SGK - SSK

İşe Giriş Sağlık Raporu 2024 İş İçin Sağlık Raporu Hangi Hastanelerden Alınır?

İşe Giriş Sağlık Raporu - İş İçin Sağlık Raporu Hangi Hastanelerden Alınır? Devlet Hastanesi İşe Giriş Sağlık Raporu Ücreti, Aile Hekimi İşe Giriş Sağlık Raporu, İşe Giriş Sağlık Raporu e-Devlet, İşe Giriş Sağlık Raporu Nereden Alınır? İş İçin Sağlık Raporu Kaç Günde Çıkar? İş İçin Sağlık Raporu Özel Hastaneden Alınır mı? gibi tüm soruların cevapları ve daha fazlası yazımızda...

İşe Giriş Sağlık Raporu – İş İçin Sağlık Raporu Hangi Hastanelerden Alınır? Pek çok kişinin aşina olduğu, işe yeni başlayacak kişilerin ise kafasını karıştıran konulardan belki de en önemlisi iş için sağlık raporu meselesidir. Herkesin bildiği üzere, şirketler bünyelerine yeni çalışanlar kabul ettiklerinde; hem onları tanıma amacıyla hem de personellerin alınan pozisyon için sağlık açısından sorun teşkil etmediğinden emin olmak için bazı belgeler talep ederler.

Bu belgelerden biri de iş için sağlık raporudur. Birtakım kurumsal ve büyük şirketler, kendi özellerinde ofis doktoruyla bu sorunu çözerken; diğer şirketler tam teşekküllü hastanelerde baştan sona sağlık taraması isterler.

Aile Hekimimden Nasıl Randevu Alabilirim? 2024 Sağlık Ocağı Randevu Alma

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe başvuruda bulunan kişiler arasından, işe kabul alan bireylerin; kabul aldıkları şirketlere götürmeleri gereken birtakım evraklar vardır. Bunlar fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, sicil kaydı, ikametgah belgesi ve en önemlisi sağlık raporudur. İşe giriş sağlık raporu bireyin kabul edildiği pozisyona uygunluk derecesinin belirlenmesinde çok büyük rol oynar.

Ağır olmayan işlerde çalışacak bireylerin OSGB sağlık raporunu, 6331 sayılı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında, iş yeri doktorları tarafından verilmektedir. Ufak veya büyük çaplı gözetmeksizin her kuruluş/şirketin ofiste uzman doktor bulundurma zorunluluğu vardır. İşe kabul alan bireye İnsan Kaynakları departmanı tarafından, iş yeri doktorunun müsait olduğu veya ofiste bulunduğu bir gün için randevu verilir. Randevuya giden kişiyi muayene eden hekim gerekli kontrolleri tamamladıktan sonra bireyin işe uygun olup olmadığına karar verir ve bu kararı belgeler.

Buna göre işe giriş periyodik muayene formu doldurulur. Ardından kişi uygun ise, işte çalışmaya uygundur onayı verir. Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında bulunan işler için; işçilerin fiziki muayene ve laboratuvar tahlillerinin yapılması gerekmektedir. İşçilerin işe giriş sağlık raporu alınmadan işe başlatılması yasaktır. Aksi taktirde; iş yeri para cezasına tabii tutulur. Bu tip tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfında bulunan işler genelde tam teşekküllü sağlık merkezlerine yönlendirilir.

i̇şe giriş sağlık raporu
i̇şe giriş sağlık raporu

 İş İçin Sağlık Raporu Hangi Hastanelerden Alınır?

Sizden bir iş için sağlık raporu talep edildiğinde “Nereden alacağım, devlet hastanesinden sağlık raporu nasıl alınır, aile hekiminden işe giriş sağlık raporu alınır mı, en ucuz sağlık raporu nereden alınır?” gibi sorular kafanızda canlanabilir. İşte işe giriş sağlık raporu alınabilecek merkezlerin listesi:

 • Devlet hastanesi
 • Üniversite hastanesi
 • Eğitim ve araştırma hastanesi
 • Aile hekimi
 • İş yeri hekimi

İş için sağlık raporu veren hastaneler arasında devlet hastaneleri de vardır. Size en yakın devlet hastanesine müracaat ederek iş için sağlık raporunuzu alabilirsiniz. Aynı şekilde aile hekiminize de başvurarak ücretsiz bir şekilde; iş için sağlık raporunuzu temin edebilirsiniz. Buradaki önemli nokta; çalışacağınız pozisyonun tehlike derecesidir. Tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfına mensup bir işte çalışacaksanız; aile hekiminizin vereceği rapor geçersiz sayılacaktır. Bu yüzden gerekli yerlere müracaat etmeyi unutmayın.

Özel hastanelerden iş için sağlık raporu alınır mı?

Özel hastanelerden iş için sağlık raporu almak 2018 yılına kadar mümkün kılınırken, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkartılan yönetmelik kapsamında; tam teşekküllü özel hastaneler bile bazı sağlık raporlarına onay verememektedir, verilse bile Sağlık Bakanlığı tarafınca kabul görmemektedir. Özel hastanelerin vermeye yetkili olmadığı diğer sağlık raporları şunlardır:

 • Yurt dışı tedavi raporu,
 • Özürlü sağlık kurulu raporu,
 • Vergi muafiyeti raporu,
 • Maluliyet raporu,
 • Özel tertibatlı araçlar için ithali amacıyla rapor

İşe Giriş Sağlık Raporu Ücretleri

İş giriş sağlık raporu ücreti, sağlık raporunun alındığı sağlık merkezine göre değişim göstermektedir. Buna göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren işe girişlerde edinilmesi mecburi kılınmıştır. 2024 yılı itibariyle bu mevzuata uymayan iş yerleri 1.911 TL idari cezaya tabii tutulur. İşe giriş sağlık raporu ücretleri ise şöyledir:

 • Sağlık Bakanlığı bünyesinde alınan rapor ücreti ortalama, 100-150 TL’dir.
 • Üniversite hastanelerinden alınan sağlık raporu ücreti ortalama, 150-200 TL’dir.
 • Sağlık kurulu rapor ücreti ortalama, 200-300 TL’dir.
 • Üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ise ortalama, 300- 400 TL’dir.
 • Aile hekimlerinden alınacak sağlık raporunda hiçbir ücret talep edilmez.
 • Aile hekimleri gibi, iş yeri hekimlerinin vereceği sağlık raporları da ücretsizdir.

Açıklanan tarifeye göre ücretsiz sağlık raporu veren hastaneler söz konusu değildir, ücretsiz hizmet sadece aile ve iş yeri hekimlerinden alınabilir.

i̇ş i̇çin sağlık raporu hangi hastanelerden alınır?
i̇ş i̇çin sağlık raporu hangi hastanelerden alınır?

İş İçin Sağlık Raporu Ne Zaman Alınır?

Anayasanın 6331 sayılı yasasının Sağlık Gözetimi başlığına bağlı 15. maddesine göre sağlık raporu talep edilen zamanlarla ilgili zorunluluklar şu şekildedir:

 • İşverenlerin işe kabul ettikleri bireylerden işe girişlerinin yapılabilmesi için sağlık raporu alınması zorunludur.
 • İş değişikliği yapacak kişilerin önceki aldıkları sağlık raporuna bakılmaksızın; yeni sağlık raporu alması zorunludur.
 • İş kazası, meslek hastalıkları ya da sağlık sebebiyle tekrarlanan işten uzaklaşma sonrası işe dönüş talep edilmesi halinde sağlık raporu alınmaktadır.
 • İşin devam ettiği süre boyunca, çalışan kişinin ve işin niteliği ile iş yeri tehlikeli sınıfa giriyorsa sağlık raporu alınmaktadır.

İşe başlamadan önce alacağınız sağlık raporları için; aile hekiminize veya size en yakın devlet hastanesine başvurabilirsiniz. Fakat sağlık raporu alacağınız sağlık merkezini seçerken öncelikli olarak bilmeniz gereken unsur; işe gireceğiniz alanının tehlike sınıfı olmaktadır. Az tehlikeli kapsamında kabul edilen meslekler için kişiler sağlık raporlarını aile hekimlerinden alabilmektedir.

2024 Çürük Raporu Nasıl Alınır? Çürük Raporu Kimlere Verilir?

Periyodik Sağlık Raporu Nedir?

Periyodik sağlık raporu; 6331 sayılı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, işe yeni başlamış olan kişiler ve işine devam eden kişilerin kanun ve yönetmeliklerin belirlediği aralıklarla yenilenmesi yasal olarak zorunlu kılınmış bir rapordur. Bu rapora göre işe uygunluk derecesinin doktor raporu ile teyit edildiği sağlık raporlarının çalışılan pozisyona göre belirli bir geçerlilik süresi bulunmaktadır.

Periyodik sağlık raporu kapsamında belirlenen aralıklarla ilk işe giriyormuş gibi tekrardan sağlık raporu alınır ve ilk işe girişte alınan sağlık raporu ile karşılaştırılır. Buna göre çalışılan iş için geçen zaman içinde herhangi bir sağlık problemi yaşanıp yaşanmadığı kontrol edilir. Eğer iki rapor arasında kayda değer bir değişiklik yoksa, çalışmaya devam edilir. Fakat, iki rapor arasında çalışan bireyin, işini yapmasına engel teşkil edecek durumlar oluşmuşsa, kişinin sağlığı için işine son verebilir. Bu karar iş yeri hekiminin inisiyatifine bırakılmıştır.

Bunun dışında işe yeni başlayacak olan kişilerin çalışmaya başlayacakları şirketlerde 10 kişi ve daha az çalışan varsa, yapılacak olan iş az tehlikeli statüsünde ise aile hekimlerinden de bu periyodik sağlık raporu alınabilir. Genel olarak ofis işleri yapan, herhangi bir makine ya da teçhizat kullanmayan iş yerleri için sağlık raporları da aile hekimliği aracılığıyla alınabilir.

Gece Çalışabilir Sağlık Raporu Nedir?

Bekçilik veya güvenlik görevlisi gibi gece vardiyasında da çalışması gereken iş gruplarının alması gereken ek sağlık raporudur. Çalışma saati en geç 20.00’da başlayıp en erken sabah 06.00’da son bulan ve en fazla 11 saat olan çalışma saati aralığına gece vardiyası adı verilir.

İş yeri doktorları yapılacak işin pozisyonuna göre gece vardiyasında çalışacaklar için bazı ek laboratuvar tetkikleri isteyebilir. Bu tetkiklerden çıkan sonuçlar olumlu olursa işe giriş / periyodik muayene formuna “gece çalışabilir’” damgasıyla sağlık raporu onayı verilir. Gece çalışabilir sağlık raporu için herhangi bir kanun mevzuatı bulunmadığından, çalışanlara verilen işe giriş raporu ya da periyodik sağlık raporu aynı zamanda gece çalışabilir sağlık raporu yerine geçer.

Yüksekte Çalışma Sağlık Raporu Nedir?

Yerden yüksekte çalışan özellikle inşaat işçilerinin edinmesi gereken bu rapor; kişilerin yüksek yerlerde çalışmalarında bir engel olmadığını gösterir. 6331 sayılı olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yüksekte çalışma raporuna yer verilse de mevzuatlarda gece çalışabilir sağlık raporu olmadığı gibi yüksekte çalışabilir sağlık raporu da bulunmamaktadır.

İş yeri doktorları yapılacak işin pozisyonuna göre gece vardiyasında çalışacaklar için bazı ek laboratuvar tetkikleri isteyebilir. Bu tetkiklerden çıkan sonuçlar olumlu olursa muayene formuna “yerden yüksekte çalışabilir” yazısıyla onay verilir.

Diğer Raporlar:

Evlilik İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır? 2024 Sağlık Raporu Kaç Günde Çıkar?

Heyet Raporu Nasıl Alınır? 2024 Tam Teşekküllü Sağlık Raporu Nedir?

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nedir? 2024 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Nasıl Alınır?

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu