Kamu Haber

Elektronik Tebligat (e-Tebligat) Nedir? 2024 e-Tebligat Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır?

Elektronik Tebligat (e-Tebligat) Nedir? e-Tebligat Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır? Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkılabilir mi? e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır? e-Tebligat Sistemi Kimler İçin Zorunludur? e-Tebligata Nasıl Ulaşılır ve daha fazlası yazımızda...

Elektronik Tebligat (e-Tebligat) Nedir? e-Tebligat Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır? Yetkili merci tarafından ilgiliye bilgilendirme amacı taşıyan resmi bir evraktır. E-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır? Elektronik Tebligat Sistemine Başvuru Kimler İçin Zorunludur? E-tebligata Nasıl Ulaşılır gibi pek çok sorunun cevabı yazımızda…

Elektronik tebligat; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliğ edilmesi gereken evrakların e-tebligat sistemiyle mükelleflere ait elektronik adreslere tebliğ edilmesidir. Elektronik tebligat ile tebliğ edilmesi gereken evraklar güvenli ve hızlı bir biçimde mükelleflere gönderilirler.

Elektronik Tebligatın İçerdiği Bilgiler ve Sağladığı Faydalar

Elektronik tebligat, fiziki olarak yapılan tebligatlar ile tamamen aynı işlevi görür. E-tebligat uygulaması ülkemizde 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren başlamıştır. Elektronik tebligat sistemi üzerinden gönderilen elektronik tebligatlarda mükellefler tarafından;

 • Tebligatın ne zaman yapıldığı,
 • Alıcının ve gönderen kurumun kim olduğu,
 • Gönderilen tebligat ve eklerinin ne olduğu görülür.

Elektronik tebligatlar;

 • Zaman
 • Enerji
 • Kağıt tasarrufu sağladığından doğanın ve doğal olarak insanlığın dostudur.

PTT Kart Şifremi Unuttum PTT Kart Şifre Sıfırlama

e-Tebligat Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mükellefler, elektronik tebligat başvurusunu bizzat kendileri ya da kanunu temsilcileriyle yapabilirler. Yine elektronik tebligat özelinde noter vekaletnamesiyle yetkilendirilmiş mükellef vekillerinin de, mükellefleri adına başvuru gerçekleştirebilmeleri mümkün. Başvurular ilgili vergi dairelerine ya da internet üzerinden gerçekleştirilir. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından gerekli şartları taşımakta olan mükelleflerin cep telefonlarına internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifresi iletilir. Bu açıdan başvuru esnasında paylaşılan cep telefonu numarasının doğru ve ulaşılabilir olması önem taşır. Elektronik tebligat ile;

 • Ceza ihbarnameleri,
 • Ödeme emirleri,
 • Uzlaşma,
 • Cezada indirim,
 • Dava açma gibi bilgiler gönderildiğinden, haber alınması amacıyla ulaşılabilirlik çok önemlidir.

Elektronik tebligat sistemi için alınmış olan kullanıcı kodu ve şifrelerin değiştirilmek istenmesi ya da unutulması halinde, mükelleflerin ilgili vergi dairesi sicil servislerine başvurmaları gerekir.

Elektronik Tebligat ile ilgili tüm işlemler için TIKLAYINIZ!

Yukarıdaki bağlantıdan elektronik tebligat başvurusu da dahil olmak üzere elektronik tebligat ile ilgili tüm işlemleri ve tüzel kişi borç sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yine bu adresten daha önceden elektronik tebligat bildiriminde vermiş olduğunuz bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Elektronik Tebligat Sistemi Kimler İçin Zorunludur?

 • Mesleki, zirai ve ticari yönden kazanç elde eden gelir vergisi mükelleflerinin elektronik tebligat kullanmaları gerekir. Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler, kazançları basit usulde tespit edilenler, diğer vergisel tarzda yükümlülükleri olan mükellefler gönüllü olarak başvururlar.
 • Kurumlar vergisi mükellefleri elektronik tebligat sistemini kullanmak zorundadırlar. Kurumlar vergisi mükellefi olmayan tüzel kişiler, tüzel kişiliği bulunmayan teşekküller, gönüllü olarak elektronik tebligat sistemi kullanabilirler.
 • Tasfiye memurları, tasfiyeye girmiş olan mükelleflerin elektronik tebligat işlemlerini ilgili vergi dairesine tasfiye durumlarını bildirdikleri tarihte yaparlar.
 • Resmi kurum ve kuruluşlar, kendi kanun ve yönetmeliklerinde bulunan kanuni temsilciliklerini resmi yazıyla görevlendirerek elektronik tebligat sistemi başvurusu yapabilirler.

Vergi Kimlik Numarası Olmayanlar e-Tebligat Sistemine Başvurabilirler mi?

Vergi kimlik numarası olmayan kişiler, elektronik tebligat sistemine dahil olmak için herhangi bir vergi dairesine başvuruda bulunabilirler.

Mal Müdürlüğüne Bağlı Olan Mükelleflerin Durumu

Mal müdürlüğüne bağlı gerçek kişi mükellefleri, isteğe bağlı olmak üzere elektronik tebligat için internet üzerinden başvuru yapabilirler.

Adi Ortaklıklarda Elektronik Tebligat Durumu

Adi ortaklıkların elektronik tebligat işlemleri için; ortaklardan birinin e-tebligat talep bildirimiyle bağlı olduğu vergi dairesine başvuru yapması gerekir. Ortaklardan birinin başvuru yapmasının yeterli olmasına rağmen ortakların ikisi de ayrı ayrı ve kendi adlarına başvuru yapabilirler.

elektronik tebligat (e-tebligat) nedir?
elektronik tebligat (e-tebligat) nedir?

e-Tebligat Başvuru Süresi

 • Yeni mükellefiyet tesis ettirecek olan kurumlar vergisi mükellefleri; işe başlayacakları tarihi takip eden 15 gün içinde, kurumlar vergisi yönüyle bağlı oldukları vergi dairesine, kendileri ya da yasal temsilcileriyle, elektronik tebligat talep bildirimini vermek zorundadırlar.
 • Yeni mükellefiyet tesis ettirecek olan ve e-Tebligat sistemini kullanmak zorundaki gelir vergisi mükellefleri; mükellefiyet tesis işlemi esnasında, internet vergi dairesi ya da ilgili vergi dairesine elektronik tebligat talep bildirimini vermek zorundadırlar.

e-Tebligat İçin İnternet Vergi Dairesi Şifresi Gerekli mi?

Vergi dairesine elektronik tebligat başvurusu yapan mükelleflere, başvuru esnasında internet vergi dairesi şifresi verilir. İnternet vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapan mükelleflere ayrıyeten bir şifre verilmez. Mevcut kullanıcı şifreleriyle elektronik tebligat sistemine giriş yapabilirler.

e-Tebligat İşlemleri İçin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Almak Zorunlu mudur?

Elektronik tebligat işlemleri için kayıtlı elektronik postası (KEP) alma zorunluluğu yoktur.

e-Tebligata Nasıl Ulaşılır?

Mükellefe elektronik tebligatın ulaştırılmasının ardından, mükellefin tebligat bildiriminde vermiş olduğu telefon numarasına SMS yoluyla, ya da elektronik posta adresine mail yoluyla bilgilendirme yapılır.

 • Cep telefonlarına; tebligat gönderildiği ve aktivasyonun gerçekleştirildiğine dair bilgilendirme SMS’i gönderilir. SMS gönderimi için mükelleften herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
 • E-mail adresine; okunmamış tebligat bildirimi gönderilir.

Elektronik Tebligat Sisteminde Ulaşılabilecek Bilgiler

Elektronik tebligatta Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenerek gönderilen evraklar ile bu evraklara ait tebligat tarihi, gönderim tarihi gibi bilgiler yer alır. Sistemdeki menüler;

 • Okunan tebligatlar,
 • Okunmamış tebligatlar,
 • Otomatik okunan tebligatlar şeklindedir.

Elektronik Tebligat Sistemiyle Gönderilen Evraklar Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Kabul Edilir?

Elektronik tebligat sistemiyle gönderilen evraklar, mükelleflerin elektronik ortamdaki adreslerine ulaştığı tarihi izlemekte olan 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır ve ekstradan posta vasıtasıyla tebligat yapılmaz.

Elektronik Tebligat Sisteminden Çıkılabilir mi?

İhtiyari ya da zorunlu olarak elektronik tebligat sistemine girmiş olan mükelleflerin zorunlu bir sebep olmadıkça elektronik tebligat sisteminden çıkmaları söz konusu değildir. Bu zorunluluk durumları ise şu şekildedir:

 • Ölüm
 • Gaiplik
 • Tüzel kişilikler için ticaret sicil kayıtlarının (birleşme ya da nevi değişiklikleri halleri de dahil) silinmesi

e-Tebligat Cezası

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olan mükelleflerin, belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmamaları durumunda Vergi Usul Kanunu Mükerrer 355. maddesine göre, usulsüzlük cezasına tabi tutulurlar. Bu mükelleflere resen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu ve şifrenin tebliğ edilmesiyle birlikte elektronik tebligat gönderimi yapılmaya başlanır. Vergi Usul Kanunu’nda yer alan tüm mücbir sebepleri, elektronik tebligat sistemi açısından da geçerlidir. Bu mücbir sebeplerinin varlığı halinde cezai işlem uygulanmaz.

Elektronik Tebligat Sisteminin Getirdiği Yenilikler

 • Kişisel verilen korunmasını ve bilgi güvenliğini sağlar.
 • Hizmetlerin kalitesini artırır.
 • Evrak içeriklerinin bir başkası tarafından değiştirilmesini önler.
 • Fiziki olarak yapılan tebligatlar haftalarca sürebilirken elektronik tebligat ile bu süre saniyelere inmektedir.
 • Fizik olarak yapılan tebligatların aksine elektronik tebligat ile yapılan tebligatlarda herhangi bir ücret ödenmemektedir.

PTT E-Tebligat Sorgulama İşlemi Nasıl ve Nereden Yapılır?

Tebliğ Tebellüğ Belgesi Nedir? Nereden Alınır?

 

E-Tebligat Kaç Gün Sonra Yapılmış Sayılır?

Elektronik adrese ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

Trafik Cezası Tebligatı Ne Zaman Gelir?

Cezanın kesinleşmesinden sonra 10 iş günü içerisinde gelmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu