SGK - SSK

En Düşük SGK Sigorta Primi Ne Kadar Yatırılıyor?

Çalışanların işverenleri, iş yeri olanların ise kendileri tarafından ödenen sigorta primlerinin alt ve üst limitleri her yıl değişiklik gösterir. Sigorta primlerinin aksatılmadan ödenmesi emeklilik ve sağlık hizmetlerinden yararlanma açısından büyük önem taşır. Sigorta primleri aylık olarak ve 30 gün üzerinden ödenir. Ödenecek sigorta primlerinin belirlenmesinde alt limit için asgari ücret baz alınır ve asgari ücretin üzerindeki maaşlarda prim miktarı da otomatik olarak artar. Belirlenen sigorta primleri BAĞ-KUR ve isteğe bağlı sigorta kapsamında ödenen primlerin de miktarlarını etkiler. Sigorta ödemeleri asgari ücret taban alınarak hesaplandığı için bu konuda ortaya çıkan sorulardan bir tanesi de asgari ücret sigorta primi ne kadar konusudur. İşveren maliyet hesaplamalarında sigorta ödemeleri önemli bir kalem olduğundan dolayı ödenecek miktarın belirlenmesi, gider kalemlerinin doğru tespit edilebilmesi için gerekli bir ayrıntıdır. Peki 2021 yılı için ödenecek SSK primi ne kadar?

En Düşük Sigorta Primi Ne Kadar?

İş Kanunu kapsamında verilebilecek en düşük ücret, asgari ücret olduğu için en düşük SSK primi de asgari ücret üzerinden hesaplanır. 5510 sayılı kanun hesaplamaların nasıl yapılacağını açık bir şekilde ortaya koyar. Kanundaki maddeye göre alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesaplanması için dikkate alınan günlük kazanç, alt sınırı asgari ücretin 30’da 1’i, üst sınır ise günlük kazanç sınırının 7,5 katı olarak hesaplanır. 2021 yılında yapılan asgari ücret zammı sonrası ise brüt maaşlar şu şekildedir:

  • 2021 yılı taban 3.577,50 TL
  • 2021 yılı tavan 26.831,40 TL
  • 2021 yılı en düşük günlük brüt kazanç 119,25 TL
  • 2021 yılı en yüksek günlük brüt kazanç 894,40 TL

Bu tabloya göre hesaplanan sigorta ödemelerinde işveren herhangi bir teşvikten yararlanmıyor ise asgari ücretli her çalışanı için 1073,10 TL sigorta primi öder. Bu bedelin içerisinde stopaj ve diğer giderler de bulunur. Yapılan çalışmalarda sigorta primlerini düzenli olarak ödeyen ve geçmişe ait borcu bulunmayan işverenler için %5’lik bir indirim sağlanır. Bu indirim oranından faydalananlar ise 930 TL ödeme yaparlar. Bunlar ödenebilecek en düşük prim miktarıdır. En yüksek sigorta primi ne kadar hesaplaması da belirlenen tavan ücretler üzerinden yapılır. İşverenin hak ettiği indirim tutarları da hesaba katılarak ödenecek prim miktarı belirlenir.

BAĞ-KUR Prim Miktarları

Kendi adlarına prim ödeyen bir başka kesim de BAĞ-KUR’lular. BAĞ-KUR kapsamında prim ödeyenlerin de prim miktarları değişiklik göstermektedir. Peki bu sigorta kolu kapsamında 30 günlük sigorta primi ne kadar? BAĞ-KUR kendi içerisinde iki kola ayrılmaktadır. Tarım/Çiftçi BAĞ-KUR ödemeleri, Şirket Ortağı/Esnaf ödemeleri olarak tanımlanan bu kolların prim miktarları da birbirinden farklıdır.

1. Tarım/Çiftçi BAĞ-KUR Ödemeleri

Bu kola bağlı olarak ödeme yapanlar için de devlet teşviki var. Primlerini zamanında ödeyen ve kuruma geçmiş dönemlere ait borcu olmayanlar için %5 indirim uygulanıyor. Tarım kolunda ödenecek en düşük BAĞ-KUR primi 913,80 TL, indirimden yararlananlar kesimin primi ise 781,36 TL olarak ödeniyor. Bu kapsamda ödenebilecek en yüksek BAĞ-KUR primi ise 6853 TL olarak belirlenmiş.

2- Şirket Ortağı/Esnaf BAĞ-KUR Ödemeleri

Primlerini düzenli olarak ödeyen ve geçmişe ait borçları bulunmayanlar için %5 indirim bu kolda da geçerli. Ödemelerini aksatmayanlar ve borcu olmayanlar için en düşük BAĞ-KUR primi 941,76 TL, bu kapsam dışında kalanlar için ise en düşük prim miktarı 882,65 TL. Ödenebilecek en yüksek prim miktarı ise 7063 TL.

İsteğe Bağlı Sigorta

Ülkemizde uygulanan sigorta kollarından bir tanesi de isteğe bağlı sigortadır. Bu kapsamda kişiler kendi sigorta primlerini ödeyerek sigortalı kapsamına girerler. İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için belirli şartları taşıyor olmak gerekir. İsteğe bağı sigortalı olabilecek kişiler yasaya göre şu şekilde belirlenmişlerdir;

Türkiye’de ikamet eden ve ikameti Türkiye’de iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşları isteğe bağlı sigortadan faydalanabilir

  • 18 yaşından büyük olmak gerekir
  • 5510 Sayılı Kanuna göre sigortalı olmayı gerektiren işlerde çalışmayan
  • Sigortalı olarak çalışsa bile 30 günden az çalışan ya da çalışmayan
  • Türkiye’deki sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak malullük ve yaşlılık aylığı almayanlar

Bu kişiler isteğe bağlı sigortalı oldukları takdirde her ay kendi prim ödemelerini kendileri yaparlar. İsteğe bağlı sigorta primi malullük, yaşlılık, ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenlere 2021 yılı için en düşük 847,58 TL, en yüksek 6356 TL’dir. Dileyenler bu aralıkta sigorta primi ödemelerini gerçekleştirebilirler. İsteğe bağlı sigortalılık süresi içinde ödenen zamanlar sigortalılık süresinden sayılır. Aynı zamanda kişinin kendisi ve hak sahipleri sağlık hizmetlerinden de faydalanabilirler.

İsteğe bağlı sigorta hakkında detaylı bilgi edinmek için: İsteğe Bağlı Sigorta: Kaç Yıl Ödenir? Şartları Nedir? Ne Kadar Maaş Alır?

SGK Borçlanma Tutarları Ne Kadar?

Sosyal sigortalar kurumu emekli olmak isteyip de prim gün sayısını dolduramayanlara borçlanma hakkı tanıyarak bu eksiklerini tamamlamaları için bir fırsat sunmuştur. Kadınlar için doğum borçlanması, erkekler için askerlik borçlanması ve her iki grup için de yurt dışı borçlanması yapma fırsatı vardır. Borçlanma tutarları günlük sigorta primi üzerinden hesaplanır. Bu hesaplamada da asıl olan o yılın asgari ücret tutarı üzerinden elde edilen günlük prim ödeme miktarıdır. Borçlanma tutarları da SGK prim tutarları gibi her yıl değişir. 2021 yılı günlük borçlanma tutarının en düşük miktarı 38,16 TL’dir. 

Borçlanma yapacak olan kişiler en düşük ve en yüksek günlük prim ödeme tutarları aralığında belirledikleri bir miktarı ödeme olarak yapabilirler. Yapılan ödeme emekli maaşına doğrudan etki edeceği için yüksek prim tutarı belirlemek bağlanacak emekli maaşının da yüksek olmasını sağlar. Borçlanma sırasında sadece eksik gün sayısı kadar prim ödemesi yapmak yeterli. Borçlanma yapılabilmesi için SGK tarafından istenilen şartların yerine getirilmiş olması gerekir. Her bir borçlanma türü için belirlenen kıstaslar bir diğerine göre farklıdır.

Doğum Borçlanması

Doğum borçlanması için temel şart kadının doğumunu SGK’lı olarak çalışmaya başlamasından sonra yapmış olması. Üç çocuğa kadar doğum borçlanması ve her çocuk başına iki yıl borçlanma yapılabilmekte. Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce yapılan doğumlar için borçlanma yapılamıyor. Ayrıca iki yıl borçlanma yapabilmek için borçlanma süresi boyunca çocuğun yaşaması da bir başka şart. Doğumdan sonra adına prim ödemesi yapılan kişiler borçlanma yapamıyorlar.

Doğum borçlanması hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için: 2021 Doğum Borçlanması: Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır? Şartlar Neler?

Askerlik Borçlanması

Askerliğini er ya da erbaş olarak yapanlar askerlik sürelerinin tamamını ya da diledikleri kadarını borçlanabilirler. Askerlik borçlanması için daha önce sigortalı olarak çalışma şartı aranmaz. Hatta askerlik borçlanması yapanların SGK başlangıçları borçlanma yaptıkları tarihe çekilir. Eğer kişi askere gitmeden önce sigortalı olarak çalışmamış ise askerlik borçlanması yaparak gerekli şartları tamamladıkları takdirde daha erken bile emekli olabilirler.

Askerlik borçlanması hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için: 2021 Askerlik Borçlanması: Nedir? Ne Kadar? Nasıl Hesaplanır?

Yurt Dışı Borçlanması

Yurt dışı borçlanması yapabilmek için borçlanma yapılacak olan sürelerde ve borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Doğumla Türk vatandaşı olan fakat sonradan Türk vatandaşlığını kaybedenler de bu kapsamda değerlendirilir. Borçlanma yurt dışında geçen sigortalılık süreleri, bu sürelerin arasında veya sonunda her biri için bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ve ev kadını olarak geçen süreler için yapılabilir. Yurt dışı borçlanması için istenen belgeler başvuru dilekçesi ile birlikte borçlanmaya konu olan ülkenin ülkemiz ile sosyal güvenlik anlaşması olup olmadığına göre değişiklik gösterir.

Yurt dışı borçlanması hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için: 2021 Yurt Dışı Borçlanması: Ne Kadar? Gerekli Evraklar ve Hesaplama

Genel Sağlık Sigortası Hakkında

Herhangi bir sigorta koluna bağlı olmayan, sağlık hizmetlerinden sigorta kapsamından yararlanamayanlar için uygulanan sistem Genel Sağlık Sigortası’dır. Genel Sağlık Sigortası prim miktarı hanenin gelirine göre belirleniyor. Eğer yapılan hesaplama sonrasında hane halkı ortalama geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olanlar prim ödemiyorlar. Bu kişiler gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. Eğer gelir belirlenen oranın üzerinde ise veya kişi gelir testi yaptırmamış ise o zaman 2021 yılı için 107,32 TL prim ödeme zorunluluğu var. Genel Sağlık Sigortası primlerini ödeyemeyenler gelir testi yaptırarak kendilerini muaf tutabilirler. Bu ödenen primler kişinin sigortalılık süresini etkilemez, sadece sağlık hizmetlerinden yararlanılmasını sağlayan bir prim türüdür.

Genel Sağlık Sigortası başvuru işlemleri hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için: Genel Sağlık Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır? GSS Başvuru İşlemleri

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu