reklam
Eğitim

Formal Eğitim ile İnformal Eğitim Arasındaki Farklar Nelerdir?

Formal Eğitim ile İnformal Eğitim Arasındaki Farklar Nelerdir? Formal ve İnformal Nedir? Formal ve İnformal Eğitim Örnekleri, Formal Eğitim Nedir? İnformal Eğitim Nedir? Formal Eğitim Türleri, Örgün Eğitim Türleri, Yaygın Eğitim Türleri ve daha fazlası yazımızda...

Formal Eğitim ile İnformal Eğitim Arasındaki Farklar Nelerdir? Ülkemizde eğitim sisteminde düzenlemeler yapılarak herkesin ulaşabileceği ve herkesin eğitim hizmetinden yararlanabileceği ortamlar sağlanılmaya çalışılmaktadır. Formal Eğitimin Yararları nelerdir? Formal Eğitimin Türleri nelerdir? İnformal eğitim özellikleri nedir gibi pek çok sorunun cevabı yazımızda…

Eğitim; insanların bilgi ve beceri birikimi kazanarak davranışlarını bu bilgilere göre sergileme yetisi elde edebilmeleri için, sosyal ve fiziki durumların da etkisinin katılarak yetiştirilme sürecidir. Kişiler eğitim sayesinde hayatlarında bilinçli bir şekilde değişiklikler oluştururlar. Eğitim yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Genel manada formal eğitimler ve informal eğitimler olarak iki gruba ayrılır.

Eğitim Türleri: Örgün, Uzaktan, İkinci, Açık Öğretim Nedir?

Formal Eğitim ile İnformal Eğitim

Genel manada eğitimin kişilere getirileri:

 • Düşünebilme yetisinin gelişmesi
 • Davranış değişiklikleri
 • Kurgulama ve gerçekleştirme yeteneği

Eğitimin formal eğitimler ve informal eğitimler açısından şematik bir şekilde anlatımı;

1. Formal eğitimler

A- Örgün eğitim

a- Okul öncesi eğitim

b- İlköğretim

c- Orta öğretim

d- Yüksek öğretim

B- Yaygın eğitim

a- Kurslar

b- Hizmet içi eğitim etkinlikleri

2- İnformal eğitimler

A- Değişik ortam, biçim ve zamanlarda

B- Belirli bir plana bağlı olmadan

formal eğitim ile i̇nformal eğitim
formal eğitim ile i̇nformal eğitim

Formal Eğitim

Formal eğitim belirli bir plan dahilinde, belirli bir müfredata uygun, belirli kuralları, yöntemleri olan, belirli zaman ve mekanlarda verilen eğitimlerdir. Formal eğitimler mutlak surette işinin uzmanı profesyonel eğitimciler tarafından verilirler.

Formal eğitimlerin genel özellikleri maddeler halinde şu şekilde sayılabilir:

 • Planlıdır.
 • Programlıdır.
 • Öğreticiler vasıtasıyla gerçekleştirilir.
 • Amaçlıdır.
 • Kişilerde olumlu davranışlar çıkarılmasına yöneliktir.
 • Eğitimlerde yöntem, uygulama, içerik, süre ve yer bellidir.
 • Eğitimlerde ulaşılmak istenilen amaçlar bellidir.
 • Eğitimler için belli bir mekan gereklidir.
 • Eğitimlerde hedef için araç ve gereçler kullanılır.

Formal Eğitimin Yararları

 • Ölçülebilme: Belirli bir hedefin konulması söz konusu olduğundan hedefe ulaşıp ulaşamama durumu ölçülebilir. Bu şekilde amaç gerçekleştiğinde başarı gelmiş olur.
 • Denetim: Eğitimin konusunda uzman eğitimciler tarafından verilmesinden dolayı, eğitimin alınıp alınmadığı konusu denetimdedir. Eğitimin verimli olmaması halinde alternatif yöntemler denebilir.
 • Disiplin: Başarı için disiplin şarttır. Bu açıdan belirli bir zaman ve program dahilinde olmasından dolayı bünyesi gereği disiplin barındıran formal eğitimlerde, gereği gibi yapıldıkları takdirde başarı gelecektir.

Formal Eğitimin Türleri

Formal eğitim, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere iki ana bölüme ayrılır. Bu iki eğitim türü de planlı bir biçimde, uzman eğitimciler tarafından ve de kişilerde istenilen davranış değişikliklerini sergilemeleri için verilen eğitimlerdir.

eğitim türleri
eğitim türleri
1. Örgün Eğitim Özellikleri
 • Eğitim kurumu okullardır.
 • Aşamalı bir tarzı vardır. (1. sınıf, 2. sınıf vb.)
 • Çeşitli ön şartları vardır. (Ortaokul bitmeden liseye başlanmaz)
 • Başarıyla bitirenlere bitirme belgesi (diploma) verilir.

Örgün eğitime örnekler; Okul öncesi eğitimler, ilköğretim, ortaokul, lise, üniversite.

2. Yaygın Eğitim Özellikleri
 • Okullar yerine çeşitli kurslarda verilir.
 • Kurslar özel ya da devlet kursu olabilir.
 • Aşamalı bir tarzı yoktur. (1. sınıf, 2. sınıf vb. aşamalar yoktur)
 • Örgün eğitimlere göre daha esnek yapıları vardır. Kendi isteğinizle başlayabilir ya da bırakabilirsiniz.
 • Diploma yerine sertifika verilir.

Yaygın eğitim örnekleri; İngilizce kursları, yazılım kursları

Yaygın eğitimler de kendi aralarında birtakım kısımlara ayrılırlar. Bu kısımlar;

1. Halk Eğitim
 • Kişisel gelişim için alınırlar.
 • Kişiler kendileri için alırlar.
 • Kişiler kişisel tercihleri doğrultusunda başvururlar.
2. Hizmet İçi Eğitimler

Hizmet içi eğitimler, kişilerin çalışmış oldukları kurumlar tarafından verilir. Hizmet içi eğitimlerde yaş sınırlamaları bulunmaz.

 • Mesleki gelişimler için alınırlar.
 • Mesleki tercihler sonucu alınırlar.
 • Kişisel değil, kurum tercihi söz konusudur.

Hizmet içi eğitimler de kendi aralarında yeniden hizmet içi eğitimler, ilave hizmet içi eğitimler, ileri hizmet içi eğitimler şeklinde 3’e ayrılırlar.

Yeniden hizmet içi eğitim: Başka alanlarda eğitim görmüş olan kişilere yeni meslekleri ile ilgili çeşitli bilgilerin verildiği eğitimlerdir.

İlave hizmet içi eğitim: Kişinin kendi mesleği ile ilgili bilgi eksiklerinin tamamlandığı eğitim türlerdir.

İleri hizmet içi eğitim: Kişinin mesleki bilgisinin ileri uzmanlık seviyesine çıkartılması için yapılır.

yaygın eğitim
yaygın eğitim

İnformal Eğitim

İnformal eğitimler en genel ifadeyle; sistemsiz, programsız ve plansız olan eğitimlerdir. Herhangi bir yapılandırmaya maruz kalmadan, sonuçları önceden öngörülmeyen, genel olarak kişilerin çevrelerinden veya kendi deneyimleriyle elde etmiş oldukları bilgi kazanma sürecine denir. Bu açıdan arkadaş çevresi, sokak, iletişim araçları, aile ortamlarında gerçekleşebilirler. Formal eğitimlerin alındığı ortamlarda da informal eğitim süreçleri işleyebilir.

İnformal eğitim özellikleri:

 • İnformal eğitimler her an olabilirler.
 • İnformal eğitimler her yerde yapılabilirler.
 • Sadece uzman kişiler değil hemen herkes bu eğitimin eğiticisi konumuna gelebilir.
 • Kişilerde istendik davranışlar beklenmez. Ancak yapılan gözlemlerde bunun da olduğu gözlemlenmiştir.

Bu konuya verilebilecek bir örnek: Ülkemizde saygı ifadesi olarak büyüklerin elini öpmek adet haline gelmiş bir alışkanlıktır. Ancak bu alışkanlık tüm kültürlerde geçerli bir davranış değildir. Kendi kültüründe böyle bir davranış şekli olmayan bir yabancı ülkemize geldiğinde, büyüklerin saygı ifadesi olarak küçükler tarafından ellerinin öpüldüğünü görüp, kendi ülkesine gittiğinde aynı davranışı sergilemesi onun informal eğitim olarak davranış değişikliğine gittiğini gösterir. İnformal eğitimin aynı zamanda istenmeyen kazanımları da olabilir. Genç yaştaki insanların etraflarından görüp sigaraya başlamaları bunun en açık örneğidir.

Formal Eğitimler ve İnformal Eğitimler Açısından Eğitim Öğretim Tanımları

Öğretim; formal eğitimler içerisindeki öğrenme faaliyetleridir. Bu açıdan öğretim kelimesi formal eğitimlerin bir parçasıdır ve informal eğitimler açısından kullanılmazlar. Eğitim her iki kavram açısından da kullanılırlar. Bu bakımdan eğitim ve öğretim kavramlarının farkları;

 • Eğitim kavramı mekan açısından; formal eğitimler açısından belirli bir mekanda olurlar, informal eğitimler açısından mekana ihtiyaç duymamaları bakımından sınırsızdırlar.
 • Öğretim kavramı mekan açısından; önceden belirlenmiş olan mekanlarda yani eğitim kurumlarında gerçekleştirilirler.
 • Eğitim kavramı zaman açısından; formal eğitimler açısından belirli bir zamanda olurlar, informal eğitimler açısından belli bir zamanları yoktur.
 • Öğretim kavramı zaman açısından; belirli bir zaman diliminde yapılırlar.
 • Eğitim kavramı plan açısından; formal eğitimler açısından belirli bir plan dahilinde olurlar, informal eğitimler açısından plansızdırlar.
 • Öğretim kavramı plan açısından; belirli bir plan dahilindedirler.
 • Eğitim kavramı denetim açısından; formal eğitimler açısından denetime dahildirler, informal eğitimler açısından denetimsizdirler
 • Öğretim kavramı denetim açısından; denetimsizdirler.
 • Eğitim kavramı eğiti açısından; formal eğitimler açısından uzman eğiticiler tarafından verilirler, informal eğitimler açısından uzman eğitici şartı bulunmamaktadır
 • Öğretim kavramı eğitici açısından; uzman eğiticiler tarafından verilirler.

Şartlı Eğitim Yardımı Nedir? Nasıl Başvurulur? (7 Soruda Anlatım)

 

Açıköğretim Çağrı Merkezi İletişim Numarası Nedir?

444 10 26 numarası ile iletişim sağlayabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı Nedir?

444 0 632 numarası ile öğretmen odaklı hizmet bilgilerine ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu