E – Devlet | Giriş | Kapısı | Şifresi

Ölüm İzni Kaç Gündür? Kimlere Verilir?

Tüm çalışanların yararlanabileceği ölüm izni, kanun kapsamında ele alınan hususlar arasında değerlendirilir. Ancak her çalışanının ölüm izni, aynı sürelerde olmaz, çalışma süresine ve çalışma gruplarına göre değişiklik gösterir. Yakınını kaybeden çalışanının bu durumu çalıştığı kuruma bildirmesinin ardından cenaze işlemleri ve taziye için cenaze izni verilir.

Ölüm İzni Kimleri Kapsar?

Memurlara ve özel sektör çalışanlarına verilen ölüm izni sadece birinci dereceden akrabaların ölmesi durumunda geçerli olur. Anne, baba, eş ve çocuklar birinci dereceden akraba dahilindedir. Bunun dışında abla, ağabey, hala, amca, dayı, nine, dede ve diğer akraba dereceleri ölüm izni kapmasına alınmamıştır. 2. ve 3. dereceden akrabaların vefatı durumunda mazeretli izin verilmez, verilen izin yıllık izinlerden düşürülür.

Ölüm İzni Kaç Gün?

Yukarıda da belirtildiği üzere verilen ölüm izninin devlet memuru ile özel sektör arasında farklılıkları bulunur. Devlet memuru olarak çalışmayan yani 4857 sayılı İş Kanunu’na bağlı olan çalışanların 3 günlük ücretli izni vardır. 1. dereceden yakın akrabalarının vefatı durumunda bu izinlerini kullanabilirler. Yani ölüm izni kaç gün, özel sektör kaç gün izin verir? gibi soruların cevabını 3 gün olarak cevaplayabiliriz. Ancak devlet memuru statüsünde çalışanlar da durum daha farklı şekilde seyreder.

657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu’na göre devlet memuru pozisyonunda görev yapan tüm çalışanların 7 günlük ölüm izni hakları mevcuttur. Öğretmenlerin daha fazla izin kullanabileceğini dair söylentiler bulunsa da, 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunu’na bağlı personellerden bir farkları yoktur, ölüm izni hakları aynı şekilde 7 gündür. “Milli Eğitim Personeli İzni” olarak bilinen yönergede açık ve net şekilde belirtilen 7 günlük izin süresinin aşılmak istenmesi halinde ise arta kalan süreler yıllık izinden düşülür.

Verilen ölüm izinleri kesinlikle yıllık izin sürelerinden düşülmez. Çalışanın ay sonunda maaşından kesinti yapılması da söz konusu değildir.

Askerlerde Ölüm İzni Ne Kadardır?

Askerlik esnasında birinci dereceden bir yakının kaybedilmesi, askere 10 günlük izin hakkı tanınmasını gerekli kılar. Bu süre hiçbir şekilde askerlik süresinden kesilmez. Üstelik asker bu süre zarfında il sınırı fark etmeksizin istediği yere gitmekte özgürdür. Cenazenin olduğu ile gitme gibi bir zorunluluğu da yoktur, kafa dinlemek için farklı bir yere gidebilir. Ayrıca katedilen mesafenin uzunluğa göre ek olarak 1-3 gün arasında yol izni de verilebilir.

Kayınpeder Ölüm İzni Kaç Gün?

Eşlerin babası veya annesi vefat ettiği durumda kanunen ölüm izni hükmü yoktur. Böyle bir durumda sadece yıllık izin kullanılarak izne çıkılabilir. Kan bağı bulunan anne ve baba birinci dereceden akrabadır. Bu nedenle anne ve baba olarak sadece bu kişilerin vefatı ölüm izni kapsamına alınabilir.

Sözleşmeli Personelin Ölüm izni Ne Kadardır?

Memurlar ile sözleşmeli personellerin ölüm izni haklarının aynı olduğu düşüncesi doğru bilinen yanlışlardandır. Çünkü kadrolu memur ile sözleşmeli personelin bağlı olduğu kanunlar birbirinden farklıdır. Devlet memurları, 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’na tabiyken, sözleşmeli personellerin özlük hakları “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile belirlenmiştir. Dolayısıyla sözleşmeli çalışan personellerin doğum, hastalık gibi diğer mazeret izinlerinde olduğu gibi ölüm için de 3 günlük bir izin kullanma hakları bulunur.

Tutukluların ve Hükümlülülerin Ölüm izni Kaç Gün?

Ceza infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü bulunan kişilerin de vefat durumunda ölüm izni kullanma hakları vardır. Ancak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olanlar hariç diğer tüm güvenlikli ceza infaz kurumlarında olanlar bu haktan yararlanabilir. Güvenlik açısından herhangi bir tehlike oluşturmayan hükümlüler, Cumhuriyet Savcısı’nın iznini almak kaydıyla tüm yol zamanları da dahil 2 günlük izin kullanabilirler. İzin birinci dereceden yakınların yanı sıra ikinci dereceden kan bağı olan kayın hısımlarını da kapsar.

Ölüm İzni Ne Zaman Başlar?

Çalışana verilen ölüm izni, ölüm mazeretinin olduğu an devreye girer. Yani çalışan ölüm haberini alır almaz bu izninden faydalanabilir. Ancak bu izni kullanmak zorunlu değildir. İşçi, kullanmak istemediği durumda kullanmayabilir. Ayrıca verilen süre bittikten sonra bu durumun çalışılan kuruma bildirilmesi de gerekir. Ancak ölüm izni sadece ölüm mazaretinin geçerli olduğu tarihlerde kullanılabilir. Daha sonraya erteleme, devretme veya diğer mazeret izinlerine ekletme gibi bir durum söz konusu olmaz.

Devlet Personel Başkanlığı’nda da ölüm izninin başlangıcı, ölüm mazeretinin gerçekleştiği an olarak kabul edilir. Ancak ölüm izninin ölüm anından itibaren başlatılması bazen memurlar arasında adaletsizliklere yol açabilir. Çünkü memur 1. dereceden yakınının vefat ettiği dönemde başka bir mazeret izni kullanıyorsa ölüm iznini kullanamayacaktır. Bu nedenle tüm görüşler, ölüm izninin memurun da istemesi halinde ilk iş gününden itibaren başlatılması yönündedir.

Ölüm İzni Haftasonuna Denk Gelirse Ne Olur?

İznin süresi normal şartlarda çalışma grubuna göre 3 veya 7 gündür. Ancak hafta sonuna denk gelindiği zaman kurumlar tatil olduğu için bu durum 1 veya 2 gün farklılığa uğrayabilir. Dolayısıyla bu sürelerin aktif iş günleri kapsamında olduğu söylenebilir. Yalnız kanun kapsamında 3-7 olarak belirlendiği unutulmaması gerekir. Zaten bu hafta sonuna denk gelme durumunda izin alacağınız kurum sizi detaylı şekilde bilgilendirecektir.

Yıllık İzindeyken Yakını Vefat Eden Kişiler Ölüm İzni Alabilir mi?

Yıllık izin, memurun veya özel sektör çalışanının dinlenmesi ve çalışma sürecinde daha verimli hale gelebilmesi için verilir. Şayet çalışanın yıllık izin kullanımı esnasında 1. dereceden yakını vefat ederse, yıllık izin ölüm iznine döner. Ölüm durumunu kurumuna bildiren çalışan, kendisine tanınan ölüm izin süresini kullanmaya başlayabilir. Kullanmakta olduğu yıllık izin süreleri ise o an için iptal edilir. Bu izinler daha sonra yeniden aktif hale getirilebilir. Yıllık izin olsun veya olmasın çalışana verilen ölüm izni kanunda da belirtildiği üzere yasal bir zorunluluk olarak görülür. Bu nedenle bu durumun mevzuata göre yürütülmesi gerekir.

Ölüm İzni Nereden Alınır?

Çalışanın ölüm izni, çalıştığı kurum tarafından verilir. Bunun için önce kurumun sunmuş olduğu dilekçeye ilgili bilgilerin yazılması ve imzalanması gerekir. Ancak dilekçede yazan bilgilerin eksiksiz ve doğru yazıldığından da emin olunmalıdır. İmzalanan dilekçenin kuruma tesliminden sonra ölüm izni kullanılmaya başlanır.

Doğum İzni Kaç Gün? Nasıl Alınır?

BİR YORUM YAZIN

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.