Edevlet.net

Eşi Çalışan Memur Aile Yardımı Alabilir mi? Alırsa Ne Olur?(Güncel)

Bilindiği gibi memurlara aile yardımı fonundan her ay belirli bir miktar ödeme yapılıyor. Devlet aile yardımları ile eşi çalışmayan ve çocuk sahibi olan kişilere ek ödenek sağlıyor. Birçok vatandaşın oldukça memnun olduğu bu uygulama kimi zaman karışıklıklara sebep olabiliyor. Çünkü bu yardımlar tek bir isimle özetlense de aslında kapsam olarak biraz daha geniş. Aile yardımı tanımı altında birbirinden farklı kalemler var. Yani aslında memur eş yardımı ile çocuk yardımı birbirinden farklı kavramlar. İşte bu noktadaki detayı bilmeyen kişilerin aile yardım bildirimi sonrasında gelecek ek ödeneklerle ilgili kafasında soru işaretleri oluşabiliyor. 

Bahsettiğimiz bu karmaşaların başında ise, “Eşi çalışan memur aile yardımı alır mı alamaz mı?” sorusu geliyor. Birçok evli memur çift bu konuyla alakalı net bir bilgi bulmaya çalışıyor. Biz de tüm bu karışıklıkları gidermek adına sizler için bu yazıyı hazırladık. Bu yazıda sizlere, başta eşi çalışan aile yardımı alabilir mi sorusu olmak üzere, aile yardımlarıyla ilgili merak edilen birtakım detayları açıklayacağız. Böylece sizin de kafanızda konu tam anlamıyla netleşmiş olacak. 

Başlamadan önce yazı boyunca üzerinde duracağımız konuların bir listesini yapalım:

 • Evli iki memur aile yardımı alabilir mi?
 • Eşi özel sektörde çalışan memur aile yardımı alır mı?
 • Eşi emekli olan memur aile yardımı alabilir mi?
 • Eşi çalışan memur aile yardımı alırsa ne olur?
 • Aile yardım ödeneği kimlere verilir?
 • Bahsedilen yardımlar ne zamana kadar ödenir ve ne kadardır?

Gördüğünüz gibi listemiz oldukça detaylı. Şimdi isterseniz ilk madde ile başlayalım ve evli iki memurun aile yardımı almaya hakkı oluyor mu, öğrenelim.

1. Evli İki Memur Aile Yardımı Alabilir mi?

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, birbirinden farklı aile yardımı kalemleri var. Kamuya bağlı olarak çalışan kişiler aile durum belgesi ibraz ederek bu yardımlardan faydalanabiliyorlar.

Bahsettiğimiz bu yardımların başında da, eş ve çocuk yardımları geliyor. Peki, bu yardımlar memur eş durumunda geçerli oluyor mu? Yani evli memur bir çift bu yardımları alabiliyor mu? Bu konunun detaylarını şu şekilde özetleyelim:

 • Aile yardımlarından biri olan eş yardımı, yalnızca çalışmayan eşler için ödenir. Yani bir memur herhangi bir şekilde çalışmayan ve sigortası ödenmeyen biriyle evliyse, memura evlilik yardımı paketi içerisinde yer alan eş yardımından faydalanabilir.
 • Eşi herhangi bir kurumda çalışan ve maaşına dair sigorta ödemesi yapılan memurlar, eş yardımından faydalanamaz. 
 • Çocuk yardımı konusundaysa durum şöyle, evli iki memurun ikisine de çocuk yardımı ödenmez. Böyle bir durumda çocuk yardımı yalnızca babaya verilir. 

Evli memurlar için durumu açıkladık. Şimdi, eşi özel sektörde görev yapan memurların aile yardımı ödemeleri hakkında konuşalım.

2. Eşi Özel Sektörde Çalışan Memur Aile Yardımı Alır mı?

Bu hususta da aslında bir önceki maddede bahsettiğimiz nokta geçerli. Şöyle ki:

 • Eşi herhangi bir şekilde sigortaya bağlı olarak çalışan memura, eş yardımı ödemesi yapılmaz. Yani sadece kamu kurumlarında değil, özel bir şirkette çalışan eşler için de eş yardımı parası ödenmez. Kişilerin eş yardımı alabilmesi için, eşlerinin çalışmıyor olması gerekir. 
 • Özel sektörde çalıştıktan sonra işten çıkarılan ve bu süreçte işsizlik maaşı alan eşler içinse durum farklıdır. Eşi işsizlik ödeneği alan bir memurun maaşına eş yardımı eklenir. Çünkü işsizlik ödeneği alan bir kişi “menfaat karşılığı çalışan” olarak tanımlanmaz. 
 • Eşi özel sektörde çalışan memurlara ödenen çocuk parasına gelecek olursak, o konuyu da şöyle açıklayabiliriz: Eğer özel sektörde çalışan eşin iş akdi veya toplu sözleşme gereği aldığı bir çocuk yardımı varsa, memur eşe çocuk yardımı ödenmez. Fakat burada şöyle bir durum var. Eğer sözleşme gereği ödenen çocuk yardımı memura ödenen yardım miktarından düşükse, aradaki fark memur eşin maaşına eklenir.

Bu noktaları netleştirmek için bir örnekle açıklayalım:

 • Diyelim ki, Ali memur ve kamuda çalışıyor. Eşi Ayşe de özel bir firmada görev yapıyor. Ali, Ayşe çalıştığı için eş yardımı alamaz. Ama eğer Ayşe çocuk yardımı almıyorsa, Ali’nin maaşına çocuk yardımı eklenir. 

Şimdi bir de Ayşe’nin çocuk yardımı aldığı noktayı örneklendirelim:

 • Diyelim ki, devlet memurlara 10 TL çocuk yardımı ödüyor. Ayşe’nin sözleşmesine göre de şirketi ona her ay 5 TL çocuk yardımı veriyor. Bu durumda Ayşe’nin çocuk yardımı devletinkinden düşük olduğu için, Ali’nin maaşına 5 TL (yani aradaki fark kadar) çocuk yardımı eklenir. Yani bu durumda bir haneye en fazla devletin ödediği çocuk yardımı kadar ek ödenek girmiş olur. 

Bu konuyu da oldukça detaylı bir şekilde inceledik. Şimdi eşi memur emeklisine aile yardımı var mı, ona bakalım.

3. Eşi Emekli Olan Memur Aile Yardımı Alabilir mi?

Eş için ödenen aile yardımı; eşin herhangi bir yerde menfaat doğrultusunda çalışmadığı, sigortasının ödenmediği ve sosyal kurumlardan herhangi bir maaş almadığı durumlarda verilir. Tüm bu noktalara baktığımız zaman, eşi emekli olan bir memurun eş yardımı alma durumu olmadığını görebiliyoruz. Çünkü emekliler SGK’dan düzenli olarak maaş alıyorlar. Bu durumda da emekli biriyle evli olan memur eş yardımı alamıyor.

Ama tabii bu memurun çocuk yardımı alamayacağı anlamına gelmez. Eşi emekli olan memur bakmakla yükümlü olduğu çocukları için aile yardımı fonunun çocuk yardımı ödeneğinden faydalanabilir.

Bu konuyu da açıklığa kavuşturduk. Şimdi eşi çalışan memur aile yardımı alırsa ne gibi sorunlar ortaya çıkar, ona bakalım.

4. Eşi Çalışan Memur Aile Yardımı Alırsa Ne Olur?

Aile yardımlarından faydalanabilmek için, aile durum bildirimi formu sunmak gerekiyor. Bu formda da eşin iş durumunu açıkça belirtiliyor. Sonrasında yapılan kontroller neticelendiğinde de maaşa ek ödemeler yapılıyor. İşte bu aşamada kimi zaman birtakım karmaşalar yaşanabiliyor. Bazen bir memur eşinin işe başladığını belirttiği halde sistemde kaynaklanan aksaklıklardan dolayı, ödenek kesilmeyebiliyor. Bazen de çalışan eşini çalışmıyor gibi göstermeye çalışanlar olabiliyor. Peki, bu durumlarda ne yapılıyor?

 • Eğer bir kişi eşi çalıştığı halde aile yardımı almaya devam ediyorsa, bu durumun tespiti yapıldığında o güne kadar alınan haksız ödenekler faiziyle geri ödenir.
 • Bahsettiğimiz bu miktar geriye dönük olarak hesaplanır ve ilgili memurun faiz eklenen bu meblağı ödemesi gerekir.

Gördüğünüz gibi bu durumun yaptırımı var. Bu nedenle size tavsiyemiz, aile durum bildirim formunda her zaman doğru bilgiler sunmanız olacak. Bir de eşiniz işe başladıktan sonra çalıştığınız kuruma bu durumu bildirmeyi ihmal etmeyin. Sonrasında sistemde yaşanan aksaklıkların kurbanı olmamak için de, maaş bordronuzu sık sık kontrol edin. Eğer eş yardımı ödeneği yattığını görürseniz, bu durumu ilgili birimlere bildirin.

Haksız kazanç durumundaki yaptırımları da öğrendik. Şimdi de aile yardımları kimlere verilir, kısaca onlardan bahsedelim.

Aile Durum Bildirimi Nasıl Yapılır?

5. Aile Yardım Ödeneği Kimlere Verilir?

Aile yardımını kimler alabilir, kısaca ona bir bakalım:

 • Eşi herhangi bir kurumda çalışmayan, sosyal güvencesi ve maaşı olmayan kişilere
 • 25 yaşına kadar erkek çocuğu olanlara
 • Evli olmayan ve çalışmayan kız çocuğu olanlara

Bu durumları sağlayan kişilerin maaşlarına eş ve çocuk yardımı miktarları eklenir.

Kimlerin aile yardımı almaya hak kazandığını da böylece öğrenmiş olduk. Son olarak eşi çalışmayan memura aile yardımı ne kadar, memur çocuk yardımı kaç yaşına kadar ödenir gibi soruların yanıtlarını verelim.

6. Aile Yardımları Ne Kadardır? Ne Zamana Kadar Ödeme Yapılır?

Eşi çalışmayan memura ödenen aile yardımı miktarları; eş için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu belirlenir. 2021 yılı için aile yardımı miktarları şu şekildedir:

 • Çalışmayan eş için: 364 TL
 • 0 – 6 yaş arası çocuklar için: 80 TL
 • 6 yaş üzeri çocuklar için: 40 TL

Bu rakamlar her yıl yapılan zamlara göre yeniden belirlenir.

Şimdi bir de yardımlar ne kadar süre yapılır onu konuşalım:

 • Çalışmayan eş yardımı ömür boyu ödenir. Eşin sigortalı bir işe girmesi durumunda yardım kesilir.
 • Erkek çocuklar için yapılan yardım, çocuk 25 yaşına gelene kadar ödenir.
 • Kız çocukları için yapılan yardım, çocuk evlenirse ya da işe başlarsa kesilir. Aksi halde kız çocuğu yardımı da ömür boyu ödenir.

Çocuk Parası Ne Kadardır ve Kimlere Verilir?

Buraya kadar aile yardımı ödeme şartlarını en ince ayrıntısına kadar sizlerle paylaşmaya çalıştık. Yazımızı bitirmeden irdelediğimiz tüm konuların kısa bir özetini yapalım:

 • Eş yardımı; menfaat karşılığı çalışmayan ve herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almayan eşler için ödenir.
 • Eşi kamu da ya da özel sektörde çalışan veya emekli olan memura eş yardımı verilmez.
 • Eşi işsizlik ödeneğinden maaş alan biri, eş yardımı alabilir.
 • Çocuk yardımı çalışan memurlara ödenir. Yalnız eşlerin ikisi de memursa, söz konusu yardım yalnızca babaya ödenir.
 • Eşlerden biri özel sektörde çalışıyorsa ve memur eşinin alması gerekenden daha düşük bir miktarda çocuk yardımı alıyorsa; aradaki fark memur eşin maaşına eklenir.
 • Haksız yere aile yardımı alınması durumunda birtakım yaptırımlar uygulanır.
 • Aile yardımları belirli katsayılara göre hesaplanır ve maaşlara gelen zamma göre artırılır.
 • Aile yardımı koşullar sağlandığı sürece ödenmeye devam eder.

Siz aile yardımı miktarını yeterli buluyor musunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

Sizler için hazırladığımız yazılardan haberdar olmak isterseniz, Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi yorumlardan ya da iletişim sayfamızdaki kanallardan bizlere iletebilirsiniz.

Bebek Bez ve Mama Para Yardımı Nasıl Alınır?

İlksan Evlilik Yardımı Nedir, Kimlere Verilir?

İstifa Eden Memurun Hakları Nelerdir?

Memur Disiplin Soruşturması Nasıl Yapılır?

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Eda Tanuca dedi ki:

  Vay be!

Sitemiz resmi kurum ve kuruluşlar ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır.