reklam
Meslekler ve Maaşlar

Radyoloji Uzmanı Nasıl Olunur? (5 Adımda Radyoloji Uzmanlığı)

Radyoloji Uzmanı Nasıl Olunur? (5 Adımda Radyoloji Uzmanlığı); Sağlık sektöründe farklı alanlara özel branşlar bulunmaktadır. Bu branşlardan biri de radyoloji uzmanlığı mesleğidir. Peki Radyoloji Doktoru Neye Bakar? Radyoloji Teknisyeni Nasıl Olunur? Radyoloji Bölümü Maaşları Ne Kadar gibi pek çok sorunun cevabı yazımızda…

Tıp, sadece hastalıkların tedavi edilmesi için çalışan bir bilim değildir. Tıp alanında çalışanlar da sadece hasta olduğumuz zaman kapısını çaldığımız doktor ve hemşirelerden oluşmaz. Uygulamalı bir bilim dalı olarak tıp, temelde hastalıklar ve hastalar arasındaki ilişkiyi inceler. Bunu, şimdiye kadar tıp alanında elde edilmiş tüm bilgiler, varsayımlar ışığında ve biyoloji, biyokimya, biyofizik gibi diğer temel bilimlerden elde edilen verileri kullanarak yapar. Her hasta için seçtiği tedavi yöntemiyle, tüm mevcut bilgileri ve varsayımları yeniden test eder, işe yarayanları kullanır, yaramayanları eler ve böylece tüm insanlığa ait tıp dağarcığını da beslemiş, güncellemiş olur.

Tıp bilimi, çok geniş olan hizmet alanı içindeki çalışmalarında diğer temel ve uygulamalı bilim dallarıyla olduğu kadar teknolojiyle de yakın ilişki halindedir. Tıp teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde son yıllarda sağlık alanında çok büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Görüntüleme ve robotik operasyonlarda kullanılan bu cihazların kullanılması tıp bilgisi dışında özel bir eğitim ve uzmanlık gerektirir. İşte bu uzmanlığın adı da radyoloji olarak adlandırılır.

Tıpta bir uzmanlık olan radyolojiyle ilgili bilgileri bir araya getirdiğimiz bu yazıyı inceledikten sonra; radyoloji uzmanı olmak için hangi bölüm okunmalı, radyoloji uzmanlığı kaç yıl, radyolog maaşları ne kadar gibi sorulara yanıt bulmuş olacaksınız. Şimdi gelin ilk olarak yazıda bahsedeceğimiz konuların bir listesini yapalım:

 • Radyoloji bilimi nedir?
 • Radyolog nasıl olunur?
 • Radyoloji doktorunun görevleri nelerdir?
 • Radyoloji teknikeri nasıl olunur?
 • Radyoloji maaşları ne kadar?

Şimdi tüm bu soruları detaylı bir şekilde yanıtlayacağız. İlk olarak, radyolojinin ne olduğunu öğrenelim.

Psikiyatrist Maaşı Ne Kadar? Nasıl Psikiyatr Olunur? (En Güncel)

1. Radyoloji Nedir?

Radio (ışıma, ışın) ve logy (bilim, uzmanlık) kelimelerinden türeyen radyoloji kısaca “ışıma bilimi” olarak tanımlanabilir. 19. yy’ın sonlarında keşfedilen X ışınları başta olmak üzere, diğer görüntüleme yöntemlerinin teşhis ve tedavi amacıyla insan vücudunda kullanılmasıyla ilgili çalışmalar yapar. Doğada bulunan atomların değişik biçimlerde hareket ettirilmesiyle elde edilen ısı, ses ve ışık dalgaları kullanılır. Tıp ve mühendislik biliminin mükemmel iş birliği sayesinde günümüzde çok ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Isı, ışık ve ses dalgaları kullanılarak geliştirilen tekniklerden bazılarını;

 • Ultrasonografi (US),
 • Bilgisayarlı tomografi (CT),
 • Manyetik rezonans görüntüleme(MR),
 • Nükleer tıp yöntemleri,
 • Pozitron emisyon tomografi (PET),
 • Mamografi,
 • Floroskopi ,
 • X-Ray (röntgen) şeklinde sıralayabiliriz.

Bu yöntemlerle elde edilen görüntüler hastalıkların teşhis edilmesinde kullanıldığı gibi, bazı cerrahi operasyonların daha kolay ve hastaya daha az zarar verecek şekilde daha az kesiyle yapılmasını sağlar. Günümüzde radyoloji;

 • Diagnostik radyoloji (görüntüleme yoluyla teşhis),
 • Girişimsel radyoloji (görüntüleme eşliğinde cerrahi) şeklinde 2 biçimde uygulanır.

Bir bilim olarak radyolojiyi tanıdık. Şimdi radyoloji doktoru nasıl olunur, ona bakalım. 

2. Radyoloji Uzmanı Nasıl Olunur?

Radyoloji uzmanı olmak için önce tıp doktoru unvanı almak gerekir. Yani biraz daha geriye giderek, radyoloji hangi bölümden alıyor sorusuna yanıt verecek olursak, sayısal puanıyla alım yapıyor diyebiliriz.

Tıp fakültelerinde okuyan her doktor adayı, eğitimlerinin 5. senesinde stajyer olarak radyoloji eğitimi alır. Ama uzman olmak için bundan çok daha fazla eğitime ihtiyaç vardır. 6 senelik temel tıp eğitimini tamamlayan tıp doktorları, Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) girerek ihtisas yapmak istedikleri alan tercihlerini yaparlar.

Bu noktada hemen radyoloji uzmanı kaç yıl okur sorusuna da yanıt verelim. Radyoloji alanını tercih edenler ve bunun için gereken puanı alanlar, 5 sene süren radyoloji eğitiminin ardından radyoloji uzmanı (radyoloji doktoru) unvanı alırlar. Girişimsel radyoloji alanında çalışmak isteyen doktorların ise ayrıca cerrahi eğitim de almış olmaları gereklidir.

Radyoloji doktoru olmak için alınması gereken eğitimleri konuştuk. Şimdi radyoloji doktorunun tam olarak ne iş yaptığına bakalım.

Cerrah Nasıl Olunur?

3. Radyoloji Doktoru Neye Bakar?

İhtisasını radyoloji alanında yapan doktorlar, radyoloji doktoru ya da daha yaygın bir tabirle radyolog olarak anılırlar. Bir radyoloji doktoru hastasına çıplak gözle, dışarıdan bakmaz. Çeşitli ışınları ve ses dalgalarını kullanarak çalışan cihazlarla, onların dışarıdan görünmeyecek yerlerine bakar. Röntgen cihazları hayatımıza girmeden önce -ki bu çok da eski bir zaman değildir- ancak insanları keserek yapılabilecek bu işlem için, çağımızda kullanılan aygıtlar büyük bir ilerlemedir. Öte yandan bu cihazları ustalıkla kullanan ve elde edilen görüntüleri hassas bir şekilde değerlendiren kişiler olmadan cihazların başarısından söz edilemez.

Bazı hastalıkların belirtileri birbirleriyle benzerlik gösterir. Bir karın ağrısının gıda zehirlenmesinden mi yoksa safra kesesinde bulunan taşlardan mı kaynaklandığının anlaşılması için, hastanın şikayetlerini dinlemek çoğu zaman yeterli olmaz. Bu durumda doktorlar, daha çok bilgi verecek ileri tetkikler isterler. Kan, idrar, gaita gibi vücuttan alınan numunelerin incelenmesine dayanan tetkiklerin yanı sıra çoğu zaman asıl ayırıcı tanı, görüntüleme teknikleriyle konabilir.

Radyoloji doktorları tıbbi görüntüleme tekniklerini en çok teşhis koyma aşamasında kullanırlar. Ama günümüzde sayısı her geçen gün daha da artan hastalıkların tedavisinde de görüntüleme teknikleri kullanılmaktadır. Örneğin, eskiden hastaların vücutlarında büyük kesiler yaparak açık şekilde gerçekleştirilen pek çok ameliyatın yerini bugün laporoskopik cerrahiler almıştır. Ucunda kamera olan çok ince teller, sadece 2-3 küçük delikten hastaların içine yerleştirilir ve doktor ameliyatı bilgisayar ekranından izleyerek gerçekleştirir.

Buraya kadar radyoloji doktorları üzerine konuştuk. Şimdi biraz da doktorların yanında görev yapan personellerden bahsedelim ve radyoloji teknikeri olmak için hangi bölüm okunmalı, ona bakalım.

4. Radyoloji Teknisyeni Nasıl Olunur?

Teknisyenler radyolojiyle bilimsel olarak değil, pratik olarak ilgilenir, yani uygulama alanında görev alırlar. Radyoloji teknisyenleri;

 • Hastalıklara teşhis koymak için uzman doktor tarafından istenen görüntülerin, uygun cihazlarla çekimini yapar.
 • Doktorun isteğine göre cihazların ayarlarını yapar.
 • Hastayı çekime hazırlar.
 • En iyi görüntüyü alacak şekilde çekimi gerçekleştirir.

Peki, radyoloji teknikeri nasıl olunur şimdi de ona bakalım:

 • Radyoloji teknisyeni olmak için tıp fakültesi mezunu olmak gerekmez.
 • Radyoloji teknisyeni eğitimi üniversitelerin sağlık meslek yüksek okullarında, 2 yıllık ön lisans programlarıyla verilir.
 • Bu lisans programlarının amacı, yüksek teknolojiyle üretilen ve sürekli yenilenen radyoloji ekipmanlarını kullanacak donanıma sahip kalifiye sağlık personeli yetiştirmektir.
 • 2 yıllık ön lisans programlarını tamamlayarak radyoloji teknisyeni unvanı alanlar, isterlerse lisans programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.

Bu bölümü tercih edecek olanların; teknolojiye karşı heyecan duyan, makine kullanmaya yatkın, mekanik konularda el ve göz koordinasyonu güçlü, dikkatli ve sorumluluk alabilecek yapıda kişiler olmaları beklenir.

Okullarından fizik, matematik, kimya, biyoloji, anatomi, fizyoloji ile ilgili kuramsal bilgilerle mezun olan öğrencilerin eğitimi, tıp teknolojisindeki ilerlemelerle paralel olarak, mezun olduktan sonra da meslek hayatları boyunca devam eder.

Radyoloji teknikerliği konusunda değinmek istediğimiz bir nokta daha var. Mesleğin tanımlanmasında “teknisyen” ve “tekniker” sözcükleriyle ortaya çıkan bir kafa karışıklığı olduğuna sık sık rastlıyoruz. Her ikisi de aynı anlama gelir. Yabancı kaynaklardan dilimize çevrilen yayınlarda, çevirenin tercihine göre her iki şekilde de kullanılır, karışıklık da buradan kaynaklanır. “Radyoloji teknisyenliği” de aslında mesleği tanımlamakta eksik kalan bir isimlendirmedir. Tıbbi görüntüleme için kullanılan tüm cihazlar için, hepsi tek başına bir meslekmiş gibi söz ederek örneğin; “ultrason teknisyeni nasıl olunur?” şeklindeki bir kullanım yerine “tıbbi görüntüleme teknisyeni” daha doğru bir kullanımdır.

Radyoloji teknisyeni konusuna da değindik. Şimdi son olarak radyoloji ile ilgili mesleklerin maaşlarına bakalım. Radyoloji uzmanı ne kadar maaş alır, teknisyenler ne kadar kazanır onları konuşalım.

5. Radyoloji Bölümü Maaşları Ne Kadar?

İlk olarak radyoloji uzmanı maaşı ne kadar ona bakalım.

Radyoloji uzmanları az da olsa zararlı ışınlara maruz kalırlar. Cihazlar yapısı ve çalışma prensipleri gereği, genellikle binaların ışık, ses ve havayla teması en az olan bodrum katlarında bulunurlar. Dolayısıyla radyoloji uzmanlarının çalışma alanları da buralardır. Bütün bu olumsuzluklar sebebiyle radyoloji uzmanlığı, riskli meslekler grubunda yer alır.

Günümüzde bu risk derecesi çok çok azalmış olmakla birlikte, devlet hastanelerindeki radyoloji uzmanlarının yıpranma payı sebebiyle diğer branşlardaki doktorlara oranla daha iyi ücretlerde ve şartlarda çalıştıklarını söyleyebiliriz. Özel hastanelerde çalışanlar için ise ücret, devlet hastanelerinin 10 katına kadar çıkabilmektedir. Radyoloji uzmanı maaş aralığı için ortalama rakamlar vermek gerekirse de şöyle söyleyebiliriz:

 • Kamuda işe yeni başlayan radyoloji uzmanı maaşı 20.000 TL civarındadır. 
 • Özel hastanelerde bu rakam 16.000 TL’den başlar ve yükselir.

Radyoloji teknisyeni maaşlarıyla özel sektörde genelde asgari ücretten başlar ve artar.

Buraya kadar radyoloji uzmanlığını detaylı bir şekilde açıkladık. Şimdi bahsettiğimiz konuların kısa bir özetini yapalım:

 • Radyoloji uzmanları önce tıp eğitimi alırlar. Sonrasında uzmanlıklarını radyoloji bölümü üzerine yaparlar ve bu eğitim 5 yıl sürer.
 • Radyoloji uzmanı teknolojik görüntüleme yöntemlerini kullanarak hastalara tanı koyan doktorlardır.
 • Girişimsel radyoloji alanında çalışacak uzmanlar ayrıca cerrahlık eğitimi de alırlar.
 • Radyoloji teknisyeniyle uzmana pratikte yardım eden teknik elemandır.
 • Teknisyenler 2 yıllık ön lisans programını tamamlayarak göreve başlayabilirler.

Siz radyoloji uzmanlığının zorlu ve riskli bir iş olduğunu düşünüyor musunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar kanalı aracılığıyla paylaşabilirsiniz.

Yazılarımızı takip etmek için Facebook sayfamıza üye olabilir, iletişim kanallarından bize görüşlerinizi ulaştırabilirsiniz.

Odyolog Nasıl Olunur, Ne Kadar Maaş Alır?

Psikiyatrist Ne Kadar Maaş Alır?

Diyetisyen Nasıl Olunur? Ne Kadar Maaş Alır? 

Radyoloji Kelime Anlamı Nedir?

Işıma Bilimi anlamına gelmektedir.

Yeni İşe Başlayan Radyoloji Uzmanı Maaşı Ne Kadar?

Ortalama devlette 20 bin TL ile işe başlamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu