Sorgulamalar

2024 Milli Güvenlik Kurulu Üyeleri Kimlerdir? MGK Ne Zaman Toplanır?

Milli Güvenlik Kurulu Üyeleri Kimlerdir? MGK Ne Zaman Toplanır? MGK Nedir? MGK Başkanı Kimdir? MGK Kaç Ayda Bir Toplanır? Milli Güvenlik Kurulu'nun Gündemini Kim Belirler? Milli Güvenlik Kurulu Ne İş Yapar? Milli Güvenlik Kurulu Kimlerden Oluşur? Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı ve daha fazlası yazımızda...

Milli Güvenlik Kurulu Üyeleri Kimlerdir? MGK Ne Zaman Toplanır? Ülkemizde devlet yönetiminde yer alan farklı kurullar bulunmaktadır. Faaliyet gösteren kurullardan biri de Milli Güvenlik Kuruludur.

1982 Anayasası ile oluşturulan Milli Güvenlik Kurulu, ülke çapındaki tüm güvenlik uygulamalarının denetiminden sorumludur. Milli Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararlar neticesinde, ihtiyaç halinde farklı kurumların Milli Güvenlik Kurulu ile eş zamanlı olarak çalışması zorunludur. Bunun dışında kurul, belirli üyelerin bir araya gelmesiyle birlikte birtakım amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini yürütür.

Bu bağlamda Milli Güvenlik Kurulu, ülke savunması adına oldukça büyük bir öneme sahiptir. Kurulun ülke için önemini, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanunu aracılığıyla anlamak mümkündür. Milli Güvenlik Kurulunun kimlerden oluştuğunu ve ülke adına nelerden sorumlu olduğunu bilmek MGK’nın ne olduğunu anlamak açısından büyük önem taşır.

Milli Güvenlik Kurulu Kimlerden Oluşur?

Milli Güvenlik Kurulu;

 • Cumhurbaşkanı,
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı,
 • Adalet Bakanı,
 • Milli Savunma Bakanı,
 • İçişleri Bakanı,
 • Dışişleri Bakanı,
 • Genelkurmay Başkanı,
 • Kara Kuvvetleri Komutanı,
 • Deniz Kuvvetleri Komutanı,
 • Hava Kuvvetleri Komutanı olmak üzere en az 10 üyeden oluşur.

Yukarıda adı geçen katılımcılar, daimi olarak kurulda görev alır ve toplantıların tümünde bulunurlar. Ancak Milli Güvenlik Kurulu toplantılarına daimi üyeler dışında çeşitli bakanlar ya da üst düzey yetkililer de (Sahil Güvenlik Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, MİT Başkanı gibi) gerektiğinde katılabilir.

milli güvenlik kurulu üyeleri kimlerdir?
milli güvenlik kurulu üyeleri kimlerdir?

TİKA Nedir? TİKA Ne İş Yapar? Açılımı ve Görevleri

2024 Milli Güvenlik Kurulu Üyeleri Kimlerdir?

Genel seçimlerinden sonra yeni dönem Milli Güvenlik Kurulu üyeleri;

 • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
 • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
 • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,
 • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler,
 • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
 • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan,
 • Genelkurmay Başkanı Metin Gürak,
 • Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu,
 • Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu,
 • Hava kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu dur.

Milli Güvenlik Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Milli Güvenlik Kurulunun görev ve sorumlulukları oldukça geniş kapsamlıdır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Milli güvenlik konusundaki faaliyetlerin nasıl yürütüleceğine Milli Güvenlik Kurulu karar verir. Bununla birlikte, güvenlik uygulamalarının yürütülme şekli, bu uygulamalar için nasıl bir siyasi yol izleneceğinin tespit edilmesi için de yetki, Milli Güvenlik Kurulundadır.
 • Milli Güvenlik Kurulunun asıl amacı, milli değerleri korumaktır. Bu amaçla yapılan toplantılarda sosyal, siyasal veya teknolojik birçok konuyla alakalı gündem maddeleri ele alınır. Bu konularla ilgili oluşan fikirler sonucunda yapılan tespitler neticesinde bir yol haritası belirlenir, gereken adımların atılması açısından girişimde bulunulur.
 • Olağanüstü hallerde sıkıyönetim, seferberlik veya savaş hali ilanı için görüş tespit eder.
 • Savaş öncesinde, sonrasında ya da savaş esnasında vatandaşların, özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarının savunma ve milli seferberlik ile alakalı hizmet ve sorumluluklarını tespit eder.
 • Milli güvenlik kapsamına giren konularda ve yapılacak uluslararası anlaşmalarda görüş beyan eder.
 • Devletin milli güvenlik siyasetine, topluma yönelik hizmetlerine ve savunma hizmetlerine yönelik mali, sosyal, kültürel, ekonomik konularla ilgili tedbirler alır.
 • Kalkınma planıyla alakalı ödeneklerin, yıllık bütçelerde yer almasını sağlamak için gerekli esasları belirler.

Milli Güvenlik Kurulu, tespit ettiği tüm görüş, tedbir ve esasları kurul kararı olarak Bakanlar Kuruluna bildirir ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirir.

mgk ne zaman toplanır?
mgk ne zaman toplanır?

Milli Güvenlik Kurulu Ne Zaman Toplanır?

Milli Güvenlik Kurulu, herhangi bir olağan dışı durum söz konusu değil ise rutin olarak iki ayda bir, olağan toplantısını gerçekleştirir. Önceden ayda bir gerçekleştirilen toplantıların, MGK’ya dair yeni düzenleme ile birlikte iki ayda bir gerçekleştirilmesi yönünde karar alınmıştır. Bu toplantılara genellikle Cumhurbaşkanı da katılır.

Acil bir durumun söz konusu olması halinde ise kurulun, en kısa zamanda toplanıp karar alma yetkisi bulunur. Bu gibi durumlarda Cumhurbaşkanının gerekli görmesi ve Genelkurmay Başkanının önerileri uygun bulması ile birlikte olağanüstü toplantının gerçekleştirilmesi yönünde fikir birliğine varılabilir. Toplantının konusu, özellikle ülkenin bütünlüğünü tehdit eden bir durum ise, kurulun en kısa sürede karar alıp uygulamaya konmasını sağlaması beklenir. Söz konusu toplantılar, Cumhurbaşkanının katılım sağlayamadığı durumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında yürütülür.

 

MGK Kimin Başkanlığında Toplanmaktadır?

Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanmaktadır.

MGK Ne Zaman Toplanmaktadır?

Olağan üstü bir durum olmadıkça 2 ayda bir toplanmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu