Edevlet.net

Genç Çiftçi Projesi: Hibe Şartları, Başvuru ve Sonuçlar

Ülkemizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılabilmesi ve bu faaliyetlerin sürdürülebilir olması için dönem dönem yetkili kurumlar tarafından birtakım projeler geliştirilmektedir. Bu çalışmalardan bir tanesi de Genç Çiftçi Projesidir. Genel olarak kırsal bölgelerin kalkınmalarını ve bu bölgelerde çağdaş tarımsal faaliyetlerin yürütülmesini amaçlayan Genç Çitçi Projesi hibe desteğinden ilk kez 2016 yılında 15 bin çiftçi yararlanmıştır. Peki temel amacı özellikle genç nüfusu tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yönlendirmek olan genç çiftçi projesi başvuruları ne zaman ve ne şekilde yapılır? Genç çiftçiye destek şartları ve kriterleri nelerdir?

Genç Çitçi Projesinin Amacı Nedir?

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Genç Çiftçi Projesinin amacı; kırsal bölgelerin kalkınmasına yardımcı olmanın yanı sıra temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık faaliyetleri dışında olan genç nüfusun bu alana yönlendirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda proje, mevcut tarım alanlarını koruma altına almayı hedeflerken aynı zamanda bu alanların en etkin ve en verimli şekilde kullanılmasını da amaçlar. Böylelikle sosyoekonomik açıdan da büyük bir sorun teşkil eden köyden kente göçün önüne geçilerek genç nüfusun kırsal alanda istihdamı konusunda da olumlu sonuçlar elde edilebileceği düşünülmektedir.

Genç Çiftçi Projesi Kapsamındaki Faaliyetler Nelerdir?

Kırsal alanda tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve bu alanlarda yaşayan genç nüfusun istihdam edilmesini amaçlayan Genç Çiftçi Projesinin kapsadığı konular; hayvansal üretim, bitkisel üretim ve yöresel ürünlerle tıbbi ve aromatik bitki üretimi şeklinde sınıflandırılabilir. Bu sınıflandırma kapsamında yer alan proje konuları ise şu şekildedir:

Hayvansal Üretime Yönelik Proje Konuları

 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığa ilişkin projeler
 • Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin projeler
 • Kanatlı ve ipek böceği yetiştiriciliğine ilişkin projeler

Bitkisel Üretime Yönelik Proje Konuları

 • Kapama meyve bahçesi tesislerine ilişkin projeler
 • Fide, fidan, iç ve dış mekan süs bitkileri yetiştiriciliğine ilişkin projeler
 • Kontrollü örtü altı yetiştiriciliğine ilişkin projeler
 • Kültür mantarı üretimi yetiştiriciliğine ilişkin projeler

Yöresel Ürünler ile Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimine Yönelik Proje Konuları

 • Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine ilişkin projeler
 • Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarının kullanılması ile yürütülen, organik ya da iyi tarım uygulamalarına yönelik yapılan bitkisel ve hayvansal üretim konularına ilişkin projeler
 • Coğrafi işarete sahip gıdaların üretimine ilişkin projeler

Genç Çiftçi Projesi Başvuru Şartları Nelerdir?

Temelde kırsal bölgelerde genç nüfusun istihdamını hedefleyen projeye ilişkin tüm usul ve esaslar ilk kez, 5 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” uyarınca belirlenmiştir. Bu kapsamda belirlenen genç çiftçi başvuru şartları ve genç çiftçi hibe şartları ise aşağıdaki gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • 18 yaşından büyük ancak 41 yaşından küçük olmak
 • Okuryazar olmak ve bu durumun belgelendirilmesi
 • Projeye başvuru yapıldığı dönemde herhangi bir örgün eğitim programına kayıtlı olmamak
 • Ücretli bir şekilde herhangi bir işte çalışmıyor olmak
 • Herhangi bir şekilde vergi mükellefi olmamak
 • 15 büyükbaş ya da 50 küçükbaş hayvandan daha fazla hayvana sahip olmamak
 • Eğer arıcılık faaliyeti yapılacaksa elliden fazla kovana sahip olmamak
 • Aile üyeleri de dahil olmak üzere daha önce aynı hibe programından yararlanmamış olmak
 • Aynı şekilde T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygulamış olduğu diğer hibe programlarından yararlanmamış olmak.

Söz konusu tebliğ ile belirlenmiş olan genç çiftçi projesi şartları ve kriterlerini sağlayan kişiler daha sonra hibe sözleşmesini imzalamaya davet edilirler. Bu sözleşmeyi imzalamakla birlikte genç çiftçiler, planlamış oldukları yatırımları proje amacına uygun bir şekilde yapmanın yanı sıra sözleşmede yer alan usul ve esaslara uygun olarak hareket edeceklerini de taahhüt ederler.

Genç Çiftçi Projesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Genç çiftçi projesi kapsamında genç çiftçi desteği almak isteyen kişilerden başvuru için istenen belgeler şu şekildedir:

 • Proje kapsamına ilişkin bilgilerin yer aldığı genç çiftçi başvuru formu
 • Herhangi bir işte ücretli olarak çalışılmadığına dair SGK’dan alınacak belge
 • Nüfus cüzdanı ve fotokopisi
 • Hibe başvurusu için hazırlanan dilekçe
 • Okuryazar olunduğuna ilişkin belge ve
 • Taahhütname

Genç çiftçi başvuru formu için TIKLAYINIZ!

Genç Çiftçi Projesi Başvuru Ekranına ve Sonuçlarına Nasıl Ulaşılır?

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan genç çiftçi projeleri hibe programlarına başvuru için öncelikle ön kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

 • Ön kayıt için bölümün altında yer alan bağlantıya tıklayarak kayıt işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 
 • Eğer sisteme üye iseniz genç çiftçi giriş ekranından T.C. kimlik numaranız ve daha önceden temin etmiş olduğunuz şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

Genç Çiftçi Projesi Giriş Ekranı

 • Üye değilseniz bu ekran üzerinden yeni çiftçi kaydınızı da yapabilirsiniz. Yeni çiftçi kaydınızı yapmak için karşınıza gelen şu formu doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekir:

 • Yukarıdaki bilgileri doldurup üyeliğinizi tamamladıktan sonra yeni bir pencere ile karşılaşacaksınız.
 • Bu bölümde ise proje bilgilerini ve gider kalemlerini eklemelisiniz. 

 • Proje bilgilerini girmenizin ardından sıra gider kalemleri aşamasına gelir.
 • Bu aşamada sistem gider kalemini 30 bin TL olarak belirler.
 • Ve son olarak da yatırım yapacağınız araziye dair bilgilerinizi girdikten sonra ön kayıt aşamasını tamamlamış olursunuz. 

Kısacası bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız ön başvuru için sırası ile;

 • Çiftçi bilgileri
 • Proje bilgileri
 • Gider kalemleri ve
 • Arazi bilgilerine ilişkin detayları girdikten sonra sıra nihai başvuruya gelir.

Nihai başvuru, bakanlığın duyurduğu tarihler içerisinde il ve ilçe tarım müdürlüklerine şahsen başvuru şeklinde yapılır. Genç çiftçi hibe sonuçları ise hem Bakanlığın internet adresinden hem de e-Devlet üzerinden ilgili dönemde aktif olan genç çiftçi hibe sorgulama aracı ile sorgulanabilir. 2021 yılı içerisinde ise henüz ilgili bakanlık tarafından Resmi Gazete’de bir tebliğ yayınlanmamış olmakla beraber hibelerin bu yıl da aynı başvuru usul ve şartları ile gerçekleşmesi bekleniyor.

Genç çiftçi giriş ekranı için TIKLAYINIZ!

Başvuruların Ön Kontrol Süreci Nasıl Yürütülür?

 • Genç Çiftçi Projesine ilişkin başvurular, tebliğin yayımlandığı tarihten sonraki 5 iş günü içerisinde başlar ve toplam 20 iş günü sürer.
 • Ardından adayların bakanlığın internet adresi üzerinden yaptıkları başvuru dosyaları il ve ilçe müdürlüklerinde oluşturulan genç çiftçi proje yürütme birimince tutanak karşılığında kabul edilir.
 • İl ya da ilçe proje yürütme birimleri tarafından gerçekleştirilen ön kontrol ve inceleme sürecinde adayların tebliğde belirtilen kriterleri yerine getirip getirmedikleri incelenir.
 • Bu aşamada istenilen belgeler uygun olmadığı takdirde başvuru reddedilerek bu durum genç çiftçiye bildirilir.
 • Proje yürütme birimleri tarafından oluşturulan “Değerlendirmeye Esas Başvuru Listesi” ise son başvuru tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde bir tutanak tutularak Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonuna teslim edilir.

Komisyon tarafından başvuruların değerlendirilmesi aşamasında ise:

 • Komisyonca teslim alınan listeler 10 iş günü içerisinde değerlendirmeye tabii tutularak onaylanır.
 • Komisyon, başvuruların onaylanma işlemini sistemde kayıtlı olan Değerlendirme Kriter Tablosu üzerinden yaparak genç çiftçi sonuçları askı listesini oluşturur.
 • Askı listeler belirlenen yerlerde ve belirlenen şekilde ilan edilir.
 • Komisyon, gerekçelerini belgelendirmek koşuluyla başvuruyu reddetme ve hibe sözleşmesini iptal etme yetkisine sahiptir.
 • Komisyonun almış olduğu kararlar kesin ve itiraz edilemez kararlardır.
 • Komisyonda kararlar beşte üç (3/5) çoğunlukla alınmaktadır.

Hibe Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Esaslar Nelerdir?

Genç Çiftçi Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilen ve genç çiftçi sonuçları listesinde yer almaya hak kazanan kişilerle yapılacak olan hibe sözleşmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:

 • Değerlendirmelerden geçerek hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan genç çiftçilerle askı listelerin ilan edilme süresinin dolmasını takip eden 5 iş günü içerisinde söz konusu sözleşme imzalanır.
 • Ardından genç çiftçiler sözleşmede belirtilmiş olan süre içerisinde proje içeriklerine esas alımları yaparak hibe ödeme talebi için müracaat ederler.
 • Genç çiftçiler sözleşme gereği proje konuları kapsamında yer alan büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımlarını TİGEM tarafından gerçekleştirmek durumundadır.
 • Arı yetiştiriciliği ya da arıcılık faaliyeti kapsamındaki proje konuları kapsamında yer alan alımlar TAB tarafından gerçekleştirilir.
 • İpek böceği yetiştiriciliği projesi konuları kapsamındaki alımlar ise KOZABİRLİK tarafından gerçekleştirilecektir.
 • Eğer genç çiftçi hibe sözleşmesini imzalamazsa değerlendirme esnasında belirlenen yedek listeden üst sırada olan genç çiftçi ile sözleşme imzalanır.
 • Proje sahibi genç çiftçi, hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmezse, söz konusu hibe sözleşmesi il/ilçe müdürlüğü tarafından iptal edilir.

Hibe Desteği Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Genç Çiftçi Projesi desteklerinden yararlanmaya hak kazanan genç çiftçilerin hibe ödemeleri Ziraat Bankası kanalıyla gerçekleştirilir. Hibeye hak kazanmış olan genç çiftçinin T.C. kimlik numarasına yapılan ödemeler Türk Lirası üzerinden yapılır. Ayrıca ödemeler ve her türlü ön ödemeler, hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından bakanlıkça hazırlanacak olan uygulama rehberi ve genç çiftçinin muvafakati ile yapılır.

Genç Çiftçi Sertifikası Nedir?

Ülkemizde genç çiftçilerin desteklenmesi ve istihdam oluşturabilmeleri için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir diğer faaliyet ise çiftçi eğitim kurslarıdır. Kursa katılım sağlayan ve eğitimini başarı ile tamamlayan gençlere bakanlık tarafından genç çitçi sertifikası verilmektedir. Bu sertifika doğrudan doğruya Genç Çiftçi Projesi hibe desteği almayı sağlamamakla beraber hibe desteği başvurularında adayı avantajlı konuma getirebilmektedir.

Bakanlık bünyesinde görevli olan kişilerin koordinesinde yürütülecek olan eğitimler;

 • Bakanlığa bağlı olan eğitim merkezi müdürlüklerinde
 • Türkiye Ziraat Odaları Birliğinde
 • Türkiye İş Bulma Kurumunda (İŞKUR) ve
 • Halk Eğitim Merkezlerinde yürütülür.

Peki, genç çiftçi sertifikası nasıl alınır ve kurslarda hangi derslerin alınması gerekir?

 • Bitki zararlıları ile mücadeleye ilişkin eğitimler
 • Arıcılık
 • Bağcılık
 • Organik tarım
 • Süt sığırcılığı
 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine ilişkin eğitimler 
 • Antep fıstığı yetiştirmeye dönük eğitimler
 • Elma yetiştiriciliğine ilişkin eğitimler
 • Ekim, dikim ve gübreleme makinelerinin bakım ve onarımına ilişkin eğitimler şeklindedir.

Genç Çiftçi Sertifikasının Amaçları Nelerdir?

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilen Genç Çiftçi Sertifikası ile makro düzeyde planlanan amaçlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Gençlerin Tarımsal Üretime Aktif Katılımının Sağlanması: Bu eğitimlerle özellikle yıllardır süregelen kırdan kente göçün önüne geçilmeye çalışılır. Böylelikle kırsal alanlarda ikamet eden genç nüfusun çiftçilik, tarım ve hayvancılık gibi faaliyet konularında eğitim alarak bu alanlarda üretime katılımları amaçlanır. 
 • Tarımsal Nüfusun Gençleştirilmesi: Kırsal alanda yaşayan genç nüfusa sağlanacak olan eğitimler sayesinde tarımsal nüfusun gençleşmesi ve bu alanlarda da ilerleyen teknolojiye daha kolay uyum sağlanması amaçlanır.
 • Ülke Üretiminde Verimliliğin Artışına İlişkin Beklentiler: Genç nüfusun tarım ve hayvancılığa yöneltilmesi ile kırsal alanlarda yürütülen üretim faaliyetlerinde yaşanan çağdaş gelişmelere daha kolay adaptasyon sağlanabilir. Böylelikle ülke ekonomisi açısından tarım ve hayvancılık sektörlerinde maksimize edilmiş bir verimlilik ortaya çıkarılabilir.

En Çok Yumurta Veren Tavuklar

KOSGEB Hibesi Nasıl Alınır?

KOSGEB Desteklenen Sektörler Neler?

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sitemiz resmi kurum ve kuruluşlar ile doğrudan bir bağlantısı bulunmamaktadır.