Edevlet.net

Faaliyet Belgesi Nedir? Nereden Alınır?

21.02.2018

Firmaların ve esnafların resmi işlemler dolayısıyla aldığı faaliyet belgesi, ilgili firmanın faaliyetlerini yürüttüğü iş kolunu, bağlı olduğu odaya her yıl düzenlenen aidat ödemelerini yapıp yapmadığını gösteren bir evraktır. Elektrik, su, doğal gaz, internet abonelikleri ve vize çıkartma gibi önemli işlemler esnasında ilgili birime ibraz edilen belgenin üzerinde firmanın unvanı, adresi, sicil kaydı, hangi makama ibraz edileceği ve tarihi yazılıdır. Faaliyet belgesi, her yerde aynı anlamı taşısa da içerik açısından farklı sektörlere ve iş alanlarına göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca faaliyet belgesinin geçerli olabilmesi için ıslak imzalı ve mühürlü olması şarttır.

Faaliyet Belgesi Nereden Alınır?

Her ticari kurum, faaliyet belgesini bağlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından, kayıtlı olduğu meslek birimlerinden almak zorundadır. Örneğin: şoförler, bağlı oldukları şoförler odasından, genel bir sektörel işle meşgul olanlar ticaret odasından, avukatlar ise barolar odasından alabilirler.

Derneklerin faaliyet belgesi talebi daha farklıdır. Yönetim kurulu üyelerinden birisinin veya dernek başkanının imzalanmış dilekçesi ile talepte bulunulması gerekir. Ardından bağlı olunan odanın hizmet temsilciliklerine sözlü müracaat yapılarak 10-35 TL arası uygun bir ücret karşılığında kolayca temini gerçekleştirilir. Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde artık internet ortamından da kolayca faaliyet belgesi alabilmek mümkündür. İlgili ticaret odasının online işlemler sayfasından ıslak imza ile başvuru yapılabilir.

Faaliyet Belgesi Çeşitleri

1. İşyeri Faaliyet Belgesi

Kurumların veya firmaların faaliyet belgesi alabilmeleri için ticaret sicil numaralarını bilmeleri gereklidir. Ancak ticaret sicil kaydı bilinmiyorsa, ilgili kurumun unvanıyla da evrak sorgulaması yapılabilir. Ancak evrak tesliminin yapılabilmesi için firmanın veya kurumun bağlı bulunulan birime hiçbir aidat borcunun olmaması şarttır. Çünkü vadesi geçmiş borcu bulunan kurumlardan öncelikle bu mevcut borçlarını kapatmaları istenir.

Faaliyet Belgesi Almak için Gerekli Evraklar

 • Noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya fotokobisi
 • Ticaret sicil kaydının yapıldığını gösteren belgenin aslı veya fotokopisi

İşyeri Faaliyet Belgesi Geçerlilik Süresi

Günümüzde imza sirküleri, yetki belgesi ve işyeri faaliyet belgesi genellikle süre bakımından sıklıkla karıştırılır. İmza sirkülerinde zaman sınırlaması yoktur. Örneğin; şirketlerde süresiz müdür atanabildiği için bu belge tipi herhangi bir süreye bağlanmamıştır. Yetki belgelerindeki geçerlilik süresi de 5 yıldır. Faaliyet belgesi geçerlilik süresi ise kurum türüne göre 3-6 ay arasında değişiklik gösterebilir.

2. Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Belirlenen yönetmeliğe göre, bir takvim yılında 50 ton üzerinde tehlikeli madde paketleyen, yükleyen, boşaltan ve bu işle meşgul olan kurumlar mutlaka tehlikeli madde belgesi almakla yükümlüdürler. Belgenin alınabilmesi için bölge müdürlüğüne başvuru yapmak gereklidir. Müdürlük gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ilgili işletmeye 5 yıllık bir tehlikeli madde faaliyet belgesi oluşturur. İlk belge alımında 500 TL gibi bir ücret talep edilir. Daha sonraki yenilemelerde ise bu ücretin %5’i oranında bir ödeme yapılması istenir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almak için Gerekli Evraklar

 • Başvuru dilekçesi
 • Tüzel kişilerde temsil edecek kişinin, gerçek kişilerde ise ilgili olan kişinin adli sicil kaydı
 • Firmanın unvanını, sermayesini, kurucularını, hangi işi yaptığını gösteren ticaret sicil gazatesi
 • Tüzel ve gerçek kişi olma durumuna göre bağlı bulunulan odadan alınacak faaliyet belgesi

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Geçerlilik Süresi Nedir?

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüğü’ne başvurularak alınan tehlikeli madde faaliyet belgesi genellikle 5 yıllığına düzenlenir. Ancak ilgili işletmenin veya firmanın her 5 yılın ardından vize işlemleri yaptırması şarttır. Aksi takdirde belgenin geçersizliğine bağlı bazı ibraz sorunları yaşanabilir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Değişikliğinde ve Kaybında Ne Yapılmalıdır?

Belge, kurumların talepleri doğrultusunda düzenlenir. Dolayısıyla yapılan tehlikeli madde faaliyetinde herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda bu durumun mutlaka ilgili bakanlığa bildirilmesi gerekir. Yapılan bildirimin ardından bakanlık tarafından yeni belge düzenlenir.

Tehlikeli madde faaliyet belgesi kaybında yine ilgili bakanlığa bildirim yapılır ve asıl belge ücretinin %5’i oranında tutar karşılığında yenisi çıkartılır. TMFB konusunda bir diğer bilinmesi gereken husus da bir şirketin her işletmesine ayrı belge çıkartma zorunluluğudur. Bir şirketin tüm işletmelerinde, depolarında ve bürolarında ayrı ayrı faaliyet belgesi bulundurması şarttır. Faaliyet belgesini almayan her şirket tehlike altında olabilir. Ayrıca kurumunda belge bulundurmayan firmalara cezai işlem de uygulanır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. Emrah yalçın dedi ki:

  Yurt dışına işçi olarak gideceğim den dolayı bana bonservis belgesi lazım nasil nerden almam gerek .
  Inşaat cephe işlerine ilişkin.
  Teşekürler.

Sitemiz resmi kurum ve kuruluşlar ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır.