Eğitim

Öğretmen Strateji Belgesi Nedir? 2024 Öğretmenlik Mesleği

Öğretmen Strateji Belgesi Nedir? Öğretmenlik Mesleği, MEB Öğretmen, Öğretmen Strateji Belgesi Temel Amacı, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlilikleri ve daha fazlası yazımızda...

Öğretmen Strateji Belgesi Nedir? Öğretmenlik Mesleği; 2017 yılında uygulanmaya başlanması kararlaştırılan öğretmenlik strateji belgesi ile, hedeflenen tarihe kadar öğretmen kavramının daha iyi bir noktaya taşınması bekleniyor.

Yeni geliştirilen bu sistemde öğretmenler, belirli periyotlar dahilinde değerlendirmeye alınacaklar. Ancak bu değerlendirme yönteminin içeriği hakkında herkes gereken bilgiye sahip değil. Öğretmenlik strateji belgesi, gelecekteki öğretmen kavramının kapsamını değiştirebilecek gibi duruyor. Bu sebeple, bu kavramın ne ifade ettiğini anlamakta fayda var.

Merak edilen öğretmen strateji belgesi hakkında gerekli bilgileri yazımızda bulabilirsiniz…

Çocuk Yardım Parası Nasıl Alınır? Çocuk Parası Başvurusu

Öğretmenlik Strateji Belgesi Nedir?

2017 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe sokulan öğretmen strateji belgesi, öğretmenlerin nasıl yetiştirileceğinden nasıl istihdam edileceğine kadar kapsamlı bir yol haritası içeriyor. Bu belge ile birlikte öğretmen seçimi ve öğretmen atamaları gibi konularda çok daha fazla seçici olunması ve büyük değişikliklerin yapılması bekleniyor.

Öğretmenlik strateji belgesinde öğretmenlik mesleğine ait politikaların geliştirilebilmesi için, öğretmenlik mesleğine ilişkin süreçler ve temelde yer alan sorunlar göz önünde bulundurularak 6 ana tema belirlenmiştir. Bu temalar öğretmen yetiştirme ve mesleğin geliştirilmesi stratejisi kapsamında şu şekilde belirlenmiştir;

 • Öğretmenlik mesleğine adayların seçilmesi ve istihdamının sağlanması
 • Adaylık ve uyum sağlama eğitimlerinin verilmesi
 • Kariyer geliştirme ve ödüllendirme
 • Öğretmenlik mesleğinin statüsünün yükseltilmesi
 • Sürekli mesleki gelişimin sağlanması
 • Öğretmenlik mesleğine yönelik hizmet öncesi eğitimin verilmesi
öğretmenlik strateji belgesi nedir?
öğretmenlik strateji belgesi nedir?

Öğrenim-Öğrenci Belgesi Nasıl Alınır? e-Devlet’ten Alınır mı?

Öğretmen Strateji Belgesi Temel Amacı

Öğretmen strateji belgesinin hazırlanmasındaki temel amaçlar;

 • Yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmenlik mesleğini yapmalarını sağlamak,
 • Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişiminin devamını sağlamak,
 • Mesleğin statüsünü yükseltmek ve öğretmenlik mesleğine karşı olan algının iyileşmesini sağlamak olarak sıralanabilir.

Yüksek nitelikli, iyi yetişmiş ve mesleğe uygun bireylerin öğretmenlik mesleğini yapmalarını sağlamak

Bir toplumda eğitim ve öğretimin başarısı birçok faktöre dayanır. Bunlardan biri de öğretmenin başarısıdır. Bu açıdan, başarılı bir eğitim ve öğretim sistemine sahip olabilmenin şartı iyi yetişmiş ve yüksek niteliklere sahip öğretmenlerin var olmasıdır. Bu amacın gerçekleşebilmesi için ise mesleğe uygun ve başarılı kişilerin öğretmen olmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması gerekir. Bunların yanı sıra, bu kişilerin hizmet öncesinde gereken tecrübeyi edinebilmelerini sağlayacak kalitede bir eğitim almalarını sağlamak da gözetilen hedefler arasında. Sözü edilen gereklilikler sebebiyle bu amaca hizmet edecek iki hedef belirlenmiştir. Bunlar;

 • Öğretmen yetiştirmeye yönelik programlarda eğitimleri iyileştirmek,
 • Üniversite mezunları arasından öğretmenlik mesleğine en uygun olan kişileri tercih etmek şeklindedir.
 öğretmenlik mesleği
öğretmenlik mesleği

Öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişiminin devamını sağlamak

Bilginin hızla paylaşılabilir ve erişilebilir hale gelmesi, öğretmenlik mesleğinin temel niteliklerini de köklü bir biçimde etkiledi. Artık öğretmenlik mesleği için bilginin kaynağı olmaktan ziyade değişime uyum sağlamak, bilgiye ulaşma yollarını bilip bu konuda öğrencilere kılavuz olmak gibi beceriler kendini göstermeye başladı. Bu hızlı değişim sürecinde, öğretmenlik kavramının da içeriğinin değişmesiyle öğretmen olma rolüne uyum sağlanabilmesi için öğretmenlerin desteklenmesi oldukça önemlidir. Bu yüzden de öğretmenlerin kişisel ve mesleki tüm gelişim faaliyetlerinin sürekliliğin sağlanması nitelikli bir öğretmen için olmazsa olmaz bir koşul haline gelmiştir. Bu gereklilik için bu amaca yönelik iki hedef oluşturulmuştur. Bunlar;

 • Öğretmenlerin gelişim ihtiyacını tespit etmek için periyodik olarak yapılacak bir performans değerlendirme sistemini hayata geçirmek,
 • Adaylık sürecinden itibaren öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişim faaliyetlerinin niteliğini artırmak şeklindedir.

Mesleğin statüsünü yükseltmek ve öğretmenlik mesleğine karşı olan algının iyileşmesini sağlamak

Öğretmenlik kavramının profesyonel bir meslek olarak algılanması, dünya genelinde yakın bir tarihe dayanıyor olsa da tarihsel açıdan gözlemlendiğinde öğretmenlik mesleği için en köklü mesleklerden biri değerlendirmesi yapılabilir. Öğretmenler tarih boyunca toplumun tüm kesimleriyle kurdukları pedagojik ilişkiler nedeniyle yüksek oranda saygıyla karşılanmış ve öğretmenlik mesleğini icra eden kişilere toplumda ayrıcalık tanınmıştır.

Günümüzde değişim yaşayan toplumsal yapı ve rollerin etkisiyle öğretmenlik statüsünün de yeri tartışılır bir konuma gelmiştir. Ancak öğretmen kavramının toplum içinde ifade ettiği anlam ve önem, eski değerini korumaktadır. Öğretmenler sahip oldukları rol model özelliklerinin yanı sıra mesleklerinin getirdiği niteliklerle de toplumsal kalkınmada öncelikli göreve sahip kişilerdir.

Eğitim sistemini sürekli gözden geçirip iyileştiren ve iyi bir eğitimin ancak iyi öğretmenlerle gerçekleşebileceğini bilerek adım atan ülkeler, hızla kalkınmış ve gelişmiştir. Sadece öğrencilerine değil, toplumun her kesimine karşı sorumluluk bilincine sahip olan öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin itibarı ve saygınlığını daha iyiye taşımak, Milli Eğitim Bakanlığının öncelikleri arasındadır. Bu noktada da dört hedef belirlenmiştir. Bunlar;

 • Öğretmenlerin çalışma şartlarının iyileştirmek,
 • Kariyer ve ödüllendirme sistemi geliştirmek,
 • Öğretmenlik mesleğinin statüsünü güçlendirmek,
 • Kurumlar ve bölgeler arası farklılıklara göre iyileştirici tedbirler almak olarak belirlenmiştir.

Öğretmen Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır?

Öğretmen Görev Yeri Belgesini Nereden Alabilirim?

e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.

Öğretmen Belgesi e-Devlet Üzerinden Barkodlu mu Verilir?

Evet.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu