enflasyonemeklilikötvdöviz

GSS Primleri Ne Kadar? Güncel GSS Primleri

GSS Primleri Ne Kadar? Güncel GSS Primleri
A+
A-

GSS Primleri Ne Kadar? Güncel GSS Primleri; Son yapılan değişikliklerle birlikte sizlere GSS Primleri hakkında güncel verileri ele aldık… Ülkemizde milyonlarca kişi için son derece önemli bir konu olan Genel Sağlık Sigortası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan tescil işlemleri, hak ve yükümlülükler ile genel sağlık sigortası kapsamına girmeyen kişilere yönelik tüm düzenlemeler SGK tarafından gerçekleştirilmiştir.

SGK Yapılandırması Gelecek mi? SGK Borç Yapılandırma

Genel Sağlık Sigortası Nedir?

Genel sağlık sigortası; en genel hatlarıyla sigortası olmayan vatandaşlar için devlet tarafından sunulan bir sağlık güvencesidir. 5510 sayılı kanunun 62. maddesine göre; genel sağlık sigortası üzerinden sağlanacak olan sağlık hizmetlerinden ve diğer tüm haklardan yararlanmak, genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için bir haktır. Yine aynı kanuna göre tüm bu hizmet ve hakların finansmanını sağlamak Sosyal Güvenlik Kurumu için temel bir yükümlülüktür.

5510 sayılı kanuna göre genel sağlık sigortası kapsamına alınan kişiler şu şekilde belirlenmiştir:

 • Herhangi bir sosyal güvenceye sahip olmayanlar
 • SSK ve Emekli Sandığı’na prim ödemesi yapmayanlar
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan yabancılar
 • SGK’dan aylık ya da gelir alan kişiler
 • Stajyer avukatlar
 • İşsizlik ödeneği alanlar

Genel Sağlık Sigortası İçin Uygulanan Gelir Testiyle İlgili Hususlar

Genel sağlık sigortası olmayan ve sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayan vatandaşların genel sağlık sigortası sistemine tabi olmalarını sağlayan teste, gelir testi adı verilmektedir. Bu koşullarda olan vatandaşların GSS imkanlarından yararlanabilmeleri için gelir testi yaptırmaları zorunludur.

Genel sağlık sigortası priminin hesaplanması esnasında baz alınan kriterler;

 • Gelir testi yaptıran kişinin yaşadığı evdeki hane halkının gelirleri toplanır. Yani;
 • Hanede bulunan eşin geliri
 • Çocuk geliri
 • Evde yaşayan büyükanne ve büyükbabanın gelirlerinin toplamı değerlendirmeye alınır.

Yani genel sağlık sigortası primleri belirlenirken kişinin kendisi çalışmıyor ve herhangi bir geliri yoksa dahi evdeki hane halkının gelirinin toplamı bu hesaplamalara katılacaktır. Tüm bunların yanı sıra;

 • Aile eğer kira ödemiyorsa evin veya varsa dükkanın rayiç bedeli üzerinden hesaplanan tutar
 • Aile kirada oturuyorsa ödenen kira miktarı
 • Ailenin arazisi ya da arabası varsa bunların rayiç bedelleri de diğer gelirlerle birlikte toplanmaktadır.

Bunların dışında ailenin gider kalemleri de belirlenerek hesaplanır. Hatta gider kalemleri ailenin gelirinin belirlenmesinde asli unsurdur. Şöyle ki; ailenin gider kalemi 1.500 TL, gelir kalemi de 1.200 TL olarak belirlendiği takdirde ailenin gelir kalemi 1.500 TL olarak kabul edilecektir.

GSS Primleri Nasıl Belirlenir?

Bahsedildiği gibi gelir testi yalnızca GSS hizmetlerinden yararlanacak olan kişinin gelir durumu ile değil, birlikte yaşamış olduğu hane halkının toplam geliri üzerinden değerlendirilmektedir. Bu şekilde hanenin toplam geliri, hanede yaşayan kişi sayısına bölünerek kişi başına düşen gelir miktarı belirlenir ve bu da aylık prim tutarını belirler. Peki, farklı gelir düzeylerine göre belirlenmiş olan GSS primi ne kadardır?

Gelir düzeylerine göre değişiklik gösteren GSS primleri aşağıdaki gibidir:

 • Hane halkında kişi başına düşen gelir toplamı asgari ücretin üçte birinden az olanlar 60 c-1 statüsünde tanımlanır ve bu kişilerin GSS prim borçları devlet tarafından ödenir.
 • Diğer vatandaşlar ve 60 g-1 statüsünde tanımlananlar için genel sağlık sigortası primi, brüt asgari ücretin yüzde 3’ü seviyesindedir.

Bu tablodan da anlaşılacağı üzere 60 c-1 statüsü aslında, 5510 sayılı kanunun 60. maddesinin C bendinde belirtilen genel sağlık sigortası primi ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanacak olan kişileri ifade etmektedir. Yine aynı kanunun 60. maddesinin G bendinde ise hiçbir sosyal güvencesi olmayan, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında eş, çocuk, anne – babası üzerinden sağlık yardımı alma hakkı bulunmayan kişiler sayılmıştır. Fakat bu kişiler genel sağlık sigortasına tabi olmakla birlikte primlerini kendileri ödemek durumundadır.

Gelir Testi Yaptırmanın Önemi

6824 sayılı kanun uyarınca genel sağlık sigortalı kişiler için gelir testi hesaplaması yaptırma zorunluluğu kaldırılmıştır. Yapılan düzenlemelere göre genel sağlık sigortasından yararlanmak isteyen kişilerin ödeyecekleri prim tutarı sabitlenmiş ve 2023 yılı için GSS aylık prim tutarı 300,24 TL olarak belirlenmiştir.

Ancak bu tutarı ödeyecek gücü olmayan kişiler için gelir testi uygulaması yapılmaya devam etmektedir. Bu durumda olan vatandaşlar GSS hizmetleri için gelir testi yaptırarak 300,24 TL tutarındaki primi ödeyemeyeceklerini ispatlayabilirler. Akabinde bu konumda olan kişiler yeşil kartlı olacaklarından dolayı ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilme imkanını elde edebilirler.

Genel Sağlık Sigortası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Genel sağlık sigortası başvuru işlemleri için kanunla yetkilendirilmiş olan kurum, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’dır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ise kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet göstermektedir. Bu nedenle GSS başvurularınızı ikamet adresinizin bulunmuş olduğu kaymakamlıkta yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na şahsen yapmanız gerekmektedir. GSS başvurularında online başvuru süreci bulunmadığından başvurular bizzat yapılmaktadır.

Kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bizzat yapılan genel sağlık sigortası başvuruları sırasında teslim edilmesi gereken birtakım belgeler bulunmaktadır. Başvuru esnasında ibraz edilecek olan belgeler şunlardır:

 • GSS başvuru formu
 • Kimlik belgesi ve fotokopisi

GSS gelir tespit form örneğini indirmek için TIKLAYINIZ!

60/1 (c-1) ve 60/1 (g) Uygulaması Nedir?

5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının alt bentleri genel sağlık sigortası kapsamına giren kişileri belirlemektedir. Bu kapsamda ise en çok kullanılan terimlerin başında 60/1-c ve 60/1-g uygulamaları gelmektedir. Bu kapsamdaki kişiler ilgili kanunun 60. maddenin birinci fıkrasının (c) ve (g) bendinde yer alan kişilerdir.

60/1 (c-1) Uygulaması Nedir?

60/1 (c-1) kapsamındaki kişiler GSS primi ödemeden sağlık hizmetlerinden yaralanabilen kişileri kapsamaktadır. Bu kişiler; hane içerisinde kişi başına düşen aylık geliri, brüt asgari ücretin üçte birinden az olan kişilerdir. 60/1 (c-1) gelir testine tabi olanlar, yeşil kartlı kabul edilirler ve aldıkları sağlık hizmetleri için herhangi bir ücret ödemezler.

60/1(g) Kapsamındakiler Ne Kadar GSS Primi Öder?

60/1(g) gelir testine tabi olanlar ise, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında anne – baba ya da eş, çocuk üzerinden sağlık yardımı imkanı bulunmayan ve primlerini ödemek suretiyle genel sağlık sigortasından yararlanabilecek olan kişileri ifade etmektedir. Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için gelir testi G1 ne kadar öder sorusuna ise şu şekilde yanıt vermek mümkündür: 2023 yılında gelir testi yaptırılsa da yaptırılmasa da, yeşil kartlı olan kişiler dışındaki tüm GSS’liler için ödenecek olan prim tutarı 300,24 TL’dir.

Üniversite Öğrencisi Sağlık Hizmetlerinden Nasıl Yararlanır?

2023 GSS Prim Tutarı Ne Kadar?

300,24 TL olarak belirtilmiştir.

GSS Hakkında Detaylı Bilgi İçin Kaçı Arayabilirim?

ALO 170 üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

Yazımızı Puanlamak İster misin?
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.