Meslekler ve Maaşlar

İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Nasıl Olunur? 2024 Gardiyan Maaşı Ne Kadar?

İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Nasıl Olunur? Gardiyan Maaşı Ne Kadar? Gardiyan Nasıl Olunur? Yeni Başlayan Gardiyan Maaşı, Gardiyan Ne İş Yapar ve daha fazlası yazımızda...

İnfaz Koruma Memuru (Gardiyan) Nasıl Olunur? Gardiyan Maaşı Ne Kadar? Günümüzde çokça tercih edilen ve sınavlarına hazırlanılan mesleklerden biri de İnfaz koruma memurluğudur. Gardiyan Ne İş Yapar? Gardiyanlık Başvurusu Nasıl Yapılır? Gardiyan Maaşları ne kadar gibi pek çok sorunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Çeşitli sebeplerle cezaevi ve ıslah evlerinde bulunan suçluların ihtiyaçlarını karşılayan, ıslah edilmelerini sağlayarak topluma yeniden kazandırılmalarına yardım eden meslek elemanlarıdır. Halk arasında gardiyan olarak da anılırlar. Genel İdari Hizmetler sınıfında görev yapan gardiyanların görev başındaki amirleri cezaevi müdürüdür ve görevlerini üniformalı bir şekilde icra ederler.

Gardiyan Ne İş Yapar?

 • Cezaevine giren tutukluların üstünü arayarak içeriye yasak maddeleri sokmalarını engellerler. Ayrıca belirli aralıklarla genel ve kısmi aramalar yaparak bu maddelerin barındırılmasını önlerler.
 • Tutukluların cezaevine girerken yanlarında getirdikleri eşyaları tutanak altına alırlar.
 • Tutukluların görüşmeye, mahkemeye gidip gelmelerine, revir ziyaretlerine, avlu ve yemek saatlerine eşlik ederler.
 • Kaçma girişimlerinin önüne geçmek adına gerekli denetlemeleri yaparlar.
 • Çıkan olaylara anında müdahale ederek olayların büyümesine engel olurlar.
 • İdari memurun bulunmadığı cezaevlerinde sevk ve idareden bütün olarak sorumludurlar.

Derece Kademe Nasıl İlerler? 657 Derece Kademe Hesaplama

Gardiyan Olmak İçin Gerekli Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Kasten işlenmiş suçlar hariç bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış olmak ve affa uğramamış olmak
 • Anayasal düzeni bozmak, devlet sırlarını açık etmek, casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak
 • Gardiyan olmak için hangi sınava girilir sorusu KPSS olarak yanıt bulur.
 • Kamu Personeli Seçme Sınavının yapıldığı yılın ocak ayından itibaren 30 yaşını bitirmemiş olmak
 • Erkeklerde 1.70 cm, kadınlarda 1.60 cm boyundan kısa olmamak (Bayan gardiyan olmak için gerekli şartlar boy dışında aynıdır.)
 • Boy uzunluğunun son iki rakamı ile kilosu arasında 13’ten fazla 17’den az fark olmaması gerek
 • Gardiyan olmak için hangi bölümü okumalıyım? En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak yeterlidir.
 • Gardiyan olmak için nereye başvurulur sorusuna Adalet Bakanlığı cevabı verilebilir.

Gardiyanlık Başvurusu Nasıl Yapılır?

Başvurular Adalet Komisyon Başkanlıklarına yapılır. Buralara başvuru elden ya da posta yoluyla yapılabilir. Başvuru yaparken şu belgeleri göndermelisiniz:

 • Adalet Bakanlığı internet sitesinden Ek-2 isimli başvuru formu
 • Öğrenim belgesinin aslı ya da komisyon başkanlığı tarafından veya ilgili öğrenim kurumunca onaylı örneği
 • KPSS sonuç belgesinin aslı, bilgisayar çıktısı veya komisyon onaylı örneği
 • Aday eşlerinin iş durumuna ilişkin dilekçe beyanı
 • Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların doldurduğu ve Adalet komisyonundan temin edilen Arşiv Araştırma Formu örneği
i̇nfaz koruma memuru (gardiyan) nasıl olunur? gardiyan maaşı ne kadar?
i̇nfaz koruma memuru (gardiyan) nasıl olunur? gardiyan maaşı ne kadar?

İnfaz Koruma Memurluğu Eğitimi

İnfaz koruma memurluğu eğitimi, mesleki ve teknik liselerin adalet alanında infaz ve koruma dalında verilir. Ayrıca Hukuk Fakültesi ve Adalet Yüksekokulu mezunlarına öncelik tanınmak koşuluyla KPSS’de başarılı olanlar hizmet içi eğitim kursları ile infaz koruma memurluğu eğitimi alabilirler.

Liselerde verilen infaz ve koruma eğitimi şu şekildedir;

 • Mesleğin eğitim süresi 4 yıl sürer.
 • Ortak olan genel kültür alanında dersler 9. sınıfta verilir. Yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
 • Alanda yer alan bütün dallara yönelik ortak yeterlilikleri kazandıran derslerin eğitimi ağırlıklı şekilde 10. sınıfta verilir.
 • 10. sınıfın sonunda bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanım durumu, okulun öğretmen kadrosu ve fiziki kapasitesi, öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
 • Seçilen dala ait yeterlilikleri barındıran dersler 11 ve 12. sınıfta verilir.
 • Meslek eğitimini bitirenlere meslek lisesi diploması verilir.

İnfaz Koruma Memuru Tayin Durumu

Gardiyanların zorunlu tayin durumu bulunmaz. Belli şartları taşıdıkları takdirde kendi istekleri ile tayin hakları vardır. Tayin istemek için gerekli şartlar şunlardır:

 • Görev yapılan adalet komisyonu yetki alanında en az iki yıl çalışmış olmak (Askerlikte ve aylıksız izinde geçirilen süreler ve hastalık raporlarının üç aydan fazlası hesaba katılmaz.)
 • Atanmak istenen kurumda uygun kadro ihtiyacı bulunması
 • Son iki yıllık sicil raporunun iyi olması veya son beş yıla kadar olan sicil rapor ortalamalarında olumsuz not bulundurmamak ve en fazla bir orta not bulundurmak koşuluyla en az 80 puan olması
 • Son beş yıl içinde denetim elemanları tarafından düzenlenen rapor varsa zayıf bulunmaması
 • Son görev yerinde iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak

İnfaz Koruma Memuru Maaşları

İnfaz Koruma Memurları devlette iki şekilde istihdam edilir; kadrolu ve sözleşmeli. Kadrolu ve sözleşmeli çalışanların maaşları farklıdır. Ayrıca maaşlar öğrenim düzeyine göre de farklılık gösterir. Kadrolu infaz koruma memuru maaşı yaklaşık 14-20 bin TL’dir.

Gardiyanların maaşı kadro derecelerine ve hizmet yıllarına göre değişiklik gösterir. Ayrıca gardiyanın medeni durumu maaşına etki eder. Ayrıca çocuk sayısı ve eşinin çalışma durumu maaşını etkiler. Sözleşmeli olarak görev yapan infaz koruma memuru devletin kadro açması durumunda kadroya geçebilir.

Gardiyanların Çalışma Koşulları

Gardiyanlar kapalı, açık ve yarı açık cezaevlerinde görev yaparlar. Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi gardiyanların da mesleklerini icra etmelerini kolaylaştırmıştır. Cezaevlerinde kullanılan kapalı devre kamera sistemleriyle mahkumların denetlenmesi, kontrol altında tutulması daha kolay bir hal almıştır.

Çalışma saatleri değişkenlik gösteren gardiyanların çalışma saatlerinin düzeni iki türlüdür. Birinci sistemde sabah 8:00’da göreve başlanıp 17:00’da görev bırakılır. Bu sisteme göre çalışan görevliler hafta sonu izin kullanırlar. İkinci çalışma sistemi ise vardiya usulüdür. Gündüz ve gece personeli olarak çalışan gardiyanlar 12 saat çalışırlar. Gündüz personelleri sabah 08:00-20:00 arası, gece personelleri ise 20:00 ve ertesi gün 08:00 arası çalışırlar. Gündüz personellerinin dinlenme hakkı 24 saat iken gece personellerine ise 48 saat dinlenme hakkı tanınır.

İnfaz Koruma Memuru Kıyafet Yönetmeliği

 • İnfaz koruma memurları, görev sırasında üniforma giymek zorundadır. Üniforma bir bütün olup, sadece bir parçası giyilemez. Ancak, çocuk eğitim evlerinde üniforma giyilmeyebilir.
 • Resmi elbise, kıdem ve rütbe işaretleri ile ayakkabılar, yönetmelikte gösterilen renk, vasıf ve şekillere uygun olarak giyilir.
 • Kep resmi elbisenin tamamlayıcı bir unsurudur. Yazlık ve kışlık bütün kıyafetlerle giyilmesi zorunludur.
 • Düşük kemerli pantolon giyilmesi yasaktır.
 • İnfaz koruma memurlarının sakal ve bıyık bırakması yasaktır. Her gün sakal ve bıyık tıraşı olunması zorunlu olup, saçlar kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler kulak deliği hizasını geçemez.

 

Gardiyanlık Eğitimi Kaç Ay Sürer?

5 ay sürer.

Gardiyanlık İçin Yaş Sınırı Kaçtır?

En fazla 30 yaş.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu