Edevlet.net

Radyoloji Uzmanı Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır?

Radyoloji Uzmanı Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır?

Tıp sadece hastalıkların tedavi edilmesi için çalışan bir bilim değildir. Tıp alanında çalışanlar da sadece hasta olduğumuz zaman kapısını çaldığımız doktor ve hemşirelerden oluşmaz. Uygulamalı bir bilim dalı olarak tıp, temelde hastalıklar ve hastalar arasındaki ilişkiyi inceler. Bunu, şimdiye kadar tıp alanında elde edilmiş tüm bilgiler, varsayımlar ışığında ve biyoloji, biyokimya, biyofizik gibi diğer temel bilimlerden elde edilen verileri kullanarak yapar. Her hasta için seçtiği tedavi yöntemiyle, tüm mevcut bilgileri ve varsayımları yeniden test eder, işe yarayanları kullanır, yaramayanları eler ve böylece tüm insanlığa ait tıp dağarcığını da beslemiş, güncellemiş olur.

Tıp bilimi, çok geniş olan hizmet alanı içindeki çalışmalarında diğer temel ve uygulamalı bilim dallarıyla olduğu kadar teknolojiyle de yakın ilişki halindedir. Tıp teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde son yıllarda sağlık alanında çok büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Görüntüleme ve robotik operasyonlarda kullanılan bu cihazların kullanılması tıp bilgisi dışında özel bir eğitim ve uzmanlık gerektirir.

Radyoloji Nedir?

Radio (ışıma, ışın) ve logy (bilim, uzmanlık) kelimelerinden türeyen radyoloji kısaca “ışıma bilimi” olarak tanımlanabilir. 19. yy’ın sonlarında keşfedilen X ışınları başta olmak üzere, diğer görüntüleme yöntemlerinin teşhis ve tedavi amacıyla insan vücudunda kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapar. Doğada bulunan atomların değişik biçimlerde hareket ettirilmesiyle elde edilen ısı, ses ve ışık dalgaları kullanılır. Tıp ve mühendislik biliminin mükemmel iş birliği sayesinde günümüzde çok ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Isı, ışık ve ses dalgaları kullanılarak geliştirilen tekniklerden bazılarını,

  • Ultrasonografi (US),
  • Bilgisayarlı tomografi (CT),
  • Manyetik rezonans görüntüleme(MR),
  • Nükleer tıp yöntemleri,
  • Pozitron emisyon tomografi (PET),
  • Mamografi,
  • Floroskopi ,
  • X-Ray (röntgen) şeklinde sıralayabiliriz.

Bu yöntemlerle elde edilen görüntüler hastalıkların teşhis edilmesinde kullanıldığı gibi, bazı cerrahi operasyonların daha kolay ve hastaya daha az zarar verecek şekilde daha az kesiyle yapılmasını sağlar. Günümüzde radyoloji;

  • Diagnostik radyoloji (görüntüleme yoluyla teşhis),
  • Girişimsel radyoloji (görüntüleme eşliğinde cerrahi) şeklinde 2 biçimde uygulanır.

Nasıl Radyoloji Uzmanı Olunur?

Radyoloji uzmanı olmak için önce tıp doktoru unvanı almak gerekir. Tıp fakültelerinde okuyan her doktor adayı, eğitimlerinin 5. senesinde stajyer olarak radyoloji eğitimi alırlar. Ama uzman olmak için bundan çok daha fazla eğitime ihtiyaç vardır. 6 senelik temel tıp eğitimini tamamlayan tıp doktorları, Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girerek ihtisas yapmak istedikleri alan tercihlerini yaparlar. Radyoloji alanını tercih edenler ve bunun için gereken puanı alanlar, 5 sene süren radyoloji eğitiminin ardından radyoloji uzmanı (radyoloji doktoru) unvanı alırlar. Girişimsel radyoloji alanında çalışmak isteyen doktorların ise ayrıca cerrahi eğitim de almış olmaları gereklidir.

Radyoloji Doktoru Neye Bakar?

İhtisasını radyoloji alanında yapan doktorlar, radyoloji doktoru ya da daha yaygın bir tabirle radyolog olarak anılırlar. Bir radyoloji doktoru hastasına çıplak gözle, dışarıdan bakmaz. Çeşitli ışınları ve ses dalgalarını kullanarak çalışan cihazlarla, onların dışarıdan görünmeyecek yerlerine bakar. Röntgen cihazları hayatımıza girmeden önce -ki bu çok da eski bir zaman değildir- ancak insanları keserek yapılabilecek bu işlem için, çağımızda kullanılan aygıtlar büyük bir ilerlemedir. Öte yandan bu cihazları ustalıkla kullanan ve elde edilen görüntüleri hassas bir şekilde değerlendiren kişiler olmadan cihazların başarısından söz edilemez.

Bazı hastalıkların belirtileri birbirleriyle benzerlik gösterir. Bir karın ağrısının gıda zehirlenmesinden mi yoksa safra kesesinde bulunan taşlardan mı kaynaklandığının anlaşılması için, hastanın şikayetlerini dinlemek çoğu zaman yeterli olmaz. Bu durumda doktorlar, daha çok bilgi verecek ileri tetkikler isterler. Kan, idrar, gaita gibi vücuttan alınan numunelerin incelenmesine dayanan tetkiklerin yanı sıra çoğu zaman asıl ayırıcı tanı, görüntüleme teknikleriyle konabilir.

Radyoloji doktorları tıbbi görüntüleme tekniklerini en çok teşhis koyma aşamasında kullanırlar. Ama günümüzde sayısı her geçen gün daha da artan hastalıkların tedavisinde de görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır. Örneğin eskiden hastaların vücutlarında büyük kesiler yaparak açık şekilde gerçekleştirilen pek çok ameliyatın yerini bugün laporoskopik cerrahiler almıştır. Ucunda kamera olan çok ince teller, sadece 2-3 küçük delikten hastaların içine yerleştirilir ve doktor ameliyatı bilgisayar ekranından izleyerek gerçekleştirir.

Radyoloji Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

Radyoloji uzmanları az da olsa zararlı ışınlara maruz kalırlar. Cihazlar yapısı ve çalışma prensipleri gereği, genellikle binaların ışık, ses ve havayla teması en az olan bodrum katlarında bulunurlar. Dolayısıyla radyoloji uzmanlarının çalışma alanları da buralardır. Bütün bu olumsuzluklar sebebiyle radyoloji uzmanlığı, riskli meslekler grubunda yer alır. Günümüzde bu risk derecesi çok çok azalmış olmakla birlikte, devlet hastanelerindeki radyoloji uzmanlarının yıpranma payı sebebiyle diğer branşlardaki doktorlara oranla daha iyi ücretlerde ve şartlarda çalıştıklarını söyleyebiliriz. Özel hastanelerde çalışanlar için ise ücret, devlet hastanelerinin 10 katına kadar çıkabilmektedir.

Radyoloji Teknisyeni Nasıl Olunur?

Teknisyenler radyolojiyle bilimsel olarak değil, pratik olarak ilgilenir, yani uygulama alanında görev alırlar. Radyoloji teknisyenleri, hastalıklara teşhis koymak için uzman doktor tarafından istenen görüntülerin, uygun cihazlarla çekimini yapan teknik personeldir. Doktorun isteğine göre cihazların ayarlarını yapar, hastayı çekime hazırlar ve en iyi görüntüyü alacak şekilde çekimi gerçekleştirir. Radyoloji teknisyeni olmak için tıp fakültesi mezunu olmak gerekmez. Radyoloji teknisyeni eğitimi üniversitelerin sağlık meslek yüksek okullarında, 2 yıllık ön lisans programlarıyla verilir. Bu lisans programlarının amacı, yüksek teknolojiyle üretilen ve sürekli yenilenen radyoloji ekipmanlarını kullanacak donanıma sahip kalifiye sağlık personeli yetiştirmektir. 2 yıllık ön lisans programlarını tamamlayarak radyoloji teknisyeni unvanı alanlar, isterlerse lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler. Bu bölümü tercih edecek olanların, teknolojiye karşı heyecan duyan, makine kullanmaya yatkın, mekanik konularda el ve göz koordinasyonu güçlü, dikkatli ve sorumluluk alabilecek yapıda kişiler olmaları beklenir.

Okullarından fizik, matematik, kimya, biyoloji, anatomi, fizyoloji ile ilgili kuramsal bilgilerle mezun olan öğrencilerin eğitimi, tıp teknolojisindeki ilerlemelerle paralel olarak, mezun olduktan sonra da meslek hayatları boyunca devam eder.

Mesleğin tanımlanmasında “teknisyen” ve “tekniker” sözcükleriyle ortaya çıkan bir kafa karışıklığı olduğuna sık sık rastlıyoruz. Her ikisi de aynı anlama gelir. Yabancı kaynaklardan dilimize çevrilen yayınlarda, çevirenin tercihine göre her iki şekilde de kullanılır, karışıklık da buradan kaynaklanır. “Radyoloji teknisyenliği” de aslında mesleği tanımlamakta eksik kalan bir isimlendirmedir. Tıbbi görüntüleme için kullanılan tüm cihazlar için, hepsi tek başına bir meslekmiş gibi söz ederek örneğin “ultrason teknisyeni nasıl olunur?” şeklindeki bir kullanım yerine “tıbbi görüntüleme teknisyeni” daha doğru bir kullanımdır.

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.