Kamu Haber

2024 Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır? Memur Nakil İşlemleri Kaç Gün Sürer?

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır? Memur Nakil İşlemleri Kaç Gün Sürer? Kurumlar Arası Geçiş Nedir? Kurumlar Arası Geçiş Şartları Nelerdir? Kurumlar Arası Geçiş Ne Zaman Gerçekleşir ve daha fazlası yazımızda...

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır? Memur Nakil İşlemleri Kaç Gün Sürer? Kurumlar arası geçiş şartları nelerdir, muvafakat nedir, kurumlar arası geçiş ne zaman gerçekleşir gibi merak edilenleri sizler için cevapladık.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait kamu kurumlarında çalışan devlet memurlarının hak ve yükümlülükleri, görevleri, hizmet şartları, atanmaları, yükselmeleri, aylık, ödenek ve diğer özlük işleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’yla düzenlenmiştir. Yürürlüğe girdiği 1965 yılından beri sayısız değişikliğe uğrayan kanun, içinde bulunduğumuz günlerde yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle son halini almıştır. Devlet memurlarının çalıştıkları kurumdan, yine devlete ait başka bir kuruma geçmelerinin (nakil) şartları da bu kanunun 74. maddesinde anlatılır.

KPSS Hangi Oturuma Girmeliyim? 2024 (KPSS Oturumları Hakkında Bilgiler)

Kurumlar Arası Geçiş Şartları Nelerdir?

Naklen atama olarak adlandırılan, devletin kurumları arasındaki geçiş şartları, “memurların bir kurumdan diğerine nakilleri” başlıklı 74. madde ile belirlenmiştir. Bu maddeye göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan kurumlar arasında geçiş yapabilmek için;

 • Atamasını isteyen memurun asaletini kazanmış olması yani en az 2 senelik çalışma süresini tamamlamış, aday memurluk aşamasını geçmiş olması, (madde 54)
 • Memurun isteği,
 • Memurun halen çalışmakta olduğu kurumun muvafakati,
 • Memurun nakil olmak istediği kadronun, kendi kazanılmış hak derecesinde olması,
 • Kazanılmış hak derecesinin üstünde bir kadroya naklini isteyen memurun, 68. maddede bahsi geçen esaslara uygun olarak derecesini yükseltmiş olması ya da öğrenim durumunun yükselmeye uygun olması,
 • Kazanılmış hak derecesinin altında bir kadroya naklini isteyen memurun, değişiklik istediği kadrolar arasındaki farkın en fazla 3 derece olması gerekir.

Kamu kurumları personel ihtiyaçlarını kitlesel iletişim araçlarıyla duyururlar. Kurumlar arası geçiş, ilanları takip ederek, nakil talebinin bağlı bulunan kuruma iletilmesiyle başlar.

Aday memurların naklen atamalarının gerçekleşmesi mümkün görünmemekle birlikte, kurumların açtıkları sınavlarda başarılı olan aday memurların da, yine çalıştıkları kurumun muvafakati olması şartıyla başka bir kamu kurumuna geçişleri gerçekleşebilir.

Kamu görevlilerinin naklen atamaları, aynı hak sınıfına dahil olmaları şartıyla karşılıklı olarak yer değiştirme şeklinde de gerçekleşebilir. İki kamu görevlisinin bu istekleri, kurum tarafından da uygun görüldüğü taktirde yerine getirilir.

Kurumlar arası geçiş, öğretmenlik yapmak isteyen devlet memurlarına da belli şartları yerine getirmeleri halinde geçiş imkanı sağlar. Bu memurlar mevcut görevlerinden istifa ederek öğretmenlik başvurusunda bulunabilecekleri gibi, istifa etmeden de kurumlar arası geçiş imkanından faydalanabilirler. Henüz aday memur olanlar ya da asaleti onanmış olan memurlar, yine çalıştıkları kurumlardan muvafakat almak şartıyla öğretmenliğe geçebilirler. Fakat bunun için muvafakatname dışında, Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS10 ve KPSS 121) girmeleri ve istenen puanı almaları gerekir. Devlet kurumlarında kadrolu olarak değil de sözleşmeli olarak çalışanlar için ise, kurum iznine gerek yok ve sadece KPSS başarısı yeterli sayılıyor.

Devlet Memurları Kanunu’nda, Emniyet Hizmetleri Sınıfı’nda yer alan polis memurları da, kurumlar arası geçiş hakkına sahip devlet memurlarıdır. Kurumlar arası geçiş, polis memurları için de Emniyet Genel Müdürlüğü’nden muvafakatname almalarını gerektirir.

kurumlar arası geçiş
kurumlar arası geçiş

Muvafakat Nedir?

Bir kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan kadrolu devlet memurlarının, yine devlete ait bir başka kurumda çalışmak istemeleri halinde, önce çalıştıkları kurumdan izin almaları gerekir. Bu izin, ilgili kurumun mevzuatında özel olarak belirtilen bir husus yoksa, kurumun atamaya yetkili olan amiri tarafından verilir.

Devlet memurlarının çalıştıkları kurumdan başka bir devlet kurumunda çalışmak istemeleri, anayasamızda da çalışma özgürlüğü kapsamında kişilere tanınmış bir haktır. Kamu kurumlarına, çalışanlarının bu isteklerini yerine getirmek için izin yetkisi (muvafakatname) verilmiş olmakla birlikte, bu yetkiyi sorumsuzca kullanmaları, keyfi davranmaları hakkı verilmez. Kurumlar, çalışanlarının başka bir kuruma geçmelerine izin vermiyorlarsa, bunun yasal dayanakları olması gerekir. Aksi taktirde kurumlar arası geçiş isteyen memurun, bu isteğine olumsuz yanıt veren kamu kurumunu dava etmesinin, konuyu idare mahkemesine taşımasının önü açıktır. Bir kamu görevlisinin naklen atanma talebi karşısında, karar verme yetkisine sahip olan amirin dikkate alması gereken en önemli kriter, bu işlemde kamu menfaatinin olup olmadığıdır. Amir, kurumun işleyişini bozacak, dolayısıyla vatandaşın mükemmel hizmet almasını engelleyecek hiçbir tasarrufta bulunamaz.

Memurların bir kamu kurumundan diğerine naklen atanmaları için, her iki pozisyonun da aynı sınıftan olması gerekir. Eğer memurun öğrenim durumu ve aldığı eğitimler üst sınıf memuriyet için yeterliyse, üst sınıf memuriyete de nakli yapılabilir. Bu durumda olanlar için, Görevde Yükselme Yönetmeliği şartları esas alınır. Aynı şekilde memurun isteği doğrultusunda, daha alt sınıf bir pozisyona nakil olması da mümkündür. Bu durumdaki memurların kazanılmış hak dereceleri ile nakledilecekleri dereceler arasında en fazla 3 derece fark olabilir.

İdari kurumlar, kamuda çalışan kişilerin naklen atama şeklinde görev yerlerini değiştirirken, memurlar arasında eşit, ön yargısız, kişilik haklarına saygılı ve adil davranmakla yükümlüdürler.

657’ye Tabi Olmayan Memurların 657’ye Tabi Kurumlara Geçişi

Subay ve astsubaylar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’na tabi olarak çalışırlar. Bu memurların 657 sayılı kanuna tabi olan bir kamu kurumunda çalışmak istemeleri halinde, önce mesleklerinden istifa etmeleri gerekir. Fakat subay ve astsubayların, mesleklerinde 10 yılı doldurmadan istifa etmeleri mümkün değildir. Böyle bir durumda kalan süre için tazminat ödemek zorunda kalırlar. Yine de devlet memuru olarak başka bir kuruma atanmak istiyorlarsa, sınav şartı aranmaksızın kamu kurumlarının açık olan kadrolarına müracaat edebilirler.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görevli olan uzman erbaşlar, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na tabidirler. Bu personel, kendi rızasıyla istifa ettikten sonra 657’ye tabi kamu kurumlarına, KPSS’ye girmek zorunda olmadan atanabilir.

Yükseköğretim kurumlarında çalışan araştırma görevlileri, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu çerçevesinde görevlerini yaparlar. Bu personelin nakil yoluyla 657’ye tabi bir kamu kurumuna geçiş yapması mümkündür. Bunun için en az 2 yıl çalışmış olması şartı aranır.

Kurumlar Arası Geçiş Ne Zaman Gerçekleşir?

Atama süreci, atamasını isteyen memurun “kurumlar arası geçiş dilekçesi” ile bu isteğini yazılı olarak, görev almak istediği kuruma bildirmesiyle başlar. Kurumların açtıkları sınavlara katılmak da nakil isteğini ortaya koyan bir çeşit irade beyanı olarak kabul edilir. Memurların kendi kurumlarına atanma isteklerini inceleyerek olumlu bulan kurumlar, memurun halen çalışmakta olduğu kuruma yazı göndererek muvafakatname isterler. Naklen atamanın gerçekleşebilmesi için önce bu muvafakatnamenin verilmesi gerekir. Muvafakatnameyi alan kurum bu kez “ilişik kesme” yazısı yazarak, memurun halen görevli olduğu kuruma gönderir. İlişik kesme işlemini gerçekleştiren kurum bunu yazılı olarak çalışana bildirir. Çalıştığı kurumla ilişiği kesilen memur yeni kurumundaki işine başlayabilir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İçin TIKLAYINIZ!

İstifa Eden Memurun Hakları Nelerdir?

Sözleşmeli Memur Kadroya Nasıl Geçer?

Memur Olma Yaş Sınırı Kaç?

PTT Eleman Alımı Şartları Neler? 

İlgili Makaleler

9 Yorum

 1. -Bir komser rütbesindeki emniyet mensubu Türk Silahlı Kuvvetlerine nasil geçer? ( 557 tabi iken 926 ya tabi olma süreci nasıl ilerler )
  -Geçiş olması halinde Türk Silahlı Kuvvetlerindeki dengi olan üsteğmen rütbesine mi geçiş yapar ?
  – Eş durumu bu geçişte nasıl rol oynar ? Eğer eşi de subaysa Eşinin çalıştığı kuvvete mi geçiş yapar ?

  Şimdiden cevabınız için teşekkürler

  1. Selamlar TSK bünyesine geçiş yapma şansınız maalesef bulunmamaktadır.

   1. MEB de öğretmen olarak görev yapmaktayım.Denetimli serbestlikte öğretmen olarak çalışabilmem için nasıl bir yol izlemem gerekiyor.

 2. Belediyede 657 memurum il sağlık müdürlüğüne veya başka bi kuruma geçebilir miyim

 3. Merhaba adalet bakanlığı infaz ve koruma memurluğundan kültür müdürlüğü taşra şube müdürlüğüne naklen atama yapılabilir mi ?

 4. Diyanette 15 yıllık Kuran Kursu Öğreticisiyim.Din Kült.ve Ahl.Bilgisi Öğretmenliği mezunuyum,öğretmenliğe kurumlar arası yoluyla geçiş yapabiliyor muyum.

  1. Hayır hocam geçiş yapamıyoruz bende 13 yıldır diyanetteyim bende öğretmenim normalde ama kpps ye girmeden kurumlar arası geçiş 2015 de kaldırıldı malesef KPSS ÖABT alan bilgisi sınavlarına girmemiz gerek

 5. Merhaba. Kurumlar arası geçiş için halen çalıştığımız kurum muvakatname vermez ise ( ornegin personel sayım yetersiz vermiyorum) derse ne yapabiliriz? Bir de geçmek istediğimiz kurum bizi bir üst kademe de görevlendirmek üzere istekte bulunursa çalıştığımız kurum muvakatname vermek zorunda midir ? Şimdiden teşekkür ederim

 6. Torpiliniz yoksa kimse bir yerden bir yere geçemez kim kanunu takıyor Allah İçin kitaplarda hukuk devleti yazısı var.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu