Sorgulamalar

Ölüm İzni Kaç Gündür? 2024 Ölüm İzni Hangi Akrabalar İçin Verilir?

Ölüm İzni Kaç Gündür? Ölüm İzni Hangi Akrabalar İçin Verilir? 2 Derece Akraba Ölüm İzni Var Mı? Cenaze İzni Kimler İçin Geçerli? Dedeye Ölüm İzni Var Mı? Kimler İçin Ölüm İzni Verilir? Kayınpeder Ölüm İzni Var Mı? Ölüm İzni Kimleri Kapsar?

Ölüm İzni Kaç Gündür? Ölüm İzni Hangi Akrabalar İçin Verilir? Ölüm izni alacak olan kişiler kaç gün izin verildiğini araştırmaktadır. Yakınını kaybeden çalışanının bu durumu çalıştığı kuruma bildirmesinin ardından cenaze işlemleri ve taziye için cenaze izni verilir. Ölüm izni olarak da adlandırılan bu durum tüm çalışanların yararlanabileceği kanun kapsamında ele alınan hususlar arasında değerlendirilir. Ancak her çalışanının ölüm izni aynı sürelerde olmayabilir. İlgili iş kanunu ölüm izni hakkının kişinin sigortalılık şekline, çalışma durumuna ve vefat eden kişinin yakınlığına göre değişiklik gösterdiğini vurgular.

Ölüm İzni Kimlere Verilir?

Ölüm izni birinci dereceden bir yakınını kaybeden tüm sigortalıların kullanabileceği bir izin türüdür. Kişilere vefat eden yakınlarının defnetme işlemlerini halletmek ve cenazeyle ilgilenmek için zaman tanıyan ölüm izni bir çeşit mazeret izni olarak da tanımlanabilir. Ölüm izni ücretli bir izindir. Yani ölüm izni kullanan sigortalıların söz konusu günler için maaşından herhangi bir kesinti yapılmaz.


Ölüm izni uygulaması kişilerin sigortalılık durumlarına göre değişiklik gösterir. 657 sayılı kanuna bağlı olan devlet memurlarının ölüm izni 4857 sayılı iş kanununa bağlı olarak çalışan işçilerin ölüm izinleri arasında farklılıklar vardır.

Ölüm İzni Kimleri Kapsar?

Kanun kapsamında tanımlanan SGK ölüm izni belirli şartlar çerçevesinde kullanılabilir. Bu izin 1. derece akrabaların vefatı durumunda geçerlidir. Yani 2. derece akraba ölüm izni kapsamına alınmaz. Elbette yakın bir arkadaşı veya uzak bir akrabasını kaybeden bir kişi işvereniyle görüşerek izin kullanabilir ve cenazeye katılabilir. Fakat böyle durumlarda kişinin kullandığı bu izin ölüm izni olarak sayılmaz ve yıllık izninden düşülür.


Daha önce de bahsedildiği gibi ölüm izni çalışanların tabii olduğu kanunlara göre değişiklik gösterir. Örneğin, özel sektörde çalışan işçilerin SSK ölüm izni devlet kurumlarında çalışan memurların izinlerine göre daha kısadır. Ayrıca devlet memurlarının ölüm izni özel sektör çalışanlarınınkine göre daha kapsamlıdır.

Memur Ölüm İzni Kimleri Kapsar?

Memurlar için 657 sayılı kanunda tanımlanan 1. derece akraba ölüm izni oldukça kapsamlıdır. Peki, memurlara ölüm izni hangi akrabalar için verilir?

  • Çocuk
  • Kardeş
  • Kendi anne veya babası
  • Eşinin annesi veya babası
  • Eşinin kardeşi


Bir devlet memuru yukarıda listelenen akrabalarından birini kaybederse yasal hakkı olan ölüm iznini kullanmak için başvuruda bulunabilir. Bu izin kapsamına amca, hala, dayı, kuzen, yeğen gibi 2. ve 3. dereceden akrabalar dahil değildir.

İşçilere Ölüm İzni Hangi Akrabaların Vefatında Verilir?

İşçilere ve özel sektör çalışanlarına verilen ölüm izni sadece birinci dereceden akrabaların ölmesi durumunda geçerli olur. Yalnızca anne, baba, eş ve çocuklar birinci dereceden akraba dahilindedir. İşçiler ve özel sektör çalışanları eşlerinin anne, babaları ya da kardeşleri vefat ettiğinde ölüm izni alamazlar. Bunun dışında abla, ağabey, hala, amca, dayı, nine, dede ve diğer akraba dereceleri de ölüm izni kapmasına alınmamıştır. 2. ve 3. dereceden akrabaların vefatı durumunda mazeretli izin verilmez, verilen izin yıllık izinlerden düşürülür.

SGK Cenaze ve Ölüm Yardımı Kimlere Verilir?

Ölüm İzni Nereden Alınır?

Ölüm izni almak için çalışılan kuruma durumu bildiren belgelerle beraber başvurmak gerekiyor. Çalışılan kurumun insan kaynakları departmanına teslim edilen belgeler söz konusu kişinin amiri tarafından onaylanır ve izin işleme konur.


Ölüm İzni İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?


Ölüm izni almak için gerekli olan çok fazla belge bulunmuyor. Kişiler çalıştıkları kuruma ölüm izni dilekçesi vererek işlemlerini başlatabiliyorlar. Elbette bu noktada söz konusu dilekçenin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanması büyük önem arz ediyor.

Yalnız bir noktaya değinmekte fayda var. Bazı kurumlar ölüm izni dilekçesi ile beraber vefat eden kişinin defin ruhsatının bir nüshasını da isteyebiliyor. Eğer çalıştığınız kurumun böyle bir talebi varsa amiriniz ya da insan kaynakları size bilgi verecektir.

ölüm i̇zni
ölüm i̇zni

Ölüm İzni Kaç Gün?

Bir yakınını kaybeden ve bu süreçte ölüm izni kullanmak isteyen kişiler cenaze izni kaç gün diye merak ederler. Elbette kanun tarafından kendilerine tanınan hakkın toplam gün süresini bilmek insanların en doğal hakkıdır.


Ölüm izni süresi de tıpkı ölüm izninin kapsamına giren yakınlar gibi kişinin çalışma durumuna göre değişiklik gösterir.


Bunun dışından belirtmek istediğimiz bir nokta var. Birçok kişi ölüm izninin ne zaman kullanılabileceği konusunda kafa karışıklıkları yaşayabiliyor. Bilmelisiniz ki ölüm izni ertelenebilen bir hak değildir. Defin nüshasında yazan tarihten itibaren geçerlidir. Eğer çalışan bu süre içerisinde ölüm iznini kullanmazsa bu hakkını başka bir zamana öteleyemez.

Memura Ölüm İzni Kaç Gün?

657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu’na göre devlet memuru pozisyonunda görev yapan tüm çalışanların 7 günlük ölüm izni hakları mevcuttur. Öğretmenlerin daha fazla izin kullanabileceğini dair söylentiler bulunsa da, 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu’na bağlı personellerden bir farkları yoktur, ölüm izni hakları aynı şekilde 7 gündür. “Milli Eğitim Personeli İzni” olarak bilinen yönergede açık ve net şekilde belirtilen 7 günlük izin süresinin aşılmak istenmesi halinde ise arta kalan süreler yıllık izinden düşülür.

Sözleşmeli Personelin Ölüm izni Ne Kadardır?

Kadrolu memurlar ile sözleşmeli personellerin ölüm izni haklarının aynı olduğu düşüncesi doğru bilinen yanlışlardandır. Çünkü kadrolu memur ile sözleşmeli personelin bağlı olduğu kanunlar birbirinden farklıdır. Devlet memurları, 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’na tabiyken, sözleşmeli personellerin özlük hakları “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile belirlenmiştir. Yani sözleşmeli çalışan personellerin doğum, hastalık gibi diğer mazeret izinlerinde olduğu gibi ölüm için de 7 günlük bir izin kullanma hakları bulunur.

Özel Sektörde Ölüm İzni Kaç Gün?

4857 sayılı iş kanunu ölüm izni gün sayısını 657 sayılı devlet memuru kanununa göre oldukça düşük bir süre olarak tanımlar. Özel sektör çalışanları ve işçiler için iş kanunu ölüm izni kaç gün sorusunun 3 gündür. Yani özel sektör birinci dereceden yakınlarını kaybetmeleri durumunda 3 günlük yasal izin haklarını kullanabilirler.


Fakat bu durum belirli sendikalara bağlı olarak çalışan işçiler için değişiklik gösterebilir. Çünkü bazen sendikaların imzaladığı toplu sözleşmelerde ölüm izni farklı bir şekilde tanımlanabilir. Bu tip sözleşmelere bağlı olarak çalışan işçilerin ölüm izni 6 güne kadar çıkabilir.

Askerlerde Ölüm İzni Ne Kadardır?

Askerlik esnasında birinci dereceden bir yakının kaybedilmesi, askere 10 günlük izin hakkı tanınmasını gerekli kılar. Bu süre hiçbir şekilde askerlik süresinden kesilmez. Üstelik asker bu süre zarfında il sınırı fark etmeksizin istediği yere gitmekte özgürdür. Cenazenin olduğu ile gitme gibi bir zorunluluğu da yoktur, kafa dinlemek için farklı bir yere gidebilir. Ayrıca kat edilen mesafenin uzunluğa göre ek olarak 1-3 gün arasında yol izni de verilebilir.

Kayınvalide veya Kayınpeder Ölüm İzni Kaç Gün?

Memurlar eşlerinin babası veya annesi vefat ettiğinde ölüm izni almaya hak kazanırlar. Fakat özel sektör çalışanlarının bu durumda kullanabilecekleri bir cenaze izni hakları yoktur.

Böyle bir durumda kalan kişiler sadece yıllık izin kullanılarak izne çıkılabilir. Çünkü 4857 sayılı iş kanuna göre yalnızca kan bağı bulunan anne ve baba birinci dereceden akrabadır. Bu nedenle anne ve baba olarak sadece bu kişilerin vefatı ölüm izni kapsamına alınabilir.

Tutukluların ve Hükümlülerin Ölüm izni Kaç Gün?

Ceza infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü bulunan kişilerin de yakınlarının vefatı durumunda ölüm izni kullanma hakları vardır. Sadece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç diğer tüm güvenlikli ceza infaz kurumlarında olanlar bu haktan yararlanabilir. Güvenlik açısından herhangi bir tehlike oluşturmayan hükümlüler, Cumhuriyet Savcısı’nın iznini almak kaydıyla tüm yol zamanları da dahil 2 günlük izin kullanabilirler. İzin birinci dereceden yakınların yanı sıra ikinci dereceden kan bağı olan kayın hısımlarını da kapsar.

Ölüm İzni Ne Zaman Başlar?

Çalışana verilen ölüm izni, ölüm mazeretinin oluştuğu an devreye girer. Yani çalışan ölüm haberini alır almaz bu izninden faydalanabilir. Ancak bu izni kullanmak zorunlu değildir. İşçi, kullanmak istemediği durumda kullanmayabilir. Ayrıca verilen süre bittikten sonra bu durumun çalışılan kuruma bildirilmesi de gerekir. Ancak ölüm izni sadece ölüm mazeretinin geçerli olduğu tarihlerde kullanılabilir. Daha sonraya erteleme, devretme veya diğer mazeret izinlerine ekletme gibi bir durum söz konusu olmaz.


Devlet Personel Başkanlığı’nda da ölüm izninin başlangıcı, ölüm mazeretinin gerçekleştiği an olarak kabul edilir. Ancak ölüm izninin ölüm anından itibaren başlatılması bazen memurlar arasında adaletsizliklere yol açabilir. Çünkü memur 1. dereceden yakınının vefat ettiği dönemde başka bir mazeret izni kullanıyorsa ölüm iznini kullanamayacaktır. Bu nedenle tüm görüşler, ölüm izninin memurun da istemesi halinde ilk iş gününden itibaren başlatılması yönündedir.

Ölüm İzni Hafta sonuna Denk Gelirse Ne Olur?

Daha öncede bahsedildiği gibi ölüm izninin süresi normal şartlarda çalışma grubuna göre 3 veya 7 gündür. Peki ölüm izni hafta sonu sayılır mı? Cenaze izni resmi tatile denk gelirse ne olur?


Ölüm izni hafta sonuna veya resmi tatile denk gelindiği zaman izin günü sayısında bir değişiklik olmaz. Yani ölüm izni tatil olan bir güne denk geldiğinde o gün sayısı ölüm iznine eklenmez. Eğer bir memur pazartesi günü ölüm iznine çıktıysa bir sonraki pazartesi iş başı yapmak zorundadır. Gördüğünüz gibi arada geçen iki günlük hafta sonu izin süresine eklenmez.

Ölüm Aylığı Başvurusu Nasıl Yapılır? e-Devlet Başvurusu


Yıllık İzindeyken Yakını Vefat Eden Kişiler Ölüm İzni Alabilir mi?


Yıllık izin, memurun veya özel sektör çalışanının dinlenmesi ve çalışma sürecinde daha verimli hale gelebilmesi için verilir. Şayet çalışanın yıllık izin kullanımı esnasında 1. dereceden yakını vefat ederse, yıllık izin ölüm iznine döner. Ölüm durumunu kurumuna bildiren çalışan, kendisine tanınan ölüm izin süresini kullanmaya başlayabilir. Kullanmakta olduğu yıllık izin süreleri ise o an için iptal edilir. Bu izinler daha sonra yeniden aktif hale getirilebilir. Yıllık izin olsun veya olmasın çalışana verilen ölüm izni kanunda da belirtildiği üzere yasal bir zorunluluk olarak görülür. Bu nedenle bu durumun mevzuata göre yürütülmesi gerekir.

Doğum İzni Kaç Gündür? Nasıl Alınır?

Ölüm Sonrası Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

 

Ölüm İzni Kaçıncı Dereceden Akrabalar İçin Verilir?

1. dereceden akrabalar için verilir.

Ölüm İzni Alındığında Ücret Kesilir mi?

Hayır.

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Merhaba. Hastalık raporu kullanırken yakınını kaybeden işçiye ek olarak 3 gün daha mı izin verilir? Raaporlu olduğu süreye ilave edilir i?

  2. yaptığınız kanuna çok denecek laf var ama diyemiyoruz.eşinin annesi babası ölecek kardeşin ablan abin ölecek cenazesine izin yok öylemi.türk kültürü diye durum yokmu.

  3. Bir kanun ancak bu kadar adaletli ve mantıklı olabilirdi.Tebrikler!.Bu kanunu yapıp yürürlüğe koyanların hiç mi kardeşi,akrabası vefat etmemiş diye sorarlar adama..Kardeşler nasıl oluyorda 2.derece akraba sayılıyor ve izin verilemiyor?Birisi bunu açıklasın,biz de bilelim yani..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu