Nedir

Senet Nasıl Doldurulur? Senet Nasıl Yazılır? 2024 Boş Senet Örneği

Senet Nasıl Doldurulur? Senet Nasıl Yazılır? Boş Senet Örneği, Doldurulmuş Senet Örneği, Notersiz Senet Geçerli mi? Senet Nedir? Senet Doldurma, Senet Ödenmezse Ne Olur? Senet Nasıl Geçersiz Olur? Senet Geçerlilik Süresi Kaç Yıldır? Senet Kimlere Yazılır? Senet Nereden Alınır ve daha fazla sorunun cevabı yazımızda...

Senet Nasıl Doldurulur? Senet Nasıl Yazılır? Boş Senet Örneği; Senet ile iş yapacak olan kişiler senet hakkında neler bilmeli, senet doldurma işlemi nasıl yapılmalı gibi birçok sorunun cevabını sizler için bu yazımızda paylaştık.  Normalde basit bir kağıt parçasından farkı olmayan senetler, doğru şekilde doldurulmaları ve imzaların atılması halinde, bir kişinin bir başkasına borcu olduğunu belirten, senette yazan tarihe kadar bu borcu ödeyeceğini taahhüt ettiği, kanunsal yaptırımları olan bir belgeye dönüşür. Çek ve senetler, yüklü miktarda nakit döndürmekte zorlanan esnaflar arasında sıklıkla kullanılır. Senetlerin doğru şekilde doldurulmaması hem borçlu hem de alacaklı için kritik sonuçlar doğurabilir.

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi) Nedir? Veraset İlamı Nasıl Çıkartılır?

Senet Nasıl Doldurulur?

Senetlerde borçlu ve alacaklı isimleri haricinde çok önemli iki detay vardır. Bunlar ödeme tarihi ve imzalardır. Ancak bu detaylara geçmeden önce senedin üzerinde yer alan bilgilerin üzerinden geçelim. Senetlerin en üst satırında;

 • Ödeme tarihi,
 • Rakamla borç tutarı,
 • Borç tutarı küsuratının yazılacağı alanlar bulunur.

Burada borç tutarını yazarken rakamın baştan ve sondan, sonradan tahrif edilemeyecek şekilde kapatılması son derece önemlidir. Eğer bu yapılmazsa borç tutarının başına veya sonuna rakamlar eklenerek borç miktarı artırılabilir. Sizin borçlu olduğunuz kişi iyi niyetli olsa bile, alacaklı senedi ciro ettirmek isteyebilir ve senedin yeni sahibi aynı iyi niyeti taşımayabilir.

Bu bilgiler doldurulduktan sonra senedin orta kısmında;

 • Senet ödeme tarihi,
 • Kim tarafından yazıldığı,
 • Borcun kime ödeneceği,
 • Borç tutarının yazılacağı alanların doldurulması gerekir.

İletişim bilgileri ve senedin düzenlenme tarihinden sonra en önemli nokta olan imzalara geçilir. “Senet nasıl yazılır” sorusunun en önemli yanıtı imzalardır. Burada borçlunun imzasının “basit imza” diye tabir edilen yalnızca harf ya da şekilden oluşmaması gerekir. İmzanın karakteristik olması ve kişiye özel hatalar içeriyor olması önemlidir. Çünkü senedin ödenmemesi halinde, borçlu “bu imza bana ait değil” iddiasında bulunursa mahkemede görev alan bilirkişiler imzanın incelenemez olduğuna karar verebilir. Bu da davanın takipsizlikle sonuçlanmasına neden olur.

senet nasıl doldurulur?
senet nasıl doldurulur?

Senet Nasıl Geçersiz Olur?

Bir senedin geçersiz olabilmesi için;

 • Geçerlilik süresinin dolması,
 • Senette yer alan bilgilerin doğru şekilde doldurulmaması,
 • Ödeme tarihi geçmesine rağmen senet hakkında hiçbir işlem yapılmamış olması gerekir.

Bu durumlarda senet geçersiz hale gelir. Ayrıca senedin ödenmemesi durumunda veya borçlunun imza bana ait değil iddiasında bulunduğu durumlarda ve bilirkişinin imzanın incelemeye elverişli olmadığına karar vermesi durumunda da senet geçerliliğini yitirir.

Senet Geçerlilik Süresi Kaç Yıldır?

Yazılan bir senedin kanunlar önündeki geçerlilik süresi üç yıldır. Üç yılın sonunda, ödeme tarihi geçmiş olmasına rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmamış senetler geçerliliğini yitirir. Eğer ödenmemeye bağlı olarak bir senet icraya verilmişse burada senedin geçerlilik süresi dava sona erinceye kadardır. Davanın sona erme tarihinden itibaren eğer üç yıl geçmişse senet geçersiz olur.

Senet Kimlere Yazılır?

Türk Ticaret Kanunu’nda belirtildiği üzere senetler üç farklı hitaba yazılabilir. Bunlar kanunda;

 • Nama,
 • Emre,
 • Hamiline olarak belirtilmiştir.

Nama Yazılı Senet

Belli bir kişinin adına yazılan senetlere “nama yazılı senetler” denir. Nama yazılı senetler kişinin emrine yazılı olmayan yahut emre yazılı sayılmayan kıymetli evraklardandır. Nama yazılı senetler ancak temlik yoluyla bir başkasına devredilebilir. Temlik senedin arkasına veya bir başka kağıda yazılabilir. Makbul olanı temliğin senedin arkasına yazılmasıdır.

Emre Yazılı Senet

Nama yazılı senetlerden farkı senette “emre muharrer, emrine, emre” ibarelerinin yer almasıdır. Bu şekilde ibare yazılı olan nama yazılı senetler “emre yazılı senetler olarak geçer. Ticari senetler, kanunlar gereğince emre yazılı senetlerdir ve ancak ciro yoluyla bir başkasına devredilebilirler.

emre yazılı senet
emre yazılı senet

Hamiline Yazılı Senet

En yalın haliyle aktarmak gerekirse, üzerinde belli bir isim olmayan senetler “hamiline yazılı senetler” olarak kabul edilir. Kanunlar önünde senedi elinde bulunduran kişinin senedin sahibi olduğunun kabul edildiği senetler hamiline yazılı senetlerdir. Bir senedin hamiline olabilmesi için üzerinde illa hamiline yazması gerekmez. Taraf ismi (lehtar) yazılı olmayan senetler “hamiline senet” olarak kabul edilir. Hamiline yazılı senetlerde yalnızca borçlunun adı ve imzası yer alır. Bu nedenle “teslim” yoluyla bir başkasına devredilebilirler. Ciro ve temlik devirlerinde olduğu gibi imzaya gerek olmadığından önceki sahiplerinin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Munzam Senet Nedir?

Bankaların, verdikleri kredi karşılığında borçludan borca karşılık almış oldukları teminat senedine “munzam senet” denir. Munzam senetler, kredinin batması veya ödenmemesi halinde borcun tahsilini hızlandırmak açısından bankalara kolaylık sağlarlar. Munzam senetler genelde döviz kredilerinde ek teminat olarak kullanılmaktadır. Munzam senetlerde tarih ve tutar alanı boş bırakılır. Bu sayede bankalar, borcun ödenmemiş tutarını senede yazarak zaman aşımı süresi dolmadan senedi işleme koyabilir.

Senet Nereden Alınır?

Senetler doldurulmadan önce herhangi bir kanunsal değere sahip olmadıklarından üretilmeleri ve basılmaları, fatura veya başka resmi evraklarda olduğu gibi bir denetime tabi değildir. Bu nedenle ofis malzemeleri satan yerlerden, kırtasiyelerden, dilekçe yazan arzuhalcilerden kolaylıkla temin edilebilir. Hatta senet satan bazı internet siteleri bile mevcuttur.

Senet Ödenmezse Ne Olur?

Senetler düzgün şekilde doldurulmuşsa kanuni yaptırımı olan kıymetli evraka dönüşürler. Kıymetli evrak haline dönüşen senetler ödenmezse borçlunun borcunu ödemesi için çeşitli adımlar atılır.

senet ödenmezse ne olur?
senet ödenmezse ne olur?

Vergi Numarası Sorgulama – Vergi Kimlik No Sorgulama e-Devlet

Protesto Çekmek

Eğer senet, üzerinde belirtilen tarihte ödenmemişse, ödeme tarihini takip eden ilk iş günü bir bankaya gidilerek senede protesto çekilebilir. Bu durumda banka borçluya protestolu senedi olduğu ve ödenmemesi halinde sicilinin etkileneceğine dair tebligat gönderir. Borcun tahsil edilmesi halinde alacaklı yeniden bankaya giderek protestonun kaldırılması yönünde talimat vermelidir. Aksi halde borç ödense bile borçlu bankada ödenmemiş senedi olan bir müşteri olarak görünür.

İhtarname Göndermek

Tahsil edilemeyen senetle ilgili yapılabilecek diğer adıma geçmeden önce alacaklının inisiyatifinde olan bir durum, ihtarname göndermektir. İhtarname en yalın haliyle, alacaklının borçluya borcunu hatırlatması, borcun ödenmemesi halinde senedi icraya vereceğini bildirmesi olarak özetlenebilir. Senedin icraya verilebilmesi için ihtarname göndermek şart değildir ancak ticari ve özel ilişkilerin bozulmaması adına alacaklının ihtarname göndermesi yerinde olur.

İcraya Vermek

Ödenmeyen senedin tahsilatında son olarak icra mahkemeleri devreye girer. Burada yanlış bilinen ve yanlış aktarılan bir duruma ışık tutmak gereklidir. Bir senedi icraya vermek, ancak borçlunun geliri, taşınır veya taşınmaz mal varlığı varsa icra kararıyla sonuçlanabilir.

Senet Örnekleri

Ekteki senet örneklerini indirerek kendi dolduracağınız veya teslim alacağınız senedi kontrol edebilirsiniz.

Boş senet örneğini indirmek için TIKLAYINIZ.

Hamiline yazılı senet örneğini indirmek için TIKLAYINIZ.

Nama yazılı senet örneğini indirmek için TIKLAYINIZ.

Senette Kaç İmza Olması Gerekmektedir?

İki tarafından imzası olması gerekmektedir.

Senette İki İmza Şart Mıdır?

Hayır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu