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Açık Lise Kaç Kredi İle Bitirilir? 

Açıktan Üniversite Nasıl Okunur?

İkinci Üniversite Rehberi: Şartlar, Üniversiteler ve Bölümler

 

Açık Öğretim Müşteri Temsilcisine Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Açık öğretim ile ilgili sorularınız için 0850 200 46 10 telefon numarasını kullanabilirsiniz.

Açık Lise Mezuniyeti İçin Toplamda Kaç Kredi Alınmalı?

Açık lise mezunu olabilmeniz için toplamda 170 kredi almanız gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu