Meslekler ve Maaşlar

Hemşire Nasıl Olunur? 2024 Devlette Hemşire Maaşları (Üniversite – Lise Mezunu)

Hemşire Nasıl Olunur? 2024 Devlette Hemşire Maaşları (Üniversite - Lise Mezunu), Hemşire Ne İş Yapar? Hemşire Olmak İçin Gerekenler, 4 Yıllık Hemşire Maaşları, En Yüksek Hemşire Maaşı, Başhemşire Maaşı, Hemşire Maaşı Ne Kadar Oldu ve daha fazla sorunun cevabı yazımızda...

Hemşire Nasıl Olunur? Devlette Hemşire Maaşları (Üniversite – Lise Mezunu); Üniversite ve Lise Mezunu, hemşirelerin görevleri nelerdir, hemşireler nerelerde çalışabilir, atamaları nasıl yapılır gibi pek çok merak edilen soruların cevabı yazımızda.

Sağlık sektörü, vatandaşların kafasında iş alanı açısından en garanti görülen meslek gruplarından oluşur. Aileler genellikle çocuklarının doktor, hemşire ya da ebe gibi sağlık personeli olmasını ister. Üniversite hastaneleri, dispanserler, özel sağlık kurumları, fabrikalar ve okullar gibi pek çok alanda görev yapan hemşirelerin mesleği sanıldığı kadar kolay değildir.

Hemşire olabilmek için sağlık meslek liselerinden ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekir. Mesleği yapabilmek için en azından temel sağlık eğitimine ilişkin yetki belgeye sahip olunması aranılan şartların başında gelir. Hemşire maaşları; eğitim durumu, kademe, derece ve kıdeme göre değişiklik gösterir. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan hemşireler, sözleşmeli ya da kadrolu olarak görev yapabilirler. Bu durum da maaşları etkileyen faktörlerden biri olarak karşımıza çıkar.

Fizyoterapist Nedir, Nasıl Olunur? Fizyoterapist Maaşları

Hemşire Kimdir? Hemşire Nasıl Olunur?

Hemşire, kişileri hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden ve ruh sağlığının bozulması halinde doktor tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.

Birey, aile, grup ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması ve yaşam kalitesinin arttırılması konusunda mesleki eğitimle kazandığı bilgi, beceri ve yeteneklerini sunmakla görevlendirilmiştir.

hemşire nasıl olunur?
hemşire nasıl olunur?

Devlette Hemşire Maaşları (Üniversite – Lise Mezunu)

Devlet ya da özel hastanede çalışma durumuna göre; farklı hemşire maaşları uygulanabilir. Hemşirenin kadrolu, sözleşmeli veya ücretli olması halinde hemşire maaşları değişebilir.

Kamuda görev yapan hemşirelerin maaşlarına döner sermayeden gelen gelirler ve nöbet ücreti gibi ek ödemeler de dahil edilir. Kamu içerisinde görev yapan sözleşmeli hemşire maaşları, kadrolu olanlara oranla daha düşüktür ve aylıkları sözleşme ile belirlenir.

 • Kamu hastanelerinde çalışan üniversite mezunu hemşire maaşı 25.338 TL’dir.
 • Özel hastane hemşire maaşları ise; kamuda çalışan meslektaşlarına oranla büyük farklılık gösterir. Her özel hastane çalışma prensipleri çerçevesinde maaş aralıklarını belirler.

Sağlık kuruluşunda hemşirelerin kademeleri, kıdemleri ve görev alanları da maaşlarını etkiler.

 • Stajyer hemşire maaşları; devlet hastanelerinde 12.275 TL olarak belirlenmiştir. Stajyer maaş ödenekleri, staj yapılan kurumdaki kişi sayısına ve asgari ücret tutarına göre işveren tarafından ödenir.
 • Aile hekimliği hemşire maaşları; lisans mezunu olunması durumunda 28.000 TL seviyesindedir. Aile hekimliğinde çalışan hemşireler yataklı kurumlarda çalışan hemşirelere kıyasla daha düşük maaş alırlar.
 • Başhemşire maaşı; hemşirenin çalıştığı kuruma göre değişir. Eğer başhemşire kamuda çalışıyorsa; en düşük 30.000 TL seviyesinde maaş alır.

Hemşirelerin Görevleri Nelerdir?

Hemşireler sağlık hizmetlerinin verildiği alanlarda etkin bir şekilde rol alır ve tamamlayıcı bir konumda yer alırlar.

 • Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleriyle karşılanabilecek sağlık ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler.
 • Daha önce verilmiş olan hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, sonuçları ilgili birime iletir.
 • Tıbbi tanı ve tedavi planın uygulamasında; doktor tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular.
 • Hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında güvenlik açısından gerekli tedbirleri alır.
 • Hastaya gerekli olması halinde uygulanmak üzere doktor tarafından reçete edilen tıbbi talepleri bilimsel kurallara göre belirlenen bakım, tanı ve tedavi protokolleri kapsamında yerine getirir.
 • Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalananlara zarar verdiği durumlarda; yetkili hekim ile durumu görüşür. Hekimin işlemin uygulanması konusunda ısrar etmesi durumunda; kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.
 • Tıbbi tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkileri izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.
 • Görevi teslim alacak hemşire gelmeden, gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden, doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda hemşireye olan ihtiyacın ortadan kalkmasına kadar olan sürede görevden ayrılamaz.
 • Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.
 • Hizmet sırasında; hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onuruna, mahremiyetine ve kültürel değerlerine saygı duyarak ihtiyaçlarını karşılar.
 • Tüm uygulamaları kayıt altına alır.
devlette hemşire maaşları (üniversite - lise mezunu)
devlette hemşire maaşları (üniversite – lise mezunu)

Tekniker Nedir, Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır?

Hemşireler Nerelerde Çalışabilir?

Hemşireler, sağlık hizmetinin verildiği her alanda görev yapabilirler:

 • Devlet hastaneleri
 • Özel hastaneler
 • Tıp fakültesi hastaneleri
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri
 • Tıp merkezleri
 • Sağlık kabinleri
 • Revirler
 • Özel hasta bakım merkezleri
 • Huzurevleri
 • Organize sağlık güvenlik birimleri
 • İşletmelerde iş yeri hemşireliği
 • Evde hasta bakım hemşireliği
 • İşitme merkezleri
 • Medikal şirketler
 • Sağlık meslek liseleri
 • Sürücü kursları
 • Akademiler

Hemşire Atamaları Nasıl Yapılır?

 • Kamuda hemşire atamaları KPSS sonuçlarına göre yapılır. Sağlık Bakanlığı tarafından her yılın başında; o yıl içerisinde toplamda alınacak personel sayısı belirlenir. 4B kapsamında sözleşmeli ve kadrolu olarak 2 farklı atama türü tercih edilir.
 • Üniversite hastaneleri ise genel olarak KPSS puanına ek olarak belirli şartlar ile atama yapılır. Bu şartlar, üniversitelere göre değişiklik gösterir.
 • ÖSYM ve üniversite hastanelerinin haricinde Adalet Bakanlığı’nın alımları da olur. Bu alımlarda ise KPSS’den en az 70 puan alma şartı mevcuttur. Başvuran adayların KPSS puan sıralamasına göre atamaları yapılır. Adalet Bakanlığı’na hemşire olarak atanmanız durumunda; cezaevi ve ıslahevi revirlerinde görev yapabilirsiniz.
 • Özel sektörde ise KPSS zorunluluğu yoktur, kurumun aradığı şartları taşımak yeterlidir.
hemşireler nerelerde çalışabilir?
hemşireler nerelerde çalışabilir?

Hemşireliğin Kademeleri ve Dereceleri Nelerdir?

 • Uzman hemşire; lisans mezunu hemşireler içinden seçilir. Yurt içinde hemşirelik ana bilim dalı ve alt lisans eğitim programlarından mezun olanlar tercih edilir. Mezuniyet durumundaki belgelerin ilgili bakanlık tarafından onaylanması gerekir. Yurt dışında ise; aynı programların muadillerinden mezun olan ve diplomaları onaylanan hemşireler, uzman hemşire statüsünde çalışabilirler.
 • Başhemşire; hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak gerekir. Ancak kurum ya da kuruluşta, lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşireler arasından da görevlendirme yapılır.
 • Sorumlu hemşire; yatan hasta üniteleri, yoğun bakım üniteleri, acil servis ve diğer servislerdeki hemşirelik hizmeti konusunda başhemşireye karşı sorumludur. Mevcut ilgi alanında uzman hemşire bulunuyorsa; her alan için başhemşire tarafından görevlendirme yapılır. Uzman hemşirenin bulunmaması durumunda ise; en az 3 yıl deneyimli ve lisans mezunu hemşireler yetkilendirilir. Sorumlu hemşire görevlendirildiği alanda öncelikli olarak gündüz mesai saatlerinde görev yapar. Sonrasında diğer bölümlere geçebilir.
 • Hemşire yardımcısı; muayene için ihtiyaç duyulan kontrollerin yapılması, hastanın günlük temel ihtiyaçlarının karşılanması, hasta ile ilgili gerekli bilgilerin doktor ve hemşirelerle paylaşılması gibi hizmetleri yerine getirmekle görevlidir.

Hemşire olmak ile ilgili daha fazla detay: Nasıl Hemşire – Ebe Olunur?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu